21-12-2018 t/m 06-01-2019 Programma Moergestel Kerstdorp


 

Lees meer

NIEUWSBRIEF 8 mei 2018

1.BEDRIJFSNIEUWS

We hebben weer mooi bedrijfsnieuws te melden:

Kortom, een restaurant met een Bourgondische inslag. Luc en Carry Retera vormen de equipe. Zij volgden beiden de middelbare hotelschool en runden 20 jaar lang een horecabedrijf in Frankrijk. Zij verrassen met (h)eerlijke gerechten veelal geïnspireerd door de Franse keuken

Openingstijden: donderdag t/m maandag vanaf 10 uur. Reserveren? 013-7635399 of via reserveren@la-moer.nl 

2.Wist u dat:

Ligtvoet al weer voor de zoveelste keer is gekozen  in de top 50.  Het vakblad Tred karakteriseert Ligvoet Shoes als volgt:“ Ondernemers in hart en nieren. Ligvoet heeft grote regionale bekendheid in kinderschoenen. Ze zoeken altijd naar nieuwe manieren om de consument naar de winkel te trekken en maken veel reclame via social-media en in-store activiteiten”.

3.THEMABIJEENKOMST RISICOMANAGEMENT EN

(CONTRA-)EXPERTISE

DEZE gratis BIJEENKOMST IS VERPLAATST NAAR 30 MEI OM 20.00 UUR IN TILIANDER

DIT MAG U NIET MISSEN….DUS MELD JE AAN VIA:

SECRETARIS-OM@MOERGESTEL.NL

4   mee. naar Meldert?

Op 19 mei vertrek op St. Jansplein om 9.15 uur.Ook voor onze leden een gratis busreis  naar Meldert (zie bijlage). Een prachtige dagtocht! er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. maar….vol=vol

aanmelding uiterlijk 15 mei

via:vriensadvies@home.nl

5.hoe bereik ik de secretaris?

Nu onze secretaris Kees geniet van zijn pensioen is hij niet meer via de Rabobank bereikbaar maar via:

secretaris-om@moergestel.nlof via 0640718503

 

Namens het bestuur ,

Henny Boogaers , voorzitter

Kees den Teuling, secretaris

Redactie: Jan Vriens

Burgers Verhuur opent vestiging in Breda

Burgers Verhuur B.V. heeft per 30 oktober een nieuwe vestiging geopend aan de Konijnenberg 47 op industrieterrein Krogten in Breda. Naast de reeds bestaande vestiging in Tilburg betekent dit de tweede vestiging van de allround verhuurder van bouwmachines en -materialen.

Dat het goed gaat met het bedrijf moge duidelijk zijn. Zo’n anderhalf jaar geleden verhuisde men van Moergestel naar Tilburg door de enorme groei die het bedrijf doormaakt. Deze ontwikkeling kan niet los gezien worden van de economische groei in Nederland en daarmee de aantrekkende bouw. Toch denkt directeur Frank Burgers dat dat niet de enige reden is dat het bedrijf groeit: “Wij zetten onze klant op 1, 2 en 3. Wij merken dat onze klanten de persoonlijke benadering en flexibiliteit fijn vinden. Daarnaast word je bij ons nooit achteraf verrast, wij laten onze klanten vooraf altijd zien hoe de kosten opgebouwd zijn. Het blijkt wel dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt.”

Burgers Verhuur startte een kleine 10 jaar geleden ‘achter in een schuurtje met een hoogwerker’, maar is uitgegroeid tot een verhuurder met een assortiment van formaat. Deze bevat onder anderen verschillende typen hoogwerkers, minigravers en knikladers, maar ook kleiner materieel als rolsteigers, bouwdrogers en slijp- en boormachines. Het merendeel van de klanten is actief in de bouw, maar ook hoveniers, vastgoedbeheerders en grote festivals weten de weg naar de Jules Verneweg (industrieterrein Loven) in Tilburg goed te vinden. Daarnaast wordt er ook nog aan particulieren verhuurd.

Burgers Verhuur is op beide vestigingen doordeweeks geopend tussen 7:00 en 17:00 uur, zaterdags staat het personeel klaar tussen 9:00 en 12:30 uur. Bestellingen kunnen telefonisch, per mail of via de website gedaan worden. Op www.burgersverhuur.nl vindt u het gehele assortiment en alle contactgegevens.

100% Moergestel tas

Thema bijeenkomst in den Boogaard

THEMABIJEENKOMST IN DEN BOOGAARD 14 nov. 20.30 uur

Aanmelding tevoren:  kees.den.teuling@rabobank.nl

Het idee voor deze zeer belangrijke bijeenkomst is ontstaan naar aanleiding van de brand bij Il Cuore. Het thema omvat meer dan alleen maar aspecten van een brandverzekering.

Dus, kijk je polissen eens na of die nog wel adequaat zijn.

Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

VERNIEUWDE FEESTVERLICHTING

Van gemeentezijde wordt binnenkort begonnen met het aanbrengen van stopcontacten in een dertigtal lantaarnpalen in het centrum. Het is de bedoeling dat de vernieuwde feestverlichting rond 15 november brandt.

 

PRECARIORECHTEN MOERGESTEL

De gemeente heeft laten weten dat er niets mis is met de precariorechten voor onze horeca omdat zij – net als de horecaondernemers uit het buitengebied van de kern Oisterwijk – in de laagste tariefklasse vallen, nl. € 26,50 per m2 terras. De horeca gaat zich nader beraden.

FACEBOOK EN ANDERE SOCIAL MEDIA

Het bestuur zal aan dit actuele thema tijdens de algemene vergadering op 12 december a.s. om 20 uur in t Stokske speciale aandacht  aan dit onderwerp schenken.

MOERGESTEL NIEUWS

Helaas moeten we dit voortaan missen. We willen Martien Oerlemans hartelijk danken voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor onze leden.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden op maandag 16 januari a.s. vanaf 20 uur in de Veerkens

100% Moergestel tas

Mevrouw Mayke Brouwers uit Tilburg is de gelukkige winnares van de 100% Moergestel Goodiebag (gevuld met met allerlei kortingsbonnen, cadeautjes en gadgets van de winkeliers van Moergestel) van de maand oktober. Zij kreeg de tas uitgereikt in de winkel waar ze op dat moment aan het shoppen was nl. Ligtvoet Shoes aan de raadhuisstraat in Moergestel. Peter Ligtvoet overhandigde haar de mooi gevulde tas en de foto werd gemaakt door Bianca vd Ven.
Wilt u ook zo’n tas winnen? Kom dan shoppen in Moergestel en wie weet bent u de volgende maand de gelukkige winnaar!!

Gemeenteberichten 6 oktober 2016

Nieuwe subsidieregelingen 2017

Het college heeft op 27 september 2016 de subsidieregelingen voor het jaar 2017 vastgesteld, inclusief de bijbehorende subsidieplafonds.

Online aanvragen
Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend via het subsidieportaal worden ingediend.
De subsidieregelingen en het subsidieportaal zijn vanaf 1 oktober 2016 te vinden op de gemeentelijke website: www.oisterwijk.nl/subsidie, of op www.overheid.nl.

Bedragen onder voorbehoud
De maximaal beschikbare bedragen (subsidieplafonds) voor 2017 zijn nog onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentelijke begroting 2017 in november door de gemeenteraad.

Inwerkingtreding
De subsidieregelingen treden in werking op 1 oktober 2016. Vanaf dat moment kan een subsidieaanvraag worden ingediend. In de meeste gevallen moet een aanvraag uiterlijk 1 november 2016 zijn ingediend. Deze indieningstermijn is echter niet voor alle subsidies hetzelfde; raadpleeg daarom bij twijfel de subsidieregeling.

Inlichtingen
De beleidsmedewerkers van de gemeente Oisterwijk geven u graag meer informatie over de nieuwe subsidieregelingen. U kunt hen bereiken via gemeente@oisterwijk.nl of via (013) 529 13 11.


Nadere regels uitstallingen

Het college heeft besloten om nadere regels vast te stellen ten aanzien van het plaatsen van uitstallingen op de openbare weg. Het gaat om regels die aangeven waar uitstallingen geplaatst mogen worden, wat de omvang kan zijn en welke regels moeten worden nageleefd ten aanzien van de verkeersveiligheid.

Ter inzage
Dit besluit ligt ter inzage vanaf 7 oktober 2016 voor de duur van 6 weken. U kunt dit besluit inzien op het gemeentekantoor aan De Lind 44 te Oisterwijk. Het besluit is ook digitaal in te zien via www.overheid.nl

Informatie
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen Susan Bijsterveld via telefoonnummer (013) 529 13 11.


Meldingen wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:
– Lindeplein 13 te Oisterwijk, voor het wijzigen van het afvoerkanaal van de afzuiginstallatie van de keuken. Dossiernummer 2016-0606, verzonden op 28-9-2016 (Activiteit milieu);
– De Lind 59 te Oisterwijk, voor het vervangen van de afzuiginstallatie van de keuken voor een ontgeuringsinstallatie. Dossiernummer 2016-0485, verzonden op 28-9-2016 (Activiteit milieu);
– Heusdensebaan 7 te Oisterwijk, voor het veranderen van een hotel. Dossiernummer 2016-0646, verzonden op 28-9-2016 (Activiteit milieu);
– Wim van Baaststraat 2-20 te Oisterwijk, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2016-0630, verzonden op 28-9-2016 (Activiteit milieu);
– Heukelomseweg 30 te Heukelom, voor het veranderen van het gebruik van de bestaande bedrijfsgebouwen. Dossiernummer 2016-0590, verzonden op 28-9-2016 (Activiteit milieu);
– Pijnendijk 5 te Moergestel, voor het vergoten van een machineberging. Dossiernummer 2016-0608, verzonden op 28-9-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage
De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.
Zie verder procedurekader nr. 1.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 27 september 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Nadere regels voor uitstallingen Gemeente Oisterwijk 2016
Het college heeft besloten om de ‘Nadere regels voor uitstallingen gemeente Oisterwijk 2016’ vast te stellen.

Beantwoording artikel 34 vragen fractie AB
Het college heeft een antwoord vastgesteld op vragen van de fractie AB over het Molenveldje.

Melding waterhinder M. van den Boer
Het college heeft een antwoordbrief vastgesteld naar aanleiding van een melding van mei 2016 over waterhinder in de Weverstraat.

Gemeentelijke regelingen voor het kalenderjaar 2017
Het college heeft besloten om de subsidieregelingen voor 2017 vast te stellen.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bosweg 160 A Oisterwijk, het kappen van 3 bomen. Dossiernummer 2016-0685, ingediend op 22-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Prinses Beatrixstraat 41 Oisterwijk, het plaatsen van een pergola. Dossiernummer 2016-0687, ingediend op 21-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Venkel 10 Oisterwijk, het kappen van een boom. Dossiernummer 2016-0690, ingediend op 25-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Wildemanstraat 68 Oisterwijk, het kappen van een berk. Dossiernummer 2016-0693, ingediend op 27-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Hondsberg 5 Oisterwijk, het kappen van een groep beuken (noodkap). Dossiernummer 2016-0696, ingediend op 28-09-2016 (Activiteit; Kappen);

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• bij De Looijakker 17 Moergestel, het kappen van 4 tsuga’s. Dossiernummer 2016-0656, verzonden aan aanvrager op 23-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Rembrandt van Rijnstraat ter hoogte van nr. 12-14 Oisterwijk, het kappen van een berk. Dossiernummer 2016-0657, verzonden aan aanvrager op 23-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Oirschotsebaan in de berm ter hoogte van nr. 55 Oisterwijk, het kappen van een rotte berk. Dossiernummer 2016-0658, verzonden aan aanvrager op 23-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Hondsberg 5 Oisterwijk, het kappen van 1 fagus. Dossiernummer 2016-0665, verzonden aan aanvrager op 23-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• De Lind 54 Oisterwijk, het kappen van 2 coniferen. Dossiernummer 2016-0667, verzonden aan aanvrager op 26-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Bosweg 177 Oisterwijk, het uitdunnen van houtopstanden. Dossiernummer 2016-0668, verzonden aan aanvrager op 26-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Burg. Verwielstraat, Burg. Canterslaan, Lindeparklaan Oisterwijk, het kappen van 4 bomen. Dossiernummer 2016-0669, verzonden aan aanvrager op 26-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Burgemeester Suyslaan 21 Oisterwijk, het kappen van een berk. Dossiernummer 2016-0672, verzonden aan aanvrager op 26-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Fokkerstraat 15 Oisterwijk, het kappen van een boom in de achtertuin. Dossiernummer 2016-0680, verzonden aan aanvrager op 26-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Dorpsstraat 30 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande gevelreclame. Dossiernummer 2016-0527, verzonden aan aanvrager op 27-09-2016 (Activiteit; Bouwen, Reclame);
• Hondsbergselaan 22 Oisterwijk, het kappen van 31 houtopstanden. Dossiernummer 2016-0579, verzonden aan aanvrager op 27-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Hondsberg 5 Oisterwijk, het kappen van een groep beuken (noodkap). Dossiernummer 2016-0696, verzonden aan aanvrager op 28-09-2016 (Activiteit; Kappen);

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Hoevenseweg 6 Oisterwijk, het bouwen van een loods en sleufsilo’s. Dossiernummer 2016-0615, ingediend op 03-08-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Hoogstraat 74 A Oisterwijk, het aanbouwen van een slaapkamer op de eerste verdieping. Dossiernummer 2016-0621, ingediend op 04-08-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);


Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1 Bro

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft het college van Oisterwijk kennis van het voornemen de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

• Herziening bestemmingsplan Kom Moergestel; met deze herziening wordt dit bestemmingsplan op een aantal punten aangepast;
• Herziening bestemmingsplan Woongebieden; met deze herziening wordt dit bestemmingsplan op een aantal punten aangepast;
• Herziening bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen; met deze herziening wordt dit bestemmingsplan op een aantal punten aangepast;
• Partiële herziening van het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o.. Met deze herziening wordt de bouw van een zwembad/sporthal en de aanleg van de benodigde voorzieningen op het sportpark mogelijk gemaakt.
• Partiële herziening van het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o.. Met deze herziening wordt de realisatie van een nieuw gebouw voor de Scouting Oisterwijk mogelijk gemaakt.

Het is niet mogelijk om tegen dit voornemen zienswijzen in te dienen. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze plannen.

Zodra een bestemmingsplan in ontwerp gereed is zal het mogelijk zijn hiertegen zienswijzen in te dienen. Hierover volgen afzonderlijke publicaties in de Nieuwsklok, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Het college, 6 oktober 2016


Vooropletters: nieuwe regionale campagne rondom veiligheid
Onder de naam Vooropletters is op 23 september een nieuwe campagne gestart rondom veiligheid.
Het doel van de campagne is de aandacht van inwoners vestigen op veiligheid én uitleggen hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan je eigen veiligheid. Vooropletters is een initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Wat is een Vooropletter?
Een ‘Vooropletter’ is iemand die aan de ene kant proactief is (voorop loopt) en aan de andere kant goed oplet. De Vooropletter is zich bewust van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en rol en let op zichzelf en de omgeving als het gaat om veiligheid. Het gaat hierbij om veiligheid in brede zin: brandveiligheid, veiligheid bij uitval van nutsvoorzieningen, veiligheid bij ziekte-uitbraken en veiligheid bij natuurrampen.
Er wordt vanuit verschillende hoeken aandacht besteed aan de campagne, zoals door de regionale brandweerkorpsen, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR), GGD en politie. Ook alle gemeenten uit het werkgebied van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werken mee.
Meer informatie
Op de nieuwe campagnewebsite www.vooropletters.nl is alle informatie over de campagne te vinden. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de veiligheidsregio: www.vrmwb.nl.


Veilig Honk voor scholieren

Scholieren moeten soms ver fietsen van huis naar school. Onderweg naar school kan er van alles gebeuren. Een lekke band, valpartijen, pesterijen of een onveilig gevoel.

Om scholieren onderweg extra veiligheid te bieden, hebben de gemeente Oisterwijk en de Dorpsraden in Udenhout en Berkel-Enschot een aantal Veilige Honken in het leven geroepen.

Hulp
Een Veilig Honk is een huis of bedrijf waar vrijwilligers een veilige plek bieden. Dat doen ze door hulp te geven aan de scholieren als ze daarom vragen, bijvoorbeeld het uitlenen van een fietspomp of het plakken van een pleister.

Veilig Honk-logo
De Veilige Honken zijn te herkennen aan een bordje met het Veilig Honk-logo dat bij de woning of het bedrijf is geplaatst. In geval van nood kunnen scholieren terecht bij de volgende Veilige Honken.

Waar
Ben je onderweg naar huis of naar school en voel je je niet veilig of heb je hulp nodig, ga dan naar een van de Veilige Honken. De adressen van de Veilige Honken, vind je hier:

• Kinderopvang Tierelier
Spoordijk 8, Heukelom
• Zwembad Baksche Ven
Baksevenweg 1, Oisterwijk

• Firma Broeders
Eindhovenseweg 12, Moergestel (vlakbij Trappistenklooster)
• Oirschotseweg
Oirschotseweg 85, Moergestel
Bij afwezigheid van de vrijwilligers kun je terecht aan de overkant op Oirschotseweg 70
• Dekkers Transport
Bosscheweg 77, Berkel-Enschot

• Fam. Jansma
Bosscheweg 39, Berkel-Enschot

• De Bollekens
Enschotsebaan 21A, Berkel-Enschot

• Vromans Haardhout
Enschotsebaan 35, Berkel-Enschot

• Fam. Smits
Hazennest Oost 6, Berkel-Enschot (vlakbij Tilburg Noord)

• Firma Hoppenbrouwers Elektro
Kreitenmolenstraat 201, Udenhout

• McDonald’s
Rijksweg 1, Udenhout

• Fam. Oerlemans
Molenstraat 48, Berkel-Enschot

• Fam. Kools
Berkelseweg 57, Berkel-Enshot (vlakbij fietspad N65)

• Fam. Vos
De Kraan 96, Berkel-Enschot (vlakbij Boer Robben)


Officiële bekendmakingen van de gemeente Oisterwijk binnenkort online

Vanaf november zijn de officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Oisterwijk online te bekijken.

De gemeente meldt met een officiële bekendmaking welke aanvragen zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een evenementenvergunning en vervolgens welk besluit daarover genomen is. Ook wordt gemeld welke verkeersbesluiten zij wil nemen of welke bestemmingsplannen gemaakt of gewijzigd worden. De publicaties zijn te vinden in het digitale gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Wie volledig op de hoogte wil zijn en blijven, kan zich aanmelden voor de e-mailservice.

E-mailservice voor berichten op maat
Wilt u op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen van de gemeente Oisterwijk? Meld u dan nu aan voor de handige e-mailservice op zoek.overheid.nl. U kunt zelf aangeven welke berichten u wilt ontvangen en hoe vaak. Ook kunt u het gebied bepalen waarover u berichten wilt ontvangen. Als u dat heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail met de vraag om uw aanmelding te bevestigen. Vanaf dat moment ontvangt u de gewenste berichten in uw mailbox. U kunt zich voor de e-mailservice afmelden wanneer u dat wilt.

Nieuwsklok
De bekendmakingen worden ook nog steeds in de Nieuwsklok gepubliceerd, maar het gaat dan om een korte samenvatting van de officiële bekendmakingen. De volledige teksten van de rechtsgeldige publicaties zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt dan voortaan u ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de bezwaar- en beroepsprocedure.


Zoover fan van Oisterwijk
Oisterwijk is 1 van de favoriete dorpen van lezers van Zoover.nl. Uit meer dan 70.000 reviews zijn de populairste dorpen en steden per provincie uitgelicht. Oisterwijk haalt met een gemiddeld cijfer van 8,5 de 4e plaats in Noord-Brabant. De gemeente Oisterwijk is er trots op. U ook?


Schonere en stillere vuilniswagen

Wethouder Sjef Verhoeven reed alvast een ritje mee in de allernieuwste vuilniswagen. Vanaf 1 oktober rijden ze door onze gemeente: de schonere én stillere vuilniswagens van de afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch. De wagens rijden vanaf 2017 ook nog eens allemaal op biogas. De wethouder is er blij mee: “we kunnen op deze manier duurzamer ons afval inzamelen.”


Eerste nieuwbouwwoningen KVL hoogste punt bereikt
Een hoogtepunt voor KVL! Dinsdag 27 september werd bij de eerste nieuwbouwwoningen het hoogste punt bereikt en dit is gevierd samen met alle toekomstige bewoners van KVL West, BPD en van Santvoort Bouw. Wethouder Sjef Verhoeven mocht het dak op een starterswoning leggen en samen met wethouder Ina Batenburg en een aantal kinderen werd de eerste kavel uitgezet van een woning in de 2e fase. Daarna is in Kafé van Leer geproost en kon iedereen kennismaken met de toekomstige buren.


Eenzaamheid, een keuze? Deel 2
Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Om het thema blijvende aandacht te geven, is in januari 2017 een grote bijeenkomst over eenzaamheid. Tot die tijd leest u regelmatig een verhaal over eenzaamheid in de Nieuwsklok. Vandaag deel 2: het verhaal van Nicole.
De man van Nicole kreeg een ongeluk. Op weg naar zijn werk werd Anton op zijn fiets geschept door een auto.
Nicole vertelt: “Zeven jaar geleden kreeg ik een telefoontje dat Anton in het ziekenhuis lag. Ik herinner het nog als de dag van gisteren. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis startte een heel intensief revalidatietraject. Ook ik kreeg gesprekken met een psycholoog. Ze vertelde me dat ik een hele andere man zou thuis krijgen. Hij had immers een NAH (niet aangeboren Hersenletsel) opgelopen. Ik kon me er op dat moment niets bij voorstellen, maar ze had gelijk.
Ons leven is enorm veranderd. Anton kan veel minder prikkels verdragen, plannen is moeilijk voor hem, zo ook het nemen van initiatief en hij is snel moe. Voor het ongeluk zaten onze weekenden vol gepland. Vaak deden we het licht uit op feestjes. We komen beiden uit een grote familie en daarnaast hadden we een uitgebreid sociaal netwerk.
Nu vindt Anton feestjes een ramp. Ik ga alleen of we gaan heel eventjes. Ja, onze vriendenkring is een stuk kleiner geworden. Velen begrijpen de beperking van Anton niet. Je ziet immers niets aan zijn buitenkant. Zelfs onze familieleden tonen weinig begrip. Opmerkingen als ‘gaan jullie nu al? Doe niet zo flauw.’ Ze hebben geen idee hoeveel inspanning het hem kost. En hoe pijnlijk die opmerkingen voor ons zijn. Ze negeren gewoon ons probleem.
Ik heb me heel erg alleen gevoeld. Ik kon die gevoelens niet delen met mijn man. Mijn kinderen wilde ik er niet mee belasten. De druppel was toen ik mijn baan verloor omdat het bedrijf verhuisde. De reisafstand werd te groot. Ik voelde me zo eenzaam…
Gelukkig was er op dat moment Renate. We kenden elkaar van het sporten. Niet dat we intensief contact hadden. Op een dag zei ze: ‘Zullen we eens samen een kop koffie drinken?’ En zo kwam van het één het ander. Renate bleek heel goed te kunnen luisteren zonder te oordelen. Ze kwam ook niet met die eeuwige adviezen. Die had ik al zo veel gehad van anderen mensen. Renate stelde wel heel veel vragen. Door die vragen kreeg ik veel beter op een rijtje wat nu echt belangrijk voor me was.
En nu? Ons leven is veel rustiger geworden. We hebben een paar hele waardevolle mensen om ons heen. En de rest die het niet begrijpt? Hun probleem, ik ga het niet meer uitleggen. Ze willen het niet begrijpen.”
Meldpunt Eenzaamheid
Geeft dit verhaal je aanleiding tot vragen of heb je behoefte aan een gesprek, bel dan met Meldpunt Eenzaamheid: ContourdeTwern, Jacqueline van den Acker (013) 528 40 80.


 

Gemeenteberichten 29 september 2016

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van het Rrrollend Oisterwijk in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Lind Zuid vanaf de De Balbian Versterlaan tot Gemullehoekenweg in Oisterwijk

Van vrijdag 30 september 2016 07.00 uur tot maandag 3 oktober 2016 12.00 uur.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Heuveldwarsstraat 11 in Moergestel, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0674, ingediend op 15-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kloosterbeemd 26-28 Oisterwijk, het plaatsen van een dubbele carport. Dossiernummer 2016-0675, ingediend op 15-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind tegenover de kiosk Oisterwijk, het verwijderen van de dorpspomp. Dossiernummer 2016-0676, ingediend op 15-09-2016 (Activiteit; Sloop);
• De Lind 30 Oisterwijk, het verbouwen en gedeeltelijk slopen op de 2e en 3e verdieping. Dossiernummer 2016-0677, ingediend op 15-09-2016 (Activiteit; Bouwen, Monumenten);
• Lindeplein 33 Oisterwijk, het legaliseren van een dakopbouw/terras. Dossiernummer 2016-0679, ingediend op 18-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Fokkerstraat 15 Oisterwijk, het kappen van een boom in de achtertuin. Dossiernummer 2016-0680, ingediend op 18-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Bosweg 160 Oisterwijk, het kappen van 42 bomen. Dossiernummer 2016-0684, ingediend op 21-09-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Kerkacker 31 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Dossiernummer 2016-0616, verzonden aan aanvrager op 20-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kerkhovensestraat 49 Oisterwijk, handelen in strijd met ruimtelijke ordening voor een ander gebruik van de stallen. Dossiernummer 2016-0613, verzonden aan aanvrager op 21-09-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan).
• Burgemeester Vogelslaan 69 Oisterwijk, het constructief wijzigen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0622, verzonden aan aanvrager op 22-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Kerkstraat 30 Oisterwijk, het intern verbouwen van een pand. Dossiernummer 2016-0443, verzonden aan aanvrager op 22-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Lindeplein 37 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw. Dossiernummer 2016-0578, verzonden aan aanvrager op 22-09-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Hoogstraat 122 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen. Dossiernummer 2016-0568, verzonden aan aanvrager op 22-09-2016 (Activiteit; Monumenten).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Lindeplein 7 Oisterwijk, het verbouwen van een horecapand. Dossiernummer 2016-0611, ingediend op 30-07-2016 (Activiteit; Bouwen);
• George Perklaan 1 Oisterwijk, het schilderen aan de buitenzijde van een monument. Dossiernummer 2016-0631, ingediend op 12-08-2016 (Activiteit; Monumenten);
• Klompven Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0624, ingediend op 10-08-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Almystraat 16 Oisterwijk, het oprichten van een restaurant. Dossiernummer 2016-0620, ingediend op 07-08-2016 (Activiteit; Bouwen, Monumenten, Strijdig gebruik bestemmingsplan).


Wildcrossers beboet in Brabantse bossen

Zaterdag 17 en zondag 18 september was op verschillende locaties in de bossen van Brabant een grootschalige controle op wildcrossers. Deze controle had tot doel om overlast van crossmotoren en quads tegen te gaan en zo de kwetsbare natuur te beschermen.

Handhavers Samen Sterk in Brabant (SSiB), Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en politie sloegen de handen ineen tijdens de controle. Het was een nuttige en vruchtbare samenwerking. Er moesten verschillende processen verbaal opgemaakt worden. Allemaal voor het rijden in gebieden waar dat niet is toegestaan. Er zijn bestuurders van jeeps, motoren, quads en buggy’s op de bon geslingerd.

Meer acties
SSiB zet binnenkort nog een aantal handhavingsactie op touw om het wildcrossen te beperken. Wildcrossers veroorzaken regelmatig vernielingen aan bijvoorbeeld hekwerken en sloten. Ook wordt de flora en fauna verstoord en voelen wandelaars zich op de paden niet meer veilig. Voldoende redenen om op te treden.

Een boom kan ons niet bellen, u wel!
Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer (0900) 996 54 32. De melding gaat direct naar 1 van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant.

Meer informatie
Alle informatie over het programma Samen Sterk in Brabant vindt u op www.odbn.nl/ssib.


De gemeente werkt in oktober flink aan de weg in Oisterwijk en Moergestel. Hierdoor wordt op sommige plaatsen het verkeer omgeleid.

Het gaat om de volgende locaties en werkzaamheden:
• Stokske: het gedeelte van het Stokske gelegen tussen Oostelvoortjes en Waterhoefstraat krijgt nieuw asfalt. Ook worden de grasstenen vervangen. De werkzaamheden zijn tussen woensdag 5 oktober en donderdag 13 oktober. Het wegvak wordt in deze periode afgesloten en het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via Oisterwijkseweg-Rootven-Oostelvoortjes.
• Europalaan: het gaat hier om het gedeelte van de rijbaan tussen de Moergestelseweg en Emmalaan. Op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober wordt nieuw asfalt gelegd en het verkeer omgeleid.
• Burgemeester Verwielstraat: het gedeelte van de Burgemeester Verwielstraat tussen huisnummer 29 en de rotonde in de Groenstraat krijgt een nieuw asfalt. De werkzaamheden zijn op vrijdag 7 oktober en het verkeer wordt omgeleid.
• Oirschotseweg: het gedeelte Oirschotseweg tussen de rotonde bij de Spoordonkseweg en Vossenhoorn krijgt 2 nieuwe asfaltlagen. De versmalling bij de rotonde en wordt net zo breed als de rest van de weg. Ook komt er een nieuwe wegmarkering, de snelheidremmers worden beter zichtbaar. De werkzaamheden zijn van vrijdag 7 tot en met vrijdag 14 oktober. De rijbaan wordt afgesloten en het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid. Het fietspad blijft gewoon beschikbaar.
• Gemullehoekenweg: het gedeelte van de rijbaan van de Gemullehoekenweg gelegen tussen de Kivitslaan en Heisteeg krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. De verkeersplateaus bij Heisteeg en Kivitslaan worden geasfalteerd. De werkzaamheden zijn donderdag 6 en vrijdag 7 oktober. Het wegvak wordt afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via Moergestel.
• Kleine asfaltreparaties: de komende weken worden verschillende locaties kleinere reparaties aan de weg gedaan. Dit geeft naar verwachting weinig hinder voor de weggebruiker.

Meer weten
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.


Gemeente verwijdert zandbakken in speeltuinen

De gemeente Oisterwijk verwijdert 6 zandbakken in openbare speeltuinen. De zandbakken zijn niet alleen verouderd, maar blijken ook favoriet als kattenbak voor loslopende katten. Dit levert onhygiënische situaties op.

Het gaat om zandbakken op de volgende locaties:
• Juliana Bernhardplein
• Van Sasse van Ysseltstraat
• Kastanjestraat
• Telstarlaan
• Bevrijdingsplein
• Oude Maasje

Onder grotere speeltoestellen ligt ook vaak zand. Dit zand is bedoeld als valondergrond voor de toestellen en wordt dan ook ‘valzand’ genoemd. Valzand is een ander soort zand, fijner van structuur en zachter dan het zand in zandbakken. Dit zand is geen speelzand en wordt niet verwijderd.

De zandbakken worden rond eind september – begin oktober verwijderd.


Donderdag 29 september Raadsspreekuur 19.00 uur
Wijk Waterhoef, De Tovervogel
Donderdag 29 september Ingelaste raadsvergadering 20.30 uur
Donderdag 29 september Beeldvorming presentatie rapport
Kaderstelling anno Nu! 21.00 uur
Donderdag 6 oktober Raadsvergadering 20.00 uur
Donderdag 13 oktober Beeldvormingsavond Risicomanagement
en risicobeheersing 19.00 uur
Beeldvormingsavond Uitvoeringsprogramma
cultuurcentra 19.00 uur
Beeldvormingsavond Stand van zaken
transformatie sociaal domein 20.00 uur


KVL Belevingspad – Wandel door de geschiedenis van de leerfabriek

De KVL leerfabriek bestaat 100 jaar en viert dat zondag 30 oktober van 12.00 tot 16.00 uur. Ga mee terug in de tijd toen de leerfabriek nog volop in bedrijf was.

Maak kennis met directeur Chris van der Aa. Hij vertelt je persoonlijk over zijn KVL en kijk binnen in zijn woonhuis aan de Lind. Luister en kijk in Tiliander naar de leerproductie in de jaren ’30. Neem een kijkje bij de monumentale droogschuur in de Kerkstraat. Hoor de geluiden van de machines en ervaar de geur van de fabriek waar de fabrieksarbeiders prachtig leer maakten. Voel de emotie toen het doek viel in 2000.

Terug in de tijd
Verhalen uit het boek ‘100 verhalen van de looierij’ komen deze middag tot leven. Al wandelend door het centrum van het mooie Oisterwijk beleef je de geschiedenis van KVL en de rol die de leerfabriek gespeeld heeft in Oisterwijk.

Eenmalig evenement
Het KVL Belevingspad is een eenmalige cultuurhistorische rondwandeling uitgezet door de gebouwen van KVL en langs iconen in het centrum van Oisterwijk. De wandelroute is samengesteld in samenwerking met de gemeente Oisterwijk, bibliotheek, Centrummanagement, Tiliander, Oisterwijk in Beeld, de Kunstkring, VVV en Leerfabriek KVL.

Meer informatie
De route is gratis en interessant voor jong & oud. Voor meer info kijk op www.leerfabriekkvl.nl of www.bezoekhetgroenewoud.nl. Tot zondag 30 oktober!


Eenzaamheid, een keuze?
Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlanders onder de 65 last heeft van eenzame gevoelens. Van de Nederlanders boven de 65 zelfs 49%. Het wordt dus tijd om eenzaamheid samen aan te pakken.
Van 22 september tot en met 1 oktober is het de landelijke ‘week tegen eenzaamheid’. Om het thema blijvende aandacht te geven organiseren de gemeente en Contourde Twern in januari 2017 een grote bijeenkomst over eenzaamheid. In aanloop naar deze bijeenkomst verschijnen tot die tijd regelmatig verhalen op de gemeentepagina’s van de Nieuwsklok met de titel ‘Eenzaamheid, een keuze?’. De verhalen laten zien wat eenzaamheid is en wat het betekent in iemands leven.
Oorzaak
Iedereen kan zich weleens eenzaam voelen. Vaak ontstaat dit gevoel als er een wezenlijke verandering in je leven is zoals een verhuizing, een nieuwe school, armoede, met pensioen gaan, het verliezen van je partner, het krijgen van een lichamelijke beperking of wanneer je intensief moet zorgen voor je naaste. De verhalen laten zien dat eenzaamheid geen ziekte is, maar dat je er wel ziek van kan worden. Je maakt kennis met verschillende typen eenzaamheid en wat je er tegen kunt doen.
Taboe
ContourdeTwern en de gemeente willen eenzaamheid bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen. Daarom is vanuit het Platform Kwetsbare Burgers de Werkgroep Eenzaamheid gestart. Juist omdat eenzaamheid zo gewoon is, kan het iedereen treffen. Heb je vragen over eenzaamheid of behoefte aan een gesprek? Bel dan met Meldpunt Eenzaamheid: ContourdeTwern, Jacqueline van den Acker (013) 528 40 80.


Doe mee aan het GGD gezondheidsonderzoek 2016

Is gezondheid ook zo belangrijk voor u? En wilt u graag uw mening geven over gezondheid? Dat kan! De GGD Hart voor Brabant voert een grootschalig gezondheidsonderzoek uit in opdracht van uw gemeente. Doel is om te weten te komen wat u belangrijk vindt.

Met de gegevens die uit het onderzoek komen, kan de gemeente de juiste activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van haar inwoners te beschermen en te verbeteren. Eind september ontvangt een groot aantal volwassenen in Oisterwijk een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over gezondheid, leefstijl, sociale contacten en zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Uw mening is belangrijk

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over gezondheid en welzijn. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben? Zijn er veranderingen vergeleken met eerdere onderzoeken? Zijn de problemen in de gemeente groter of doen we het juist beter dan ergens anders in het land? De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden in 2017 bekend gemaakt.

Vul de vragenlijst in

Niet iedereen ontvangt de vragenlijst van de GGD, deelnemers worden willekeurig gekozen. Ontvangt u de vragenlijst? Doe dan mee. Ook als u gezond bent, is uw deelname belangrijk. We hopen dat u mee wilt werken aan het onderzoek. Kijk voor meer informatie over de GGD op www.ggdhvb.nl


WOZ-waarde woningen vanaf 1 oktober openbaar
Vanaf 1 oktober 2016 worden de WOZ-waardes van alle woningen openbaar. Iedereen kan vanaf dat moment de WOZ-waarde van iedere woning bekijken en met elkaar vergelijken.
Dit wordt mogelijk via een link op de website van de gemeente Oisterwijk. Wil je de waarde van een woning weten? Dan kun je heel eenvoudig die woning aanklikken op een plattegrond of het adres van een woning opgeven.
Alleen de WOZ-waarde
Via de online WOZ-viewer wordt alleen de WOZ-waarde van de woning getoond. Andere gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de woning worden niet getoond. Voorlopig kan alleen de WOZ-waarde van woningen worden opgevraagd en niet van bedrijfspanden.