Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 15 juli 2021

Onderwerpen raad

 • Welstandsnota
 • Het bestemmingsplan Gever 1 Haaren
 • Wegsleepverordening gemeente Oisterwijk
 • Marktverordening gemeente Oisterwijk
 • Het bestemmingsplan Heusdensebaan 111
 • Het bestemmingsplan Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8
 • Jaarstukken 2020 Haaren
 • Concept Beekdal Park, herontwikkeling locatie De Leye
 • Jaarstukken 2020 Oisterwijk
 • Verordening afvalstoffenheffing
 • Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk
 • Bestemmingsplan buitengebied Haaren
 • Contract accountant

Onderwerpen college

 • Belastingsamenwerking GHO vanaf 2022
 • Principemedewerking herontwikkeling Streekpark Klein Oisterwijk (Oirschotsebaan 6 te Oisterwijk)
 • Verlengen termijn Monumentencommissie
 • Principeverzoek Schoolstraat 67
 • Art 42 eikenprocessierups
 • Woonplaatsbeginsel
 • Raadsinformatiebrief uitstel en planning Omgevingswet
 • TVS 3 (Q1 2021)
 • RIB GHO belastingwerkzaamheden vanaf 2022

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Stokeind 13 Moergestel, het tijdelijke plaatsen van 8 lichtmasten met een hoogte van 18 meter bij het softbalveld van Roef
 • Dintel 13 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
 • Posthoornseweg 5-106 Oisterwijk, het kappen van 5 grove dennen
 • Dorpsstraat 15B Oisterwijk, het uitbreiding van de zij-entree’s

Verleend

 • Belversestraat 36 Haaren, het kappen van een beuk en een linde
 • Molenbaan 9 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • Prinses Marijkestraat 53 Oisterwijk, het realiseren van een buitenberging
 • Jan Van Eijckstraat 38 Oisterwijk, het renoveren en verbouwen van de bestaande woning en het vernieuwen van de aanbouw
 • Prinses Irenestraat 16 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de eerste verdieping en 2 dakkapellen aan de achterzijde op de eerste en tweede verdieping
 • Schout Van De Wouwstraat 6 Moergestel, het vergroten van de woning door het verhogen en vernieuwen van de kapconstructie
 • Raamse Akkers 15 Haaren, het tijdelijke huisvesting van 266 arbeidsmigranten (verleend van rechtswege)

Verlengd

 • Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het vervangen van de toegangspoort
 • Pastoor Jansenstraat 5 Haaren, het bouwen van een nieuwe woning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Sec Eten en Drinken B.V. voor het houden van het Filmplein op 11, 18, 25 augustus en 1 september op het Lindeplein in Oisterwijk

Melding

 • Van het organiseren van een motortocht voor kinderen uit groep 8 van de basisschool De Kikkenduut door het Hart van Brabant op 17 juli

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Stokeind 13 te Moergestel, voor het wijzigen van sportveldverlichting;
 • Berkvensstraat 6a te Haaren, voor het realiseren van een loods bij een boomkwekerij.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 16 juli gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Het aanwijzen van één parkeerplaats als algemene gehandicaptenparkeerplaats de ingang van het filiaal van de Jumbo, Pannenschuurplein Oisterwijk
 • Het reserveren van 64 parkeervakken op 32 locaties in de gemeente Oisterwijk voor het opladen van elektrische voertuigen

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Eikenprocessierups: voorkom klachten

Ze zijn weer: eikenprocessierupsen. En daar kun je flink last van hebben.

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor klachten van de eikenprocessierups. Hoe voorkom je klachten, hoe herken je klachten en wat moet je doen bij klachten? Alle informatie daarover staat op de website www.ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes.

We zetten alvast een paar tips voor je op een rij:

 • Bedek je hals, armen en benen met een lange broek of lange mouwen
 • Draag een (zonne)bril
 • Ga niet op de grond zitten
 • Raak de rupsen of (oude) nesten niet aan, leg dit ook goed uit aan je kinderen
 • Blijf uit de buurt van wegen of plaatsen waar eikenbomen met processierupsen staan. Ook uit bomen met oude nesten kunnen nog brandharen waaien.

Meer informatie over (de bestrijding van) de eikenprocessierups in onze gemeente staat op onze website www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups.

Geen aanvraag reisdocumenten 29 en 30 juli

Van donderdag 29 tot en met vrijdag 30 juli kun je bij ons tijdelijk geen paspoort en identiteitskaart aanvragen. De reden hiervoor is dat de Nederlandse identiteitskaart een nieuw model krijgt.

Het volgende verandert aan de identiteitskaart:

 • De kaart krijgt 2 verplichte vingerafdrukken van de kaarthouder
 • De kaart heeft een EU-vlag met de letters NL
 • Een nieuw Kinegram. Dit is een beeld dat van kleur verandert wanneer je de kaart heen en weer beweegt
 • Op de achterkant van de kaart komt een QR-code met het BSN

Wil je een nieuw reisdocument aanvragen? Doe dit dan uiterlijk 29 juli voor 12.00 uur óf na 30 juli.

Glasvezelaansluiting in de kernen gemeente Oisterwijk 

Op ons verzoek heeft DELTA Fiber Netwerk besloten om alle woningen en bedrijfspanden in onze kernen aan te sluiten op glasvezel.

Wethouder Anne Cristien Spekle tekende een convenant met DELTA Fiber Netwerk waarin staat hoe het glasvezelnetwerk er gaat komen.

Een toekomstbestendig netwerk
Wethouder Anne Cristien Spekle “We zijn erg blij dat iedereen in onze gemeente een glasvezelaansluiting kan krijgen. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hiermee zijn we als gemeente klaar voor de toekomst.”

Start aanleg glasvezel
De voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in Haaren en Moergestel zijn in volle gang. Vanaf week 29 start de woningschouw. Dit betekent dat de schouwer van de aannemer Circet Nederland bij inwoners langskomt om een juiste plek voor de aansluiting in de woning te overleggen. Inwoners krijgen hier vooraf een persoonlijke brief over. Na de bouwvakantie starten in Moergestel de eerste graafwerkzaamheden en in Haaren vanaf oktober. Oisterwijk is later aan de beurt. Ook zij krijgen tegen die tijd een brief van DELTA Fiber Netwerk. In Heukelom ligt al glasvezel.

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) verlengd

Is jouw inkomen door de coronamaatregelen zo laag dat je jouw huur of hypotheek niet meer kunt betalen? Dan is er de regeling ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (de TONK) om je te helpen.

De TONK-regeling gold tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021. Het kabinet heeft inmiddels besloten om de TONK te verlengen tot en met het 3e kwartaal van 2021. Hierdoor kun je de TONK ook nog aanvragen over de periode juli tot en met september 2021 én met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Aanvragen

Ben jij ondernemer of inwoner in onze gemeente en ben je financieel getroffen door de coronamaatregelen? Dan kom je dus mogelijk in aanmerking voor de tegemoetkoming. Meer informatie of direct een aanvraag doen? Kijk op www.oisterwijk.nl/TONK.

Stap-voor-stap uitleg bij CoronaCheck – Digisterker

Wil je op vakantie binnen Europa of naar een evenement in Nederland? Dan heb je een coronabewijs nodig. Dit maak je met de CoronaCheck-app of via de website www.coronacheck.nl. Hoe je dit precies doet zie je op de website www.uitlegcoronacheck.nl.

Www.uitlegcoronacheck.nl is een initiatief van de Stichting Digisterker om mensen te helpen bij het maken van een coronabewijs. Op de website staat een stap-voor-stap uitleg hoe je het coronabewijs maakt en hoe je het gebruikt. In de meeste gevallen heb je DigiD nodig. Bij de bibliotheek kun je ook terecht voor hulp bij het installeren van de CoronaCheck-app.

 

Gemeenteberichten 8 juli 2021

Onderwerpen college

 • Verlenging en verruiming TONK
 • Algemene ledenvergadering 2021 Vereniging Brabantse Gemeenten
 • Verlenging contract accountant 2022
 • Arbeidsmigranten aan de Raamse Akkers 15
 • Ontwerpbestemmingsplan Kantstraat ongenummerd in Haaren

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • George Perklaan 5A Oisterwijk, het isoleren van de schuine dakvlakken op het bestaande dakbeschot
 • Prinses Irenestraat 19 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met opbouw en dakkapel aan de achterzijde
 • Valkenierslaan 7 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Oisterwijkse Heide sectie K1268, het omvormen van een bos naar heide
 • Schout Colffstraat 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
 • Hild sectie K 226 Moergestel, het plaatsen van 2 ooievaarsnesten
 • KVL terrein Sectie A 7977 Oisterwijk, het bouwen van 22 koopappartementen

Verleend

 • De Lind 50 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande T-mobile antennes
 • Almystraat 70 Oisterwijk, het plaatsen van een airconditioning-buitenunit
 • Erfbosch 1 Haaren, gerectificeerde vergunning voor het tijdelijk gebruiken van een kantoor als woonruimte voor een periode van 3 jaar
 • Wilgenstraat 2 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Van De Venstraat 3 Haaren, het vervangen van een bestaand bijgebouw door een nieuw bijgebouw

Verlengd

 • De Lind 1 Oisterwijk, het wijzigen van gevels kozijnen en een pui toevoegen
 • Servennenstraat 11 Moergestel, het uitbreiden van een loods voor agrarisch gebruik

Geweigerd

 • Van Rijckevorsellaan 13 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke schutting

Rectificatie

 • Broekzijde 8 Moergestel moet zijn Broekzijde 6a en 8 Moergestel, het bouwen van een loods en garage

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Kantstraat ongenummerd, Haaren

Vergunning evenementen en horeca

 • Stichting #BeetjeDansen Events voor het organiseren van het BeetjeDansen Outdoor en het Reawake Festival op 10 en 11 juli op een weiland aan de Oisterwijksedreef tussen huisnummer 12 en huisnummer 12A in Haaren

Melding

 • Door Carnavalsvereniging “De Struivenweners” voor het organiseren van een viswedstrijd op 11 juli in park Ruijbosch gelegen achter de Pastoor Verrijtlaan in Haaren
 • Door Stichting Promotie Max fietst voor…. voor het organiseren van een “Start Road To Italy” op 13 juli 2021 op het St. Jansplein in Moergestel

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel wegens #BeetjeDansen Outdoor en Reawake Festival

 • 10 en 11 juli: Gever in Haaren, parkeerverbod en instellen eenrichtingsverkeer

Blauwalg in Klompven en Eikenven

In het Klompven en het Eikenven is blauwalg aangetroffen door Waterschap De Dommel. Bij de vennen staan waarschuwingsborden.

Zodra bij een volgende meting geen blauwalg meer gevonden wordt, haalt het waterschap de borden weg.

Klachten
Op de website www.dommel.nl/blauwalg van het Waterschap staat een overzicht van alle locaties met blauwalg. Blauwalg kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Van het zwemmen in water besmet met blauwalg kun je huidirritaties krijgen als jeuk en rode vlekken. Slik je het water per ongeluk in, dan kun je last krijgen van maag en darmen. Ook honden kunnen beter niet in besmet water zwemmen. Het waterschap raadt vissen in besmet water af.

Cyclomedia maakt foto’s in de gemeente

Cyclomedia maakt tussen begin juli en half augustus foto’s van de openbare weg. Dit doen zij met auto’s die 360 panoramafoto’s nemen. De foto’s worden in opdracht van ons gemaakt.

Deze foto’s gebruiken wij voor bijvoorbeeld het controleren en beheren van de openbare ruimte, als ondersteunend beeldmateriaal bij de uitvoering van de wet, handhaving van openbare orde en veiligheid en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen zijn voor publieke of private activiteiten en dat mag alleen onder zeer strenge voorwaarden. De opnamen maken wij niet openbaar, online of op een andere manier. Voor vragen of het maken van bezwaar, neem je contact op met CycloMedia Technology B.V., postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland. Kijk voor meer informatie op de website www.cyclomedia.com

Expositie ‘Corona in beeld’

Tot en met 31 augustus is er in de Bibliotheek Oisterwijk de fototentoonstelling ‘Corona in beeld’. Op de tentoonstelling hangen foto’s van inwoners die meededen aan een fotowedstrijd over de coronaperiode (maart 2020 tot maart 2021).

Daarnaast zijn er 2 foto’s gekozen tot winnaar; 1 door een publieksjury en 1 door een vakjury. Wethouder Anne Cristien Spekle opende de tentoonstelling in aanwezigheid van een klein aantal genodigden.

Boek

Naast foto’s zijn ook verhalen verzameld. Het doel was om een naslagwerk te maken over de belevingen van inwoners uit deze periode. Hier is een boek van gemaakt. Het boek LOCKED DOWN is in te zien in de bibliotheek en daar ook te leen. Bij Boekhandel Oisterwijk is het boek te koop.

Geslaagde kermis Moergestel

De kermis in Moergestel zit er weer op! Het weer zat niet altijd mee, toch is het een gezellige kermis geworden. Vele bezoekers hebben kunnen genieten van het kermisvertier! Vrijdagmiddag om 15.00 uur opende burgemeester Hans Janssen de kermis, terwijl een grote groep kinderen stond te trappelen om het kermisterrein op te kunnen. De eerste jonge bezoekers werden nog extra verrast: zij kregen een gratis kaartje voor een van de attracties!

Meer informatie over 5G in Nederland

In juli 2020 is 5G geïntroduceerd in Nederland. 5G is de vijfde generatie mobiele communicatiestandaarden. 5G is, net als voorlopers 3G en 4G, een technologie voor mobiel bellen en internet. 5G maakt gebruik van bestaande en nieuwe zendmasten. Ook in Oisterwijk wordt 5G-technologie toegepast.

Consumenten en bedrijven gebruiken de afgelopen jaren steeds meer data. En die vraag zal alleen maar blijven groeien. Met de technologie spelen de telecomaanbieders in op de vraag van Nederlandse consumenten en bedrijven. Telecomaanbieders bepalen zelf welke technologie zij aanbieden. De overheid is ‘technologie-neutraal’ en heeft geen voorkeur voor de ene of andere technologie. Wel wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de introductie van nieuwe technologieën zoals 5G in goede banen leiden. Daarom hebben zij kaders gesteld. Zo verloopt het aanbieden van 5G eerlijk, goed georganiseerd en veilig.

Regels voor 5G
Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van die straling mag nooit boven deze limieten uitkomen. In het kennisbericht ‘5G en mobiele communicatie’ beantwoordt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de meest gestelde vragen over 5G, straling en gezondheid. Je vindt dit bericht via www.antennebureau.nl > ‘5G en antennes’.

5G-antennes en zendmasten in het Antenneregister
In het Antenneregister vind je per antenne-installatie de frequenties die in gebruik zijn. Dit geldt voor de locaties waar getest wordt met een 5G frequentie en de locaties waar masten inmiddels al zijn uitgerust met 5G-technologie. Kijk voor de locaties op www.antennebureau.nl > Locaties antennes in Nederland.

Meer informatie
Wil je meer weten over 5G? Kijk dan op www.antennebureau.nl.

Van rechtswege verleende vergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op Haarendael treedt in werking na publicatie

Het college van B&W heeft kennisgenomen van het gegeven dat de vergunningsaanvraag voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op Landgoed Haarendael van rechtswege wordt verleend. De aanvraag is destijds bij de voormalige gemeente Haaren ingediend. De vergunning treedt in werking op het moment van bekendmaking aan de aanvrager en openbare publicatie.

Na publicatie staat het belanghebbenden vrij om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende vergunning.

Vergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Op 14 juni 2019 is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend bij de toenmalige gemeente Haaren voor de tijdelijke huisvesting van 266 arbeidsmigranten op Landgoed Haarendael, voor een periode van 10 jaar. Dit vanwege de geplande herontwikkeling van het totale complex.

Beslistermijn

De beslistermijn is destijds enkele malen opgeschort. Het laatste verzoek om een opschorting van de beslistermijn was op 22 april 2020 tot en met 1 oktober 2020. Een beslissing had daardoor uiterlijk 1 oktober 2020 genomen moeten worden. Doordat er door de gemeente Haaren geen besluit is genomen op de aanvraag, is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. Dit houdt ook in dat er verder geen inhoudelijke beoordeling van de ingediende aanvraag heeft plaatsgevonden.

Onderzoek

Het college acht de van rechtswege verleende vergunning onwenselijk, omdat zij hierdoor niet de mogelijkheid heeft om een weloverwogen beslissing op de aanvraag te nemen. Het college heeft laten onderzoeken of er een mogelijkheid is om de aanvraag toch inhoudelijk te kunnen beoordelen, ook al was de beslistermijn al verstreken in de bestuursperiode van de toenmalige gemeente Haaren. Hiervoor is binnen de wet- en regelgeving geen mogelijkheid. Wanneer er door belanghebbenden ontvankelijk bezwaar wordt ingesteld, komt deze mogelijkheid weer in beeld.

Voorkom stank en maden in je container

Nu de temperaturen stijgen, kun je ook last krijgen van stankoverlast of zelfs maden in uw container. Het goed scheiden van afval helpt.

Een paar tips om stank en maden in jouw afvalbak te voorkomen of te bestrijden:

 • Doe groente-, fruit- en tuinafval en etensresten alleen in de Gft-container
 • Doe een biologisch afbreekbare containerzak in jouw Gft-container. Deze koop je in de supermarkt
 • Scheid papier en plastic-, metaal- en Drankkartonafval (PMD) goed. En spoel verpakkingen met etensresten erin goed om voor ze de PMD afvalzak in gaan
 • Doe glas (met deksel) in de glascontainer
 • Hou de container droog door onderin een stuk krant of stro te leggen. Dit neemt vocht op en voorkomt het aankoeken van afvalresten
 • Maak de container regelmatig schoon met heet water en groene zeep of een scheutje azijn
 • Zet de container zoveel mogelijk in de schaduw met de deksel op een kiertje. Als de container warm wordt, gaat het stinken en broeien en daar zijn vliegen en maden dol op

Maden voorkomen in Gft-container

Maden zijn larven van vliegen of muggen. Ze komen uit eitjes die gelegd zijn op voedselresten of mest. 1 vlieg of mug legt een paar honderd eitjes, die in warm en zonnig weer al na 8 uur uitkomen.

 • Verpak etensresten in een biologisch afbreekbaar zakje (Gft-zakje), dan is het minder interessant voor vliegen om eitjes te leggen. Knoop de zakjes goed dicht
 • Geen Gft-zakje bij de hand? Verpak etensresten in een krant of keukenpapier
 • Vliegen houden niet van sterke of frisse geuren. Dus zorg voor een lekker luchtje in de container met een luchtverfrisser, toiletblokje of Provençaalse kruiden. Een oude panty met mottenballen kan ook helpen
 • Ga voedselverspilling tegen door slim inkopen te doen. Teveel niet houdbare spullen belanden uiteindelijk in de container

Help! Toch maden

Leg Hedera (klimopsoort) in de bak. Dit is giftig voor maden. Een takje doodt de aanwezige maden. Strooi regelmatig een handje (strooi)zout of kalk in de container om de maden uit te drogen. Of spuit de container in met azijn.

 

 

 

Gemeenteberichten 1 juli 2021

Onderwerpen college

 • Principemedewerking herontwikkeling voormalig vakantiepark ‘De Parel’ tot ‘HealthHub’ (Scheibaan 17 te Oisterwijk)
 • Principeverzoek Hoog Heukelom 20
 • Ontwerpwijzigingsplan Stokske 7 Moergestel
 • Verzoek Platform Esch’ Perspectief
 • De Lind 50
 • Regionaal Uitvoeringsplan SUWI
 • Commissariaat van de media
 • Verzoek Raad van Mastendollen
 • Jaarverantwoording kinderopvang 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Prinses Irenestraat 16 Oisterwijk, het plaatsen van dakkapellen
 • Belversestraat 36 Haaren, het kappen van een beuk en een linde
 • h.v. Vloeiweg 78 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Broekzijde 8 Moergestel, het bouwen van een loods en garage
 • Brede Steeg 16 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis
 • Broekzijde 23 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke mobiele prefab mantelzorgwoning
 • Wilgenstraat 2 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Sprendlingenstraat 20 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfspand
 • Kerkeind 4 Haaren, het uitbreiden van een woonhuis t.b.v. het creëren van een levensloopbestendige woning
 • Postelstraat 15 Moergestel, het renoveren en herbestemmen van de voormalige pastorie
 • Dorpsstraat 2 Oisterwijk, het schilderen van het houtwerk van de gevel

Verleend

 • Distelstraat 21 Oisterwijk, het verwijderen van een tussenmuur
 • Beekweg 3 Haaren, het verlengen van een werktuigenberging
 • Rietstraat 7 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw achter de woning
 • Canterslaan 4 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw aan de linker zijgevel
 • Burg Bardoelstraat 2 Moergestel, het uitbreiden van de bestaande woning

Verlengd

 • Heuvelstraat 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis met bedrijfspand
 • Almystraat 70 Oisterwijk, het plaatsen van een airconditioning-buitenunit

Beschikking WABO vergunning

 • Roonsestraat 9 Haaren, intrekken vergunning voor een gedeelte van de dierbezetting vanwege deelname aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij (uitgebreide procedure)
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, vergunning milieuneutrale verandering opslag (grond)stoffen en gevaarlijke stoffen

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Spoordijk 8 te Heukelom, voor het veranderen van een rundveehouderij.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval een nieuwe melding ingediend voor:

 • Gever 6 te Haaren, voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker in de periode week 24 t/m 36 van 2021, voor naar verwachting hoogstens 1 dag.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 2 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding inzien, maak een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Jumbo Supermarkten BV vestiging Haaren voor een gewijzigde Drank- en Horecavergunning bestemd voor de slijterij Jumbo Supermarkt aan de Driehoeven 56 in Haaren
 • Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de Kermis van 2 juli 2021 tot en met 6 juli 2021 aan de Raadhuisstraat en het Sint Jansplein in Moergestel

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen wegens kermis Moergestel

 • Woensdag 30 juni tot en met woensdag 7 juli: het Sint Jansplein en de Raadhuisstraat zijn dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 2 juli: de weekmarkt wordt verplaatst naar de Kloosterlaan
 • Woensdag 30 juni: voor doorgaand verkeer van en naar Oirschot is er de volgende omleidingsroute ingesteld: Waterhoefstraat-Stokske-Heiligenboom-Oirschotseweg en andersom.

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Instructie: deze tekst duidelijk zichtbaar in een kader in het blok bekendmakingen plaatsen. Het moet duidelijk zijn dat dit bij de bekendmakingen hoort en opvallen.

Hulp bij geldzaken: budget coaching

Je geldzaken kunnen heel veel stress veroorzaken als je deze niet goed in beeld of onder controle hebt. Veranderingen in bijvoorbeeld je inkomen kunnen er voor zorgen dat je geen overzicht meer hebt.

De Bibliotheek Oisterwijk biedt een spreekuur budget coaching aan om je hierbij te helpen. Bij dit spreekuur kun je allerlei vragen neerleggen over het omgaan met je budget.

De coach
Professioneel, financieel expert Nihal Vogels, geeft je persoonlijk advies bij het maken van financiële keuzes of helpt bijvoorbeeld bij het maken van een financiële planning. Ze kijkt met je mee en geeft je weer inzicht in je financiële situatie. Hierdoor kun je daarna zelf op een efficiënte manier je geldzaken beheren. Een geruststellend gevoel.

Aanmelden
Heb je vragen over geldzaken of kun je wel wat tips gebruiken? Meld je dan aan via de website www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk of bel met de Bibliotheek Oisterwijk: (013) 528 32 39. Het spreekuur is elke 2 weken in de Bibliotheek Oisterwijk en is gratis. Je kunt een half uur met Nihal inplannen op de data en tijden die op de aanmeldingspagina van de website staan.

Over Nihal Vogels

Nihal heeft jaren in het bankwezen gewerkt tot aan haar laatste functie als bankier. Vanuit haar ambitie om financieel advies voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken, is ze in 2017 haar eigen bedrijf gestart.

Een mooie kermis!

De afgelopen weken is er hard gewerkt om van 2 t/m 6 juli in Moergestel een veilige en verantwoorde kermis te organiseren binnen de geldende coronamaatregelen. Hiervoor werkt de kermisorganisatie samen met exploitanten, horecaondernemers, marktkooplieden, beveiliging en hulpdiensten. Vanwege de coronamaatregelen geldt een maximaal aantal bezoekers dat toegang krijgt tot het kermisterrein. Hiermee zorgen we dat bezoekers onderling steeds 1,5 meter afstand kunnen houden en iedereen op een veilige manier kan genieten van het kermisvertier! Komend weekend is het dan eindelijk zover! We wensen iedereen heel veel plezier op het St. Jansplein. Maak er een mooie kermis van!

Natuur in de wijk

Het project “Natuur in de Wijk” is op stoom in Oisterwijk! Het doel? Meer natuur binnen de bebouwde kom zodat we een beter leefklimaat creëren voor vogels en insecten. Maandag 21 juni werden er ruim 360 nestkasten uitgereikt en werden wethouders Eric Logister en Anne Cristien Spekle bijgepraat over het project. Wethouder Anne Cristien Spekle: “Het is geweldig om te horen hoeveel enthousiasme er vanuit onze inwoners is voor het ophangen van nestkasten en aanbrengen van beplanting ten gunste van de biodiversiteit in onze gemeente. Er is enorm hard gewerkt door Natuur in de Wijk en het B-team om inwoners over het initiatief te informeren en de bijbehorende materialen vervolgens uit te reiken. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het project. De bewustwording die dankzij Natuur in de Wijk ontstaat over het belang van biodiversiteit in onze gemeente, maakt het wat mij betreft hoe dan ook al tot een groot succes !”

Plaatsing ondergrondse containers achterzijde ‘De Passage’

In week 27 worden aan de achterkant van winkelcentrum De Passage in Oisterwijk twee ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Mogelijk merk je hier iets van als je in die week je auto parkeert op het parkeerterrein aan het Fabriekspad.

Vervanging bovengrondse verzamelcontainers

De ondergrondse containers vervangen de bovengrondse verzamelcontainers die nu nog gebruikt worden voor de inzameling van huishoudelijk afval. De omwonenden die voorheen hun afval in de bovengrondse containers kwijt konden, krijgen een pasje voor gebruik van de ondergrondse containers. Op dezelfde locatie staan ook bovengrondse containers voor de inzameling van bedrijfsafval. Het vastgoedbedrijf dat de afvalinzameling voor de aangrenzende ondernemers regelt, realiseert hiervoor een ombouw voor een nettere uitstraling van het gebied.

Overlast

Al enige jaren ervaren zowel omwonenden als ondernemers overlast bij de plek waar nu het afval wordt ingezameld, met name omdat afval met enige regelmaat op of naast de containers wordt geplaatst. De vervanging van twee bovengrondse door ondergrondse containers en de nog te realiseren ombouw voor de resterende bovengrondse containers moeten de overlast verhelpen.

Snoei jij voor Taxus Taxi?

De stichting Taxus Taxi is volop taxussnoeisel aan het inzamelen in de strijd tegen kanker. Help jij een handje? Doneer gratis jouw snoeisel. Maak een afspraak via de website www.taxustaxi.nl/afspraak en Taxus Taxi haalt het snoeisel bij jou thuis op. Heb je een tas of zeil nodig voor het snoeisel? Kijk op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten waar je deze gratis ophaalt.

Werk aan besturingskasten riool

Vanaf maandag 5 juli werken we in het buitengebied aan de besturingskasten bij het riool. Dit is nodig omdat de besturingskasten die zorgen dat het rioolwater afgevoerd wordt, verouderd zijn. We vervangen de besturingskasten op 77 plaatsen.

Op het moment dat we aan het werk zijn, vragen we bewoners in de omgeving het riool een paar uur lang zo min mogelijk te gebruiken. Is het werk bij jou in buurt, dan brengen we je op de hoogte. De werkzaamheden zijn in augustus klaar.

Afvoer rioolwater

Het gaat hier specifiek om de afvoer van rioolwater en niet om regenwater. Regenwater verzamelen we via bijvoorbeeld putten in een ander afvoersysteem. De afvoer van regenwater regel je zelf. Maak je een aansluiting voor het regenwater, sluit deze niet aan op het riool. Dit kan namelijk bij grote regenbuien het riool overbelasten met bijvoorbeeld overstromingen en waterschade tot gevolg.

 

Onderwerpen raad

 • Integraal groenbeleidsplan
 • Ontwerpbegroting 2022 regio Hart van Brabant
 • Begroting 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Begroting 2022 GGD Hart van Brabant
 • Gemeenschappelijke regeling versie 6.0 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord en de begroting 2022
 • Perspectiefnota 2022-2026

Onderwerpen college

 • ANG afwijken aanbestedingsregels
 • Ophoging investeringsbudget Den Donk
 • 2e Ranking Woningbouwinitiatieven mei 2021
 • Opdrachtverstrekking aan het PON inzake de evaluatie van de bestuursovereenkomst met het COA
 • Wijziging mandatering directeur publieke gezondheid van GGD Hart voor Brabant (GGD) ten aanzien van kinderopvang
 • SOK Delta Fiber

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Zandstraat 24 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Oirschotsebaan 13A-4 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Helvoirtseweg 4 Haaren, het wijzigen van de positie van de woning
 • Reedijk Moergestel, het laten draineren van 4 ha landbouwgrond

Verleend

 • Bet Vosstraat 7 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Den Herd 1 t/m 17 Oisterwijk, het opslaan van roerende zaken tbv onderhoudswerkzaamheden
 • Helvoirtseweg 4 Haaren, het wijzigen van de positie van de woning
 • Den Herd 1 t/m 17 Oisterwijk, opslag roerende zaken
 • Terburghtweg 48 Oisterwijk, het bouwen van een uitbouw aan de voorzijde van de woning
 • Helvoirtseweg ong. Haaren Sectie E5919, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Scheepersdijk 42 Oisterwijk, het realiseren van een opbouw op de bestaande keuken t.b.v. een slaapkamer en nieuwe badkamer
 • Sportlaan 3 Oisterwijk, het verlengen van de tijdelijke huisvesting van basisschool de Kikkenduut en voortgezet onderwijs 2College Durendael
 • Peter Paul Rubenspad 25 Oisterwijk, het plaatsen van een bouwkeet op een parkeervak
 • Almystraat 12 Oisterwijk, brandveilig gebruik hotel en atrium (uitgebreid)

Ontwerpbeschikking Wabo uitgebreide procedure

 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, op verzoek intrekken van ruim 85% geldende omgevingsvergunning waardoor maximaal 15% van de rechten in stand blijven

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Kloosterlaan Moergestel: op vrijdag 2 juli is de Kloosterlaan vanaf de Raadhuisstraat tot de Boonhofstraat tussen 11.30 en 19.00 uur dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Dit vanwege het verzetten van de wekelijkse markt

College besluit tot principemedewerking aan 5 woningbouwinitiatieven

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie woningbouwprojecten heeft het college besloten dat 5 projecten principemedewerking krijgen voor hun plannen om woningen of appartementen te bouwen in onze gemeente. Bij vrijwel alle projecten gaat het om woningen in het sociale en middensegment.

De principemedewerking betekent dat de projecten kunnen starten met een bestemmingsplanprocedure. De projecten die principemedewerking krijgen vanuit het college:

 • Moergestel Midden, fase 2: Moergestelse paden. Hierbij gaat het om de bouw van 8 woningen. 3 grondgebonden woningen in de koopsector (één vrijstaand en één 2-onder-1 kap) en 5 gelijkvloerse huurwoningen voor starters of senioren
 • Kruysackerstraat Moergestel. Hierbij gaat het om nieuwbouw van 3 grondgebonden huurwoningen op het eigen perceel
 • Driehoeven 62 Haaren. Een kantoorgebouw wordt getransformeerd naar 4 huurappartementen: 2 in het sociale segment en 2 in het middensegment
 • Tilburgseweg – Oisterwijk. Hierbij gaat het om een herstructurering van 36 duplexwoningen van de woningcorporatie naar 46 appartementen in de sociale sector. Er vindt een kwaliteitsverbetering plaats en het project kan bijdragen aan doorstroming. Hierdoor komen er eengezinswoningen in de sociale sector vrij
 • Nijverheidsweg – Oisterwijk. Hierbij gaat het om grootschalige woningbouwontwikkeling van 230 – 250 woningen en een herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Kerkhoven. Er worden woningen toegevoegd voor starters en senioren in het sociale segment (35-40%) en in het middensegment (40-45%). Het initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie, die mogelijkheden biedt om een deel van het bedrijventerrein Kerkhoven aan de Nijverheidsweg te transformeren naar woningen. Het speelt daarnaast in op het woningtekort in Oisterwijk en zorgt voor een mooie afronding van de woningbouw op het KVL-terrein.

Naast deze projecten zitten er nog een aantal in de pijplijn om beoordeeld te worden en verwachten we het komende jaar nog veel meer projecten.

Afwegingskader woningbouwinitiatieven

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het afwegingskader woningbouwinitiatieven. Hiermee willen we zorgen dat bouwplannen voldoen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en passen binnen de woningbehoefte op lange termijn. Aan de hand van het afwegingskader toetst de beoordelingscommissie de ingediende woningbouwinitiatieven. Op basis van dat advies bepaalt het college welke projecten wel en geen doorgang vinden.

Kwaliteitsverbetering

Wethouder Eric Logister is blij met de eerste resultaten van de nieuwe aanpak: “Dankzij het afwegingskader zijn we in staat op een transparante wijze te toetsen of woningbouwinitiatieven bijdragen aan onze gemeentelijke doelstellingen. We zien daarbij dat verschillende initiatiefnemers na de eerste terugkoppeling vanuit de beoordelingscommissie, hun plannen hebben aangepast en verbeterd. De kwaliteit van de voorstellen is hierdoor toegenomen. In onze gemeente is veel behoefte aan woningen in het sociale en middensegment. De projecten waaraan we principemedewerking verlenen, leveren hier een mooie bijdrage aan.”

Nieuwe parkeerplaats KVL-terrein

default

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe parkeerplaats voor Pets Place en Lidl op het KVL-terrein. Naar verwachting is de parkeerplaats rond 29 juni klaar, op tijd voor de opening van de nieuwe Lidl. De parkeerplaats is dan bereikbaar vanaf de Ambachtstraat via de Gaststraat/de Laan van KVL. Foto: Hans Stakenburg.

Reparatiewerkzaamheden fietspaden Oisterwijkse bossen

We repareren op verschillende plekken rond de Oisterwijkse bossen de fietspaden. Zo werkten we afgelopen weken aan de fietspaden bij de Posthoornseweg, Stenenheulweg en Belversebaan. Begin juli doen we de Bosweg tot Venkraai aan en verbeteren we het fietspad de Van Swinderenlaan (gedeelte tot aan de Oude Hondsbergselaan). De werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor fietsers. Fietsers moeten dan even een gedeelte over de weg fietsen of met de fiets aan de hand de werkzaamheden voorbij lopen.

Sociale dialoog Oisterwijk

Onlangs organiseerde de raad een eerste Sociale Dialoog met inwoners, maatschappelijke partners, het college en iedereen die belangstelling heeft voor het sociaal domein. Door de dialoog kan de raad haar controlerende en sturende rol in het sociaal domein nog beter invullen. Deelnemers konden online meedoen.  

De Sociale Dialoog ging over ‘samenredzaamheid’. Een grote groep mensen is prima in staat om voor zichzelf te zorgen, ook als het even tegen zit. Maar dit geldt niet voor iedereen. Het viel de raad op dat er in Oisterwijk al veel sociale (burger)initiatieven zijn. Maar er blijft altijd een groep inwoners die bijvoorbeeld problemen ervaart in de opvoeding, zorgen heeft over financiën of moeite heeft om zelfstandig te blijven wonen.

Samen voor elkaar

De gemeente biedt hulp en ondersteuning aan mensen die dat echt nodig hebben, maar kijkt ook naar wat mensen zelf kunnen en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de veerkracht en zelfredzaamheid van inwoners. Het samen voor elkaar krijgen is de nieuwe norm. Het is mooi dat veel inwoners en maatschappelijke organisaties hun schouders eronder zetten. Samen zorgen we ervoor dat mensen niet buiten de boot vallen.

Spreekuur in Tiliander weer volledig open

Het gezamenlijk spreekuur in Tiliander is weer volledig open. Tijdens het spreekuur zijn de volgende organisaties aanwezig: Farent, Vluchtelingenwerk, Thuisadministratie (Humanitas), ContourdeTwern en Loket Wegwijs Oisterwijk. Het spreekuur is voor alle inwoners van onze gemeente.

Je kunt terecht met allerlei vragen op verschillende leefgebieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Ik wil bijzondere bijstand aanvragen. Hoe gaat dat?
 • Kan ik terecht bij de Voedselbank? Hoe pak ik dat aan?
 • Kun je me uitleg geven over deze brief en helpen bij het invullen van dit formulier?
 • Ik heb geen werk meer en wil voorkomen dat ik in de schulden kom
 • Ik ga scheiden en weet niet hoe ik het allemaal moet regelen
 • Ik heb schulden, hoe kom ik eruit?
 • Ik wil wel vrijwilligerswerk doen. Waar vind ik een geschikte klus?
 • Kan iemand mij helpen met het doen van boodschappen? En bij wie moet ik dan zijn?

Tijdens het spreekuur word je te woord gestaan door vrijwilligers en stagiaires. Zij zijn getraind in gespreksvoering en goed op de hoogte van de verschillende regelingen en voorzieningen in Oisterwijk. Vragen die moeilijker zijn leggen we deze voor aan een beroepskracht van 1 van de hierboven genoemde organisaties.

Waar en wanneer

Elke donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur op de eerste etage van de Tiliander. Je hoeft geen afspraak te maken, loop gewoon binnen!

Volgende fase in aanleg fietspad Broekzijde

Je ziet het nog niet, maar op de achtergrond zetten we stappen om binnenkort dan toch echt het laatste stuk van het fietspad tussen Haghorst en Moergestel aan te leggen.

In juni worden de technische voorbereidingen voor de uitvoering van het werk afgerond en begin juli start de aanbesteding. Als alles meezit weten we eind juli wie de aannemer is die het fietspad gaat maken. Wat ons betreft start het werk dan zo snel mogelijk na de zomervakantie.

Grondaankoop

Voor de aanleg van het fietspad was het nodig om diverse stukken grond aan te kopen. De onderhandelingen hierover hebben een redelijke tijd in beslag genomen en worden voor de zomer afgerond.

Opknapbeurt rijbaan

Tegelijk met het fietspad krijgt de rijbaan een opknapbeurt en wordt deze ook deels verlegd om ruimte te maken voor het fietspad. Het fietspad is ongeveer 1,5 km lang en wordt gemaakt van een duurzaam beton, waarbij een groot percentage bestaat uit hergebruikt materiaal. Tijdens de werkzaamheden is de Broekzijde voor een aantal maanden afgesloten voor doorgaand verkeer. Hierover volgt later meer informatie.

Vrijwilligersverzekering en nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Vanaf 1 juli gaat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. In deze wet worden de regels rondom de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van clubs geregeld.

In de nieuwe wet veranderen de volgende punten:

 • sportbestuurders worden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk
 • besturen moeten een aantal zaken goed regelen, zoals: stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur
 • clubs moeten afspraken statutair via de notaris laten vastleggen

Vrijwilligersverzekering

Wij hebben een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen onze gemeente. Deze verzekering dekt ook bestuurdersaansprakelijkheid. Met de komst van de nieuwe wet verandert er niets aan de verzekering.

Meer weten

Wil je meer weten over de WBTR? Kijk dan op de website www.wbtr.nl.

 

 

 

 

Gemeenteberichten 17 juni 2021

Onderwerpen college

 • Jaarstukken Haaren 2020
 • Jaarstukken Oisterwijk 2020
 • Vaststelling bestemmingsplan en aanwijsbesluit Gever 1, Haaren
 • Herstelbesluit bestemmingsplan “Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8 Haaren”
 • Harmoniseren welstandsbeleid gemeente Oisterwijk en voormalige gemeente Haaren
 • Scenario’s De Leye
 • Voorstel aan de gemeenteraad tot vaststelling van een nieuwe wegsleepverordening
 • Startnotitie cultuurvisie
 • Bestemmingsplan Heusdensebaan 111
 • Beroep bestemmingsplan buitengebied Haaren Herziening 2020
 • Verordening tot tweede wijziging verordening afvalstoffenheffing 2021
 • Instemming met migratieverklaring van digitaal archief herindeling gemeente Haaren
 • Beantwoording vragen over activiteiten op het kadastraal perceel, sectie K nummer 1023, gelegen aan de Fransebaan te Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Van De Venstraat 3 Haaren, het vervangen van een bestaand bijgebouw door een nieuw bijgebouw
 • Peter Paul Rubenspad 25 Oisterwijk, het plaatsen van een bouwkeet op een parkeervak
 • Belversestraat ongenummerd Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Jan Van Eijckstraat 38 Oisterwijk, het renoveren en verbouwen van de bestaande woning en het vernieuwen van de aanbouw
 • Oisterwijkseweg 75 Moergestel, het intern verbouwen van een woonhuis
 • Schout Colffstraat 7 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw achter de garage t.b.v. een badkamer
 • Broeksteeg 68 Haaren, het bouwen van een kelder onder een houten vakantiewoning
 • Schoolstraat 7 Moergestel, het herontwikkelen van een locatie tot 5 appartementen en 2 vrijstaande woningen
 • Lindeplein 7 Oisterwijk, het wijzigen van het gebruik
 • Pastoor van den Boogaardstraat ong. Moergestel, het bouwen van 2 geschakelde woningen
 • Prinses Marijkestraat 53 Oisterwijk, het realiseren van een buitenberging

Verleend

 • Bet Vosstraat 9 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Sint Jansplein 3 Moergestel, het verlengen van de vergunning voor 3 tenten
 • Plataanlaan 4 Haaren, het aanbouwen van de woning en een nieuwe schutting en garage inclusief carport plaatsen
 • Telstarlaan 16 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
 • Vogelslaan 9 Oisterwijk, het uitbouwen aan de zijkant van het huis
 • Kerkhovensestraat 22 Oisterwijk, het gebruiken van een bestaand bijgebouw tot mantelzorgwoning
 • Belversestraat 49a Haaren, het verbouwen van een voormalig stalgedeelte van een boerderij
 • Baaneind 1 Heukelom, het uitbreiden van de woning
 • Sportlaan 20 Oisterwijk, het verhuizen van buitenschoolse opvang naar het nieuwe pand van V.V. Trinitas
 • De Dagmaet 8 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel en een dakopbouw.

Verlengd

 • Langvennen-Oost 139 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Beekweg 3 Haaren, het verlengen van een werktuigenberging

Beschikking Wabo vergunning

 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het op verzoek intrekken deel vergunning betreffende productielijn voor isolatieplannen PUD-1 in hal 8 en verwijderen brekerinstallatie (uitgebreide procedure)
 • Reedijk 6 Moergestel, paardenhouderij (beperkte milieutoets)

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Grandcafé ’t Stokske Moergestel, voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan de Zandstraat 1 in Moergestel
 • Aan Cafetaria van der Schoot, voor een drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan de Langeweg 11 in Haaren

Milieu

 • Oirschotsebaan 21 Oisterwijk, rundvee- en akkerbouwbedrijf, project maatwerkvoorschriften bodembescherming (beschikking)

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Aanpassing tarieven milieustraat Oisterwijk

In juli besluit de gemeenteraad over aanpassing van de tarieven voor de milieustraat. Het college stelt de raad voor om de tarieven aan te passen, om te zorgen dat de milieustraat kostendekkend is en om beter aan te sluiten bij de tarieven van de milieustraat in Haaren.

De aanpassing moet er ook voor zorgen dat de tarieven overzichtelijker en transparanter zijn voor inwoners. Zo worden tarieven die berekend werden op basis van een vast bedrag omgezet naar berekening per 0,5 m3.

Analyse

De afgelopen maanden is een analyse uitgevoerd naar de verschillen in tarieven tussen de milieustraten in Haaren en Oisterwijk. In de analyse is gekeken naar de kostendekkendheid en de onderlinge verschillen in wijze van berekening. Ook is in de analyse gekeken naar de verschillen ten opzichte van milieustraten in de omgeving. Grote verschillen in tarieven kunnen leiden tot afvaltoerisme, waarbij inwoners van de ene gemeente het afval naar de milieustraat in de andere gemeente brengen. Hierdoor stijgen de kosten voor de gemeente waar meer afval wordt ingeleverd onevenredig.

Toekomst Milieustraten

Om het gebruik en de bezoekersaantallen bij de milieustraten in Oisterwijk en Haaren in evenwicht te brengen, zijn de tarieven zo goed mogelijk in balans gebracht. Ook worden de verruimde openingstijden voorlopig gehandhaafd en wordt een strengere toegangscontrole toegepast. De komende tijd wordt de ‘Startnotitie toekomstbestendige milieustraat gemeente Oisterwijk’, gericht op de toekomst van de milieustraten, verder uitgewerkt. Daarin wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden en toepasbaarheid van een pasjessysteem.

College presenteert jaarrekeningen Haaren en Oisterwijk 2020

We kijken terug op een bijzonder jaar. Niet alleen kregen we te maken met de coronapandemie, maar 2020 stond ook in het teken van de herindeling van de gemeente Haaren.

Per 1 januari 2021 is de gemeente Haaren opgeheven en zijn de dorpen toegevoegd aan hun nieuwe gemeente. Als rechtsopvolger heeft Oisterwijk de taak om de laatste jaarrekening van de gemeente Haaren vast te stellen. Naast de jaarrekening van Haaren, presenteerde het college afgelopen week ook de jaarrekening 2020 van Oisterwijk.

Beide jaarrekeningen worden door de raad behandeld in de raadsvergadering van 12 juli. Kijk voor meer informatie en de stukken op de website www.oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Definitieve locaties laadpalen

Begin dit jaar was er de mogelijkheid voor inwoners om mee te denken over locaties waar wij als gemeente laadpalen voor elektrische voertuigen wilden plaatsen.

Alle opmerkingen zijn zoveel mogelijk doorgevoerd in de plankaart. Deze bekijk je via de website participatie.evmaps.nl/oisterwijk. Op deze plankaart staan de definitieve locaties met laadpalen.

Binnen 2 jaar

De laadpalen plaatsen we binnen 2 jaar. De exacte planning per locatie is nog niet bekend. Op de plaats van de laadpaal reserveren we 2 parkeervakken. Aan een paal kunnen 2 auto’s opladen. Binnenkort publiceren we een verkeersbesluit over dit onderwerp. Er is dan ook een mogelijkheid om bezwaar te maken.

Heb je vragen? Neem dan contact op via het mailadres gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Eerste magazine ‘Voor elkaar Oisterwijk’ uitgereikt

Wethouder Dion Dankers reikte vrijdag 11 juni het eerste magazine ‘Voor Elkaar Oisterwijk’ uit aan 3 inwoners die hun persoonlijke verhaal deelden. Het magazine gaat over veerkracht en er samen de schouders onder zetten. Het magazine is onderdeel van de campagne ‘Voor Elkaar’ met als doel inwoners te inspireren om eigen kwetsbaarheden te delen en hulp te vragen als het nodig is. Ook wordt gewezen op het brede aanbod aan sociale (vrijwilligers) organisaties in Oisterwijk. Voor de campagne werken wij samen met inwoners, vrijwilligers en sociale organisaties.

Gemeentelijke onderscheiding voor Niels Janse

Wat een verrassing was het! Afgelopen zondag ontving Niels Janse uit handen van burgemeester Hans Janssen een gemeentelijke onderscheiding. Velen kennen Niels als eigenaar en chef-kok van restaurant SEC eten & drinken in Oisterwijk. Maar Niels doet veel meer! Zo is hij al jaren actief in het verenigingsleven en als organisator van verschillende evenementen. Niels zet zich al bijna 30 jaar in voor het openbaar carnaval en is actief voor Stichting Sint Nicolaas. Als bestuurslid van Stichting Promotie en Evenementen Lindeplein (SPEL) laat hij het Lindeplein bruisen. Noemenswaardig is ook de bijdrage die Niels levert aan activiteiten voor mensen die het wat minder hebben, zoals “eten wat de pot schaft” en O’pkikker. Wij feliciteren Niels met zijn verdiende gemeentelijke onderscheiding!

Hoe kun je fijn wonen in onze gemeente? Praat jij mee?

Wie vinden moeilijk een huis in onze gemeente? Welke woningen zijn er nodig? Waaraan moet een fijne wijk voldoen? Hoe kunnen oudere inwoners prettig in hun eigen huis blijven wonen als zij hulp nodig hebben? Hoe kunnen we huizen verduurzamen?

Op deze en andere vragen willen we – samen met jou – antwoorden vinden. Het doel: een nieuwe woonzorgvisie die onze gemeente een nog betere woongemeente maakt. Denk je mee?

Wonen is een belangrijk onderwerp in onze gemeente. We kijken daarbij in het bijzonder naar de huisvesting van starters, senioren en mensen met een zorgvraag. We willen graag met jou in gesprek over hoe jij het wonen in jouw dorp ervaart. Wat kenmerkt jouw dorp en wil je zeker behouden? En wat kan er beter? Jouw inbreng verwerken we in een complete woonzorgvisie zodat deze aansluit bij wat inwoners willen.

Meld je aan

We gaan in gesprek met inwoners en organisaties die actief zijn in onze gemeente. Onderwerp van gesprek is het wonen en leven in de verschillende dorpen. Meld je aan voor de digitale bijeenkomst van jouw dorp:

 • Avond van Moergestel: woensdag 23 juni, 19.00-21.00 uur
 • Avond van Oisterwijk: dinsdag 29 juni, 19.00-21.00 uur
 • Avond van Heukelom: woensdag 7 juli, 19.00-21.00 uur
 • Avond van Haaren: donderdag 8 juli, 19.00-21.00 uur

Wil je meepraten tijdens 1 van deze avonden? Meld je dan zo snel mogelijk aan door te mailen naar ruimte@oisterwijk.nl. Vermeld daarbij je naam en mailadres en voor welke avond je je aanmeldt. Je krijgt dan een link om mee te doen aan de bijeenkomst.

Raad stemt in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie besparen en duurzaam opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam verwarmen. En hoe we onze omgeving beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

In het REKS-bod, dat op de website www.regio-hartvanbrabant.nl staat, lees je onder andere welke delen van het buitengebied geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen. Maar bijvoorbeeld ook welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas.

Zorgvuldig proces met breed draagvlak
Aan het opstellen van de REKS is meer dan 2 jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. Dat gebeurde onder andere met informatieavonden, een regionale internetenquête en een jongerenproject.

Participatie inwoners

In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor inwoners. Zij moeten mee kunnen denken en profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. Participatie is daarbij een voorwaarde voor draagvlak, ook op lange termijn. Ook worden de opbrengsten van duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens gebruikt om een fijne omgeving te maken voor wonen, werken en recreatie.

Verdere uitwerking

Tot 1 juli nemen ook de andere gemeenteraden in Hart van Brabant, de provincie en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. Zodra het REKS-bod door alle volksvertegenwoordigers is vastgesteld, wordt het ingediend bij het Rijk. Dan begint ook de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders is en waarbij we ook onze inwoners en ondernemers nauw betrekken.

Sneltestlocatie bij De Leye in Oisterwijk

Bedrijvigheid bij voormalig zwembad De Leye in Oisterwijk: het gebouw wordt komende tijd ingezet als sneltestlocatie voor ‘Testen voor Toegang’.

Dit soort testlocaties wordt ingezet voor het afnemen van coronasneltesten voor toegang tot een evenement of activiteit. De testlocatie in De Leye is niet ingericht voor het afnemen van een coronatest bij coronagerelateerde klachten. Het gaat hier om een testlocatie voor mensen zónder coronagerelateerde klachten en die een toegangsbewijs hebben voor een evenement of activiteit.

Om daadwerkelijk te kunnen deelnemen aan het evenement of de activiteit hebben zij een afspraak gemaakt op de website www.testenvoortoegang.nl. Kijk voor meer informatie ook op deze website.

De testlocatie in De Leye is één van de vele locaties in Nederland die hier momenteel voor wordt ingericht, in lijn met het Openingsplan van de Rijksoverheid om het sociale leven stapsgewijs verder te openen.

 

 

 

 

 

 

Gemeenteberichten 10 juni 2021

Onderwerpen raad

 • Toetreden gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
 • Ontwerpbegroting 2022 Sociaal Werkbedrijf WSD
 • Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Oisterwijk 2021
 • Wijziging pluimveehouderij Rosepdreef 9
 • Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant
 • Startnotitie Visie Buitengebied
 • Startnotitie Toekomstbestendige Milieustraat gemeente Oisterwijk
 • Ontwerpbegroting 2022 OMWB

Onderwerpen college

 • SOK Delta Fiber
 • BP Ruimte voor Ruimte Molenbaan

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Merodelaan 37 Oisterwijk, het restaureren en/of vervangen van de rietenkap
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het opslaan van (gevaarlijke) stoffen en afvalstoffen
 • Zandstraat-Sparrendreef Oisterwijk, het vervangen van twee verkeersbruggen
 • Gasthuisstraat 15 Oisterwijk, het vervangen van een kozijn aan voorzijde van de woning
 • Heizenschedijk 7 Moergestel, het bouwen van een loods waar ook zieke en afkalvende dieren tijdelijk gestald kunnen worden
 • Heizenschedijk 7 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het plaatsen van een hekwerk van 2 meter hoogte
 • Den Herd 1 t/m 17 Oisterwijk, opslag roerende goederen
 • Oude Baan 7 Haaren, het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning activiteit milieu t.b.v. het extern salderen
 • Bressersstraat 18 Haaren, het aanpassen van een bestaande woning
 • Terburghtweg 45 Oisterwijk, het uitbreiden van het woonhuis door het plaatsen van een opbouw
 • Prinses Irenestraat 16 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde op de eerste verdieping en 2 dakkapellen aan de achterzijde op de eerste en tweede verdieping

Verleend

 • Vennelaan 17 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding
 • Kerkstraat 67 Haaren, het aanbrengen van 2 vlaggen en bedrijfsnaam op gevel
 • Langvennen-Oost 120 Oisterwijk, het bouwen van 2 bijgebouwen
 • Helvoirtseweg 4 Haaren, het bouwen van een bedrijfswoning met schuur
 • Berkenlaan 1 Haaren, het uitbreiden van de woonkamer
 • De Lind 39-41 Oisterwijk, het in gebruik nemen van gemeentegrond voor de plaatsing van steigers en schuttingen. Dossiernummer 2021-0266, verzonden aan aanvrager op 02-06-2021
 • Eind 19b Haaren, het vervangen van de garagedeur
 • Molenstraat 1B Oisterwijk, het transformeren van een voormalige opslag naar 2 wooneenheden
 • Langvennen-Noord 97 Oisterwijk, het bouwen van een garage, het verbouwen van de woning en het verplaatsen van de voordeur

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Heiligenboom 8a te Moergestel, voor het in gebruik nemen van een stal voor opslag en het wijziging van de dierbezetting
 • Spoordijk 7 te Heukelom, voor het realiseren van een melkrundveestal
 • Beekweg 3 te Haaren, voor het verlengen van een werktuigenberging en het wijzigen van sleufsilo’s

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Kerkhovensestraat 47 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem
 • Nassaulaan 12 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 11 juni gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Eikenprocessierups: voorkom klachten

Ze zijn weer gesignaleerd: de eerste eikenprocessierupsen met brandharen. En daar kun je flink last van hebben.

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor klachten van de eikenprocessierups. Hoe voorkom je klachten, hoe herken je klachten en wat moet je doen bij klachten? Alle informatie daarover staat op de website www.ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes.

We zetten alvast een paar tips voor je op een rij:

 • Bedek je hals, armen en benen met een lange broek of lange mouwen
 • Draag een (zonne)bril
 • Ga niet op de grond zitten
 • Raak de rupsen of (oude) nesten niet aan, leg dit ook goed uit aan je kinderen
 • Blijf uit de buurt van wegen of plaatsen waar eikenbomen met processierupsen staan. Ook uit bomen met oude nesten kunnen nog brandharen waaien.

Meer informatie over (de bestrijding van) de eikenprocessierups in onze gemeente staat op onze website www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups.

Kroonringen voor een netter straatbeeld

Binnenkort bevestigen we aan diverse lantaarnpalen in verschillende wijken in de gemeente kroonringen. Dit zijn ringen met haakjes waaraan je op de inzameldag je zakken met PMD-afval ophangt.

Zakken die op de grond staan, kunnen namelijk wegwaaien of omvallen. Ook veroorzaken ze geregeld overlast doordat ze in de weg staan voor voetgangers.

Evalueren

In het najaar evalueren we het gebruik van de kroonringen. We doen dit door de inwoners die er nu gebruik van gaan maken te vragen naar hun ervaringen. Zowel positieve geluiden als verbeterpunten zijn waardevol. We leren hiervan en bepalen op basis daarvan of we ook in andere delen van de gemeente kroonringen plaatsen en waar we dan rekening mee moeten houden.

Snoei jij al voor Taxus Taxi?

Er wordt weer taxussnoeisel ingezameld in de strijd tegen kanker. Help jij ook mee? Doneer gratis jouw snoeisel. Maak hiervoor een afspraak via de website  www.taxustaxi.nl/afspraak en het wordt opgehaald bij jou thuis. Heb je een tas of zeil nodig voor het snoeisel? Kijk op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten voor een plek bij jou in de buurt waar je deze kunt ophalen.

Subsidie voor isolatie

Heb je plannen om je huis (beter) te isoleren? Als je het slim aanpakt kan je een flinke subsidie krijgen.

Je kunt namelijk gebruik maken van de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, een warmtepomp of een zonneboiler. Kijk voor de voorwaarden op de website www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren.

DEC-Oisterwijk
Heb je vragen over de te nemen isolatiemaatregelen, of heb je behoefte aan een onafhankelijk advies op het gebied van energieopwekking en/of -besparing? Kom dan eens langs bij het Energieloket Oisterwijk. Kijk hiervoor op de website www.dec-oisterwijk.nl/energieloket/energieloket-oisterwijk.

Werk aan de Laan van KVL

Sinds donderdag 3 juni wordt er gedurende zo’n 3 weken gewerkt aan de Laan van KVL (straat naast het nieuwe pand van de Boerenbond en Lidl). Door de werkzaamheden is de straat afgesloten voor verkeer. Wil je met de auto naar bijvoorbeeld de Leerfabriek of de Boerenbond? Je wordt omgeleid via de Almystraat.

 

Gemeenteberichten 3 juni 2021

Onderwerpen college

 • Discussienotitie Transitievisie Warmte
 • Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK-IJZ)
 • Tijdelijke omgevingsvergunning zonneveld Oliviersweg 9
 • Afspraken Adviesraad Sociaal Domein
 • Regionale Ambulance Voorziening RAV
 • Verlenen omgevingsvergunning De Reuselhoeve Heizenschedijk 1 Moergestel
 • GGD Hart voor Brabant begroting 2022 en jaarstukken 2020
 • Meerkostenregeling Corona Wmo en Jeugdwet
 • Discussienotitie toekomstvisie Staalbergven

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Waterhoefweg 61 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Raamse Akkers 13 Haaren, het gedeeltelijk slopen van het pand
 • Belversestraat 4A Haaren, het bouwen van woning en schuur
 • Roonsestraat 24a Haaren, het bouwen van een vervangende nieuwe 2e bedrijfswoning
 • Kloosterlaan 59 Moergestel, het uitbreiden van een woning van de begane grond en de 1e verdieping
 • Kapelaan Huyberslaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Canterslaan 4 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw aan de linker zijgevel
 • Waldemarlaan 1 Oisterwijk, het realiseren van een extra overkapte parkeerruimte aan de bestaande garage
 • Den Herd 1 t/m 17 Oisterwijk, het opslaan van roerende zaken t.b.v. onderhoudswerkzaamheden
 • Schout Van De Wouwstraat 6 Moergestel, het vergroten van de woning door het verhogen en vernieuwen van de kapconstructie
 • Desainlaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis en het bouwen van een carport
 • Fransebaan Oisterwijk, het aanleggen van een ecologisch ven

Verleend

 • Gemullehoekenweg 11 Oisterwijk, het vestigen van een (extra) detailhandelsvestiging met ondergeschikte horeca
 • Schijfstraat 8K Oisterwijk, het inpandig verbouwen en het gebruik van het pand
 • Kerkstraat 3-2 Oisterwijk, het plaatsen van zonnecollectoren op het dak
 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het aanleggen van een tijdelijk zonnepark bij een bestaand(glas)tuinbouwbedrijf
 • Driehoekweg 3b Haaren, nieuwbouw vrijstaand woonhuis
 • Prinses Irenestraat 17 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Heizenschedijk 1 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan (uitgebreid)

Ingetrokken bouwstop

 • Kantstraat 28 Haaren

Uw Raad

3 juni Raadsvergadering 19.30 uur
7 juni Raadsontmoeting 19.30 uur
10 juni Raadsontmoeting 19.15 uur
17 juni Raadsvergadering 18.30 uur

Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma,
tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl
(Online) raadsbijeenkomsten
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus worden de meeste raadsbijeenkomsten voorlopig online georganiseerd. Alle bijeenkomsten zijn live te volgen
via https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/live.
Online Raadsontmoeting 7 juni en 10 juni
Op maandag 7 juni en donderdag 10 juni organiseert de raad een online raadsontmoeting. Op de agenda van de raadsontmoeting van maandag 7 juni staan de
volgende onderwerpen:
• Presentatie – Scenario’s De Leye
• Presentatie – Monitor sociaal domein
• Presentatie – Woonzorgvisie
Op de agenda van de raadsontmoeting van donderdag 10 juni staan de volgende
onderwerpen:
• Gesprek – Sociale Dialoog
• Discussie – Toekomstvisie Staalbergven
• Beeldvorming – Woonzorgvisie
• Gesprek – Visie buitengebied – thema’s en uitgangspunten
Raadsvergadering 17 juni
In zijn vergadering op donderdag 17 juni debatteert de gemeenteraad over onderstaande raadsvoorstellen, en neemt hij hierover een besluit:
• Jaarstukken 2020 en begroting 2021 en wijziging gemeenschappelijke regeling
RAV
• Ontwerpbegroting en jaarstukken VRMWB
• Ontwerpbegroting en jaarstukken Hart van Brabant
• Jaarstukken 2020 en begroting 2021 GGD
• Perspectiefnota 2022-2026
Deel uw inbreng met de gemeenteraad
U kunt uw mening of ideeën over bovenstaande onderwerpen op verschillende
manieren delen met de gemeenteraad. De raadsleden kunnen uw inbreng meewegen bij de besluitvorming over deze onderwerpen.
1. Bied uw inbreng over het raadsvoorstel schriftelijk aan de raad aan. Doe dit bij
voorkeur via griffie@oisterwijk.nl. Per post kan ook: Postbus 10101 5060 GA
OISTERWIJK.
2. Spreek in over het onderwerp van uw interesse tijdens de raadsvergadering. U
kunt zich hier tot en met woensdag 16 juni voor aanmelden bij de griffie.
3. Praat mee over een van de onderwerpen tijdens de raadsontmoeting op 7 of 10
juni. U kunt zich tot en met zondag 6 juni aanmelden voor de raadsontmoeting
op 7 juni bij de griffie. Voor deelname aan de raadsontmoeting op 10 juni is
aanmelden mogelijk tot en met woensdag 9 juni. Bij de sessies over de woonzorgvisie is het voor inwoners niet mogelijk om mee te spreken. Wel zijn ook
deze sessies live te volgen. Op een later moment komt nog gelegenheid om
over dit onderwerp mee te spreken.
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de griffie via het mailadres griffie@
oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

De zon schijnt: op naar Het Staalbergven!

We hebben er even op moeten wachten, maar het zonnetje laat zich eindelijk zien! En dat betekent: lekker spelen, zwemmen en chillen bij Openluchtzwembad Staalbergven!

Zin in een dagje ontspanning bij Het Staalbergven? Koop dan van tevoren je kaartje op www.oisterwijk.nl/staalbergven. Je kunt tot 3 dagen vooruit kaartjes kopen. Net zoals vorig seizoen bieden we naast dagkaarten ook weer verschillende strippenkaarten aan, voor een zomer lang plezier. Alle informatie vind je op onze website.

Nieuwe speeltoestellen

Wist je trouwens dat we dit voorjaar enkele nieuwe speeltoestellen hebben geplaatst in de speeltuin? Ook de kinderen kunnen weer volop plezier maken bij Het Staalbergven. Tot snel!

Hennepplanten gevonden, woning gesloten

Burgemeester Hans Janssen heeft een woning aan de Joannes Lenarzstraat voor drie maanden gesloten.

In april bleek bij een controle door de politie dat in twee slaapkamers tenten stonden, bedoeld voor de hennepteelt. In totaal zijn 255 hennepplanten aangetroffen.

Gevaarlijk voor omgeving

Hennepkwekerijen zijn gevaarlijk voor de buurt. In dit geval werd illegaal stroom verkregen en was sprake van een brandgevaarlijke situatie. Met de tijdelijke sluiting wil de gemeente een einde maken aan de criminele activiteiten en de veiligheid in de omgeving herstellen.

Heb jij vermoedens van een hennepkwekerij, meld het bij de politie via (0900) 88 44 of bij Meld Misdaad Anoniem via (0800) 70 00.

College doet mee aan NL Doet

NL Doet! Ook ons college deed mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. 

Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Ons college draagt daar graag een steentje aan bij.

Burgemeester Hans Janssen ging wandelen met bewoners en begeleiders van Haarensteyn. Onderweg werd een quiz gespeeld met kleine opdrachten. Wethouders Dion Dankers en Anne Cristien Spekle zetten zich in voor de Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk. Een flinke onderhouds- en opknapbeurt voor het Rijksmonument in onze bossen! Wethouder Eric Logister sloot aan bij IVN Brabant. Natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land is toe aan een flinke opknapbeurt. Tafels en banken in natuurgebied Kampina werden aangepakt.

Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Wat vind jij belangrijk voor ons buitengebied? Wij horen het graag!

Wij gaan aan de slag met een visie op het buitengebied. Daarin zoeken we balans tussen de belangrijkste functies: natuur, landbouw, toerisme en wonen. Maar ook de cultuurhistorische elementen komen hierin aan bod.

ze natuurgebieden gaat het vooral om een goede mix van het beschermen en toegankelijk maken en houden.

Bijeenkomst 8 juni

Op dinsdag 8 juni om 19.30 uur organiseren we een online bijeenkomst voor al onze inwoners. Graag horen we wat jij belangrijk vindt voor ons buitengebied. Belangrijke thema’s zijn al benoemd in het coalitieakkoord, maar misschien wil jij daar nog op aanvullen of specifieke accenten aanbrengen. Heb je hier ideeën over? Meld je dan aan voor de bijeenkomst door een mail te sturen aan liesbeth.vankempen@oisterwijk.nl. Je ontvangt dan een bevestigingsmail met een link voor de online bijeenkomst.

Vervolg

Nadat we bij onze inwoners hebben opgehaald wat zij belangrijk vinden, gaan we met de raad in overleg. Daarna liggen de thema’s vast en gaan we per thema aan de slag met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere stakeholders om tot concrete ambities te komen. Deze sessies staan gepland na de zomer. Uiteindelijk stelt de raad een visie buitengebied vast die de komende jaren richting zal geven aan de vraagstukken die spelen in het buitengebied.

Op donderdag 3 juni bespreekt de raad de startnotitie Visie Buitengebied. Je kunt meeluisteren of de startnotitie lezen op oisterwijk.raadsinformatie.nl. Kijk in de agenda bij 3 juni, raad (agendapunt 11).

Wonen en zorg komen samen in Oisterwijk

Denk jij ook mee?

De woningmarkt staat in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, onder druk. Veel mensen willen in Oisterwijk (blijven) wonen en hebben daarbij verschillende wensen en behoeften. Gezinnen, alleenstaanden, starters, ouderen, inwoners met een zorgbehoefte en bijzondere doelgroepen zoals arbeidsmigranten en statushouders, willen allemaal een goede en passende woonplek.

Om ook in de toekomst vraag en aanbod goed met elkaar af te stemmen, Gaan wij aan de slag met een nieuwe woonzorgvisie.

Woonzorgvisie

In de woonzorgvisie leggen we de ambities voor Oisterwijk vast op het gebied van wonen en wonen in relatie tot zorg. Om te weten wat onze ambities zijn, moeten we eerst weten waar we staan. Stap 1 is dan ook het beeld brengen van de huidige woningvoorraad en de behoeften van verschillende doelgroepen. Vervolgens gaan we in gesprek met inwoners en andere betrokken partijen zoals woningcorporaties en zorginstellingen over waar we naar toe willen.

Onze ambities gaan over thema’s, zoals duurzaamheid en het aanpassen aan klimaatveranderingen, én natuurlijk over goed en prettig wonen in Oisterwijk. We bepalen onze aandacht per wijk, buurt of kern. Ieder gebied kent namelijk een eigen identiteit en andere kansen en mogelijkheden. De ambities moeten hierbij aansluiten. Met behulp van duidelijke en haalbare voorwaarden, zorgen we voor een visie voor ten minste de komende 5 jaar. En daar blijft het niet bij. We vertalen de woonzorgvisie in een zogenaamde uitvoeringsagenda. Dit is een overzicht van duidelijke acties per wijk, buurt of kern, waarbij we ook benoemen wie wat gaat doen.

Gezamenlijke ambities: denk jij mee?

Om samen tot actie over te kunnen gaan, moeten we ook samen bepalen waar we naar toe willen. Dat gaan we de komende tijd doen. De woonzorgvisie komt tot stand met behulp van inwoners, de gemeenteraad, woningcorporaties, huurdersverenigingen, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen. De komende maanden organiseren we verschillende (online) sessies waarin we met elkaar het gesprek aangaan. We bepalen samen de opgaven voor Oisterwijk en gaan aan de slag met scenario’s. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de woonvisie vast. Begin 2022 gebruiken we dan voor het opstellen van de uitvoeringsagenda.

Wil jij meedenken over de woonzorgvisie en/of op de hoogte blijven van het proces? Laat ons dit weten door een mailtje te sturen naar ingrid.dam@oisterwijk.nl.

 

 

Gemeenteberichten 27 mei 2021

Onderwerpen college

11 mei

 • Perspectiefnota 2022-2026
 • Voortgangsrapportage met verbeterplannen voor het archief- en informatiebeheer
 • Notitie van uitgangspunten Haarendael
 • Collegevoorstel eerste wijziging van de Marktverordening gemeente Oisterwijk 2020
 • Benoeming straat tussen Laan van KVL en Ambachtstraat in Oisterwijk
 • Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB
 • Aanvraag omgevingsvergunning Schijfstraat 8, Oisterwijk
 • Vaststellen Beleidsregels evenementen 2021
 • Agenda 2021, inzicht per maand in wat het college oppakt uit het bestuursakkoord “Gezamenlijk over grenzen heen”
 • Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2019-2020
 • Principemedewerking herontwikkeling camping ‘Irene Hoeve’ (Zandstraat 18 te Moergestel)
 • Wijziging mandaatregister in verband met de budgethoudersregeling
 • Raadsinformatiebrief evaluatie bestuursovereenkomst COA

18 mei

 • Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren en ontwerpbeschikking HGW Helvoirtseweg 23 Haaren
 • Gemeentelijke zienswijze op de ontwerp-omgevingsverordening Noord-Brabant
 • Raamovereenkomst samenwerking HvB gemeenten en Coöperatie Burgerparticipatie REKS HvB

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Van Rijckevorsellaan 17 Moergestel, het aanpassen van de gevels
 • Rietstraat 7 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw achter de woning
 • Wilhelminalaan 13 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Eind 19b Haaren, het vervangen van de garagedeur
 • Berkvensstraat 6a Haaren, het bouwen van een boomkwekerijloods
 • Kerkhovensestraat 22 Oisterwijk, het gebruiken van een bestaand bijgebouw tot mantelzorgwoning
 • Oirschotseweg 23 Moergestel, het bouwen van een hobby/atelier/opbergruimte
 • Sprendlingenstraat 57 Oisterwijk, het intern renoveren en renoveren van de voorgevel
 • Heuvelstraat 9 Moergestel, het uitbreiden van het bedrijf
 • Hoge Raam 2 Haaren, het realiseren van max. 25 camperplaatsen
 • Telstarlaan 16 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning

Verleend

 • Hogendriesplein 4 Moergestel, het bouwen van een vrijstaande garage
 • Langvennen-Noord 24 en 26 Oisterwijk, het plaatsen van een dubbele dakkapel
 • De Lind 67, Lindeplein 7 Oisterwijk, het intern verbouwen en verbinden van de panden gelegen op de percelen De Lind 67 en Lindeplein 7 Oisterwijk ten behoeve van de uitbreiding van de winkeloppervlakte
 • De Lange Kant 42 Oisterwijk, het plaatsen van een airco
 • Peperstraat 24 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
 • Oirschotsebaan 55 Oisterwijk, vervangende nieuwbouw van een woonhuis
 • Heiligenboom 6 Moergestel, beperkte milieutoets (onderdeel fijnstof) het in twee stadia aansluiten van bestaande/vergunde varkensstallen op luchtwassystemen. De veebezetting wijzigt niet

Verlengd

 • Kerkstraat 67 Haaren, het aanbrengen van 2 vlaggen en bedrijfsnaam op gevel
 • Stokske 1 Moergestel, het renoveren en verbouwen van een stal voor het realiseren van 2 B&B units
 • Donkhorst 5A Moergestel, het bouwen van een bedrijfswoning

Ingetrokken

 • Oirschotsebaan 21 Oisterwijk, beperkte milieutoets (OBM) wat betreft een deel van de vleesstieren binnen de inrichting
 • Reedijk 6 Moergestel, intrekken omgevingsvergunning Wabo vanwege deelname aan subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Svr)

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Nedervonder 6 Oisterwijk, voor het oprichten van een dakdekkersbedrijf.
 • Reedijk 6 Moergestel, voor het omschakelen van een varkenshouderij naar een paardenhouderij.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 28 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Wilt u de meldingen in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 11a en 23, Haaren

Overige bekendmakingen

 • Toekenning straatnaam Gasstraat in Oisterwijk

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2022 kunt u nog een lintje aanvragen. Dat lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk half juni 2021.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een koninklijke onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier.

eHerkenning niveau 1? Vraag een nieuw veiligheidsniveau aan!

Log jij voor jouw organisatie of stichting weleens in met eHerkenning? Bijvoorbeeld om een subsidie of vergunning aan te vragen? Let dan op, want vanaf 1 juli log je in met een hoger veiligheidsniveau. En daarvoor moet je jouw eHerkenning op tijd upgraden.

Vanaf 1 juli zijn wij verplicht om aan onze online formulieren met eHerkenning een extra veiligheidsniveau toe te voegen. Eerder was veiligheidsniveau 1 voldoende, deze vervalt. We gaan over op veiligheidsniveau 2. Dat betekent dat je in feite een nieuwe aanvraag moet doen voor eHerkenning. Dat doe je via de website www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning.

Op tijd aanvragen

Het aanvragen van het nieuwe veiligheidsniveau kost wat tijd. Zorg er daarom voor dat je dit ruim voor 1 juli doet. Je loopt anders het risico dat je niet meer namens jouw organisatie of stichting zaken met ons kunt regelen. Heb jij al eHerkenning met veiligheidsniveau 2 of hoger? Dan hoef je niets te doen.

Eikenprocessierups en plastic om bomen

Vorig jaar zagen we dat inwoners willen helpen met de bestrijding van de eikenprocessierups door plastic om de bomen te wikkelen. Dringende oproep: doe dit niet. Het helpt niet.

Plastic om de bomen maakt bestrijding juist moeilijker. Dat is onderzocht door het Landelijk Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het idee achter het plastic om de bomen is dat dit de looproute van de rupsen blokkeert. Dit is niet het geval. De rupsen komen namelijk hoog in een eikenboom uit hun eitjes. Ze kruipen dus niet de boom in, zoals vaak gedacht wordt. De rupsen komen pas naar de beneden als ze al brandharen hebben. Lopen ze over het plastic, dan blijven de brandharen hierop achter. Gevolg is dat het plastic speciaal afgevoerd moet worden.

Ook beschadigd het plastic de stam van de boom. Deze wordt namelijk zacht. Bovendien kan het plastic als zwerfafval in het milieu terecht komen. Niet doen dus. Wil je weten wat je wel kunt doen? Kijk op de website www.processierups.nu.

Voorkom klachten

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor klachten van de eikenprocessierups. Hoe voorkom je klachten, hoe herken je klachten en wat moet je doen bij klachten? Alle informatie daarover staat op de website www.ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes. We zetten alvast een paar tips voor je op een rij:

 • Bedek je hals, armen en benen met een lange broek of lange mouwen
 • Draag een (zonne)bril
 • Ga niet op de grond zitten
 • Raak de rupsen of (oude) nesten niet aan, leg dit ook goed uit aan je kinderen
 • Blijf uit de buurt van wegen of plaatsen waar eikenbomen met processierupsen staan. Ook uit bomen met oude nesten kunnen nog brandharen waaien.

Meer informatie over (de bestrijding van) de eikenprocessierups in onze gemeente staat op onze website www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups.

Inzameling taxussnoeisel weer begonnen

Door het natte weer en temperaturen tussen de 15 en 20 graden heeft de taxushaag een flinke groeispurt kunnen maken. Daarom is Stichting Taxus Taxi op 25 mei weer begonnen met het inzamelen van het snoeisel in de strijd tegen kanker.

In de jonge taxustwijgjes zit de stof 10-dab. Van deze stof wordt het medicijn Taxol gemaakt dat een remmende werking heeft op kanker. Door de jonge twijgjes te snoeien en te doneren aan Taxus Taxi help jij mee aan de ontwikkeling van dit medicijn. Vanaf een hoeveelheid van 15 kilo haalt Taxus Taxi het snoeisel gratis bij jou thuis op. Maak hiervoor een afspraak via de website www.taxustaxi.nl/afspraak. Heb je minder dan 15 kilo? Breng het dan naar 1 van de inzamelpunten. Deze staan op de website www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Kwaliteit snoeisel

De kwaliteit van het snoeisel is heel belangrijk. Alleen het snoeisel dat in 1 jaar in de haag groeit is bruikbaar. In takken en hele planten zit de bruikbare stof niet. Ook is het belangrijk dat het snoeisel vers is. Dus heb je gesnoeid? Meld dit dan meteen aan bij Taxus Taxi. Op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden staat alles over het aanleveren van het snoeisel. Er zijn ook dit jaar weer gratis materialen te krijgen om het snoeisel in te doen. Tassen en zeilen haal je bij onder andere de Boerenbond en Intratuin. Kijk op de website van Taxus Taxi voor de locaties. Natuurlijk mag je het snoeisel ook gewoon op een hoop leggen. Het ophaalteam ruimt het snoeisel voor je op.

Vrijwilligers gezocht

Heb je geen taxushaag, maar wil je toch bijdragen aan de strijd tegen kanker? Dat kan! Het doorgewinterde team van taxusophalers is namelijk altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor dit mooie doel. Als taxuschauffeur haal je in de maanden juni, juli en augustus het verse taxusgroen op. Mail voor meer informatie naar communicatie@taxustaxi.nl.

In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Instructie: deze tekst duidelijk zichtbaar in een kader in het blok bekendmakingen plaatsen. Het moet duidelijk zijn dat dit bij de bekendmakingen hoort en opvallen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aanvragen

Je kunt vanaf nu de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) bij ons aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de crisis tijdelijk minder inkomsten hebben en hierdoor hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen.

TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als je in loondienst bent of was, kun je in aanmerking komen voor TONK.

Aanvragen

Je kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Je vraagt de TONK aan voor de maanden dat je de ondersteuning echt nodig hebt, met een maximum van 6 maanden. Korter kan ook, langer niet. Je geeft aan vanaf welke maand je TONK wilt ontvangen. Vraag je de TONK bijvoorbeeld aan vanaf 1 maart, dan vraag je de TONK aan over de maanden maart tot en met juni 2021. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.oisterwijk.nl/tonk.

Voorwaarden TONK

Je hebt mogelijk recht op de TONK als je in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent
 • aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis
 • Je jouw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of je vermogen kunt betalen
 • Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op je WW-uitkering, niet voldoende inkomsten hebt om jouw woonkosten van te betalen.

Voor de exacte voorwaarden kijk je op www.oisterwijk.nl/tonk.

Versoepelingen: Staalbergven open voor alle recreatie!

Openluchtbad Staalbergven kan open voor alle recreatie! Door de versoepelingen van de coronamaatregelen per 19 mei mogen we je weer ontvangen voor zwemmen, spelen én chillen bij het leukste openluchtbad van Oisterwijk en omstreken.

Op dagen van 20 graden of warmer kun je bij ons terecht.

Een dag vol plezier

Nu de maatregelen zijn versoepeld, kun je genieten van een hele dag zwemmen in al onze baden, spelen in de speeltuin en chillen op de ligweide en het strand. De horeca is geopend voor afhalen en natuurlijk kun je op het terras terecht, dus trakteer jezelf op een ijsje of iets anders lekkers: je hebt het verdiend! Let op: de kleedhokjes en toiletten zijn geopend, de douches zijn nog niet in gebruik.

Koop je kaartje online

Net zoals vorig seizoen koop je voorafgaand aan je bezoek je kaartje online via www.oisterwijk.nl/staalbergven. Kom je na 16.00 uur nog een duik nemen, dan kost een kaartje de helft van de prijs. Kom je vaker zwemmen? Koop dan een strippenkaart voor meerdere bezoekjes. We zijn geopend op dagen waarop de thermometer 20 graden of warmer aangeeft. Alle info vind je op onze website!

Veel plezier!

We kunnen niet wachten om je te begroeten! Voor een veilig & gezellig dagje Staalbergven: houd je aan maatregelen, geef elkaar de ruimte en bij coronaklachten: blijf thuis. Tot snel bij Het Staalbergven!