Gemeenteberichten 30 april 2020

Aanleg extra voetbalvelden Den Donk eerder klaar

Het stond al op de planning, maar door het opschorten van het voetbalseizoen zijn de werkzaamheden aan de velden van V.V. Trinitas op sportpark Den Donk in een stroomversnelling gekomen. Zo zijn we eerder gestart dan gepland met de aanleg van het 2e kunstgras voetbalveld. Het kunstgrasveld is nu eind juni klaar in plaats van begin september. Ook hebben we de renovatie van 1 van de natuurgrasvelden naar voren gehaald. We werken daarnaast nog hard aan de aanleg van de 2 nieuwe natuurgrasvelden aan de westzijde van het sportpark. Het 1e nieuwe natuurgrasveld is bij de start van het nieuwe voetbalseizoen speelklaar. Het 2e natuurgrasveld is in de loop van oktober klaar.

Onderwerpen college

 • Voortgang project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Begroting 2021 en jaarrekening 2019 OMWB
 • Regeling werktijden
 • Vaststellen concept-bod Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant
 • Beheersplan en communicatieplan eikenprocessierups
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 gemeenschappelijke regeling WSD
 • Raadsvoorstel herijking begroting jeugd 2020 regio Hart van Brabant
 • Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning voor tuinsieraad D op het perceel Laag Heukelomseweg 3 Heukelom
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Prinses Marijkestraat 40 Oisterwijk, vervangen van de muur door draagbalk
 • Kerkstraat 78 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Janus Rooijakkersstraat 3 Moergestel, het bouwen van een overkapping
 • Dommel 70 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw

Verleend

 • Swaenhof 7 en 9 Oisterwijk, het splitsen van een maisonnette tot 2 appartementen
 • Dorpsstraat 27 Oisterwijk, het aanbrengen van een luifel
 • Kerkstraat 72A Oisterwijk, het plaatsen van een steiger t.b.v. verbouwing woonhuis
 • Heusdensebaan 93 Oisterwijk, het verplaatsen van de kapschuur en het herbouwen van de bestaande schuur
 • De Lind 42 Oisterwijk, het uitbreiden van het pand
 • Fransebaan 5 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Verlengd

 • Blokshekken 3 Oisterwijk, het herindelen van een woongebouw tot 6 wooneenheden
 • Kerkhovensestraat 47 en 49 Oisterwijk, het verbouwen van een woonboerderij

Weigering ontwerpbeschikking

 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk, geen gebouw zijnde (tuinsieraad D) en deze te gebruiken als onderdeel van een theetuin en museum

Milieu

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor de volgende activiteit geen M.e.r. opgesteld hoeft te worden:

 • Donkhorst 5a Moergestel: voorgenomen wijziging en uitbreiding in dierenaantallen, binnen de bestaande stalruimte van de varkenshouderij

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 1 mei gedurende 6 weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 19 mei kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hierop volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Lind 79 te Oisterwijk, voor het veranderen van een restaurant

Ter inzage
De melding ligt vanaf 1 mei gedurende 6 weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 19 mei kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Ontheffing evenementen en horeca

 • Aan De Bont Retail B.V. voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden voor een verbouwing van de Albert Heijn gelegen aan de Dorpsstraat 34 in Oisterwijk op 20, 21 en 27 juni.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Reserveren 2 parkeervakken in de Dommel in Oisterwijk t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen

Geen kermis in Oisterwijk en Moergestel

De kermissen in Moergestel en Oisterwijk kunnen dit jaar helaas niet doorgaan. Dit is het gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We begrijpen ieders teleurstelling, maar rekenen ook op begrip bij alle kermisfanaten in onze gemeente. We hopen iedereen in 2021 weer te kunnen uitnodigen voor dagen vol ontspanning en plezier op onze kermissen.

Coronavirus: gewijzigde maatregelen sport voor kinderen en jongeren

Dinsdag 21 april maakte het kabinet tijdens de persconferentie over het coronavirus gewijzigde maatregelen bekend voor het beoefenen van sport door kinderen en jongeren. Maatregelen voor volwassenen blijven ongewijzigd.

Met ingang van 29 april gelden de volgende regels:

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten
 • Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten op 1,5 meter afstand
 • Wedstrijden zijn in geen geval toegestaan
 • Sportverenigingen (18+), fitnessclubs en sporthallen zijn gesloten t/m in ieder geval 19 mei. Dit geldt ook voor het zwembad. Binnensport is niet toegestaan

Sport veilig en gezond

Vanaf woensdag 29 april mag er dus weer, alleen onder begeleiding, getraind worden op de velden voor iedereen t/m 18 jaar. Neem contact op met jouw sportvereniging om te bekijken of er onder begeleiding getraind kan worden. We roepen iedereen op zich daarbij altijd aan de (hygiëne)maatregelen te houden:

 • Was je handen, hoest en nies in je elleboog, schud geen handen
 • Personen met verkoudheidsklachten blijven thuis
 • De kantines en kleedkamers van de sportverenigingen blijven gesloten
 • Kinderen komen waar mogelijk zelf naar de training. Waar dat niet kan, is alleen brengen en halen toegestaan. Het is niet toegestaan dat ouders ‘langs de lijn’ aanwezig blijven

We rekenen op jullie

Wij vragen iedere vereniging en haar leden zorgvuldig om te gaan met de ruimte die geboden wordt. We vertrouwen erop dat we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen en jongeren in onze gemeente weer op een veilige manier kunnen sporten. Dat kan alleen als we ons allemaal aan de gestelde richtlijnen houden. Wij bezoeken daarnaast regelmatig de verschillende locaties en handhaven op de regels als dat nodig is.

Veiligheid voor sporters zelf, hun begeleiding en omgeving staat voorop! Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Ken jij Natuurlijk Gezond?

Natuurlijk Gezond Oisterwijk helpt inwoners van onze gemeente gezond en fit te blijven. Bijvoorbeeld door het geven van sportles aan ouderen én jongeren. Of door het houden van fittesten. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze inwoners blijven bewegen, ondersteunen wij Natuurlijk Gezond. Ook geven we graag bekendheid aan Natuurlijk Gezond. Daarom willen we graag van jou weten of je Natuurlijk Gezond kent en hoe we dit initiatief meer bekendheid geven in onze gemeente. Daarom vragen we je een enquête in te vullen over Natuurlijk Gezond. Deze staat op de Facebookpagina van Natuurlijk Gezond Oisterwijk: www.facebook.com/natuurlijkgezondoisterwijk.

Op 4 en 5 mei herdenken we thuis

In verband met het Coronavirus moeten we helaas dit jaar aan de herdenking van 4 mei een andere vorm geven dan normaal.

Op 4 mei zend LOVO na de landelijke herdenking een filmpje uit van de speech van de burgemeester en kranslegging. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar de hele dag op 4 mei de vlag halfstok te hangen.

Speel en zing mee

Daarnaast nodigt het Nationaal Comité geoefende spelers van blaasinstrumenten uit om tijdens de Nationale Herdenking het taptoe-signaal vanuit huis mee te spelen. Het advies is dat alle blazers om precies om 19:58 uur en 30 seconden beginnen. Daarna volgen de 2 minuten stilte. Na de 2 minuten stilte is om 20.02 uur het Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit om thuis het eerste couplet mee te zingen.

Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag in top te hangen. Meer informatie staat op de website www.4en5mei.nl.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups begonnen

We zijn begonnen met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dat betekent dat we een flink aantal bomen in onze gemeente ‘benevelen’ met een bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en als de rupsen hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Nadeel is wel dat ook andere rupsen doodgaan van het middel. Dat is de reden dat we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet bestrijden. Als het preventief bestrijden goed lukt, hebben we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend jaar minder eitjes zijn. Weten waar we preventief bestrijden of meer informatie over de eikenprocessierups? Kijk op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups.

Werkzaamheden Dorpsstraat: winkels lastiger bereikbaar

Vanaf dinsdag 28 april werkt Brabant Water aan de waterleiding in de Dorpsstraat. De hoofdleiding wordt vernieuwd, net als de aansluitingen naar de panden.

De werkzaamheden vinden plaats aan de kant van Albert Heijn, vanaf de kruising met de Burg. Verwielstraat tot aan de splitsing Kerkstraat/Hoogstraat. De werkzaamheden nemen 2 tot 3 weken in beslag.

De aannemer stelt de gezondheid van inwoners, ondernemers en de eigen medewerkers voorop. Ze nemen passende maatregelen en werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat u hinder kunt ondervinden wanneer u in de Dorpsstraat boodschappen moet doen. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen erop dat ook u de RIVM-richtlijnen volgt. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Werkzaamheden dubbele rotonde Moergestelseweg van start

De werkzaamheden aan de dubbele rotonde aan de Moergestelseweg in Oisterwijk zijn begonnen. Ook snoeien we meteen de bomen in de Tilburgseweg en de Mgr. Verhoevenlaan. Om het werk goed te kunnen doen sluiten we een aantal wegen af en zijn er omleidingen. Ook de busroute is aangepast. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden. De werkzaamheden duren tot 12 mei.

 

Gemeenteberichten 19 december 2019

Onderwerpen raad

 • Benoeming de heer Simons als commissielid
 • Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Vatta voor het jaar 2020
 • Lidmaatschap algemeen bestuur OMWB van de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
 • Aanwijzing (plaatsvervangend-) griffier tot (plaatsvervangend-) griffier
 • De Belastingverordeningen 2020
 • Het bestemmingsplan “Elsdijk 2/Oirschotsebaan 3”
 • De Welstandsnota 2015
 • De tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 van de regio Hart van Brabant
 • De Verordening Declaratiefonds 2020-2022

Onderwerpen college 3 en 10 december

 • Verkoop Schoolstraat 1
 • Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Oisterwijk 2016
 • Second Opinion m.b.t. bedrijfsactiviteiten Fire-Up
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Torenpad’
 • Toevoegen woning Spreeuwenburgerweg 2, Oisterwijk
 • Voorstel tot het verkopen van grond aan Stichting Leystromen en tot het verkopen van grond aan de eigenaar van een woning aan de Bim van der Kleistraat
 • Openstellen standplaatsen markt Oisterwijk
 • Raadsvoorstel tot tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 regio Hart van Brabant
 • Discussienotitie beleidsregels Kruimelgevallen
 • Aanwijzing toezichthouders GHO gemeenten
 • Raadsinformatiebrief wijkbezoek Westend en vervolg
 • Vaststellen van een nieuwe algemene subsidieverordening met ingang van 1 februari 2020
 • Technische begrotingswijziging invulling stelpost ombuigingsmaatregelen
 • Verkoop vrije sector kavels Pannenschuur buiten fase 2
 • Reactie voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2020” gemeente Haaren
 • Budget verordening Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen
 • Raadsvoorstel ten aanzien van de geurverordening
 • Principeverzoek Reedijk 6 Moergestel – beëindiging varkenshouderij en voortzetting gebruiksgerichte paardenhouderij
 • Realiseren 3 appartementen Burg. Canterslaan 87, Oisterwijk
 • Startnotitie ontwikkellocatie Baerdijk
 • Vaststelling bestemmingsplan ’Nieuw Landgoed Reuseldal’
 • Raadsvoorstel visie toezicht op rechtmatigheid
 • Verlenging contract Toezichthouder rechtmatigheid voor de Wmo 2015 met uitbreiding voor de Jeugdwet
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk
 • Raadsinformatiebrief uitvoeringsprogramma economische visie
 • Zienswijze van de raad over toekomstige koers WSD
 • Verordening WMO 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het omzetten van winkelruimte naar woonruimte
 • Posthoornseweg 5-12 Oisterwijk, het kappen van een den
 • Canterslaan 16 Oisterwijk, het maken van een doorbraak tussen de woonkamer en keuken
 • Fransebaan 5 Oisterwijk, het bouwen van een loods
 • Nicolaas Van Eschstraat 8 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Mark 28 Oisterwijk, het plaatsen van een mini windgenerator
 • Europalaan 31 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Kerkhovenbaan Sectie H399 Oisterwijk, het kappen van 3 beuken
 • Rosepdreef 6 Oisterwijk, het plaatsen van een caravan achter de boerderij
 • Baerdijk 73 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

 • Kerkstraat 25 in Moergestel, het geschikt maken van een 3e appartement voor bewoning
 • Hildsven 2 Moergestel, het realiseren van 2 B&B eenheden in bestaande losstaande bebouwing
 • Achter Servennenstraat 5 in Moergestel, het kappen van 2 quercus robur
 • Broekzijde 11 Moergestel, het herbouwen van de woning

Verlengd

 • Vooskerbos 28 Moergestel, het uitbreiden en aanpassen van een woonhuis

Ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Café Koosje voor openstelling van het horecabedrijf tijdens de jaarwisseling 2019-2020 aan de Gemullehoekenweg 1 in Oisterwijk
 • Aan Café De Veerkes voor openstelling van het horecabedrijf tijdens de jaarwisseling 2019-2020 aan het Sint Jansplein 3 in Moergestel

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Wetsontwerp Haaren naar de Eerste Kamer

Weer een volgende belangrijke stap in het herindelingsproces van de Gemeente Haaren! De Raad van State adviseert het voorstel van de wet tot splitsing van de Gemeente Haaren bij de Tweede Kamer in te dienen.

Volg het proces via www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen (bij 20 november).

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal biedt betrokkenen en belangstellenden de gelegenheid om schriftelijk op het wetsvoorstel te reageren. Dit kan tot 10 januari 2020. Hoe je dat doet, lees je op www.haaren.nl/herindeling bij de tijdlijn van het wettelijk traject.

Vuurwerk in onze gemeente

Met het einde van het jaar in zicht, zijn ook de eerste knallen alweer te horen. Vuurwerk. Ieder jaar weer punt van discussie. Wat mag wel en niet en hoe gaan we ermee om. In onze gemeente houden we de landelijke regels aan.

We hebben de regels voor je op een rij gezet. Ook lees je in dit bericht wat je moet doen bij overlast.

Wanneer afsteken
Vuurwerk mag je alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. Steek je buiten deze tijden vuurwerk af? Dan ben je niet alleen je vuurwerk kwijt, er staat ook een boete van €100,- op. Je mag geen vuurwerk op de openbare weg bij je hebben vóór en ná de verkoopdagen.

Melden bij de politie
Zie je iemand voor of na de aangewezen tijden vuurwerk afsteken? Bel (0900) 88 44 en geef aan de politie door wat je ziet. Denk daarbij aan locatie, wat er gebeurt en wie het is/zijn. Liever anoniem een melding maken? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op (0800) 70 00, als je ziet dat er ernstige vernielingen gepleegd worden.

Vuurwerk kopen
Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten. Je herkent goedgekeurd vuurwerk aan:

 • een Nederlandse gebruiksaanwijzing
 • dat het alleen op 29, 30 en 31 december te koop is. Valt een van deze dagen op een zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december
 • de aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’
 • een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten je kunt verwachten van het soort vuurwerk
 • de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar)
 • het toegekende artikelnummer en productiejaar
 • CE-markering op nieuw vuurwerk

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd je moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Proef NS trillingen spoor

De Nederlandse Spoorwegen zijn op 15 december begonnen met een proef met het langzamer rijden van intercity’s op het traject Breda – Boxtel. De proef moet uitwijzen of dit zorgt voor minder trillingen en ervaren overlast door omwonenden. Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen: metingen bij spoorwegovergangen op het traject én het afnemen van vragenlijsten voor en tijdens de proef bij 850 zo’n omwonenden van het spoor.

Openingstijden gemeentekantoor op 24 en 31 december en 2 januari

Op 24 en 31 december én 2 januari heeft het gemeentekantoor andere openingstijden. We hebben ze op een rij gezet:

 • Maandag 24 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Maandag 31 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur
 • Woensdag 2 januari: het gemeentekantoor opent om 09.30 uur

Je kunt dus geen afspraken maken op het moment dat het gemeentekantoor dicht is. Ook kun je geen paspoorten, rijbewijzen en andere documenten ophalen. We zijn wel bereikbaar voor noodsituaties.

Wil je iets met ons regelen of een document ophalen? Regel het op tijd.

Leystromen, HVO en gemeente ondertekenen prestatieafspraken

Donderdag 12 december zijn de prestatieafspraken tussen Leystromen, Huurdersvereniging Oisterwijk (HVO) en de gemeente ondertekend. Deze afspraken zijn tot stand gekomen na gesprekken tussen Leystromen, gemeente en de huurdersvereniging.

In de prestatieafspraken bepalen we onder andere samen de doelen en prioriteiten voor de komende jaren. Denk hierbij aan betaalbaarheid, leefbaarheid, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en nieuwbouw.

Duurzaamheid

Een van de thema’s binnen de prestatieafspraken is duurzaamheid. Leystromen gaat het komend jaar verder met het verduurzamen van hun woningen. Eind 2023 moeten de woningen gemiddeld energielabel B hebben. In Oisterwijk komt er daarnaast een pilot met een CO2 neutrale woning. Hier wordt gebruikgemaakt van infraroodverwarming aan het plafond en zonnepanelen op het dak leveren de benodigde energie. Wethouder Peter Smit: “Door de woningen te verduurzamen, vermindert de corporatie de woonlasten van haar klanten én de uitstoot van CO2. Willen we Oisterwijk verduurzamen, hebben we de medewerking van de corporatie hard nodig.”

Pilot Wingerd

Leystromen start in Oisterwijk daarnaast met een pilot bij de geplande woningen op de locatie van voormalige basisschool de Wingerd. Op deze locatie aan de Langvennen-Zuid worden 14 woningen gebouwd. De pilot heeft als doel ook woningzoekenden met een korte inschrijftijd een kans te bieden, dit is met name voor jongeren interessant. In de loop van 2020 maakt Leystromen meer bekend over de invulling van de pilot.

Vervolg

De uitvoering van de prestatieafspraken 2020-2023 start per 1 januari 2020. Meer weten over de prestatieafspraken? Kijk op www.oisterwijk.nl. Vanaf komend jaar bereiden we ons ondertussen samen met Leystromen, de Haarense woningcorporaties (Woonveste en TBV) en de huurdersverenigingen voor op de herindeling met Haaren.

Bewaar je kliekjes op de goede manier

‘Tip voor de decembermaand: bewaar je extra portie eten of kliekjes op de juiste manier: luchtdicht en meteen de koelkast in! En vergeet het niet binnen 2 dagen op te eten of in te vriezen. Zo voorkom je onnodig GFT-afval.’ In het kader van de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips hoe je makkelijker je GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Nog teveel etensresten, groente- en fruitresten zitten namelijk in ons restafval. Kliekjes meteen gekoeld en luchtdicht bewaren zorgt ervoor dat je nog een tweede keer van je kookkunst kan genieten en voorkomt extra GFT-afval. Het Voedingscentrum heeft overigens ook goede bewaaradviezen.

Afvalkalender 2020 bekend

De data van de afvalkalender voor 2020 staan in de Afvalstoffendienst app.

De kalender downloaden op www.oisterwijk.nl/afvalkalender of de papieren versie opvragen kan ook vanaf 1 december. Dat doe je bij de afvalstoffendienst via (073) 615 65 07. Heb je een papieren versie aangevraagd? Dan krijg je deze eind december – begin januari thuisgestuurd.

Inhaaldagen afval tijdens feestdagen

 • Op 25 december, 1e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 21 december
 • Op 26 december, 2e kerstdag halen we geen GFT en PMD afval op. Dit doen we op zaterdag 28 december
 • Op 1 januari 2020, nieuwjaar, halen we geen afval op. Dit doen we op zaterdag 4 januari 2020

Kijk voor meer informatie over de afvalkalender en de Afvalstoffendienst app op www.oisterwijk.nl/afvalkalender. Of bel naar (073) 615 65 07.

Wilt u hier ook staan?

Heeft u iets leuks te melden over Moergestel?
Een persbericht? Sportnieuws? Bedrijvennieuws?
Plaats het nu zelf hier.
Vul de titel van het bericht in en geef het bericht in.
Vul daarna onderaan aan voor welke categorie het bestemd is. Geef de veiligheidstekst in zoals op het plaatje. (dit in verband met spam) en klik op opslaan.
Uw bericht wordt dan door ons bekeken en dezelfde week geplaatst.
Voor opmerkingen mail naar info@moergestel.nl tnv website moergestel.nl
Met vriendelijke groet,
De websitebeheerder