Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 23 september 2021

Onderwerpen college

 • Regionaal afsprakenkader arbeidsmigratie regio Hart van Brabant
 • Haaren balansverdeling
 • Overeenkomst Stichting Open voor inname, sorteren en opslaan van AEEA
 • RIB Stand van zaken Woonwagenbeleid
 • Beëindiging lid monumentencommissie
 • Ontwerpwijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Holleneind 23 Haaren, het herbouwen van een bedrijfshal
 • KVL dorp fase III sectie A77, het realiseren van 19 woningen in 3 bouwblokken
 • Johanna Van Brabantlaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Verleend

 • Tilburgseweg 96 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Gemullehoekenweg 29 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Burgemeester Canterslaan 87 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel

Verlengd

 • Ruiting 11 Haaren, het bouwen van een loods
 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het verbouwen van een winkel tot 2 woningen
 • Hild 19 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan fietspad Moergestel-Haghorst fase 2

Milieu

Melding wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Rosepdreef 13 te Oisterwijk, voor het wijzigen van de dierbezetting bij een rundveehouderij

Ter inzage

De melding ligt vanaf 24 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan buurtvereniging D’n Boogert voor het houden van D’n Boogert Buurtbingo op 25 september op en rond Burgemeester de Keizerplein en Juliana Bernardplein in Oisterwijk

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 25 september: vanwege een buurtbingo is de Burgemeester van Beckhovenstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg ronden herindeling Haaren af

De colleges van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 14 september de splitsingsbalans van de herindeling van Haaren vastgesteld. Op de balansverdeling worden de bezittingen en schulden verdeeld over de vier ontvangende gemeenten. De colleges hebben met dit  besluit de laatste stap gezet in het traject van de herindeling van Haaren. De splitsingsbalans wordt nu voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant ter instemming.

De gemeente Haaren werd op 1 januari 2021 opgeheven. Het dorp Haaren is toegevoegd aan Oisterwijk, Helvoirt ging naar Vught, Esch kwam bij Boxtel en Biezenmortel hoort nu bij Tilburg. Aan deze herindeling ging een langdurig en complex proces van enkele jaren vooraf.

Burgemeester Hans Janssen van rechtsopvolger gemeente Oisterwijk is content met het resultaat: “Een gemeente die zichzelf opheft en dat samen met vier ontvangende gemeenten vormgeeft, dat is een bijzondere opgave. Daar komen naast heel veel afspraken ook emoties bij kijken. Alle bestuurders en medewerkers van de betrokken gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit project zorgvuldig vorm te geven en met een goed resultaat. Het doel was een warm welkom en zachte landing voor alle inwoners en onze indruk is dat dat goed is gelukt.”

Burgemeester Van de Mortel (Vught):  “Helvoirt hoort inmiddels helemaal bij onze gemeente. Goed daarom dat we het herindelingsproces nu officieel kunnen afsluiten”

Ook burgemeester Ronald van Meygaarden van de gemeente Boxtel kijkt terug op een goed verlopen proces: “Vooraf leek het een uitdaging om het herindelingsproces te stroomlijnen. Samen met de andere gemeenten hebben we onze schouders eronder gezet. We zijn in het bijzonder de gemeente Haaren zeer erkentelijk voor hun inzet op het proces. Mede daardoor is dit uiteindelijk soepel verlopen en hebben we nu de laatste stap in de herindeling kunnen zetten.”

Burgemeester Weterings van Tilburg sluit zich daarbij aan: “In het belang van en met de focus op de inwoners en het personeel van de gemeente Haaren hebben we de herindeling vormgegeven en uitgewerkt. Een mooi voorbeeld van een efficiënte samenwerking waarbij de  belangen van de verschillende betrokkenen nooit uit het oog zijn verloren.”

Wanneer de Provincie Noord-Brabant instemt met de splitsingsbalans is het wettelijk traject van de herindeling van Haaren officieel afgerond.

Doggy Swim in het Staalbergven!

Je hebt het misschien al ergens gelezen, maar 26 september organiseren we weer een Doggy Swim in het Staalbergven. En dat betekent dat jij en je beste vriend samen een duik mogen nemen in het zwembad op de allerlaatste dag dat het Staalbergven open is!

Kom jij ook? Je kaartje en dat van jouw hond koop je op www.oisterwijk.nl/staalbergven. Wel even een tip: het bad gaat pas open bij 20 graden of meer. Dus koop je kaartje pas een dag van tevoren of op de dag zelf. Dan weet je zeker dat het doorgaat.

Hoe en wat

De Doggy Swim is van 16.00 tot 18.00 uur. Kaartjes kosten:

 • Tot en met 12 jaar en 65+: €2,20
 • Vanaf 13 jaar: €3,30
 • De hond: €2,00

Wat je verder moet weten

 • Doe je hond aan de lijn bij het naar binnengaan
 • Omkleden kan in het zwembad, begeleid daarna je hond naar het recreatiebad
 • Geef je hond binnen 3 à 4 uur voor het zwemmen geen maaltijd
 • Laat je hond van tevoren kort uit. Zodat hij wel zijn behoefte kan doen maar nog genoeg energie overhoudt voor het zwemmen
 • Neem eventueel een favoriet speeltje mee dat niet zinkt
 • Zorg voor passende kleding voor het begeleiden van je hond bij het zwemmen (t-shirt, korte broek, waterschoenen)
 • Neem een handdoek mee voor jezelf en voor je hond

Fietsonderzoek. Doe jij mee?!

Wij willen graag dat mensen vaker de fiets pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto. Dat geldt voor bestemmingen binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.

Dit proberen we mogelijk te maken door de infrastructuur en parkeervoorzieningen zo goed mogelijk in te richten. Maar er zijn vaak ook andere redenen die meespelen bij de keuze om wel of geen fiets te pakken. Wij doen daarom onderzoek naar het gebruik van de fiets door inwoners van onze gemeente.

We willen graag weten waarom inwoners de fiets pakken of juist niet. Welke belemmeringen ervaar je? Zijn er bepaalde knelpunten waarom je de fiets niet pakt? Met de uitkomsten van het onderzoek willen we het gebruik van de fiets verder stimuleren en mogelijk maken. Ben jij inwoner van Haaren, Moergestel, Heukelom of Oisterwijk? En maak jij gebruik van de fiets of juist niet? Laat het ons weten door de vragenlijst in te vullen via onze website www.oisterwijk.nl/fietsonderzoek.

Lukt het niet om de vragenlijst online in te vullen? Stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl onder vermelding van ‘Fietsonderzoek’. Of vul de enquête op papier in bij het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk.

Werk aan het fietspad Sprendlingenstraat\

Tussen de rotonde bij de Nijverheidsweg en de Belgiëstraat gaan we het bestaande fietspad opbreken en vervangen voor een betonnen fietspad. De werkzaamheden zijn van 27 september tot 18 oktober. De constructie van dit fietspad is bijzonder. Er komt een zwevend fietspad, zodat de boomwortels eronder door kunnen groeien en het fietspad niet beschadigen. Tijdens de werkzaamheden is de weg voor de helft dicht en er zijn tijdelijke verkeerslichten.

Lever je wapen in!

Wij doen mee aan de landelijke inleveractie van wapens tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober. Tijdens deze week kan iedereen zijn wapens inleveren zonder dat je strafbaar bent voor wapenbezit. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een veilige samenleving. Eentje waar wapens geen thuis hebben.

De laatste jaren hebben steeds meer jongeren en jongvolwassenen wapens. Daarnaast worden sinds eind 2019 steeds meer mensen neergestoken. Weinig jongeren denken goed na over de eventuele gevolgen van wapenbezit. Zij denken dat het hebben van een wapen stoer is of dat het zorgt voor veiligheid wanneer zij zich eventueel moeten verdedigen. En dat klopt niet. Wapens geven schijnveiligheid. Het hebben van een wapen zorgt er namelijk voor dat je minder snel wegloopt bij een ruzie, wat de kans op problemen juist groter maakt. Zo kan iemand jouw wapen tegen je gebruiken. Of je verwond zelf iemand, en jij krijgt een strafblad.

Messen, slag- en stootwapens

Van 11 tot en 17 oktober lever je dus je wapen (messen, slag- en stootwapens) in bij het politiebureau aan de Stationsweg 22 in Tilburg. Dit doe je anoniem. Je krijgt geen strafblad. Kijk voor andere locaties op de kaart van het CCV  via de website www.dropjeknife.nl.

Vuurwapens en munitie

Wil je vuurwapens, munitie of explosieven inleveren? Maak dan een afspraak met de politie. Dit doe je via (0900) 88 44. Zo voorkom dat je met deze wapens over straat moett. De politie komt in burgerkleding langs om het wapen / de wapens op te halen. Dit kan dus niet anoniem. In principe ben je dan niet strafbaar voor het bezitten van deze wapens. Wel onderzoekt de politie of het wapen bij een strafbaar feit gebruikt is. Dat kan leiden tot een onderzoek.

Natuur in de Wijk: maak het groener

We willen graag meer natuur binnen de bebouwde kom. Daarom doen we mee aan het project Natuur in de Wijk. Inwoners van het zogenoemde kerngebied mochten eerder al gratis nestkastjes ophangen. Vanaf het najaar liggen er gratis beplantingspakketten klaar.

Woon je in het kerngebied? Schrijf je dan via de website www.natuurindewijk.nl/gemeenten/oisterwijk in voor het ontvangen van verschillende soorten gratis beplantingspakketten. Met soorten die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Ze zijn geselecteerd voor hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten. Je hebt keuze uit 4 pakketten: beukenhaag, ligusterhaag, gemengde vogelhaag en biodiversiteitshaag. De minimale afname is 5 meter, maximaal 25 meter. Je ontvangt je pakket in het najaar.

Kerngebied
Inwoners van het kerngebied (grofweg ten zuiden van de Donkerstraat, ten zuiden van de Tilburgseweg en tussen de Groenstraat en de Burgemeester Vogelslaan) komen als eerste in aanmerking voor beplanting. Als er nog beplanting over is, komen ook mensen in de aangrenzende straten in aanmerking. Op www.natuurindewijk.nl/gemeenten/oisterwijk staat het kerngebied.

Het project
Het is voor dieren niet makkelijk om te overleven in stedelijk gebied. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds minder eten door onder andere minder beplanting, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te maken voor deze soorten. Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met ons en de provincie Noord-Brabant als onderdeel van het beschermingsplan ‘Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant’.

Staalbergven: maak je strippenkaart op!

Heb je nog strippen over op je Staalbergvenstrippenkaart? Grijp je kans en maak ze snel op! Je kunt nog zwemmen in het Staalbergven tot en met 26 september. Het is niet mogelijk om strippen mee te nemen naar volgend jaar of om je geld terug te krijgen. Bij 20 graden of meer gaat het bad open. Hou hiervoor www.oisterwijk.nl in de gaten. De openingstijden zijn dan: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

Van het aardgas af….hoe, wáár en wanneer?

Dinsdagavond 5 oktober, van 20.00 tot 21.30 uur, organiseren wij een tweede webinar over de warmtevisie, ook wel de warmtetransitievisie genoemd. Deze warmtevisie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe we in onze gemeente de komende jaren langzaam van het aardgas af gaan.

Het webinar organiseren we in aanloop naar de vaststelling van deze visie door de gemeenteraad, later dit jaar. Graag informeren we je over de visie die nu op grote lijnen klaar is.

Hoe opwarmen zonder aardgas?

Heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas. We gaan op een andere manier onze huizen verwarmen en koken. Jij ook! Niet in één keer, maar stap voor stap. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Maar hoe kunnen we in de toekomst onze huizen verwarmen zonder aardgas? Welke andere manieren zijn er? Welke plannen maken wij hiervoor? En wat kun je zelf al doen om je huis voor te bereiden op aardgasvrij wonen? Al deze vragen komen aan bod in het webinar.

Aanmelden

Dat kan via gemeente@oisterwijk.nl. Je krijgt een paar dagen voor het webinar een e-mail met de link voor de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen.

Gemeenteberichten 16 september 2021

Onderwerpen college

 • Inkoopstrategieën Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen
 • Ontwerpwijzigingsplan Balbian Versterlaan 4
 • TVS 4 (Q2 2021)
 • Controleprotocol 2021
 • Inkoopstrategie Jeugdhulp
 • Plan van aanpak Oostflank SRBT
 • Raadsinformatiebrief motie zon op dak
 • Bestemmingsplan Ruimte voor ruimte Merodelaan
 • Aangepaste overeenkomst Molenakkerstraat 6 te Moergestel
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020
 • Collegevoorstel procesvoorstel De Noenes
 • Bestuursrapportage 2021
 • Raadsinformatiebrief MIGO
 • Subsidieregelingen 2022
 • Schuldhulpverlening ondernemers
 • Treasurystatuut 2021
 • Corona herstelplan
 • Principeverzoek herbestemming bedrijfsperceel Haarenseweg 44, Oisterwijk
 • Nieuwe overeenkomst Staalbergven
 • Beantwoording ex artikel 42 vragen Erfbosch 1 Haaren
 • GGD begrotingswijzigingen 2021 en 2022 en wijziging GR
 • Bestemmingsplan Raadhuisstraat ong, Moergestel
 • Raadsvoorstel Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Spreeuwenburgerweg 40 Oisterwijk, het toestaan van nevenactiviteiten “opslag en stalling van niet agrarische goederen”
 • Kreitweg 1 Haaren, kappen 3 bomen met tondelzwam
 • Hoevenseweg ong. Oisterwijk, het kappen van 2 eiken bomen
 • Heuvelstraat 31A Moergestel, het kappen van een lindeboom
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een container i.v.m. opslag goederen
 • Perceel sectie A2751 + A1448 Haaren, het aanleggen van een verbinding tussen twee percelen d.m.v. een kleine loopbrug
 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen

Verleend

 • Tussen Franse baan en Oirschotseweg Oisterwijk, het kappen van een zomereik
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 6 Oisterwijk, het kappen van 3 beuken
 • Rosepdreef tussen nr. 6 en 7 Oisterwijk, het kappen van 4 beuken
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 9 Oisterwijk, het kappen van een meerstammige els
 • Stationsstraat 8 Oisterwijk, het realiseren van twee extra woningen waarbij bouwtechnische aanpassingen plaatsvinden in het bestaande pand

 

Verlengd

 • Pastoor Jansenstraat 4 Haaren, het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw

Ingetrokken

 • Holleneind 7 Haaren, omgevingsvergunning beperkte milieutoets, vanwege gewijzigde bedrijfsvoering waarbij geen varkens meer worden gehouden

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Balbian Versterlaan 4, Oisterwijk

De Nationale Sportweek komt eraan!

Van 17 tot en met 26 september is de Nationale Sportweek. Ook in onze gemeente. Natuurlijk Gezond Oisterwijk organiseert samen met lokale partners leuke beweegactiviteiten voor jong en oud. Samen zorgen we voor extra sport- en spelplezier!

Maar dat is nog niet alles. Op vrijdag 24 september is de Oisterwijkse sport- en cultuurdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur geven verschillende (sport)verenigingen clinics en workshops waar basisschoolleerlingen aan meedoen. Ook zijn er veel senioren actief op en om de velden van hockeyvereniging MHC HOCO en zwembad Den Donk met Ontmoeting in Beweging. Tijdens de pauze om 12.00 uur ondertekent wethouder Dion Dankers namens het college lokale sport- en preventieakkoord.

Dion Dankers: “Met al deze sportieve sport- en beweegactiviteiten willen we zoveel mogelijk mensen uit gemeente Oisterwijk inspireren om een leven lang te genieten van sport en bewegen. Wij doen mee! Jij toch ook?”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Nationale Sportweek en de Oisterwijkse sport- en cultuurdag op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl of neem contact op met verenigingsondersteuner Rian Spaan via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl of (06) 197 02 975.

Doggy Swim in het Staalbergven!

Je hebt het misschien al ergens gelezen, maar 26 september organiseren we weer een Doggy Swim in het Staalbergven. En dat betekent dat jij en je beste vriend samen een duik mogen nemen in het zwembad op de allerlaatste dag dat het Staalbergven open is!

Kom jij ook? Je kaartje en dat van jouw hond koop je op www.oisterwijk.nl/staalbergven. Wel even een tip: het bad gaat pas open bij 20 graden of meer. Dus koop je kaartje pas een dag van tevoren of op de dag zelf. Dan weet je zeker dat het doorgaat.

Hoe en wat

De Doggy Swim is van 16.00 tot 18.00 uur. Kaartjes kosten:

 • Tot en met 12 jaar en 65+: €2,20
 • Vanaf 13 jaar: €3,30
 • De hond: €2,00

Wat je verder moet weten

 • Doe je hond aan de lijn bij het naar binnengaan
 • Omkleden kan in het zwembad, begeleid daarna je hond naar het recreatiebad
 • Geef je hond binnen 3 à 4 uur voor het zwemmen geen maaltijd
 • Laat je hond van tevoren kort uit. Zodat hij wel zijn behoefte kan doen maar nog genoeg energie overhoudt voor het zwemmen
 • Neem eventueel een favoriet speeltje mee dat niet zinkt
 • Zorg voor passende kleding voor het begeleiden van je hond bij het zwemmen (t-shirt, korte broek, waterschoenen)
 • Neem een handdoek mee voor jezelf en voor je hond

Fietsonderzoek. Doe jij mee?!

Wij willen graag dat mensen vaker de fiets pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto. Dat geldt voor bestemmingen binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.

Dit proberen we mogelijk te maken door de infrastructuur en parkeervoorzieningen zo goed mogelijk in te richten. Maar er zijn vaak ook andere redenen die meespelen bij de keuze om wel of geen fiets te pakken. Wij doen daarom onderzoek naar het gebruik van de fiets door inwoners van onze gemeente.

We willen graag weten waarom inwoners de fiets pakken of juist niet. Welke belemmeringen ervaar je? Zijn er bepaalde knelpunten waarom je de fiets niet pakt? Met de uitkomsten van het onderzoek willen we het gebruik van de fiets verder stimuleren en mogelijk maken. Ben jij inwoner van Haaren, Moergestel, Heukelom of Oisterwijk? En maak jij gebruik van de fiets of juist niet? Laat het ons weten door de vragenlijst in te vullen via onze website www.oisterwijk.nl/fietsonderzoek.

Lukt het niet om de vragenlijst online in te vullen? Stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl onder vermelding van ‘Fietsonderzoek’. Of vul de enquête op papier in bij het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk.

Onthulling ‘Salutifera Unitas’

Op woensdag 8 september onthulde Prinses Margriet samen met een hulpverlener en een nabestaande het standbeeld ‘Salutifera Unitas’ bij Natuurmonumenten in Oisterwijk. Het bronzen standbeeld is gerealiseerd door Stichting Dank Helden van de Zorg om zorgmedewerkers te bedanken voor hun niet aflatende inzet bij de verzorging van coronapatiënten en stil te staan bij alle slachtoffers van deze pandemie. De onthulling werd live uitgezonden op Omroep Max, vanuit een stalend zonnig Oisterwijk! Foto ©Masja Vlaminckx.

Sjors Sportief en Sjors Creatief

Het inmiddels welbekende boekje Sjors Sportief en Sjors creatief delen we deze week uit op álle basisscholen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Dat zijn er in totaal meer dan 2700! Het is dit jaar voor het eerst dat de boekjes al bij de start van het schooljaar en het sportseizoen worden uitgedeeld. Vanaf vrijdag 17 september om 16.00 uur kunnen alle kinderen zich via de website www.sjorssportief.nl opgeven voor een sportieve, creatieve of muzikale activiteit!

Staalbergven: maak je strippenkaart op!

Heb je nog strippen over op je Staalbergvenstrippenkaart? Grijp je kans en maak ze snel op! Je kunt nog zwemmen in het Staalbergven tot en met 26 september. Het is niet mogelijk om strippen mee te nemen naar volgend jaar of om je geld terug te krijgen. Bij 20 graden of meer gaat het bad open. Hou hiervoor www.oisterwijk.nl in de gaten. De openingstijden zijn dan: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

Stichting Taxus Taxi zamelt ruim 4.360 chemokuren in!

Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi een record hoeveelheid taxussnoeisel ingezameld. Het doel voor 2021 was 425.000  kilo, maar dankzij alle donateurs is het ruim 480.000 kilo geworden. Dit voor meer dan 4.360 chemotherapieën.

“We zijn ontzettend blij met het resultaat” verteld Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. “Zonder alle mensen die dit jaar hun takje hebben bijgedragen was het nooit gelukt. Heel erg bedankt.”

Ook in 2022 weer op pad

Na het succes van de afgelopen jaren kan een vervolg niet uitblijven. Ook in 2022 gaat Stichting Taxus Taxi weer op pad om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Enkele maanden per jaar is de basisgrondstof voor kankerremmende medicijnen voldoende aanwezig in de taxus naaldjes. Onderzoek moet uitwijzen wanneer dit het geval is. De exacte start- en einddatum voor 2022 zijn dan ook nog niet bekend. Zodra de startdatum bekend is, wordt dit gecommuniceerd via www.taxustaxi.nl en de sociale media kanalen.

Uitreiking Monumentenprijs 2021

Op vrijdag 10 september mocht burgemeester Hans Janssen de jaarlijkse monumentenprijs uitreiken. En het was een bijzondere uitreiking dit jaar. De eer viel deze keer namelijk niet aan een gebouw, maar aan een persoon: Ad Wolfs. De reden hiervoor is de enorme inzet van Ad voor het behoud van cultureel erfgoed in Moergestel. Vooral op het gebied van de schoenmakerij. De monumentenprijs is daarom ook uitgereikt bij schoenfabriek Van Bommel in Moergestel. Wij feliciteren Ad van harte met deze welverdiende prijs! (Foto ©Masja Vlaminckx)

Gemeenteberichten 9 september 2021

Onderwerpen college

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Molenakkerstraat 15 te Moergestel
 • Principemedewerking herontwikkeling Allemansven 2 te Moergestel
 • Beantwoording brief AB over Woningbouwimpuls
 • Samenwerkingsconvenant bibliotheek

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Wim van Baaststraat 2 Oisterwijk, het uitbouwen van de bijkeuken aan de voorkant van de woning
 • Gemullehoekenweg 29 Oisterwijk, het plaatsen van reclameuiting
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 6 Oisterwijk het kappen van 3 beuken
 • Rosepdreef tussen nr 6 en 7 Oisterwijk, het kappen van 4 beuken
 • Rosepdreef t.h.v. nr.9 Oisterwijk, het kappen van een meerstammige els
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 18 Oisterwijk, het kappen van 2 zomereiken
 • tussen Rosepdreef nr 17 en Fransebaan Oisterwijk, het kappen van een acacia
 • tussen Franse baan en Oirschotseweg Oisterwijk, het kappen van een zomereik
 • Klein Locht 7 Moergestel, het veranderen van de inrichting
 • Sportlaan 6 Oisterwijk, het aanleggen van 4 outdoor padelbanen met bijbehorende verlichting en met een terras
 • Leypad 13 Haaren, het plaatsen van een airco op dakkapel van 2e verdieping

Verleend

 • Valkenierslaan 7 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heizenschedijk 7 Moergestel, het bouwen van een loods waar zieke en afkalvende dieren tijdelijk gestald kunnen worden
 • Heizenschedijk 7 Moergestel, het bouwen van een loods

Verlengd

 • Lindelaan 31 Haaren, het uitbreiden aan de achterzijde van het hoofdgebouw
 • Eikenven 46 Oisterwijk, het verbouwen van de woning

Ontwerpbeschikking

 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de dierenbezetting en stalsystemen in de bestaande stallen
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het brandveilig gebruik van een bouwwerk
 • Oude Baan 7 Haaren, gedeeltelijk intrekken vigerende omgevingsvergunning vanwege extern salderen op grond van de Wet natuurbescherming (omwb zaaknr.2021-026087). Wabo uitgebreide procedure

Stilgelegd

 • Sportlaan 6 Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Heuvelstraat 9 te Moergestel, voor het realiseren van een kantoorpand.
 • Holleneind 7 te Haaren, voor het wijzigen van de dierbezetting bij een veehouderij.
 • Ruiting 11 te Haaren, voor het realiseren van een loods bij een plantenkwekerij;
 • De Sonman 22B te Moergestel, voor het veranderen van een kunststofspuitgiet bedrijf

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Wim van Baaststraat 21 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 9 september gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Small Talk Productions voor het houden van KLM Zomercarnaval op 10, 11 en 12 september op het Lindeveld in Oisterwijk

Meldingen

 • Voor het organiseren van een American Meeting op 12 september 2021 in een weiland aan De Scheerman in Moergestel

Laatste inwonersinitiatieven behandeld door Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Oisterwijk (MIGO)

Op 8 september houdt een aantal inwoners(initiatieven) voor de laatste keer een pitch bij Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) om in aanmerking te komen voor een subsidie voor hun (innovatieve) projecten, die voor en met inwoners van Oisterwijk gerealiseerd worden.

Het gaat om initiatieven die vorig jaar al zijn aangevraagd, maar vanwege corona niet door konden gaan. De betrokkenen van de gehonoreerde projecten komen op 22 september om 19.30 uur samen voor een feestelijke afsluitingsbijeenkomst.

Afscheid van MIGO

Vorig jaar al besloot de raad het jaarlijkse budget en de inzet van MIGO te stoppen vanwege noodzakelijke bezuinigingen. Dit besluit is – op verzoek van de raad – uitvoerig besproken met het bestuur van MIGO en er is samen gekeken naar andere mogelijkheden, maar dit heeft niet geleid tot een ander besluit.

Het bestuur van MIGO betreurt het besluit maar begrijpt de overwegingen van het gemeentebestuur wel. Zo is innovatie niet langer het belangrijkste doel, het gemeentebestuur zet vooral in op leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast bleek onder meer dat de meeste inwonersinitiatieven die zijn gehonoreerd zowel MIGO als de gemeente wisten te vinden voor ondersteuning. Veel aanvragen via MIGO passen ook in de gemeentelijke subsidieverordening. Uiteindelijk is als bezuinigingsmaatregel besloten afscheid te nemen van MIGO.

Subsidie voor inwonersinitiatieven

Subsidie voor inwonersinitiatieven blijft mogelijk. Wij beoordelen deze op basis van de subsidieverordening. Daarbij worden initiatiefnemers steeds vaker nadrukkelijk gevraagd ook zelf budget te zoeken voor hun activiteit, bijvoorbeeld via sponsoring of crowdfunding. Daarover volgt later meer informatie.

Het bestuur van MIGO heeft aandacht gevraagd voor nieuwe initiatieven die hen niet goed wisten te vinden of die ons niet weten te vinden. Wij zetten in op extra communicatie en informatie over subsidiemogelijkheden.

Het gemeentebestuur bedankt het bestuur van MIGO vanaf deze plaats voor hun toewijding en inzet sinds 2014. Op een later moment doen we dit nog op gepaste wijze.

Extra beweeglessen aan in de wijken Bunders en Waterhoef!

Bewegen in de wijk

Meer bewegen? Doe mee aan de beweeglessen voor 55 plussers. WYzorg biedt de mogelijkheid om in groepsverband en onder deskundige begeleiding gezellig en gezond bezig te zijn.

Samen met je buurtgenoten werk je aan balans, kracht en conditie. Dit doe je op locatie bij jou in de wijk. Want jij wilt toch ook zo lang mogelijk actief en zelfstandig blijven? Meedoen is de hele maand september gratis.

Waar en wanneer?

 • Oisterwijk Bunders, Trefcentrum de Bunders, Frans Halsstraat 32, 5062 LK. Maandag van 14.00 tot 15.00 uur
 • Oisterwijk Waterhoef, de Tovervogel, Terburghtweg 1 A, 5061 LA. Donderdag van 09.00 tot 10.00 uur

De begeleiding gebeurt door een bewegingsdeskundige. Zorg dat je gemakkelijke kleding en sportschoenen aan hebt.

Aanmelden

Interesse? Meld je dan aan via jellevandenelzen@wyzorg.nl of bel (06) 420 59 520. Kijk voor meer informatie op de website www.wyzorg.nl.

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente.

Via e-mail krijg je een aantal keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Cultuurnota

In de week van 6 september 2021 starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Onderwerp van onderzoek is de cultuurnota van de gemeente Oisterwijk. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan uiterlijk zondag 5 september aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Wat doen wij met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek betrekken wij bij (de totstandkoming van) de cultuurnota. Alle panelleden ontvangen na afloop van het onderzoek een e-mailnieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

26 september Doggy Swim in Staalbergven

Het einde van het zwemseizoen van het Staalbergven staat weer voor de deur. En dit jaar is er weer een Doggy Swim! Honden (en hun baasjes) mogen samen een duik nemen in 1 van de baden van het Staalbergven. De Doggy Swim is van 15.00 tot 18.00 uur. Komen jij en je hond 26 september ook naar het Staalbergven? Hou voor actuele informatie onze Facebookpagina @staalbergven in de gaten.

Start aanleg Dorpspomp

In de week van 6 september starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe dorpspomp aan de Kop van De Lind in Oisterwijk.

Bij de bouw wordt de drinkwaterleiding gekoppeld aan de pomp. Als de pomp straks in gebruik is, kan iedereen drinkwater aan de pomp tappen.

Als de Dorpspomp af is, wordt deze onthuld door de initiatiefnemers en wethouder Dion Dankers. De Dorpspomp is uiteindelijk gerealiseerd mede dankzij het enthousiasme, de inzet en de financiële bijdrage van Initiatiefgroep Dorpspomp 2.0.

Start aanleg ondergrondse kabelverbinding Tilburg-Noord en Best

TenneT gaat de huidige bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. In opdracht van TenneT legt aannemer NRG de ondergrondse kabelverbinding aan.

Op maandag 13 september starten de werkzaamheden in Moergestel nabij Reedijk in de richting van Tilburg-Noord. De direct omwonenden en de inwoners die binnen een straal van 500 meter van de werkzaamheden wonen en ten zuiden van de Rijksweg A59, hebben per brief informatie ontvangen.

Het bouwproces: een ‘rijdende trein’

Het totale bouwproces voor het hele tracé tussen Tilburg Noord en Best van de ondergrondse verbinding duurt ruim een jaar. Tijdens de aanleg werkt TenneT op meer locaties en op verschillende tijdstippen tegelijk. Vergelijk het bouwproces met een rijdende trein: een vaste werkmethode en bouwvolgorde. TenneT start met het aanleggen van de toegangsweg, zodat ze het werkterrein kunnen bereiken. Vervolgens richt het bedrijf het werkterrein in en slaan ze bouwmaterialen op. Na het ontgraven legt TenneT de kabels in een open ontgraving aan. Daar waar dit niet mogelijk is, boren ze de kabels in de grond. Als de werkzaamheden klaar zijn, herstellen ze het terrein in de originele staat.

Meer informatie of vragen

Op de projectwebsite www.tennet.eu/tilburg-best staat meer informatie over het project. Je kunt je hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Op de site staat de link naar de projectatlas: een visualisatie van het tracé en de planning van de werkzaamheden.

Wethouder Eric Logister met MTV op pad

Afgelopen week fietste wethouder Eric Logister met Ron Hermus van MTV een rondje door het centrum van Moergestel. Onderweg stelde Ron een aantal vragen over uiteenlopende onderwerpen die inwoners van Moergestel bezighouden. Benieuwd naar de vragen én de antwoorden? Op 23 september om 19.00 uur kun je het zien op MTV (Ziggokanaal 44).

 

 

 

 

Gemeenteberichten 2 september 2021

Onderwerpen college

 • Beantwoording artikel-42 brief PGB over het vervoer van brandbare stoffen over het spoor
 • Principeverzoek Kerkhovensestraat-Sprendlingenstraat
 • Aanstelling dhr. Coen Boode als Algemeen Commandant Bevolkingszorg voor VRMWB

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Nicolaas Van Eschstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van een bestaande aanbouw
 • Heuvelstraat 23 Moergestel, het renoveren, verbouwen en uitbreiden van de stal van de boerderij en het realiseren van bedrijfsruimten in de gerenoveerde stal en het plaatsen van een noodwoning voor 3 jaar
 • kruising Oliviersweg-Heusdensebaan/splitsing Kreitenstraat, het plaatsen van 2 verwijzingsborden gedurende 8 maanden per jaar

Verleend

 • Jan Linthorststraat 2 Oisterwijk, het plaatsen van een buitenunit ten behoeve van een hybride warmtepomp
 • Brede Steeg 16 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis
 • Klaver 2 Haaren, het plaatsen van 5 semi-ondergrondse containers
 • Rectificatie Heuvelstraat 11 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van een woonunit i.p.v. 6 maanden verlengd naar 24 maanden

Verlengd

 • Hoge Raam 2 Haaren, het realiseren van max. 25 camperplaatsen
 • Reedijk Moergestel, het laten draineren van 4 ha landbouwgrond
 • Sprendlingenstraat 20 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfspand
 • Dintel 13 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
 • Hild (nabij Hild 16a) sectie K 226 Moergestel, het plaatsen van 2 ooievaarsnesten

Geweigerd

 • Heuvelstraat 17 sectie L360 Moergestel, het plaatsen van garagedeuren in de bestaande schuur

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

·         8 september: vanwege het onthullen van een beeld voor zorgmedewerker en slachtoffers van COVID-19 is de Van Tienhovenlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers en fietsers

·         3-5 september: vanwege Oisterwijk in Concert is het Lindeplein in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

 • 5 september: vanwege Brabants Mooiste in Oisterwijk zijn De Lind Noord en Zuid en de Balbian Versterlaan in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Daarnaast is er tijdelijk geen parkeerverbod aan de Parklaan, De Laerweije en De Nedervonder

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Parktuinderij de Es Haaren, voor een ontheffing voor zwak-alcoholische drank bij een portiehouderslunch op 12 september op Eind 19c Haaren
 • Aan Stichting Brabants Mooiste Haaren, voor het organiseren van Brabants Mooiste op 5 september op De Lind Noord en het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan Stichting Oisterwijk in Concert Oisterwijk, voor een vergunning voor het organiseren van O What a Night op 4 september op het Lindeplein in Oisterwijk
 • Aan Dank Helden van de Zorg, voor een vergunning voor het organiseren van een onthulling van een beeld ter ere van alle zorgmedewerkers die zich hebben ingezet tijdens de COVID-19 pandemie en de slachtoffers van de pandemie op 8 september op het grasveld tegenover Groot Speijck aan de Van Tienhovenlaan 4 in Oisterwijk

Meldingen

 • Door IVN Oisterwijk, voor het organiseren van een nachtvlinderavond op 3 september in het Lindepark in Oisterwijk
 • Door Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk, voor het leggen van struikelstenen op 9 september in het Adervendreef en op De Lind (ter hoogte van nr. 2) in Oisterwijk
 • Van het organiseren van een kerkpleinontmoeting op 18 september op het Kerkplein in Oisterwijk

Huldiging Softbalsters Roef!

Donderdag 26 augustus mocht wethouder Dion Dankers de Softbalsters van Roef! huldigen voor hun bronzen medaille op de Women’s European Premiere Cup. In Den Boogaard in Moergestel kwamen de speelsters, staf en familie samen om deze bijzondere prestatie te vieren. Wat een feest! Wij willen ‘onze’ meiden nogmaals feliciteren met dit prachtige resultaat.

Onze scholen zijn weer begonnen

Na de zomervakantie zijn er altijd meer ongelukken in het verkeer door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren.

Met de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ roepen wij, samen met Veilig Verkeer Nederland, alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben. Zo komen kinderen weer veilig op school.

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om (weer) naar school te fietsen. Voor een  deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. Ze fietsen met vrienden en vriendinnen inclusief de bijkomende afleiding. Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, fietsen een voor hun nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen

Als automobilist houd je extra rekening met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. Zet ook je telefoon op mono, zodat je niet wordt afgeleid. Breng je zelf je kinderen naar school? Overweeg om te fietsen of te wandelen. Gaat je kind voor het eerst naar de brugklas? Oefen samen de fietsroute en bespreek de gevaarlijke punten.

Op de fiets door het buitengebied

Afgelopen week werd wethouder Eric Logister, wijkwethouder van Moergestel, rondgeleid door het buitengebied van Moergestel. Peter van de Wouw, onder meer voorzitter van Stichting Moergestel Fietsdorp, liet bekende en onbekende plekken zien en wist daarover veel te vertellen. Een interessante en inspirerende ochtend!

18 september gaan we samen voor Oisterwijk schoon en groen!

Op 18 september is de World Cleanup Day. Door het hele land (en wereld) organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat een opfrisbeurt te geven. Ook in onze gemeente!

Het programma begint om 10.30 uur. We starten met koffie/thee en wat lekkers. Daarna mogen de deelnemers zelf op pad om te gaan ZAPpen. Als we met z’n allen de handen uit de mouwen steken, is de buurt al snel een stuk schoner.

Aanmelden

Ruim jij mee op? Meld je dan uiterlijk woensdag 8 september (geef meteen dieetwensen door bij je aanmelding) aan bij de coördinator van de Zwerf Afval Pakkers in jouw dorp:

Uiteraard houden we ons tijdens de actie ook aan de coronamaatregelen vanuit het RIVM. Hopelijk doe je ook mee op 18 september. Ongeveer een week van te voren krijgen de deelnemers bericht met instructies.

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen: de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken van de ZAPpers mogen naast afvalbakken of containers worden neergelegd en halen wij gratis op. De vrijwilligers in Moergestel, Oisterwijk en Haaren hebben hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Zwerf Afval Pakkers’.

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente.

Via e-mail krijg je een aantal keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Cultuurnota

In de week van 6 september 2021 starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Onderwerp van onderzoek is de cultuurnota van de gemeente Oisterwijk. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan uiterlijk zondag 5 september aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Wat doen wij met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek betrekken wij bij (de totstandkoming van) de cultuurnota. Alle panelleden ontvangen na afloop van het onderzoek een e-mailnieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

Denk mee over nieuwe bestemming gemeentehuis Haaren

Ben jij inwoner van Haaren of van één van de andere dorpen in onze gemeente? En heb jij ideeën over wat er met het voormalige gemeentehuis moet gebeuren?

Laat het ons weten vóór 24 september via onze website www.oisterwijk.nl/gemeentehuishaaren

Mailen mag ook naar gemeente@oisterwijk.nl of geef jouw idee op papier af bij de balie van het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk. Let op: we zijn niet op zoek naar compleet uitgewerkte plannen. We verzamelen nu wensen en ideeën. Het college neemt de resultaten mee in de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe bestemming van het gemeentehuis.

 

Gemeenteberichten 26 augustus 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Haarendijk 31 Haaren, het aanpassen van het uiterlijk van de woning
 • Roozendries Moergestel, het bouwen van een seniorenwoning
 • Kloosterdreef 3 Moergestel, het bouwen van een serre

Verleend

 • Fransebaan Oisterwijk, het aanleggen van een ecologisch ven
 • Heuvelstraat 11 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Roonsestraat 3 Haaren, het vervangen van houten spanten, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van een waterstof electrolyser/generator
 • Dorpsstraat 15 B Oisterwijk, het uitbreiden van de zij-entrees
 • Past Van Den Boogaardstr 7-7A Moergestel, het bouwen van 2 geschakelde woningen
 • Broekzijde 23A Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke mobiele prefab mantelzorgwoning
 • Waldemarlaan 1 Oisterwijk, het realiseren van een extra overkapte parkeerruimte aan de bestaande garage

Verlengd

 • Postelstraat 15 Moergestel, het renoveren en herbestemmen van de voormalige pastorie
 • Brede Steeg 16 Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis

Ingetrokken

 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, intrekken deel omgevingsvergunning Wabo vanwege deelname aan Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (uitgebreide procedure)

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 23 – 27 augustus: wegens Jeugdvakantieweek is de Bosstraat in Moergestel overdag deels dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 augustus: wegens een optocht van Jeugdvakantieweek zijn de Bosstraat, Pastoor de Louwstraat, Postelstraat, Korenschuur, Schoolstraat, Janus Rooijakkersstraat, Kerkstraat en St. Jansplein in Moergestel tussen 18.00 en 19.00 uur dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Vergunning Evenementen en horeca

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

18 september gaan we samen voor Oisterwijk schoon en groen!

Op 18 september is de World Cleanup Day. Door het hele land (en wereld) organiseren mensen leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat een opfrisbeurt te geven. Ook in onze gemeente!

Het programma begint om 10.30 uur. We starten met koffie/thee en wat lekkers. Daarna mogen de deelnemers zelf op pad om te gaan ZAPpen. Als we met z’n allen de handen uit de mouwen steken, is de buurt al snel een stuk schoner.

Aanmelden

Ruim jij mee op? Meld je dan uiterlijk woensdag 8 september (geef meteen dieetwensen door bij je aanmelding) aan bij de coördinator van de Zwerf Afval Pakkers in jouw dorp:

Uiteraard houden we ons tijdens de actie ook aan de coronamaatregelen vanuit het RIVM. Hopelijk doe je ook mee op 18 september. Ongeveer een week van te voren krijgen de deelnemers bericht met instructies.

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door is een club vrijwilligers actief in onze gemeente om zwerfafval op te ruimen: de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich inzetten om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken van de ZAPpers mogen naast afvalbakken of containers worden neergelegd en halen wij gratis op. De vrijwilligers in Moergestel, Oisterwijk en Haaren hebben hun eigen coördinator. Wil je meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar gemeente@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘Zwerf Afval Pakkers’.

Aanleg ondergrondse kabelverbinding

TenneT gaat de huidige bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. Vanaf half september start het werk vanuit onze gemeente.

De ondergrondse kabel komt binnen onze gemeentegrenzen aan de zuidkant van de A58 ter hoogte van Vinkenberg in Moergestel. Van daaruit gaat de aanleg richting het hoogspanningsstation in Tilburg Noord. Aannemer NRG legt de verbinding in opdracht van TenneT aan. Als de ondergrondse verbinding werkt, haalt TenneT de bovengrondse hoogspanningskabels weg.

Online informatiebijeenkomst

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom is er op 6 september tussen 19.00 en 20.30 uur een online informatiebijeenkomst over de mogelijke overlast, de impact, de planning en de werkzaamheden. Omwonenden hebben een uitnodiging gekregen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse? Mail naar contact.tnb@nrg-groep.eu en meld je aan. Je krijgt dan een link om mee te doen aan de bijeenkomst.

Loket Wegwijs Oisterwijk

Heb je een hulpvraag neergelegd bij Loket Wegwijs Oisterwijk? Het kan iets langer duren voor je antwoord krijgt.

Dat komt omdat het aantal hulpvragen onverminderd hoog is en er door vakantie en ziekte minder collega’s zijn. Loket Wegwijs Oisterwijk wil alle hulpvragen goed en zorgvuldig beantwoorden of behandelen en dat heeft tijd nodig.

Zoek je contact, maar heeft het geen haast? Stuur dan een mailtje naar loketwegwijs@oisterwijk.nl waarbij je je situatie en hulpvraag beschrijft. De medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk plannen dan een gesprek met je in. Heb je wel een vraag die niet kan wachten? Bel gerust! Loket Wegwijs bel je op telefoonnummer (013) 303 04 40. Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Meedenken: nieuwe bestemming gemeentehuis Haaren

Ben jij inwoner van Haaren of van één van de andere dorpen in onze gemeente? En heb jij ideeën over wat er met het voormalige gemeentehuis moet gebeuren? Laat het ons weten!

Deel jouw wens of idee via de website www.oisterwijk.nl/gemeentehuishaaren. Mailen mag ook naar gemeente@oisterwijk.nl of geef jouw idee op papier af bij de balie van het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk. Laat jouw creativiteit de vrije loop! Maar let op: we zijn nog niet op zoek naar compleet uitgewerkte plannen.

Vervolg

We verzamelen alle wensen en ideeën. Hierover informeren we inwoners in het najaar. Het college neemt de resultaten mee in de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Dan worden ook (maatschappelijke) organisaties en marktpartijen betrokken.

Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 september

Van 17 tot en met 26 september is de Nationale Sportweek en ook in Oisterwijk doen we mee. Natuurlijk Gezond Oisterwijk organiseert samen met lokale partners allerlei activiteiten. Samen zorgen we voor extra sport- en spelplezier! Beweeg jij mee?

De Nationale Sportweek is de week om lekker in beweging te komen. “We organiseren veel toffe activiteiten voor jong én oud. Want deelnemen aan sport betekent deelnemen aan de maatschappij. Het zorgt voor ontmoeting en het houdt ons gezond”, aldus beweegcoach Paula Marcelis.

Het lokale sport- en preventieakkoord

Maar dat is nog niet alles. Tijdens de Sportweek is ook de Oisterwijkse Sport- en cultuurdag voor iedereen uit onze gemeente. Op vrijdag 24 september van 8.30 uur tot 14.30 uur geven verschillende (sport)verenigingen clinics en workshops waar basisschoolleerlingen aan meedoen. Ook zijn er veel senioren actief op en om de velden van hockeyvereniging MHC HOCO en zwembad Den Donk met Ontmoeting in Beweging. Tijdens de pauze om 12.00 uur ondertekent wethouder Dion Dankers namens het college het lokale sport- en preventieakkoord.

Wethouder Dion Dankers: “Met al deze sportieve sport- en beweegactiviteiten willen we zoveel mogelijk mensen uit gemeente Oisterwijk inspireren om een leven lang te genieten van sport en bewegen. Wij doen mee! Jij toch ook?”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Nationale Sportweek en de Oisterwijkse sport- en cultuurdag en het aanmelden voor de activiteiten op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl of neem contact op met verenigingsondersteuner Rian Spaan via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl en (06) 197 02 975.

 

Gemeenteberichten 19 augustus 2021

Bekendmakingen week 30, 31 en 32

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Berktweg 10 Haaren, het bouwen van een loods.
 • Heuvelstraat 17a Moergestel, het plaatsen van garagedeuren.
 • Hoogstraat 145 Oisterwijk, het bouwen van 2 woningen.
 • Hild 19 Moergestel, het plaatsen van zonne-panelen en zonne-collectoren.
 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het verbouwen van een winkel tot 2 woningen.
 • Kantstraat 15 Haaren, het verbouwen van een Vlaamse schuur tot woning.
 • Vogelenzang 3d Haaren, het plaatsen van een prefab tuinschuurtje.
 • Klaver 2 Haaren, het plaatsen van 5 semi-ondergrondse containers.
 • Heuvelstraat 16 Moergestel, het veranderen en uitbreiden van een pluimveehouderij.
 • Gildepad 12c Haaren, kantoorrruimte gebruiken als tijdelijke woonruimte.
 • Heuvelstraat 11 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
 • Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk, het herbouwen van de woning.
 • Perceel nabij Masperstraat 2 Moergestel, het kappen van 40 lindebomen in strijd met het bestemmingsplan.
 • Broekzijde 5 Moergestel, het aanleggen van een fietspad.
 • Oliviersweg 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk.
 • Mary Muskensstraat en Kerkstraat Moergestel, het bouwen van 2 woongebouwen.
 • Groenstraat 2 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis.
 • Sportlaantje 10 Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het bouwen van een loods.
 • Rootven 36 Moergestel, het verbouwen van een winkelpand met bovenwoning tot 2 appartementen.
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 1 Oisterwijk, het bouwen van een aanbouw en carport.
 • Oude Baan 3c Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
 • Wolvensteeg 32 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant.

Verleend

 • Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het vervangen van de toegangspoort.
 • Bressersstraat 18 Haaren, het aanpassen van een bestaande woning.
 • Donkhorst 5A Moergestel, het bouwen van een bedrijfswoning.
 • Broekzijde 6A en 8 Moergestel, het bouwen van een loods en garage.
 • Vloeiweg t.h.v. 78 Oisterwijk, het kappen van een eik.
 • Belversestraat ongenummerd Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het plaatsen van een hekwerk.
 • Oliviersweg 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk.
 • George Perklaan 5 A Oisterwijk, het isoleren van de schuine dakvlakken op het bestaande dakbeschot.
 • Servennenstraat 11 Moergestel, het uitbreiden van een loods voor agrarisch gebruik.
 • Merodelaan 37 Oisterwijk, het restaureren en/of vervangen van de rietenkap.
 • Kloosterlaan 59 Moergestel, het uitbreiden van een woning van de begane grond en de 1e verdieping.

Verlengd

 • Helvoirtseweg 27b Haaren, het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten (max. 9 maanden per jaar).
 • Zandstraat – Sparrendreef Oisterwijk, het vervangen van twee verkeersbruggen.
 • Roonsestraat 24a Haaren, het bouwen van een vervangende nieuwe 2e bedrijfswoning.
 • Berkvensstraat 6a Haaren, het bouwen van een boomkwekerijloods.

Verkeer

 • Eénrichtingsverkeer (met uitzondering van fietsers en bromfietsers) in de Wolvensteeg Oisterwijk van 23 augustus t/m 27 augustus in verband met kindervakantieweek Wonderland.
 • Afsluiting Bosstraat Moergestel, van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus in verband met jeugdvakantieweek
 • Afsluiting diverse straten rondom de Bosstraat Moergestel op vrijdag 27 augustus van 18.00 – 19.00 in verband met de optocht Jeugdvakantieweek.

Vergunning Evenementen en horeca

 • Stichting Jeugdvakantiewerk Moergestel voor het organiseren van de Jeugdvakantieweek van 23 augustus 2021 tot en met 27 augustus 2021 in Moergestel
 • Stichting Sociaal Kultureel Werk voor het organiseren van Kindervakantieweek Haaren van 30 augustus 2021 tot en met 3 september 2021 in
 • “Wonderland” Stichting voor Kinder Vakantie Werk te Oisterwijk voor het organiseren van de Kindervakantieweek Wonderland van 23 augustus 2021 tot en met 27 augustus 2021 in
 • De Reuselhoeve B.V.  voor het horecabedrijf De Reuselhoeve aan de Heizenschedijk 1 in Moergestel.
 • Play Padel Club B.V. voor het horecabedrijf Peakz Padel Oisterwijk aan de Sportlaan 6 in Oisterwijk.
 • Dutch Investment & Development B.V. voor het horecabedrijf Work in Brew aan de Almystraat 18 in Oisterwijk.
 • Cafetaria Lunchroom Graft V.O.F. voor de openbare inrichting Cafetaria Lunchroom Graft V.O.F. aan de Dorpsstraat 1 in Oisterwijk.
 • Cafetaria Van der Schoot voor het horecabedrijf Cafetaria Van der Schoot aan de Langeweg 11 in Haaren.

Melding

 • Het organiseren van de Pareltoer op 11 september 2021 van 10.00 tot 14.00 uur met de start op het Lindeplein in Oisterwijk.

Geef fietsendieven geen kans!

Fietsdiefstal is vervelend en helaas nog steeds een probleem. Ook in onze gemeente. Jij kunt helpen om fietsdiefstal te voorkomen.

Maak zoveel mogelijk gebruik van een stalling. Of zet je fiets op een plek waar veel mensen wachten, bijvoorbeeld een OV-halte. Een plek waar heel veel voorbijgangers passeren, is juist weer minder veilig. Plaats jouw fiets ’s avonds of ’s nachts niet op een onverlichte plek. Fietsendieven houden er niet van om bekeken te worden.

Fiets beveiligen

Gebruik een goedgekeurd slot en zet jouw fiets altijd vast met een 2e slot. Bevestig het 2e slot aan een vast voorwerp (bv. een fietsnietje) dat niet verplaatst kan worden. Het kost dieven meer tijd om twee sloten te forceren.

Tips voor e-bikes

Heeft jouw elektrische fiets een afneembaar display? Haal deze dan van jouw fiets af zodra deze stil staat. Is de accu niet afsluitbaar? Verwijder ook deze na het fietsen. Zo is de fiets niet meer te gebruiken.

Registreren

Noteer thuis zoveel mogelijk kenmerken van je fiets. Maak foto’s en sla deze op.

Fiets toch gestolen?

Doe altijd aangifte als je fiets is gestolen. De gemeentelijke handhavers en politie kunnen je fiets en de dader(s) alleen opsporen als je aangifte doet. Samen houden we het veilig.

Herdenking fusilladeslachtoffers in bossen Gorp en Roovert

De Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren organiseerde op zondag 15 augustus, net als in vorige jaren, een herdenking bij de fusilladeplaats in de bossen van Gorp en Roovert.

Op de locatie in de bossen van Gorp en Roovert op voormalig Goirles grondgebied brachten de bezetters in 1942 vijf gijzelaars uit de kampen Haaren en Beekvliet (Sint-Michielsgestel) om het leven: Robert Baelde, Christoffel Benneker, Willem Ruys, Alexander baron Schimmelpenninck van de Oye en Otto graaf van Limburg Stirum. De twee laatstgenoemden liggen nog altijd begraven bij de gedenkplaats in de bossen. Ook werd stil gestaan bij de drie gijzelaars die op 16 oktober 1942 in Woudenberg werden gefusilleerd: Jan Haantjes, Jacobus van den Kerkhoff en Hein Vrind.

De Stichting nodigde de gemeentebesturen van Goirle, Oisterwijk (Haaren), Hilvarenbeek en Sint Michielsgestel uit om aan deze herdenking deel te nemen. Namens het gemeentebestuur van Oisterwijk legde wethouder Dion Dankers een krans op de gedenkplaats in de bossen van Gorp en Roovert.

Méér sociale huurwoningen in Oisterwijk realiseren

Komende jaren staan we in Oisterwijk voor de uitdaging om het tekort aan sociale huurwoningen terug te brengen. De woningnood is hoog, van jong tot oud. Er komen ook steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens bij. Om hier een bijdrage aan te leveren heeft gemeente Oisterwijk in 2019 de subsidieregeling ‘Stimulering Sociale huurwoningen’ gelanceerd.

De regeling loopt nog tot 31 december 2021. Hoe staat het met de regeling? Wordt er gebruik van gemaakt? We spraken met wethouder Eric Logister.

Waarom deze regeling?

“De belangrijkste taak van woningcorporaties is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Maar omdat we zien dat de tekorten op lopen, willen we ook andere ontwikkelaars en particulieren stimuleren om bij te dragen aan het vergroten van huisvestingsmogelijkheden in de sociale huursector. De subsidie heeft als doel om tijdelijk dan wel permanent meer huisvesting te bieden voor met name één- en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen.”

Voor wie is de regeling bedoeld?

“We doen een beroep op het sociale hart van projectontwikkelaars of particuliere investeerders. Op de krappe woningmarkt zorgen deze investeringen in sociale huurwoningen niet voor winstmaximalisatie. Meedoen vraagt om een ander motief, bijvoorbeeld je betrokken voelen bij inwoners die in woningnood verkeren of bijdragen aan innovatieve woonoplossingen.”

Zijn er goede voorbeelden elders?

“De stichting Statiegeld op Jeugd is aan het experimenteren met nieuwe woonvormen, zoals het project Duo-wonen. Daar worden bestaande huur- of koopwoningen van senioren kadastraal gesplitst, zodat er twee woningen ontstaan. Het mooie van dit project is dat de jongere de oudere kan helpen en zo eventueel huur bespaart voor een eigen woning. En de oudere kan langer zelfstandig blijven wonen.”

Wat heeft de regeling tot nu toe opgeleverd?

“Er is een ontwikkelaar die gebruik heeft gemaakt van de regeling voor de ontwikkeling van 16 sociale huurwoningen. Door de regeling is dit project er kwalitatief op vooruit gegaan. De huurwoningen zijn iets ruimer en voldoen beter aan de specifieke wensen van de doelgroep, zoals een betere toegankelijkheid. Een andere ontwikkelaar heeft de regeling gebruikt voor drie appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat voor het einde van dit jaar nog meer ontwikkelaars of particulieren zich melden.”

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling is te vinden op www.oisterwijk.nl/subsidie. Neem contact op over de mogelijkheden met de beleidsmedewerker Wonen van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (013) 529 13 11.

Perceeleigenaren met een sloot: er kan wat veranderen!

Ben je eigenaar van een perceel dat grenst aan een sloot in onze gemeente? En grenst de sloot aan de andere kant aan gemeentegrond? Dan heb je van ons een paar weken geleden een brief gekregen over het maaien van de sloot.

Het onderhoud van de sloot is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en hierover maken we nieuwe afspraken met alle grondeigenaren voor wie dit geldt. Tot 24 september kun je reageren op de brief.

Nieuwe afspraak

In de loop der jaren zijn met veel grondeigenaren wisselende afspraken gemaakt over het maaien van de sloten. Dit heeft geleid tot steeds meer onduidelijkheid bij zowel eigenaren, gemeente als uitvoerders. Om onduidelijkheden te verhelpen en de wildgroei aan verschillende maaimethodes te beëindigen, maken we met alle grondeigenaren een nieuwe afspraak over het onderhoud. In de brief staan de verschillende opties voor onderhoud uitgelegd. Geen brief ontvangen maar je bent wel eigenaar van een perceel grenzend aan een sloot die aan de andere kant grenst aan gemeentegrond? Neem contact met ons op via (013) 529 13 11 of kijk op www.oisterwijk.nl/sloten

Snoei jij voor Taxus Taxi? Dit kan nog maar een paar dagen!

De stichting Taxus Taxi is volop taxussnoeisel aan het inzamelen in de strijd tegen kanker. Help jij een handje? Doneer gratis jouw snoeisel. Maak een afspraak via de website www.taxustaxi.nl/afspraak en Taxus Taxi haalt het snoeisel bij jou thuis op. De inzameling is nog mogelijk tot en met vrijdag 20 augustus.

Heb je een tas of zeil nodig voor het snoeisel? Kijk op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten waar je deze gratis ophaalt.

Subsidie voor woningisolatie

Heb je plannen om je huis (beter) te isoleren? Als je het slim aanpakt kan je een flinke subsidie krijgen. Je kunt namelijk gebruik maken van de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Dat kan met een investering in bijvoorbeeld isolatiemaatregelen (dak-, gevel-, vloerisolatie), een warmtepomp of een zonneboiler. Kijk voor de voorwaarden op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren.

Heb je vragen over de te nemen isolatiemaatregelen, of wil je graag een onafhankelijk advies op het gebied van energieopwekking en/of -besparing? Kom dan eens langs bij het Energieloket Oisterwijk. Check hiervoor: dec-oisterwijk.nl/energieloket/energieloket-oisterwijk/

 

Gemeenteberichten 29 juli 2021

Onderwerpen college

 • Achtervangovereenkomst tussen Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Oisterwijk
 • Principemedewerking bedrijfspercelen De Sonman, Moergestel
 • Aanpassing uitvoering Meerjarenprogramma geluid
 • Raadsinformatiebrief KVL
 • Afspraken erfpachtverlenging SportArena
 • Vaststelling bestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom
 • Intentieovereenkomst Moergestel Noord
 • Benoeming loco-secretarissen
 • Grondreserveringsovereenkomst Beekdal, Haaren
 • Principemedewerking De Lind 6
 • Afwijken inkoopbeleid t.b.v. koffiesupplies
 • Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020
 • Aanpak prioritaire woningbouwlocaties
 • IBT: toezichtsoordeel Omgevingsrecht 2021
 • Principeverzoek herbestemming bedrijfswoning Haarenseweg 40, Oisterwijk
 • Derde wijziging legesverordening
 • Aanwijzing BABS
 • Grondverkoop Broekzijde 17_Van der Haring L659

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kastanjestraat 38 Oisterwijk, het plaatsen van een kozijn
 • Stationsstraat 8 Oisterwijk, het realiseren van een extra woning
 • Wildemanstraat 40 Oisterwijk, het verwijderen en plaatsen van een dakkapel
 • Canterslaan 87 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het brandveilig gebruik van een bouwwerk
 • Prinses Irenestraat 9 Moergestel, gebruiksvergunning voor het in gebruik nemen van het pand
 • Ruiting 11 Haaren, het bouwen van een loods
 • Kievitsblekweg 4-1 Oisterwijk, het plaatsen van een zendmast
 • Perceel nabij Masperstraat 2 Moergestel, het kappen van 40 lindebomen
 • Vloeiweg 117 Oisterwijk, het opbouwen van de garage

Verleend

 • Driehoeven 76 Haaren, het splitsen van een kantoor in 2 winkelruimtes en het wijzigen van de gevel
 • De Lind 1 Oisterwijk, het vestigen van detailhandel, het wijzigen van gevels, het aanbrengen van gevelreclame en het aanbrengen van luifels
 • Desainlaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis en het bouwen van een carport
 • Posthoornseweg 5-106 Oisterwijk, het kappen van 4 grove dennen ( weigering 1 den)
 • Oisterwijkse heide Sectie K 1268, het omvormen van een bos naar heide
 • Schout Colffstraat 2 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
 • Pastoor Jansenstraat 5 Haaren, het bouwen van een nieuwe woning
 • Terburghtweg 45 Oisterwijk, het uitbreiden van het woonhuis door het plaatsen van een aanbouw
 • Lindeplein 7 Oisterwijk, het betrekken van de kelderverdieping bij de winkel
 • Vogelenzang 5 Haaren, het vernieuwen van de kap, het plaatsen van dakkapellen en het aanpassen van gevelopeningen
 • Sprendlingenstraat 57 Oisterwijk, het intern verbouwen van de bestaande kantoren en bedrijfshal en het renoveren van de voorgevel
 • Gever 9 Haaren, het ontwikkelen van nevenactiviteiten
 • Kastanjestraat 38 Oisterwijk, het plaatsen van een kozijn

Verlengd

 • Fransebaan Oisterwijk, het aanleggen van een ecologisch ven
 • Roonsestraat 3 Haaren, het vervangen van houten spanten, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van een waterstof electrolyser/generator
 • Gemullehoekenweg 51 Oisterwijk, het verbouwen van de woning en kapperszaak
 • Oisterwijkseweg 75 Moergestel, het intern verbouwen van een woonhuis

Ontwerpbeschikking

 • Sportlaan 20 Oisterwijk, het aanvragen van brandveilig gebruik t.b.v. buitenschoolse opvang

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan en aanwijsbesluit ‘Gever 1, Haaren’
 • Vastgesteld bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Molenbaan gemeente Oisterwijk
 • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heusdensebaan 111, Oisterwijk’

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Oisterwijksedreef 4a te Haaren, voor het realiseren van een foliekas en waterbassins bij een plantenkwekerij.

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Klein Locht 5 te Moergestel, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.
 • Bet Vosstraat 2 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.
 • Bet Vosstraat 6 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.
 • Bet Vosstraat 29 te Oisterwijk, voor de aanleg van een gesloten bodem energiesysteem.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 30 juli gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u een melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Geen Open Monumentendag in Oisterwijk

Met het oog op de stijgende besmettingscijfers heeft het Comité Open Monumentendag Oisterwijk besloten Open Monumentendag een jaar uit te stellen. Wel wordt dit jaar de monumentenprijs uitgereikt.

Om Open Monumentendag toch niet helemaal voorbij te laten gaan, besteedt het Comité Open Monumentendag Oisterwijk in augustus en september in de Nieuwsklok aandacht aan een aantal monumenten. Met als thema ‘Mijn monument is jouw monument’. Houd dus goed de Nieuwsklok in de gaten!

Keurmerk Veilig & Schoon voor het Staalbergven

Openluchtzwembad Staalbergven heeft ook dit jaar het Keurmerk Veilig en Schoon behaald. Dat betekent dat het Staalbergven voldoet aan hoge, landelijke gestelde kwaliteitseisen en daar zijn we erg trots op.

Wethouder Dion Dankers: ‘Het Keurmerk Veilig & Schoon is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van zwembaden. De medewerkers van zowel gemeente als het Staalbergven hebben ook dit jaar weer keihard gewerkt om te zorgen dat het Staalbergven aan die kwaliteitseisen voldoet, zodat de bezoekers weer een zomer lang veilig en verantwoord kunnen genieten van al dat Staalbergven te bieden heeft!’

Keurmerk

Alle zwembaden in Nederland moeten voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Het Keurmerk Veilig & Schoon wordt uitgegeven aan zwembaden die voldoen aan de wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden.

Nieuwe tarieven milieustraat Oisterwijk

Op 1 augustus wijzigen de tarieven bij de milieustraat in Oisterwijk.

Grof huishoudelijk, puin en bouw- en sloop afval:

a. per hoeveelheid van 0,00 tot 0,50 m3 € 15,00
b. per hoeveelheid van 0,50 tot 1,00 m3 € 28,00
c. per hoeveelheid van 1,00 tot 1,50 m3 € 41,00
d. per hoeveelheid van 1,50 tot 2,00 m3 € 54,00
e. per hoeveelheid > 2 m3 per m3 € 32,00
f. per vuilniszak € 7,00

 

Andere betaalde afvalstromen:

a. hout (a, b en c) per 0,5 m3 € 7,50
b. dakleer per 0,5 m3 € 20,00
c. gips per 0,5 m3 € 14,00
d. grond per 0,5 m3 € 7,50
e. eenpersoonsmatras per stuk € 10,00
f. tweepersoonsmatras per stuk € 20,00
g. boxspring per stuk € 40,00

 

Afvalstromen die gratis waren, blijven gratis.

Verruimde openingstijden blijven voorlopig

Om het gebruik en de bezoekersaantallen bij de milieustraten in Oisterwijk en Haaren in evenwicht te brengen, zijn de tarieven bij beide milieustraten zo goed mogelijk in balans gebracht. De verruimde openingstijden blijven voorlopig en er is een strengere toegangscontrole om te voorkomen dat ondernemers of inwoners van andere gemeenten hun afval brengen.

Koop- en ontwikkelingsovereenkomst Bosstraat 1 Moergestel ondertekend

Op woensdag 21 juli ondertekenden burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk en de heer Harrie Moeskops, directeur van Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. in aanwezigheid van wethouder Anne Cristien Spekle (vastgoed) de koop- en onwikkelingsovereenkomst Bosstraat 1 in Moergestel (voormalig OBS de Bienekebolders).

Wethouder Anne Cristien Spekle is verheugd met deze stap: “De verkoop is een lang traject geweest en dat verliep niet zonder hobbels. Ik ben blij dat we vandaag de overeenkomst kunnen tekenen. Zowel bezien vanuit de woningbouw als vanuit de vastgoedportefeuille en financiën is dit goed voor onze gemeente. Aan woningen voor starters en senioren is grote behoefte. Ik zie de ontwikkeling door Moeskops BV met belangstelling tegemoet.”

Harrie Moeskops vult de wethouder aan: “Ook wij zijn content dat wij deze ontwikkeling mogen invullen. De transformatie van de school naar appartementen, in combinatie met de twee nieuwe eengezinswoningen op het schoolplein, leveren straks een waardevolle bijdrage aan de woningvoorraad van Moergestel. Als ontwikkelend bouwbedrijf hebben we in de gemeente Oisterwijk iets met scholen! Eerder bouwden we al de nieuwe brede school De Bunders, nu mogen we er een transformeren naar een nieuwe functie. Na de zomervakantie zullen we in samenwerking met Pauwert Architectuur uit Eindhoven ons voorlopige ontwerp aan de gemeente presenteren.”

Betrokkenen gebiedsontwikkeling Moergestel Noord tekenen intentieovereenkomst

Wij hebben plannen met HarQ Vastgoed (camping De Bosfazant), Zusters van Liefde (o.a. klooster Nieuwenhof), Van Iersel Vastgoed Beheer BV en Van der Weegen Bouwontwikkeling om in Moergestel Noord woningen te realiseren.

Om tot goede afspraken te komen over de gebiedsontwikkeling, is 21 juli door de grondeigenaren en initiatiefnemers een intentieovereenkomst getekend.

Met het ondertekenen van de overeenkomst spreken de betrokken partijen de intentie uit om samen tot een gezamenlijk gedragen visie op het gebied te komen. De eerder door ons opgestelde visie wordt hiervoor als onderlegger gebruikt. De visie zal uiteraard besproken worden met belanghebbenden in een omgevingsdialoog en uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wethouder Eric Logister is tevreden met deze stap: “In onze gemeente ligt een stevige woningbouwopgave. Moergestel Noord is voor ons één van de woningbouwlocaties waar we prioriteit aan geven. Met deze stap, die we samen met betrokken partijen nemen, komt de realisatie van een groot aantal woningen in Moergestel dichterbij.”

Zusters van Liefde

Eén van de projecten in Moergestel Noord is het klooster Nieuwenhof waar de Zusters van Liefde vanaf 1840 gehuisvest zijn. Zij kwamen vanuit Tilburg naar Moergestel om het kasteeltje in gebruik te nemen als klooster. Zr. Mariëtte Kinker vertelt hierover: “Vanaf die datum was hier een grote, levendige communiteit gevestigd. Vanuit het klooster zetten we ons in voor de gemeenschap van Moergestel. Dat hebben we, zoals gebruikelijk, gedaan vanuit onze spiritualiteit van barmhartigheid.” Afgelopen jaren werd de religieuze gemeenschap steeds kleiner. “Die realiteit brengt bijzondere verplichtingen met zich mee. Eén daarvan is de zorg voor het materieel erfgoed, ofwel het afstoten en overdragen van eigendommen. We doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En met een klein beetje verdriet, wat het bitterzoet maakt.” Bouwbedrijf Van der Weegen heeft het klooster Nieuwenhof van de zusters van Liefde overgenomen. “Vandaag tekenen we de intentieovereenkomst die ons klooster en de omliggende gronden een nieuwe toekomst geeft, die in onze lijn – zo denken wij – Moergestel ten goede zal komen. Wij hebben ons hier thuis en welkom gevoeld en we hopen dat dit straks, als Nieuwenhof nieuwe bewoners herbergt, ook voor hen mag gelden.”

ZAP-coördinator gezocht!

Zwerfafval: een probleem waar elke gemeente mee te maken heeft. Gelukkig zijn er al veel vrijwilligers die meehelpen om onze gemeente schoon te houden: De ZAPpers. De ZAPpers worden per dorp ondersteund door een coördinator. Wij zijn op zoek naar een nieuwe coördinator voor het dorp Haaren. De coördinator is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers, en is contactpersoon met de gemeente voor vragen of materiaalaanvraag. Zie jij deze mooie klus wel zitten? Neem contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Blauwalg in Klompven en Eikenven

In het Klompven en het Eikenven is blauwalg aangetroffen door Waterschap De Dommel. Bij de vennen staan waarschuwingsborden. Zodra bij een volgende meting geen blauwalg meer gevonden wordt, haalt het waterschap de borden weg.

Snoei jij voor Taxus Taxi?

De stichting Taxus Taxi is volop taxussnoeisel aan het inzamelen in de strijd tegen kanker. Help jij een handje? Doneer gratis jouw snoeisel. Maak een afspraak via de website www.taxustaxi.nl/afspraak en Taxus Taxi haalt het snoeisel bij jou thuis op. Heb je een tas of zeil nodig voor het snoeisel? Kijk op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten waar je deze gratis ophaalt.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Sociaal platform Oisterwijk

Ben je op zoek naar een activiteit waar je andere mensen kunt ontmoeten? Of heb je hulp nodig bij het oplossen van een probleemsituatie? Wil je eens met iemand praten over de opvoeding van je kind? Zoek je een maatje om zicht te krijgen op je financiën? Kijk eens op www.wegwijsinoisterwijk.nl voor het aanbod van sociale (vrijwilligers) organisaties in Oisterwijk. Zij helpen je graag verder.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/meldingmaken, met de Fixi app, of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon


Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker


Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Gemeenteberichten 22 juli 2021

Onderwerpen college

 • Ontwerpwijzigingsplan Stokske 7 Moergestel
 • Principemedewerking realisatie één ruimte-voor-ruimte woning aan de Heukelomseweg ongenummerd (tussen 13 en 15) te Heukelom
 • Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid inhuur casemanagers
 • Openstellen digitale weg bezwaarschriften
 • RIB Sociale Dialoog 2021
 • Raadsinformatiebrief herbestemming gemeentehuis Haaren
 • Thuiszitterspact onderwijs

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Eikenven 46 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Helvoirtseweg 27 b Haaren, het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten
 • Tilburgseweg 96 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Pastoor Jansenstraat 4 Haaren, het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw
 • Jan Linthorststraat 2 Oisterwijk, het plaatsen van een buitenunit ten behoeve van een hybride warmtepomp
 • Lindelaan 31 Haaren, het uitbreiding aan de achterzijde van het hoofdgebouw

Verleend

 • Wilhelminalaan 13 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Van Rijckevorsellaan 17 Moergestel, het aanpassen van de gevels
 • Waterhoefweg 61 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Stokeind 13 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van 8 lichtmasten met een hoogte van 18 meter bij het softbalveld van Roef!
 • Belversestraat 4b in Haaren, het bouwen van woning en schuur
 • Dorpsstraat 2 Oisterwijk, het schilderen van het houtwerk aan de gevel

Verlengd

 • Driehoeven 76 Haaren, het splitsen van een kantoor in 2 winkelruimtes en het wijzigen van de gevel

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Stokske 7, Moergestel

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Reserveren 2 parkeerplaatsen in de Molenbeemd in Moergestel t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen

Overige bekendmakingen

 • Openstellen van elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften tegen besluiten van het college
 • Openstellen van elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften tegen besluiten van de burgemeester

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je een paar keer per jaar een online vragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Op maandag 19 juli zijn we gestart met een nieuw burgerpanelonderzoek. Onderwerp van dit onderzoek is de evaluatie van het Asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk. Wil je daar je mening over geven? Meld je dan uiterlijk maandag 26 juli 2021 aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Wij zorgen er dan voor dat je de uitnodiging voor deelname in je mail krijgt. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Wat doen we met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek betrekken wij bij de besluitvorming over het eventueel verlengen van de bestuursovereenkomst met het azc. Alle panelleden ontvangen na afloop van het onderzoek per e-mail een nieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

ZAP-coördinator gezocht!

Zwerfafval: een probleem waar elke gemeente mee te maken heeft. Gelukkig zijn er al veel vrijwilligers die meehelpen om onze gemeente schoon te houden: De ZAPpers. De ZAPpers worden per dorp ondersteund door een coördinator. Wij zijn op zoek naar een nieuwe coördinator voor het dorp Haaren. De coördinator is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers, en is contactpersoon met de gemeente voor vragen of materiaalaanvraag. Zie jij deze mooie klus wel zitten? Neem contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 528 13 11.

Wethouder Eric Logister opent 5e collectieve zonnedak

Wist jij dat we in onze gemeente de zogenaamde collectieve zonnedaken hebben? Dit zijn daken met grote hoeveelheden zonnepanelen die stroom leveren aan meerdere huishoudens. Handig wanneer jouw dak niet geschikt is voor zonnepanelen.

Op 10 juli opende wethouder Eric Logister het 5e zonnedak. Op het dak Van Dijk Partyverhuur in Moergestel liggen nu 280 zonnepanelen die genoeg stroom leveren voor 20 huishoudens. De collectieve zonnedaken worden gerealiseerd door Zon op Oisterwijk (opgericht door DEC-Oisterwijk). Inmiddels zorgen alle zonnedaken nu samen al voor de stroom van 100 huishoudens.

Wil jij meer weten over collectieve zonnedaken? Kijk dan eens op www.zonopoisterwijk.nl.

Geen aanvraag reisdocumenten 29 en 30 juli

Van donderdag 29 tot en met vrijdag 30 juli kun je bij ons tijdelijk geen paspoort en identiteitskaart aanvragen. De reden hiervoor is dat de Nederlandse identiteitskaart een nieuw model krijgt.

Het volgende verandert aan de identiteitskaart:

 • De kaart krijgt 2 verplichte vingerafdrukken van de kaarthouder
 • De kaart heeft een EU-vlag met de letters NL
 • Een nieuw Kinegram. Dit is een beeld dat van kleur verandert wanneer je de kaart heen en weer beweegt
 • Op de achterkant van de kaart komt een QR-code met het BSN

Wil je een nieuw reisdocument aanvragen? Doe dit dan uiterlijk 29 juli voor 12.00 uur óf na 30 juli.

Meedenken: nieuwe bestemming gemeentehuis Haaren

Ben jij inwoner van Haaren of van één van de andere dorpen in onze gemeente? En heb jij ideeën over wat er met het voormalige gemeentehuis moet gebeuren? Laat het ons weten!

Deel jouw wens of idee via de website www.oisterwijk.nl/gemeentehuishaaren. Mailen mag ook naar gemeente@oisterwijk.nl of geef jouw idee op papier af bij de balie van het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk. Laat jouw creativiteit de vrije loop! Maar let op: we zijn nog niet op zoek naar compleet uitgewerkte plannen.

Vervolg

We verzamelen alle wensen en ideeën. Hierover informeren we inwoners in het najaar. Het college neemt de resultaten mee in de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Dan worden ook (maatschappelijke) organisaties en marktpartijen betrokken.

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) verlengd

Is jouw inkomen door de coronamaatregelen zo laag dat je jouw huur of hypotheek niet meer kunt betalen? Dan is er de regeling ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (de TONK) om je te helpen.

De TONK-regeling gold tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021. Het kabinet heeft inmiddels besloten om de TONK te verlengen tot en met het 3e kwartaal van 2021. Hierdoor kun je de TONK ook nog aanvragen over de periode juli tot en met september 2021 én met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Aanvragen

Ben jij ondernemer of inwoner in onze gemeente en ben je financieel getroffen door de coronamaatregelen? Dan kom je dus mogelijk in aanmerking voor de tegemoetkoming. Meer informatie of direct een aanvraag doen? Kijk op www.oisterwijk.nl/TONK.