Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 5 december 2019

Onderwerpen college Buitengewone Algemene ledenvergadering vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 29 november 2019 Stand van zaken herontwikkeling KVL-terrein Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Oisterwijksebaan 6 in Heukelom Realiseren woningaanpassing in de vorm van een woonunit Omgevingsvergunningen Aangevraagd Langvennen-Zuid ong. Oisterwijk, het bouwen van een regenwaterkelder Gemullehoekenweg 21 A Oisterwijk, het plaatsen van een parasol Heiligenboom 4 Moergestel,Lees meer →

Gemeenteberichten 28 november 2019

Onderwerpen college Plan van aanpak invlechting Haaren-Oisterwijk Uitnodiging bijeenkomst geluidonderzoek APV Ontwerpbestemmingsplan ‘Laarakkerweg 11’ Aanschaf elektrisch veegvoertuig buitendienst GHO-samenwerking Omgevingswet Implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Omgevingsvergunningen Aangevraagd Emmalaan 10 Oisterwijk, het bouwen van een bosvilla Hendrik Willem Mesdagstraat 20 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping Pannenschuurplein 32 Oisterwijk, het plaatsen van eenLees meer →

Gemeente berichten 21 november 2019

Onderwerpen college Besluit toestemming wijziging GR regio Hart van Brabant Noenes – gemeente Haaren Gebiedsvisie Nijverheidsweg Voorstel tot het kopen van grond voor het aanleggen van een vrij liggend fietspad naast de broekzijde in Moergestel Voorstel tot het verkopen van bedrijfsgrond aan Laaracker Veldweg B.V. en tot het beëindigen van de overeenkomst tot het verkopenLees meer →

Gemeenteberichten 14 november 2019

Onderwerpen raad De begroting 2020 Oisterwijksebaan 6 Onderwerpen college Verlenging deelname convenant groene handhaving Noord Brabant Ontheffing woonplaatsvereiste Vaststelling bestemmingsplan “Elsdijk 2/ Oirschotsebaan 3” Ontwikkeling 16 sociale huurappartementen Poirtersstraat/Moergestelseweg, Oisterwijk Raadsinformatiebrief voortgang uitvoering Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk Voorstel tot vaststellen verordening Declaratiefonds 2020 Eenmalige bijdrage landijsbaan Moergestel Raadsvoorstel tot tweede herijkte deelbegroting Jeugd 2019 regio HartLees meer →

gemeenteberichten 7 november 2019

Onderwerpen college Beantwoording artikel 34 vragen inzake externe inhuur Aansluiten OMWB bij werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen Vaststelling vijfde wijziging Welstandsnota 2015 Beantwoording artikel 34 vragen inzake stikstof Ontwerpbestemmingsplan De Logt 3a Oisterwijk Uitvoeringsplan voor-en vroegschoolse educatie 2020-2023 – definitie doelgroepkind Uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie 2020-2023 Overeenkomst duurzaamheidsbijdrage Innogy en gemeente Subsidieregelingen voor het kalenderjaarLees meer →

Gemeenteberichten 31 oktober 2019

Onderwerpen raad   Het declaratiefonds De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oisterwijk 2019 Het projectafwijkingsbesluit Duinenweg 3 Het voortgezet gebruik van de opvanglocatie voor vreemdelingen Het bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’ De Woningbouwprogrammering 2019-2028 Het projectplan Sociaal Domein 2019-2020 De kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk De Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2019 De Legesverordening 2019 FikKs app Onderwerpen collegeLees meer →

gemeenteberichten 24 oktober 2019

Onderwerpen college Raadsinformatiebrief ”Stand van zaken voorbereiding decentralisatie Beschermd Wonen” Begroting 2020 Haaren en meerjarenraming 2021-2023 Memo inzake opnemen dB(C)-norm in APV Memo inzake zaakvoorstel Oliviersweg 9 Omgevingsvergunningen Aangevraagd Pijnendijk 2 Moergestel, het wijzigen van een verleende vergunning voor het uitbreiden van een stalhouderij Gemullehoekenweg 121 A Oisterwijk, het bouwen van een carport Oirschotseweg 76Lees meer →

Gemeenteberichten 17 oktober 2019

Onderwerpen college Concept begroting 2020 Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kom Moergestel, Partiële herziening Rootven 38 e.o. Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o. Ontwerpbestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk 2E BERAP Haaren 2019 Omgevingsvergunningen Aangevraagd Ruymheuvel 24 Moergestel, het plaatsen van een erker Harrie Janssenstraat Oisterwijk, het bouwen van 14 rijwoningenLees meer →