Bestuurlijk akkoord inkopen WMO zorg 2019

Acht gemeenten in de regio Hart van Brabant kopen vanaf 1 januari 2019 samen de Wmo-zorg in. Op 14 december 2017 tekenen deze gemeenten hiertoe een  bestuursakkoord. Binnen dit akkoord kunnen portefeuillehouders namens de colleges samen besluiten nemen ter uitvoering van het inkooptraject. 
De deelnemende gemeenten willen met deze regionale samenwerking bereiken dat  inwoners die dat nodig hebben (circa 4.360) de beste zorg en ondersteuning krijgen, dichtbij en op maat en gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. We vinden het belangrijk dat inwoners zelf de regie hebben over hun eigen leven en eigen huishouding in een financieel gezonde situatie. We willen dat de huiselijke relaties versterkt worden en het opgroei- en opvoedklimaat goed is en dat inwoners gestimuleerd worden om zo lang mogelijk mee te doen in de samenleving. Voor de ene inwoner betekent dat huishoudelijke hulp, voor een ander dat er dagbesteding is of hulp bij de zorg voor een ander. Door de manier waarop we de Wmo-begeleiding inkopen, willen we het mogelijk maken dat de ondersteuning en hulp die nodig is, geboden wordt.
Daarnaast willen de gemeenten bevorderen dat er meer ruimte komt voor zorgaanbieders voor onder meer innovatie. Dat er minder regeldruk (administratie, regels) is voor zowel inwoners, aanbieders als bij de deelnemende gemeenten. En dat gemeenten efficiënt kunnen sturen op kwaliteit en kwantiteit van geboden zorg. In het voorjaar van 2018 gaat de aanbesteding van start.
Deelnemende gemeenten zijn: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg. Ondertekenaars zijn: dhr. P.C.A.R. Panis, mw. A. Zwarts,  mw. M.J.F. Immink- Hoppenbrouwers, mw. drs. M. Mulder, dhr. B.J.A. Roks, dhr. W.J.J. Ligtenberg, dhr. drs. P.C.T.G. Smit en dhr. J.M.A. Kokke. De gemeente Waalwijk onderschrijft de leidende principes en inrichtingskeuzes van de inkoop van Wmo-begeleiding van deze acht gemeenten. De inkoop door deze acht gemeenten gaat uit van arrangementen en dat heeft op dit moment niet de voorkeur van de gemeente Waalwijk, die werkt met een productgericht inkoopmodel.

Powered by WPeMatico