Nieuws van gemeente Oisterwijk

Gemeenteberichten 25 november 2021

Onderwerpen college

 • Beantwoording brief Dorpsraad Moergestel
 • Beleidsregels digitalisering ontheffingen parkeerschijfzone centrumschil 2022
 • Ondertekening Intentieovereenkomst Beekdal Park
 • Brief nulmeting/schouw De Noenes
 • Beantwoording art. 42 vragen Gemeente Belangen vervoer brandbare stoffen per spoor
 • Wijziging omgevingsvergunning De Nedervonder 13
 • Verkoop aan Leystromen van erfpachtgronden Peperstraat te Oisterwijk
 • Beantwoording artikel 42 vragen Artikel BD inzake Taxandria Atletiek

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Beukendreef 52 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • Willem de Zwijgerlaan t.h.v. 72 Oisterwijk, het kappen van een berk met een slechte vitaliteit
 • Groenstraat (schapenweide) Oisterwijk, het kappen van 2 slechte populieren
 • Kerkstraat 10 Moergestel, het plaatsen van een schuiltent
 • De Lind 39 Oisterwijk, het verlengen van de aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte t.b.v. steiger en bouwhekken
 • De Roozendries 16 Moergestel, het bouwen van een nieuwe woning met tuinhuis
 • Kerkeind 19 Haaren, het bouwen van een woning
 • Rootven 43 Moergestel, het plaatsen van een terras ten behoeve van het café
 • Molenakkerstraat ong. Moergestel, het kappen van 2 eiken en 1 es
 • Floraweg 3 Moergestel, het kappen van 10 bomen ten behoeve van erfverharding
 • Hondsbergselaan thv nr. 6 Oisterwijk, het kappen van een beuk en 2 eiken
 • Haarendijk 3b Haaren, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis

Verleend

 • Groenstraat 2 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Kerkstraat 10 Moergestel, het plaatsen van een schuiltent
 • Haarendijk 31 Haaren, het aanpassen van het uiterlijk van de woning
 • Wolvensteeg 32 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant.
 • Eind 30 Haaren, voor het verbouwen van de woning aan de voor- en achterzijde
 • Sportlaan 6 Oisterwijk, het aanleggen van vier outdoor padelbanen met bijbehorende verlichting, een terras en een container voor uitgifte van drank

Intrekking bouwstop

 • Sportlaan 6 Oisterwijk

Ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide procedure

 • Servennenstraat 11 Moergestel, op verzoek intrekken bestaande omgevingsvergunning vanwege deelname aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij (omwb zaaknr.2021-039922)

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Herziening verblijfsrecreatieterreinen
 • Vastgesteld bestemmingsplan Raadhuisstraat ong. Moergestel

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Sprendlingenpark 13 te Oisterwijk, voor het veranderen van een cateringbedrijf
 • Laarakkerweg 11 te Oisterwijk, voor het veranderen van een onderhoud- en opslagbedrijf

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen een nieuwe melding ingediend voor:

 • Klompven 29 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 26 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

27 asielzoekersgezinnen weer vertrokken van de Reebok

Sinds maandag 25 oktober werden tijdelijk 27 asielzoekersgezinnen opgevangen op vakantiepark de Reebok in Oisterwijk. De noodopvang was nodig vanwege de acute opvangproblematiek in Ter Apel. 

De afspraak met het COA was dat de opvang in de leegstaande vakantiehuisjes maximaal vier weken zou duren. Op maandag 22 november, vier weken na aankomst, zijn alle gezinnen vertrokken. De asielzoekers krijgen een plek op drie verschillende opvanglocaties, te weten Schinnen, Overloon en Leeuwarden.

Op maandag 15 november bracht commissaris van de Koning, Ina Adema, een bezoek aan de Reebok. Zij liet zich informeren over de inzet van de betrokken instanties en sprak met enkele asielzoekers. Wij hebben de opvang georganiseerd langs drie lijnen: gastvrij en zorgzaam, duidelijk en transparant, veilig en verantwoord. Afgaande op de reacties van de asielzoekers zijn wij daarin geslaagd. Ook de commissaris van de Koning sprak haar waardering uit voor de zorgvuldige wijze waarop de opvang in Oisterwijk is opgestart en afgerond.

Gebruik jij de Berichtenbox van MijnOverheid al?

Wist je dat je al jouw post van de overheid in 1 online berichtenbox kunt krijgen? Denk aan post van ons, zoals de WOZ-beschikking of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Maar bijvoorbeeld ook post van de Belastingdienst, het waterschap of de RDW. Je leest je post dan direct online via de website mijn.overheid.nl of de Berichtenbox-app.

Je geeft zelf aan van welke organisaties je online post wilt krijgen. Zodra er een bericht in de berichtenbox komt, krijg automatisch een e-mail. En heb je bijvoorbeeld bij ons een aanvraag gedaan voor een vergunning? Ook deze volg je online via MijnOverheid.

Aanmelden via de website

Wil je gebruik maken van de Berichtenbox? Meld je dan aan via de website mijn.overheid.nl. Hier heb je DigiD voor nodig. Op de website staat hoe dit werkt. Ook staat er een handige instructievideo.

Download de Berichtenbox-app

Wil je de post meteen op je smartphone of tablet lezen? Download dan de Berichtenbox-app via de App Store of Google Play. Je logt 1 keer in met DigiD. Daarna met een zelfbedachte pincode.

Geen papieren post meer

Na je aanmelding voor de Berichtenbox, krijg je overheidspost niet meer thuis in de brievenbus. Alleen nog online in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Meer informatie

Meer weten over de Berichtenbox van MijnOverheid? Kijk op de website mijn.overheid.nl.

Laag inkomen? Regel je zorgverzekering via ons!

Ben jij al bekend met de Gemeentepolis? Dit is een collectieve zorgverzekering die wij aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Wij betalen mee aan deze verzekering. Hierdoor heb jij minder kosten en ben je toch goed verzekerd.

Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl/oisterwijk. Je ziet meteen of jij gebruik mag maken van de zorgverzekering.

Voor vragen en meer informatie

Bel voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering naar de klantenservice van CZ  (088) 555 77 77 of VGZ (0900) 7779 97 71.

Hulp via Loket Wegwijs

Wil je dat er iemand met je meekijkt? Dat kan ook! Kom langs bij Loket Wegwijs Oisterwijk in Tiliander aan de Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Op de eerste verdieping van Tiliander staan vrijwilligers klaar om je verder te helpen. Een afspraak is niet nodig. De vrijwilligers zijn er op:

 • Woensdag 1, 8 en 15 december van 14.00 tot 16.00 uur
 • Donderdag 2, 9 en 16 december van 09.00 tot 10.30 uur

Leystromen, Thebe en gemeente tekenen intentieovereenkomst ontwikkeling Beekdal Park

Samen met Thebe, Leystromen hebben we de intentie uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een uitwerking van de ontwikkelingsplannen voor Beekdal Park: het voormalige terrein van sportcentrum De Leye in Oisterwijk.

Op 17 november werd hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. ‘Ik ben blij met de mooie stap die we gezamenlijk zetten met Leystromen en Thebe om te komen tot deze innovatieve gebiedsontwikkeling voor onze inwoners!’, aldus wethouder Spekle.

We onderzoeken al enige tijd met Leystromen en Thebe wat de mogelijkheden zijn voor de herontwikkeling van de locatie De Leye en de directe omgeving. In samenspraak is het concept Beekdal Park opgesteld, dat op 12 juli door de gemeenteraad is vastgesteld. Marie-Thérèse Dubbeldam, Leystromen: ‘Vanuit Leystromen zijn we enthousiast om met onze partners Thebe en gemeente Oisterwijk de ontwikkeling van het Beekdalpark vorm te geven: wij zien dit als een mooie kans om voor de (toekomstige) bewoners hedendaags wonen in ’t groen te realiseren, met aandacht voor het klimaat en de huidige zorgvraag, op een prachtige plek in Oisterwijk.’

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst onderschrijven partijen het concept Beekdal Park als basis voor de uitwerking van de gebiedsontwikkeling. Karin van Esch, Thebe: ‘Dit is een unieke kans om met elkaar een toekomstbestendig woonzorglandschap te realiseren, waarin ruimte is voor wonen, welzijn en zorg in de wijk. Thebe levert hier graag een bijdrage aan, niet alleen door het inbrengen van onze kennis en kunde op het gebied van de ouderenzorg in de wijk, maar ook door het realiseren van extra plaatsen voor mensen met dementie op het terrein van de Vloet en/of de Leye.’

Van links naar rechts Marie-Thérèse Dubbeldam (Leystromen), wethouder Anne Cristien Spekle en Karin van Esch (Thebe)

Nieuwe Dorpspomp aan de kop van de Lind onthuld

Op vrijdag 19 november onthulden Albert Jakobsen en Louis Coolen van Initiatiefgroep Dorpspomp 2.0 samen met wethouder Dion Dankers de nieuwe Dorpspomp aan de kop van de Lind in Oisterwijk. Een feestelijk moment waar lang naar is uitgekeken.

Tijdens de onthulling sprak wethouder Dankers de genodigden toe. Diverse mensen die hebben meegewerkt aan de realisatie van de pomp waren aanwezig om samen te proosten op deze aanwinst voor Oisterwijk. Sinds afgelopen vrijdag kan iedereen drinkwater tappen aan de nieuwe pomp. Om bevriezing van de leidingen te voorkomen wordt de drinkwatertap in de winter afgesloten en in het voorjaar weer geopend.

Vervanging oude pomp

Op 28 november 2016 werd de oude dorpspomp verwijderd vanwege de herinrichting van de kop van de Lind. Al snel kwam de roep om een nieuwe pomp. Het traject dat volgde had aardig wat voeten in de aarde. In de zomer van 2021 stonden alle seinen dan toch op groen en ging de schop in de grond. Wethouder Dion Dankers: ‘Het was een bijzonder traject, maar ik ben blij en trots dat de dorpspomp er staat. Een mooi resultaat met een watertappunt waar iedereen een slokje water kan nemen.’

Het regende complimenten in de Week van de Mantelzorg

In de week van 10 november was de week van de mantelzorg. In Oisterwijk, Moergestel en Haaren organiseerde ContourdeTwern daarom 3 high tea’s voor mantelzorgers om deze onzichtbare helden in het zonnetje te zetten. 

Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend. Het is bijzonder en verdient waardering. En natuurlijk niet alléén in deze week, maar elke dag. Toch is het belangrijk om 1 keer per jaar hier extra bij stil te staan. In Nederland zijn er bijna 5 miljoen mantelzorgers.

En zo regende het complimenten tijdens de bijeenkomsten in de Tiliander, den Boogaart en den Domp. Alle aanwezige mantelzorgers gingen met een certificaat met een persoonlijk geschreven boodschap en een zakje complimententhee naar huis. Iemand zei: ‘dit ga ik in lijsten’. Weer iemand anders zei: ‘ik ga hem voorlezen op de dagbesteding’. Een 3e mantelzorger had zijn compliment vergeten en kwam later van de andere kant van Oisterwijk terug om het op te halen. Hieruit blijkt hoe zeer deze persoonlijke aandacht gewaardeerd wordt.

En ook wethouder Dion Dankers, het horecapersoneel en de vrijwilligers van ContourdeTwern kregen een mooi compliment. Deze persoonlijk geschreven complimenten waren een mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan. En dat gebeurde volop! Zowel onderling aan tafel maar ook centraal. Men was regelmatig verbaasd dat het compliment zo goed klopte. Er was geen schroom om het compliment voor te lezen en na elk voor gelezen compliment volgde spontaan een groot applaus van alle aanwezigen. En terecht!

De organisatie van ContourdeTwern en de mantelzorgers gingen met een heel voldaan gevoel naar huis. De innerlijke mens was goed verzadigd, zowel door al het zoete en hartige lekkers als door de mooie woorden en contacten.Ben jij ook mantelzorg(st)er en wil je meer weten over de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in onze gemeente? Neem dan contact op met Ingrid Oosterling, (06) 171 63 091 of mail naar ingridoosterling@contourdetwern.nl.

 

 

Gemeenteberichten 18 november 2021

Onderwerpen college

 • Nota waardering en afschrijving
 • 3e ranking integraal afwegingskader woningbouwinitiatieven
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Herziening verblijfsrecreatieterreinen
 • Regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant oktober 2021
 • Verlenen ontheffing van ingezetenschap
 • Visie Dienstverlening doen we samen
 • Beantwoording vragen VVD en AB Regenbooggemeente
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van Brabant 2022
 • Aanpassing werkwijze eigen bijdrage WMO
 • Instemming met de migratieverklaring van het digitaal archief sociaal domein herindeling gemeente Haaren
 • Haaren reserves en voorziening
 • Evaluatie AZC / COA
 • Vaststellen verordening OZB 2022 en legesverordening 2022
 • Beantwoording artikel-42 vragen aanvullende vragen ventilatiekwaliteit scholen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Sportlaantje 10 Haaren, het realiseren van een woning
 • Servennenstraat 6 Moergestel, het bouwen van een kantine annex presentatieruimte met kantoorruimte
 • Hoek Spreeuwenburgerweg – Sprendlingenstraat Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Gaspeldoornstraat 4 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Kerkstraat 32 Oisterwijk, het bouwen van een carport i.v.m. zonnepanelen
 • De Sonman 20 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor uitbreiding detailhandel
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 13 Oisterwijk, het realiseren van een aanbouw op begane grond en 1e verdieping aan achterzijde van de woning
 • h.v. Tilburgseweg 67 Oisterwijk, het kappen van een linde (dikrandtonderzwam)
 • h.v. Haarenseweg 77 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • h.v. Icarusplein 2 Oisterwijk, het kappen van een dode zuileik

Verleend

 • Lindelaan 49 + 51 Haaren, het opslaan van materialen
 • Ruiting 11 Haaren, het bouwen van een loods
 • Kerkstraat 92 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk, het herbouwen van de woning
 • Heuvelstraat 23 Moergestel, het renoveren, verbouwen en uitbreiden van de boerderij en het realiseren van bedrijfsruimten in de gerenoveerde stal en het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een periode van 2 jaar
 • Sportlaantje 10 Haaren, het plaatsen van een woonunit t.b.v. de bouw van een woning
 • Broeksteeg 68 Haaren, het bouwen van een onderkelderde houten vakantiewoning

Verlengd

 • Johanna Van Brabantlaan 3 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • De Doesen 1A Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning met berging

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2
 • Vastgesteld wijzigingsplan Stokske 7 Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Rebirth Events voor het houden van Rebellion en Haaren op z’n Hollands op 27 en 28 november in een tent aan de Kreitweg 1 in Haaren

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 27 november: vanwege Rebellion in Haaren zijn de Berktweg, Kreitweg, Mgr. Berkvenstraat, Hollenhoekweg, Holstraat en de Hogeweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. De Heusdensebaan en Holleneind zijn eenrichtingsverkeer voor al het verkeer behalve voetgangers

Bijna klaar!

Nog maar eventjes en de nieuwe Dorpspomp op de Kop van de Lind in Oisterwijk kan in gebruik worden genomen! 8 en 9 november zijn kabels, leidingen en afvoer gelegd door de aannemer. Daarna is de pomp aangesloten. De smid werkt ondertussen aan de hendel. We gaan toe naar de laatste loodjes!

Een schoon en veilig buitengebied

Wist jij dat het samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB) met behulp van ‘groene’ boa’s het buitengebied in onze provincie schoon en veilig houdt? Hun taak is dat zaken als afvaldumping, wildcrossen en stropen geen kans krijgen.

Wist je ook dat wanneer jij dingen ziet in het buitengebied die misschien illegaal zijn, je hier melding van kunt maken? Zo help jij niet alleen mee aan het schoon en veilig houden van het buitengebied, maar ook aan een betere natuur en leefomgeving voor de dieren.

Je maakt je melding door te bellen naar (0900) 99 65 432 of online via de website meldingleefomgeving.samenmelding.nl. Kan het niet wachten? Bel dan de politie 112 bij grote spoed of (0900) 88 44 bij iets minder spoed.

Positieve grondhouding als basis voor gesprek

Evaluatie asielzoekerscentrum Oisterwijk afgerond

Het college heeft in de vergadering van dinsdag 9 november kennis genomen van de evaluatie van het asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk. De evaluatie biedt voldoende aanknopingspunten voor het college om met een positieve grondhouding in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om in gesprek te gaan over een mogelijke nieuwe bestuursovereenkomst voor een langere periode.

De evaluatie van het AZC bestaat uit vier verschillende onderdelen: een onafhankelijk onderzoek naar de beleving van het AZC in de Oisterwijkse samenleving en naar samenwerking van het AZC met (keten)partners, een onafhankelijke tussenevaluatie van de pilot regioplaatsing, de gezamenlijke evaluatie van de gemeente Oisterwijk en het COA van de afspraken in de huidige bestuursovereenkomst en het visiedocument van het COA, ‘AZC Oisterwijk, een plek vol waarde voor de gemeente en haar inwoners’.

Onderzoek naar beleving

PON-Telos heeft onderzoek gedaan naar de beleving van het AZC onder alle betrokken stakeholders. Over het algemeen zijn de ervaringen van stakeholders met het azc positief, de samenwerking met het COA in de afgelopen jaren was goed en op sommige punten zelfs geïntensiveerd. Wat opvalt is de geringe bekendheid met de communicatiekanalen van het COA. Daarnaast is er een discrepantie tussen de beleving van inwoners en wat er feitelijk gebeurt op het AZC.

Plaatsing in de regio

In de pilot regioplaatsing worden vergunninghouders en kansrijke asielzoekers zo dicht mogelijk bij hun toekomstige woonplaats opgevangen. Dit is beter voor de inburgering en integratie. Zo kunnen statushouders vroegtijdig met de gemeente kennis maken, de toekomst verkennen, zich voorbereiden op huisvesting en al starten met inburgeren en participeren vanuit het AZC. Het AZC in Oisterwijk is de eerste Regionale Opvang Locatie (ROL) in Nederland.

De tussenevaluatie van de pilot door het Verwey-Jonker instituut laat zien dat vroege integratie en participatie in de toekomstige woonomgeving positieve effecten sorteert. COA en Regio Hart van Brabant hebben echter meer tijd nodig om hun samenwerking te optimaliseren. Daarnaast is het van belang om het effect van de verhoogde instroom van asielzoekers te monitoren. Daarom is de pilot met een jaar verlengd.

Evaluatie bestuursovereenkomst

In de evaluatie van de bestuursovereenkomst zijn thema’s als veiligheid, gezondheid en welzijn, onderwijs(huisvesting) en communicatie en bereikbaarheid van het AZC aan de orde gesteld. Hierbij zijn conclusies geformuleerd en aanbevelingen gedaan.

Visie op maatschappelijke meerwaarde

Het COA heeft in een visiedocument verschillende scenario’s beschreven voor de toekomst van het AZC in Oisterwijk. In de visie geeft het COA aan hoe ze het vastgoed op de AZC-locatie duurzaam en met maatschappelijke meerwaarde voor de Oisterwijkse samenleving wil (her)ontwikkelen. In het voorkeursscenario gaat het COA uit van een nieuwe overeenkomst van  25 jaar. Een dergelijke termijn is volgens het COA nodig om een investering voor kwalitatieve en multifunctionele nieuwbouw mogelijk te maken.

Positieve grondhouding als basis voor gesprek

De evaluatie van het AZC biedt voor het college voldoende aanknopingspunten om met een positieve grondhouding in gesprek te gaan met het COA over een mogelijke nieuwe bestuursovereenkomst voor een langere periode. De aandachtspunten en aanbevelingen uit de evaluatie vormen het uitgangspunt voor het gesprek. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de communicatie- en veiligheidsafspraken in een eventuele nieuwe overeenkomst.

Raadsvergadering februari 2022

Voordat het college een besluit neemt over een eventuele nieuwe bestuursovereenkomst wordt een concept hiervan in februari 2022 voorgelegd aan de raad voor wensen en bedenkingen.

Laag inkomen? Regel je zorgverzekering via ons!

Ben jij al bekend met de Gemeentepolis? Dit is een collectieve zorgverzekering die wij aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Wij betalen mee aan deze verzekering. Hierdoor heb jij minder kosten en ben je toch goed verzekerd.

Wil je meer weten over de Gemeentepolis? Kijk dan op de website www.gezondverzekerd.nl/oisterwijk. Je ziet meteen of jij gebruik mag maken van de zorgverzekering.

Voor vragen en meer informatie

Bel voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering naar de klantenservice van CZ  (088) 555 77 77 of VGZ (0900) 7779 97 71.

Hulp via Loket Wegwijs

Wil je dat er iemand met je meekijkt? Dat kan ook! Kom langs bij Loket Wegwijs Oisterwijk in Tiliander aan de Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Op de eerste verdieping van Tiliander staan vrijwilligers klaar om je verder te helpen. Een afspraak is niet nodig. De vrijwilligers zijn er op:

 • Woensdag 1, 8 en 15 december van 14.00 tot 16.00 uur
 • Donderdag 2, 9 en 16 december van 09.00 tot 10.30 uur

Praat mee tijdens de thema-avonden over de Visie Buitengebied

Wij zijn aan de slag met een visie op het buitengebied. Daarin zoeken we balans tussen de belangrijkste functies waaronder klimaat, natuur, landbouw, toerisme en wonen. Maar ook de cultuurhistorische elementen komen hierin aan bod.

Eerder dit jaar hebben we samen met belanghebbenden en andere geïnteresseerden gekeken welke gespreksonderwerpen per thema belangrijk zijn en daar zijn vervolgens prioriteiten aan toegekend. Ook is hierover gesproken tijdens een raadsontmoeting. De resultaten uit deze sessies staat op: https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/document/10287034/1

Verdiepende sessies

Nu organiseren we verdiepende sessies per thema. Tijdens deze thema-avonden gaan we dieper in op de genoemde onderwerpen en horen we graag de inbreng van inwoners en belanghebbenden. De thema-avonden zijn op de volgende data:

 • 17 november 2021: Klimaat & duurzaamheid
 • 24 november 2021: Landschap & cultuurhistorie
 • 1 december 2021: Natuur & biodiversiteit
 • 8 december 2021: Landbouw (digitaal; nog onder voorbehoud)
 • 15 december 2021: Wonen & bedrijvigheid (online: nog onder voorbehoud)
 • 22 december 2021: Recreatie & toerisme (online: nog onder voorbehoud)

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur.

Fysieke en online bijeenkomsten

Onze voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten maar we hebben te maken met aangescherpte coronamaatregelen. Daarom zijn de bijeenkomsten waarvoor we veel belangstelling verwachten online (8, 15 en 22 december). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit nog veranderen. Om aanwezig te zijn bij een fysieke bijeenkomst heb je een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs nodig. En vergeet je mondkapje niet.

Aanmelden verplicht

Om de bijeenkomsten in goede banen te leiden, is aanmelding noodzakelijk. Je kunt je nu al aanmelden voor één of meerdere avonden. Doe dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst door een bericht te sturen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Hoe eerder je aanmeldt, hoe liever. Dat helpt ons in de organisatie van de bijeenkomsten.

Bij voorkeur geef je jouw inbreng op de thema-avonden, zodat jouw inbreng in de discussies wordt meegenomen. Mocht je echt niet aan de avonden mee kunnen doen dan kun je jouw input ook mailen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Wij nemen je input dan mee in de gesprekken op de thema-avond en/of in de besluitvorming rondom de visie.

 

Gemeenteberichten 11 november 2021

Onderwerpen raad

 • De begroting 2022
 • Belastingverordeningen 2022
 • Verordeningen op de heffing en de invordering precariobelasting op buizen, kabels, draden of leidingen 2021
 • Begroting 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Toelating gemeenteraadslid H.J.W. Roemen

Onderwerpen college

 • Vaststelling wijzigingsplan Stokske 7 Moergestel
 • Raadsvoorstel vaststellen Transitievisie Warmte gemeente
 • Wijzigen APV 2021
 • Instemmen Verklaring van Geen Bedenkingen Haarendijk 8
 • Beantwoording Ex.art.42 vragen Viaduct A58 Schoolstraat Vinkenberg – Algemeen Belang
 • Vaststelling nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart van Brabant

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Biezenstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw
 • Baerdijk 51 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Pastoor Verrijtlaan 17 t/m 29 in Haaren, het bouwen van 7 patiobungalows
 • Langvennen-Oost 139 Oisterwijk, het plaatsen van twee dakkapellen in het achterdakvlak
 • Rijksweg 5 Haaren, het kappen van een rode beuk

Verleend

 • Kloosterdreef 3 Moergestel, het bouwen van een serre
 • Nijssenstraat 4 Haghorst, het permanent opslaan van mest van derden uitgebreide procedure. Dit is een publicatie van de gemeente Hilvarenbeek. Kijk voor de volledige publicatie op www.hilvarenbeek.nl

Problemen in de buurt? Los het op met buurtbemiddeling

Heb jij een probleem met je buren en kom je er niet uit? Dan is buurtbemiddeling via ContourdeTwern misschien wel iets voor jouw.

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten bij onderlinge problemen op te lossen en de communicatie te verbeteren. Buurtbemiddeling wordt gedaan door vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij zitten als neutrale partij met jou en je buren aan tafel en helpen om de problemen op te lossen.

Je schakelt buurtbemiddeling in als je overlast hebt van je buren en je komt er zelf niet uit. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Harde muziek of andere geluidsoverlast
 • Huisdieren
 • Parkeren
 • Pesten
 • Rommel of stank
 • Overhangende takken of de erfafscheiding

Je meldt je klacht aan via www.contourdetwern.nl/buurtbemiddeling. Er wordt dan bekeken of jouw situatie bemiddeling nodig heeft. Is dat het geval dan stelt de coördinator een passend team van 2 bemiddelaars samen en volgen gesprekken met beide partijen, eerst apart en daarna samen. Als het bemiddelingsgesprek goed is verlopen, tekenen alle partijen een intentieverklaring. Tot slot nemen de bemiddelaars na een paar weken contact op om te horen hoe het gaat.

DigiD aanvragen en activeren

Heb je DigiD nodig? Bijvoorbeeld om gebruik te maken van de CoronaCheck-app of om zaken te regelen met de overheid? Maar weet je niet hoe je aan een DigiD komt? We hebben het voor je op een rij gezet.

 • Ga naar de website digid.nl/aanvragen
 • Vul je burgerservicenummer (bsn) in. Dit nummer staat op paspoort, rijbewijs en identiteitskaart
 • Vul daarnaast je geboortedatum, postcode en huisnummer in
 • Kies een gebruikersnaam. Deze moet tussen de 6 en 32 karakters lang zijn, geen spaties. Let op: je gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig
 • Kies een wachtwoord en vul dit 2 keer in. Het wachtwoord voldoet aan het volgende: kleine letter, hoofdletter, cijfer, leesteken (!@#%&), 8 tot 36 tekens lang, geen spaties
 • Onthoud je gebruikersnaam en wachtwoord goed. Je hebt dit later nodig om je DigiD te activeren
 • Vul je telefoonnummer in, bij voorkeur mobiel
 • Vul je mailadres in
 • Je krijgt nu per sms een code op je telefoon, vul dit in

Heb je deze stappen gedaan? Dan krijg je binnen 3 werkdagen een brief thuisgestuurd. In deze brief staat een code om je DigiD te activeren. Dit doe je als volgt:

 • Ga naar de website digid.nl/activeren
 • Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
 • Je krijgt per sms een code, als je bij de aanvraag de sms-controle hebt ingeschakeld. Vul deze code in
 • Vul de activeringscode in die in de brief staat
 • Je kunt nu gebruikmaken van DigiD

Tip: download eerst de DigiD app op je mobiele telefoon en vul hier de gegevens in. Je activeert dan meteen je account én de app.

Medicijnresten in ons water

Wist je dat als je medicijnen door het toilet of de afvoer spoelt, ze via het riool in ons grondwater, rivieren, kanalen en meren terechtkomen? En dat heeft best wel ernstige gevolgen voor het milieu.

Want zo zorgen anticonceptiemiddelen voor geslachtsverandering bij vissen, en zijn antipsychotica van invloed op het gedrag van waterkreeftjes en vissen. Maar ook pijnstillers zijn schadelijk, omdat ze het weefsel van vissen beschadigen. En per jaar verdwijnt er nog steeds meer dan 140.000 kilo aan medicijnresten in het water. In het oppervlaktewater in Nederland zijn al 200 verschillende soorten medicijnen gevonden, waaronder antibiotica, pijnstillers en cholesterolverlagers.

Voorkom vervuiling

Dat kan makkelijk voorkomen worden. Hoe? Door medicijnen die over zijn, of over de datum terug te brengen naar de apotheek. Krijg je medicijnen aan huis? Dan kun je de oude vaak ook meegeven aan de bezorger. Daarnaast is het mogelijk om medicijnen in te leveren op zaterdag bij de chemokar naast de milieustraat of op een andere standplaats van de chemokar. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl/chemokar. Help jij ook mee aan een betere leefomgeving?

Praat mee tijdens de thema-avonden over de Visie Buitengebied

Wij zijn aan de slag met een visie op het buitengebied. Daarin zoeken we balans tussen de belangrijkste functies waaronder klimaat, natuur, landbouw, toerisme en wonen. Maar ook de cultuurhistorische elementen komen hierin aan bod.

Eerder dit jaar hebben we samen met belanghebbenden en andere geïnteresseerden gekeken welke gespreksonderwerpen per thema belangrijk zijn en daar zijn vervolgens prioriteiten aan toegekend. Ook is hierover gesproken tijdens een raadsontmoeting. De resultaten uit deze sessies staat op: https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/document/10287034/1

Verdiepende sessies

Nu organiseren we verdiepende sessies per thema. Tijdens deze thema-avonden gaan we dieper in op de genoemde onderwerpen en horen we graag de inbreng van inwoners en belanghebbenden. De thema-avonden zijn op de volgende data:

 • 17 november 2021: Klimaat & duurzaamheid
 • 24 november 2021: Landschap & cultuurhistorie
 • 1 december 2021: Natuur & biodiversiteit
 • 8 december 2021: Landbouw (digitaal; nog onder voorbehoud)
 • 15 december 2021: Wonen & bedrijvigheid (online: nog onder voorbehoud)
 • 22 december 2021: Recreatie & toerisme (online: nog onder voorbehoud)

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur.

Fysieke en online bijeenkomsten

Onze voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten maar we hebben te maken met aangescherpte coronamaatregelen. Daarom zijn de bijeenkomsten waarvoor we veel belangstelling verwachten online (8, 15 en 22 december). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit nog veranderen. Om aanwezig te zijn bij een fysieke bijeenkomst heb je een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs nodig. En vergeet je mondkapje niet.

Aanmelden verplicht

Om de bijeenkomsten in goede banen te leiden, is aanmelding noodzakelijk. Je kunt je nu al aanmelden voor één of meerdere avonden. Doe dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst door een bericht te sturen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Hoe eerder je aanmeldt, hoe liever. Dat helpt ons in de organisatie van de bijeenkomsten.

Bij voorkeur geef je jouw inbreng op de thema-avonden, zodat jouw inbreng in de discussies wordt meegenomen. Mocht je echt niet aan de avonden mee kunnen doen dan kun je jouw input ook mailen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Wij nemen je input dan mee in de gesprekken op de thema-avond en/of in de besluitvorming rondom de visie.

Week tegen Kindermishandeling

Van 15 tot en met 21 november is de Week tegen Kindermishandeling. 3 procent van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige situatie. Er is dan sprake van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Een kind dat mishandeld is, heeft later meer kans op psychiatrische stoornissen, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook zie je in sommige gevallen dat als deze kinderen zelf kinderen krijgen, de opvoeding niet lukt. Dit kost onze samenleving 1 miljard euro per jaar. Genoeg redenen dus om kindermishandeling te stoppen.

Wil jij meer weten over de Week van Kindermishandeling? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl. Wil je weten wat jij kunt doen tegen kindermishandeling? Kijk dan op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

 

 

 

Gemeenteberichten 4 november

Onderwerpen college

 • Discussienotitie woonzorgvisie

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotseweg 15A Moergestel, het bouwen van een villa en bijbehorende bijgebouwen
 • Scheibaan 17 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten
 • Scheepersdijk 5 Oisterwijk, het aanbouwen en renoveren van de woning
 • Eind 30 Haaren, het uitbreiden van de woning door verhogen van de kap en aan de achterzijde
 • Heukelomseweg 29 Heukelom, het slopen en herbouwen van de berg-hobbyruimte

Verleend

 • Langeweg 35 Haaren, het wijzigen van de gevel en een aantal constructies
 • Heuvelstraat 11A Moergestel, het bouwen van een woning
 • Hild 19 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren
 • Jan Linthorststraat 12 Oisterwijk, het bouwen van een berging/hobbyruimte
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de dierenbezetting en stalsystemen in de bestaande stallen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het brandveilig gebruik van een bouwwerk (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Verlengd

 • Heuvelstraat 23 Moergestel, het renoveren, verbouwen en uitbreiden van de stal van de boerderij en het realiseren van bedrijfsruimten in de gerenoveerde stal en het plaatsen van een noodwoning voor 3 jaar

Bestemmingsplannen

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020

Vergunning evenementen en horeca

Melding

 • voor het organiseren van een garageverkoop aan de Vloeiweg in Oisterwijk op zaterdag 11 december

Aan de slag met zwerfafval voor een schone gemeente

In de herfstvakantie gingen kinderen van verschillende BSO’s (buitenschoolse opvang) uit onze gemeente aan de slag met het thema zwerfafval. De kinderen leerden door verschillende activiteiten over zwerfafval.

Zo was er een gastles waarbij de kinderen zelf opruimden en een heleboel zakken met zwerfafval vulden. Er was een heuse plastic estafette. Ook was er een workshop waarbij de plastic soep op een scheikundige manier werd uitgelegd en geanalyseerd. En niet te vergeten: een het boekje van de Klimaatjes ‘Afval in de bak’ werd voorgelezen en verspreid onder de BSO’s. Deze speciale editie van het de Klimaatjes is geschreven voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Geslaagd

“Jong geleerd, oud gedaan,” aldus wethouder Eric Logister, “We kennen het spreekwoord en we geven daaraan uitvoering door in de themaweek zwerfafval met kinderen in gesprek te gaan. En hoe kan dat beter aan de hand van een voorleesboek!” De week is geslaagd, de kinderen hebben genoten van de activiteiten en onze gemeente is weer een stukje schoner. En aan alle kinderen die geholpen hebben tijdens de herfstvakantie: dank jullie wel!

Wil jij je, alleen of samen met je kind, inzetten voor een schone gemeente? Word dan ZwerfAfvalPakker! Meer weten? Mail naar gemeente@oisterwijk.nl.

Fijn fietsen op nieuwe paden

Er is hard gewerkt aan de fietspaden aan de Heukelomseweg en de Sprendlingenstraat. Dit leverde behoorlijk wat overlast op voor het verkeer, maar het eindresultaat mag er zijn! Fietsers kunnen weer veilig en vooral ongehinderd door gaten en opkomende wortels de weg op!

Herdenking bevrijding Moergestel

Zondag 24 oktober werd de bevrijding van Moergestel herdacht. Onder begeleiding van de Clan Lamont Pipe Band vertrok een stoet naar het monument van C.M. Barber waar de kranslegging was. Burgemeester Hans Janssen hield een toespraak namens de gemeenschap. Zanggroep ‘Inspiration’, scouting Sint Jan en basisschool De Bienekebolders droegen bij aan de kranslegging. Na de kranslegging was er in Den Boogaard tijd voor muziek en verhalen rondom bevrijding, oorlog en vrede.

Ontvangst asielzoekers verloopt voorspoedig

Vanaf maandag 25 oktober vangen we op vakantiepark De Reebok maximaal 27 gezinnen op vanuit het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er zijn veel kinderen bij. De opvang duurt maximaal vier weken. Het is nog niet duidelijk waar de asielzoekers daarna naartoe gaan.

De Provincie heeft contact opgenomen met vakantiepark de Reebok via de Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland (Recron). Vakantiepark De Reebok staat leeg omdat dit volgens afspraak met Natuurmonumenten wordt teruggegeven aan de natuur. De gezinnen verblijven nu in vakantiehuisjes die nog aanwezig waren en geschikt voor een verblijf voor een korte periode.

Wij zijn zondag 24 oktober door de Provincie benaderd om dit vorm te geven. Met vereende krachten is veel werk verzet, waardoor de ontvangst van de asielzoekers voorspoedig is verlopen. We zorgen samen met de regiogemeenten voor onderdak, voedsel, verzorging, begeleiding, toezicht en beveiliging.

De opvang van asielzoekers in de gemeente Oisterwijk roept gemengde gevoelens op. Daar hebben wij oog voor. Tegelijkertijd is het hartverwarmend om te merken dat mensen van binnen en buiten de gemeente Oisterwijk laten weten graag een steentje te willen bijdragen in de opvang van deze mensen.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over de opvang van de asielzoekers? Stuur dan een mail naar opvang@oisterwijk.nl. Tijdens kantooruren bel je met (013) 529 13 11. Bij dringende zaken in verband met veiligheid buiten kantooruren bel je de politie. Geen spoed, wel politie? Bel dan (0900) 88 44. Bij spoed bel je met het alarmnummer 112.

Papieren vaccinatiebewijs nodig? De bibliotheek helpt

Heb je een papieren vaccinatiebewijs nodig en weet je niet hoe je daaraan moet komen? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek.

Bij het informatiepunt kun je terecht met vragen over websites van de overheid en de CoronaCheck-app. En dus ook hulp bij het krijgen van een papieren vaccinatiebewijs of het vaccinatiebewijs op je telefoon of tablet zetten.

Kom je er niet uit op de website van de Belastingdienst? Of lukt het niet om een aanvraag te doen bij DUO of UWV? De bibliotheek helpt je op weg. In Oisterwijk kun je terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Kom naar onze stand op Festival Futura!

Op zaterdag 6 november organiseren wij met DEC-Oisterwijk en coöperatie HOT het festival ‘Futura’. Festival Futura is in de eerste plaats een gezellige markt met een ‘groene touch’. Je vindt er vermaak & inspiratie. Het programma draait rondom het thema ‘Groen Verdienen’.

In onze stand vind je een aantal concrete voorbeelden hoe je groen verdient. Zoals met afvalscheiding en recycling. Ook is er informatie over de Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig Wonen. Daarnaast laten wij zien hoe wij zelf ‘groen verdienen’.

Bijvoorbeeld bij de aanleg van het nieuwe ‘zwevende’ fietspad aan de Sprendlingenstraat waar wortels van omliggende bomen de ruimte krijgen om onder te groeien. Het fietspad gaat zo langer mee. Of hoe het energieverbruik van de lichtmasten is gedaald sinds de overgang naar LED verlichting. Kortom: volop inspiratie! Maar zeker ook gezelligheid. Voor andere standhouders kijk op www.festivalfutura.nl.

Tijdelijke sluiting Regionaal Archief Tilburg

Vanaf 1 november sluit Regionaal Archief Tilburg (RAT) voor minimaal 7 maanden haar deuren. Het dak van het gebouw wordt gerenoveerd.  

De dienstverlening gaat door via de digitale weg. Vragen stel je via de chat op de website www.regionaalarchieftilburg.nl of mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl. De medewerkers van het archief beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Scannen op verzoek

Wil je stukken zien die nog niet gedigitaliseerd zijn? Dan worden deze gescand. Dat kan alleen met openbare stukken die ouder zijn dan 110 jaar (vanwege persoonsgegevens) én die qua materiële staat goed genoeg zijn om te scannen. Op de website staat bij de archiefstukken die beschikbaar zijn voor scannen op verzoek, een knop waarmee je scans aanvraagt. Staat de knop er niet, dan is scannen niet mogelijk.

Voortgang van de renovatie

Op de website www.regionaalarchieftilburg.nl en de social media van het RAT volg je de voortgang van de renovatie.

Week tegen Kindermishandeling

Van 15 tot en met 21 november is de Week tegen Kindermishandeling. 3 procent van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige situatie. Er is dan sprake van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Een kind dat mishandeld is, heeft later meer kans op psychiatrische stoornissen, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook zie je in sommige gevallen dat als deze kinderen zelf kinderen krijgen, de opvoeding niet lukt. Dit kost onze samenleving 1 miljard euro per jaar. Genoeg redenen dus om kindermishandeling te stoppen.

Wil jij meer weten over de Week van Kindermishandeling? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl. Wil je weten wat jij kunt doen tegen kindermishandeling? Kijk dan op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

 

Gemeenteberichten

Onderwerpen college

 • Inkoopstrategie voor de uitvoering van de Wet inburgering
 • BP Heukelomseweg 26
 • Beantwoording brief VHVO
 • Art 42 vragen huisvesting vergunninghouders
 • Ingebruikgeving Bosstraat 1 Moergestel aan scouting Moergestel
 • Tweede begrotingswijziging 2021 VRMWB

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Servennenstraat 5 Moergestel, het uitbreiden van een nevelkas
 • Torenstraat 3b Haaren, het uitbreiden van een bestaande schuur tot woonhuis
 • Pijnendijk en omstreken Moergestel, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van Karnaval Festival 2022
 • Heuvelstraat 19d Haaren, het verbouwen van een woonhuis
 • Boy Ecurystraat 6 Oisterwijk, het uitbouwen van de 2de verdieping
 • Langeweg 16a-18 Haaren, het tijdelijk (5 jaar) vestigen van een hondentrimsalon
 • Jan Linthorststraat 12 Oisterwijk, het bouwen van een berging/hobbyruimte

Verleend

 • Eikenven 46 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Stokske 1 Moergestel, het renoveren en verbouwen van een stal voor het realiseren van 2 B&B units
 • Leypad 13 Haaren, het plaatsen van een airco op de dakkapel in de voorgevel
 • Hoge Raam 2 Haaren, het realiseren van een camperplaats voor maximaal 25 campers
 • Kantstraat 15a Haaren, het verbouwen van een Vlaamse schuur tot woning
 • Laan Van KVL 156, 156A, 158, 158A, 160, 162, 162A, 164, 164A, 166, 168, 170, Looierij 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Oisterwijk, het realiseren van 19 woningen in 3 bouwblokken
 • Zandstraat – Sparrendreef in Heukelom, het vervangen van twee verkeersbruggen

Verlengd

 • Berktweg 10 Haaren, het bouwen van een loods
 • Spreeuwenburgerweg 40 Oisterwijk, het toestaan van nevenactiviteiten “opslag en stalling van niet agrarische goederen”

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Kerkhovenbaan 6, Heukelom
 • Ontwerpbestemmingsplan Heukelomseweg 26, Heukelom

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan DEC – Oisterwijk voor het houden van Festival Futura op 6 november in het Raadhuis aan De Lind 56 in Oisterwijk

Meldingen

 • Voor het organiseren van de open dag op 31 oktober in de machinekamer op het KVL terrein aan de Almystraat 24 in Oisterwijk
 • Door Jeugdraad Haaren voor het organiseren van de Halloweentocht op 30 oktober in Haaren
 • Door Ambacht BV voor een incidentele festiviteit aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk op 6 november

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Kollenburgsebaan 11 te Oisterwijk, voor het veranderen van een camping- en recreatiebedrijf

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen een nieuwe melding ingediend voor:

 • Pastoor Jansenstraat 5 te Haaren, voor het lozen van grondwater vanuit een grondwatersanering

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 29 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 6 november: vanwege het Festival Futura is de draai voor het raadhuis aan De Lind in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Nieuw bij het Kiemuur: gratis cursus en individuele begeleiding

Het Kiemuur breidt de dienstverlening in onze gemeente uit. Loop jij mentaal of emotioneel vast? Dan kun jij zonder dat je verder ergens aan vast zit persoonlijke begeleiding krijgen van een ervaringsdeskundige van Het Kiemuur. Daarnaast is er de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ voor al onze inwoners.

Heb jij een nare gebeurtenis meegemaakt? Of heb je zorgen over een dierbare? Zit je niet lekker in je vel of ben je ontevreden over je leefsituatie? Misschien pieker je over de toekomst of ben je eenzaam? De ervaringsdeskundige van het Kiemuur is gespecialiseerd in herstelprocessen en heeft kennis over de onderwerpen die hiermee te maken hebben. Hij of zij  kijkt naar manieren die voor jou werken en waardoor jij je zich beter gaat voelen. Dat kan luisteren zijn, meedenken, sparren, bewustwording creëren, maar misschien ook doorverwijzen en/of het zoeken naar een andere logische vervolgstap.

Ken jij iemand die vastloopt of heb je zelf behoefte aan lichte ondersteuning? Stuur dan een e-mail naar info@hetkiemuur.nl. met in het onderwerp ‘lichte ondersteuningen Oisterwijk’.

Cursus ‘Herstellen doe je zelf’
Voor inwoners uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk is er de gratis cursus ‘Herstellen doe je zelf’ in Oisterwijk volgen. Tijdens deze cursus krijg je in een veilige en vertrouwde omgeving inzicht in wat er nodig is om er weer bovenop te komen. Herstellen gaat niet over genezing. Herstel gaat over het terugvinden van een persoonlijke balans en het ontdekken van mogelijkheden voor een zinvol leven. In 10 bijeenkomsten met 10 tot 11 andere deelnemers ga je op zoek naar jouw eigen kracht en mogelijkheden. De cursus start op vrijdag 5 november in Cultuurcentrum Tilliander, Spoorlaan 82C in Oisterwijk.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor de cursus? Stuur dan een e-mail info@hetkiemuur.nl. Meer informatie over de cursus staat op de website van het Kiemuur www.hetkiemuur.nl.

Broekzijde 8 weken dicht voor verkeer

We zijn begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs Broekzijde. Voor deze werkzaamheden is veel werkruimte nodig. Daarom is sinds maandag 25 oktober Broekzijde tussen de Heuvelstraat en Donkhorst 8 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden zijn voor de feestdagen klaar. We doen er alles aan om omliggende woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Aanwonenden hebben een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst.

Gemeentekantoor 3 november dicht

Het gemeentekantoor is woensdag vanaf 11.30 uur dicht. Ook telefonisch zijn we dan even niet bereikbaar. Wist je dat je veel met ons online kunt regelen? Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl. Vanaf donderdag 4 november zijn weer gewoon bereikbaar.

Meer biodiversiteit op jouw erf

Woon jij op een erf in het buitengebied en wil jij meer leefruimte geven aan verschillende soorten planten en dieren? Meld je dan aan voor ErvenPlus3.0!

Veel planten en dieren zijn afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en nestplaatsen. Boerenerven zijn de afgelopen tientallen jaren steeds ‘netter’ geworden. Er is meer bestrating voor machines en gebouwen, of gewoon omdat het weinig onderhoud vraagt. Hierdoor zijn deze plekken nu minder geschikt voor dieren en vogels. Dat is jammer en problematisch, want zo gaan veel erfbewonende soorten al jaren achteruit in aantallen. ErvenPlus verbetert het leefgebied van deze soorten.

Aanmelden
Aanmelden doe je via de website www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Als jouw erf in aanmerking komt voor het project, krijg je een ‘erfscan’. Een opgeleide erfscanner komt kijken wat er nodig is op jouw erf. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Na de erfscan krijg je een plan om je erf in te richten en levert ErvenPlus wat jij nodig hebt.

3.0
ErvenPlus3.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en lokale natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. In de vorige twee rondes van ErvenPlus zijn speciale erfscans uitgevoerd op ruim 1.100 erven en zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant. Voor specifieke doelsoorten zijn meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken geleverd. ErvenPlus3.0 geeft vervolg aan deze aanpak in 25 gemeenten en dus ook in onze gemeente. De Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij en wij dragen financieel bij aan de uitvoering.

Gemeenteberichten 14 oktober 2021

Onderwerpen college

 • Ontwerpbestemmingsplan Haarendijk 36
 • Benoeming monumentencommissie
 • Beantwoording schriftelijke vragen D66
 • Principeverzoek voor zonnevelden bij de mestverwerkingsinstallatie aan de Servennenstraat 6 in Moergestel
 • Inkoopstrategie segment 4 en selectiedocument Jeugdhulp

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Van Rijckevorsellaan 5 Moergestel, het realiseren van een entreepoort
 • Oirschotseweg 73 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor zaalverhuur aan derden
 • Kerkstraat 92 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • Kerkstraat 88 Oisterwijk, het slopen van bijgebouwen
 • Gasthuisstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • De Roozendries 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • De Doesen 1 A Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning met berging
 • Burgemeester Suyslaan 21 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit in de tuin
 • Nassaulaan 14 Oisterwijk, het vergroten van de bestaande dakkapel en het veranderen van de voorgevel
 • Pannenschuurlaan 211 Oisterwijk, het plaatsen van verwijsborden

Verleend

 • Heuvelstraat 31 A Moergestel, het kappen van een lindeboom
 • tussen Rosepdreef nr 17 en Fransebaan Oisterwijk, het kappen van een acacia
 • Roonsestraat 24a Haaren, het bouwen van een vervangende nieuwe 2e bedrijfswoning
 • Rosepdreef thv nr. 18 Oisterwijk, het kappen van 2 zomereiken
 • Oisterwijkseweg 75 Moergestel, het intern verbouwen van een woonhuis

Ontwerpbeschikking

 • Molenakkerstraat 12 Moergestel, op verzoek intrekken vigerende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (OMWB zaaknr. 2021-039917)

Verlengd

 • Groenstraat 2 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 1 Oisterwijk, het bouwen van een aanbouw en carport
 • Wolvensteeg 32 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant
 • Haarendijk 31 Haaren, het aanpassen van het uiterlijk van de woning
 • De Roozendries 11 Moergestel, het bouwen van een seniorenwoning
 • Kloosterdreef 3 Moergestel, het bouwen van een serre
 • Wildemanstraat 40 Oisterwijk, het verwijderen en plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de achterzijde van de woning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Kookpunt Oisterwijk Vof voor een Alcoholwetvergunning voor het horecabedrijf Kookpunt Oisterwijk Vof aan de Schijfstraat 8 in Oisterwijk
 • Stichting Wielerronde Moergestel, voor het organiseren van GP Destil op 16 en 17 oktober op het Streekpark Klein Oisterwijk aan de Oirschotsebaan 6 in Oisterwijk

Melding

 • Door Stichting Contour de Twern voor het organiseren van een garagesale in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk op 16 oktober

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Postelstraat 15, gemeente Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’, gemeente Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Haarendijk 36

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Beneluxstraat 9 te Oisterwijk, voor het veranderen van een opslaglocatie van een productiebedrijf

Ter inzage

De melding ligt vanaf 15 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege een herdenking van de bevrijding bij het monument van Generaal C.M. Barber in Moergestel zijn de Raadhuisstraat en de Oirschotseweg in Moergestel op 24 oktober dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Er is een omleiding.

Geheimhouding persoonsgegevens

Zonder jouw schriftelijke toestemming geven wij je adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen je gegevens wél opvragen. Wil je niet dat zij je adres krijgen? Vraag ons om geheimhouding.

Aanvragen geheimhouding kan op 2 manieren:

 • Online met DigiD via oisterwijk.nl/verhuizen
 • Met het formulier ‘Geheimhouding persoonsgegevens. Te downloaden op oisterwijk.nl/verhuizen. Stuur het ingevulde formulier naar ons op of geef het af op het gemeentekantoor. De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk

Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor onze gemeente. Wil je ook niet dat een vorige woongemeente gegevens verstrekt? Doe dan ook een verzoek om geheimhouding bij die gemeente.

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren (bijvoorbeeld de Belastingdienst), hebben altijd toegang houden tot jouw adres- en persoonsgegevens.

18-22 oktober: Gemullehoekenweg deels dicht

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober is de Gemullehoekenweg vanaf huisnummer 125 dicht voor doorgaand verkeer. Dit omdat we bij de brug over de Achterste Stroom een nieuw riool aanleggen voor de planontwikkeling Bosrand. Voor plaatselijk verkeer is er een omleiding.

Het middelpunt van de aandacht!

Sinds de gemeentelijke herindeling is het geografisch middelpunt van de gemeente verschoven. Het nieuwe middelpunt ligt aan de Bosweg in Oisterwijk, vlakbij Venkraai. Burgemeester Hans Janssen was zondag 3 oktober aanwezig om het nieuwe informatiebord te onthullen. HaarenEEN kwam met het initiatief om een nieuw informatiebord te plaatsen, dit werd enthousiast opgepikt en zodoende werd de onthulling ingepland. Het weer mocht dan niet meezitten maar de complimenten zijn er voor HaarenEEN voor het nemen van het intiatief.

Papieren vaccinatiebewijs nodig? De bibliotheek helpt

Heb je een papieren vaccinatiebewijs nodig en weet je niet hoe je daaraan moet komen? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek.

Bij het informatiepunt kun je terecht met vragen over websites van de overheid en de CoronaCheck-app. En dus ook hulp bij het krijgen van een papieren vaccinatiebewijs of het vaccinatiebewijs op je telefoon of tablet zetten.

Kom je er niet uit op de website van de Belastingdienst? Of lukt het niet om een aanvraag te doen bij DUO of UWV? De bibliotheek helpt je op weg. In Oisterwijk kun je terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Rectificatie: wij plaatsen laadpalen in onze gemeente

Op de gemeentepagina’s van 30 september plaatsten wij een bericht over laadpalen in onze gemeente. De komende tijd plaatsen we 32 laadpalen. Het gaat hier niet om aanvragen van inwoners, we plaatsen deze laadpalen uit onszelf. Over het plaatsen is al een besluit genomen, bezwaar maken kan dus niet. Dit stond verkeerd in het bericht. Kijk voor meer informatie over laadpalen of het aanvragen van een laadpaal op www.oisterwijk.nl/laadpaal.

Veteranendag Hart van Brabant 30 oktober

In samenwerking met de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant op 30 oktober de veteranendag Hart van Brabant.

Deze regionale veteranendag is een dag waarop de deelnemende gemeenten hun erkenning, waardering en dank uitspreken voor de inzet van veteranen voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

Om een grote toestroom van bezoekers te voorkomen, is er dit jaar geen buitenprogramma. Het Stadhuis van Tilburg is dit jaar de locatie voor het besloten programma voor veteranen. Naast een gezellig weerzien van vrienden en bekenden, heeft de Stichting Veteranen Hart van Brabant zich ook dit jaar weer ingezet voor een mooi programma. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in het Stadhuis van Tilburg, waar om 13.45 uur het programma start.

Uitnodiging

Inmiddels hebben alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk, een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging ontvangen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij melden zich aan door te mailen naar kabinet@tilburg.nl.

Wij plaatsen weer bladkorven

Het eerste blad is al gevallen. Daarom plaatsen wij vanaf 18 oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven komen op plekken waar veel bladoverlast is.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven legen we regelmatig. Uiterlijk eind december halen we de bladkorven weer weg.

Wat mag in een bladkorf

In de bladkorven mogen alleen bladeren, dit mag ook blad uit jouw tuin zijn. Ander tuinafval zoals hout, takken of houtachtige planten mag niet in de korven. Ook groenafval van bedrijven en hoveniers mag niet in de korven.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, halen we niet apart op. Je hoeft hier ook geen melding van te maken. We ruimen deze hoopjes op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? Je mag bladafval ook in de groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke verzamelplaatsen van blad. Hier verzamelen we tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer weg te brengen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in jouw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. We proberen het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Langvennen-Noord op skatebaan
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Dommel in parkeervakken
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat te Moergestel, parkeerterrein Audacia

 

Onderwerpen college

 • Raadsinformatiebrief Oisterwijksebaan 2/2a
 • Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Koeientuin
 • Huisvesting statushouders 1e helft 2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Postelstraat 15, Moergestel
 • Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren
 • Beantwoording ex artikel 42 vragen vertrek Citymarketeer

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoogstraat 117 Oisterwijk, het vervangen van een bestaand dak en het plaatsen van een extra deur in de zijgevel
 • Langeweg 35 Haaren, het wijzigen van de gevel en een aantal constructies
 • Verhoevenlaan 39A Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevels van de woning
 • Korenstraat 34A Moergestel, het verbouwen van een woning
 • Vossenhoorn 5 Moergestel, het slopen van 12 sheds en het wijzigen van de omgevingsvergunning voor het behouden van de hal voor statische opslag

Verleend

 • Prinses Irenestraat 19 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met opbouw en dakkapel aan de achterzijde
 • Hild (nabij Hild 16A) Sectie K226 Moergestel, het plaatsen van 2 ooievaarsnesten
 • Oude Baan 3 Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Achter Heuvelstraat 17 Moergestel, het plaatsen van garagedeuren
 • Heuvelstraat 31A Moergestel, het kappen van een lindeboom

Ontwerpbeschikking

 • Spoordijk 7 Heukelom, het realiseren van een innovatieve koeientuin

Verlengd

 • Almystraat sectie A7977 Oisterwijk, het bouwen van 22 koopappartementen
 • Perceel nabij Masperstraat 2 Moergestel, het kappen van 40 lindebomen in strijd met het bestemmingsplan
 • Broekzijde 5 Moergestel, het aanleggen van een fietspad

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Tennisclub “Teco” voor het wijzigen van het aanhangsel voor het horecabedrijf aan het Zwarte Wegje 9 in Oisterwijk
 • Aan Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel voor het houden van de herdenking van de bevrijding bij het monument van Generaal C.M. Barber aan de Raadhuisstraat in Moergestel op 24 oktober

Melding

 • Door Stichting Contourde Twern voor het organiseren van een garagesale in de wijk Waterhoef 10 oktober
 • Van het organiseren van het 13e Nemelaer Oktoberfest op 17 oktober in de kantine van Sportpark het Walzaadje aan het Sportlaantje 1A in Haaren

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Heizenschedijk 7 te Moergestel, voor het wijzigen van een melkrundveehouderij

Ter inzage

De melding ligt vanaf 8 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

De nieuwe dorpspomp krijgt vorm

De fundering is gestort, de hardstenen onderbak gelegd en de voet van de pomp staat. Oftewel; langzaam zie je de nieuwe dorpspomp op de kop van De Lind ontstaan.

DigiD aanvragen en activeren

Heb je DigiD nodig? Bijvoorbeeld om gebruik te maken van de CoronaCheck-app of om zaken te regelen met de overheid? Maar weet je niet hoe je aan een DigiD komt? We hebben het voor je op een rij gezet.

 • Ga naar de website digid.nl/aanvragen
 • Vul je burgerservicenummer (bsn) in. Dit nummer staat op paspoort, rijbewijs en identiteitskaart
 • Vul daarnaast je geboortedatum, postcode en huisnummer in
 • Kies een gebruikersnaam. Deze moet tussen de 6 en 32 karakters lang zijn, geen spaties. Let op: je gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig
 • Kies een wachtwoord en vul dit 2 keer in. Het wachtwoord voldoet aan het volgende: kleine letter, hoofdletter, cijfer, leesteken (!@#%&), 8 tot 36 tekens lang, geen spaties
 • Onthoud je gebruikersnaam en wachtwoord goed. Je hebt dit later nodig om je DigiD te activeren
 • Vul je telefoonnummer in, bij voorkeur mobiel
 • Vul je mailadres in
 • Je krijgt nu per sms een code op je telefoon, vul dit in

Heb je deze stappen gedaan? Dan krijg je binnen 3 werkdagen een brief thuisgestuurd. In deze brief staat een code om je DigiD te activeren. Dit doe je als volgt:

 • Ga naar de website digid.nl/activeren
 • Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
 • Je krijgt per sms een code, als je bij de aanvraag de sms-controle hebt ingeschakeld. Vul deze code in
 • Vul de activeringscode in die in de brief staat
 • Je kunt nu gebruikmaken van DigiD

Tip: download eerst de DigiD app op je mobiele telefoon en vul hier de gegevens in. Je activeert dan meteen je account én de app.

Doet je fietsverlichting het nog?

Langzaamaan beginnen ze weer… die donkere dagen. Een mooi moment om alvast te checken of jouw fietsverlichting het nog doet.  

Doen de batterijen van jouw fietsverlichting het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen? Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.

En weet je dat je zelf heel makkelijk je fietsverlichting kunt repareren? Kijk hiervoor op de website vvn.nl/fietsverlichting. Je leest hier ook meteen wat de regels zijn voor fietsverlichting. Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

Gezond leven: leefstijlakkoord ondertekend

Op 24 september werd de handschoen letterlijk opgepakt door wethouder Dion Dankers; vanaf dan is hij figuurlijk opgepakt door ons en onze partners in het onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, gezondheid, sport en het lokale bedrijfsleven. Samen ondertekenden wij het Leefstijlakkoord waarmee we aangeven werk te maken van een gezond en vitaal Oisterwijk waarin iedereen kan meedoen. De ondertekening was de afsluiting van een reeks aan sportactiviteiten tijdens de Nationale Sportweek, georganiseerd door Natuurlijk Gezond Oisterwijk.

SONY DSC

Lever je wapen in!

Wij doen mee aan de landelijke inleveractie van wapens tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober. Tijdens deze week kan iedereen zijn wapens inleveren zonder dat je strafbaar bent voor wapenbezit. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een veilige samenleving. Eentje waar wapens geen thuis hebben.

De laatste jaren hebben steeds meer jongeren en jongvolwassenen wapens. Daarnaast worden sinds eind 2019 steeds meer mensen neergestoken. Weinig jongeren denken goed na over de eventuele gevolgen van wapenbezit. Zij denken dat het hebben van een wapen stoer is of dat het zorgt voor veiligheid wanneer zij zich eventueel moeten verdedigen. En dat klopt niet. Wapens geven schijnveiligheid. Het hebben van een wapen zorgt er namelijk voor dat je minder snel wegloopt bij een ruzie, wat de kans op problemen juist groter maakt. Zo kan iemand jouw wapen tegen je gebruiken. Of je verwond zelf iemand, en jij krijgt een strafblad.

Messen, slag- en stootwapens

Van 11 tot en 17 oktober lever je dus je wapen (messen, slag- en stootwapens) in bij het politiebureau aan de Stationsweg 22 in Tilburg. Dit doe je anoniem. Je krijgt geen strafblad. Kijk voor andere locaties op de kaart van het CCV  via de website www.dropjeknife.nl.

Vuurwapens en munitie

Wil je vuurwapens, munitie of explosieven inleveren? Maak dan een afspraak met de politie. Dit doe je via (0900) 88 44. Zo voorkom dat je met deze wapens over straat moett. De politie komt in burgerkleding langs om het wapen / de wapens op te halen. Dit kan dus niet anoniem. In principe ben je dan niet strafbaar voor het bezitten van deze wapens. Wel onderzoekt de politie of het wapen bij een strafbaar feit gebruikt is. Dat kan leiden tot een onderzoek.

Oisterwijkse week van de Mantelzorg

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. In onze gemeente vieren we dat met 3 verwenmiddagen voor onze mantelzorgers.

ContourdeTwern biedt in samenwerking met ons 3 high tea’s aan. 2 uur lang genieten van zoet en hartig eten, elkaar ontmoeten en vooral ontspannen. Ook krijgt iedere mantelzorger een persoonlijke waardering in de vorm van een certificaat.

Waar en wanneer

De high tea’s zijn van 14.00 tot 16.00 uur op verschillende locaties:

 • Zaterdag 6 november: cultureel centrum de Tiliander, Oisterwijk
 • Dinsdag 9 november: cultureel centrum den Boogaard, Moergestel
 • Woensdag 10 november: wijkcentrum den Domp, Haaren

Aanmelden
Aanmelden kan tot 18 oktober 2021 per mail naar mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl. Geef bij je aanmelding een 1e en 2e voorkeurslocatie op. We proberen rekening te houden met jouw 1e voorkeur. Je krijgt begin november bericht op welke locatie je wordt verwacht. Lukt het niet om te mailen? Bel dan naar (013) 528 40 80 of (06) 171 63 091.

Papieren vaccinatiebewijs nodig? De bibliotheek helpt

Heb je een papieren vaccinatiebewijs nodig en weet je niet hoe je daaraan moet komen? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek.

Bij het informatiepunt kun je terecht met vragen over websites van de overheid en de CoronaCheck-app. En dus ook hulp bij het krijgen van een papieren vaccinatiebewijs of het vaccinatiebewijs op je telefoon of tablet zetten.

Kom je er niet uit op de website van de Belastingdienst? Of lukt het niet om een aanvraag te doen bij DUO of UWV? De bibliotheek helpt je op weg. In Oisterwijk kun je terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Gemeenteberichten 30 septmber 2021

Onderwerpen college

 • Belastingverordeningen 2022
 • Begroting 2022
 • Benoeming openbare ruimte project Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk
 • Bezwaarschriften tijdelijke vergunning arbeidsmigranten Heukelom
 • Zienswijze ontheffing Woonveste voor project Beekdal
 • Beantwoording art 42 vragen AB inz. ventilatie scholen
 • Regioplan basisvaardigheden 2021-2024 ‘Samen begrijpen we elkaar’ Regio Hart van Brabant
 • Collegevoorstel principeverzoek Holleneind 1, Haaren
 • Leefstijlakkoord

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Scheurbroeksesteeg 11 Haaren, het plaatsen van een carport

Verleend

 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen
 • Kreitweg 1 Haaren, kappen van 3 bomen met tondelzwam
 • Hoevenseweg ong. Oisterwijk, het kappen van 2 eikenbomen
 • Holleneind 23 Haaren, het herbouwen van een bedrijfshal
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een container i.v.m. opslag goederen
 • Heuvelstraat 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis met bedrijfspand.

Verlengd

 • KVL dorp fase III sectie A77, het realiseren van 19 woningen in 3 bouwblokken
 • Prinses Irenestraat 19 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis met opbouw en dakkapel aan de achterzijde
 • Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk, het herbouwen van de woning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Tough Ten Miles B.V. voor het houden van De Reinders Family Run op 2 oktober in Streekpark Klein Oisterwijk aan de Oirschotsebaan 8a in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van het straatfeest op 2 oktober in de Prinses Irenestraat (tussen huisnummers 30 en 52) in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van het optreden voor ouders en grootouders van jeugdcircus Il Grigio op 2 oktober 2021 in de manege aan de Bossebaan 2B in Haaren

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 2 – 3 oktober: vanwege een straatfeest is de Prinses Irenestraat tussen huisnummers 30 en 52 dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Toekenning straatnaam Molenwiek in Oisterwijk

Container niet geleegd? Meld het bij de afvalstoffendienst!

Is jouw container niet geleegd op de inzameldag? Of is je ondergrondse container vol? Meld dat nu snel en makkelijk via de link https://meldingen.afvalstoffendienst.nl. Laat je een telefoonnummer of emailadres achter en de Afvalstoffendienst houdt je op de hoogte van de melding. Gebruik je de Afvalstoffendienst App? Dan staat de link in de app onder ‘Melding maken’.

Einde van het zwemseizoen van Staalbergven 2021: Doggy Swim!

Wat een geluk! Op de laatste dag van het zwemseizoen, hadden we heerlijk zwemweer. En ook dit jaar sloten we af met Doggy Swim.

Het zwembad was vanaf 10.00 uur open voor alle gasten. Vanaf 16.00 uur konden baasjes met hun hond(en) ook lekker zwemmen, spelen en chillen. En dat hebben ze gedaan. Deze keer waren er 53 honden met hun baasjes in het recreatiebad! Zoals je ziet vonden de honden het fantastisch! En daar doe je het voor als baasje!

Seizoen 2022

Wanneer en of het zwembad volgend jaar weer open gaat is nog niet bekend. Op 14 oktober tijdens de openbare raadsvergadering neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Kijk voor meer informatie op https://oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Hans Janssen opnieuw benoemd als burgemeester

Op 20 september sprak Hans Janssen de ambtseed uit voor Ina Adema, commissaris van de Koning. En daarmee begint hij aan zijn 3e termijn als burgemeester van onze gemeente. Hans werd vergezeld door zijn vrouw Mia. Wij feliciteren hem van harte!

Houd jij van doortrappen op de fiets?

Dit najaar werken we aan het onderhoud van verschillende fietspaden in Oisterwijk. De Sprendlingenstraat is als eerste aan de beurt. Hier komt een zwevend fietspad. De wortels kunnen onder de betonnen constructie groeien, waardoor het fietspad niet meer beschadigt. Een unieke constructie, die nog maar op enkele plekken in Nederland is toegepast.

Wethouder Anne Cristien Spekle is verheugd dat de werkzaamheden zijn gestart: “Een goede fietsinfrastructuur is van belang om de leefomgeving van onze inwoners leefbaar, bereikbaar en gezond te maken. Maar ook voor toeristen willen we dat zij op de fiets kunnen genieten van onze Parel in ’t Groen. Door het extra vrijgemaakte budget zijn we nu in staat te investeren in de kwaliteit van onze fietspaden. En dat was op sommige plekken hard nodig.”

Fietsonderzoek

Op dit moment loopt er een fietsonderzoek onder inwoners om het gebruik van de fiets te stimuleren. “Uit de eerste resultaten van het onderzoek zien we een aantal knelpunten terugkomen die we nog dit najaar gaan aanpakken. Zoals de Sprendlingenstraat en de oversteek bij de Baerdijk en het Stroomdalpad. Door het verbreden van de middengeleider, duidelijkere verhardingen en een groen gekleurd deel van het fietspad willen we dit oversteekpunt veiliger maken.”

Overzicht werkzaamheden september – december 2021

 • Fietspad Sprendlingenstraat tussen de rotonde bij de Nijverheidsweg en de Belgiëstraat. Deel van fietspad vervangen voor zwevend fietspad
 • Fietspad Heukelomseweg: groot onderhoud
 • Fietspad Oisterwijkseweg (Haaren-Oisterwijk) opnieuw bestraten
 • Stroomdalpad & Spoordijk: (rode) asfalt repareren
 • Oversteek Baerdijk – Stroomdalpad: i.v.m. de verkeersveiligheid wordt de kruising Baerdijk – Stroomdalpad aangepakt
 • Boxtelsebaan: verkeersmaatregelen en onderhoudswerkzaamheden
 • Belversedijk: vanaf de rotonde Haaren tot aan de grens met Boxtel opnieuw asfalteren inclusief de rotonde

Schaapjes tellen aan de Sportlaan

Bij de waterberging aan de Sportlaan / Hoevenseweg hebben we gaas en klaphekken geplaatst. Hier grazen de komende tijd schapen. Zolang de schapen grazen, is het gebied dicht. Door de schapen te laten grazen, onderhouden we het gebied op een natuurlijke manier.

Wethouder Eric Logister zet de 1e schop in de grond voor glasvezel

De aanleg van glasvezel in Moergestel is begonnen. Wethouder Eric Logister gaf op donderdag 16 september het startsein met de 1e schop in de grond. “Tegenwoordig bekijken wij films via Netflix, streamen wij muziek via speciale apps en vergaderen wij door het thuiswerken steeds meer online“ ,vertelt de wethouder, “Het gebruik van internet wordt steeds belangrijker voor onze maatschappij en het hebben van glasvezel draagt dan ook zeker bij aan het creëren van een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. Wij zijn dan ook erg verheugd dat er nu officieel gestart wordt met de aanleg van glasvezel in onze gemeente”. Op de foto: Ad Baartmans (Circet Nederland), wethouder Eric Logister, Michiel Admiraal (DELTA Fiber Netwerk). Kijk voor meer informatie over de aanleg van het glasvezelnetwerk op www.oisterwijk.nl/glasvezel.

Wij plaatsen laadpalen in onze gemeente

Wij plaatsen de komende tijd een flink aantal laadpalen in onze gemeente. We hebben de locaties voor je op een rij gezet: 

 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Raadhuisstraat 3, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de De Voorbeemt 14, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Kruysackerplein 1, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Jopie Smuldersstraat 31, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Rozemarijn 10, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Tijm 2, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Molenacker 92, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Dieze 38, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Den Deel 35, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Udenhoutseweg 26, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Gebroeders Schutstraat 3, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Bevrijdingsplein 3, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Vloeiweg 6, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Hoogstraat 101, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Baerdijk 22, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Spoorlaan 30, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Almystraat 44, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Van Kemenadelaan 6, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Dokter Schräderlaan 2, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Beukendreef 12, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Sportlaan 12, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Willem de Zwijgerlaan 50, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Telstarlaan 35, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Prinses Beatrixstraat 48, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Frans Halsstraat 19, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Korenschuur 26, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Herengoedstraat 5, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Hofakker 20, Moergestel
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Boxtelsebaan 18, Oisterwijk
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Klaver 16, Haaren
 • 2 parkeerplaatsen ten hoogte van de Sportlaantje 7, Haaren
 • 2 parkeerplaatsen op het parkeerterrein gelegen achter het pand Balbian Versterlaan 6, Oisterwijk

Als wij een laadpaal plaatsen, dan maken wij dat bekend in de buurt door een bord neer te zetten op de plek waar deze komt. Dit bord plaatsen wij 2 weken voor we het officiële besluit nemen. Ben je het er niet mee eens dat op deze plek een laadpaal komt of heb je andere vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Kijk voor meer informatie over laadpalen of het aanvragen van een laadpaal op www.oisterwijk.nl/laadpaal.