Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 9 april 2020

Onderwerpen college Reglement regionale geschillencommissie en Organisatieverordening Omgaan met gemeentelijke belastingen gedurende de Corona crisis Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling Rosepdreef 2, Oisterwijk Ontwerpbestemmingsplan Rosepdreef 2 Aangaan overeenkomst met betrekking tot begrazing met schapen, voor de periode 2020 t/m 2024 Bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA inzake voortgezet gebruik opvanglocatie 2020 Collegereactie op ongevraagd advies Adviesraad Sociaal DomeinLees meer →

Gemeenteberichten 2 april 2020

Aangepaste dienstverlening Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan: Het gemeentekantoor is alleen open voor spoedzaken op werkdagen van 9.00 – 11.00 uur én alleen na telefonisch overleg Tijdens deze openingstijden kun je zónder afspraak je rijbewijs, paspoort of id-bewijs ophalen Wij blijven telefonisch bereikbaar op maandagLees meer →

Gemeenteberichten 26 maart 2020

Noodverordening in Brabant: wat betekent dit? De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 16 maart een noodverordening vastgesteld. Wat dit betekent leggen we uit in dit bericht. Een noodverordening is kort gezegd een maatregel in een noodsituatie. In dit geval zijn het een serie maatregelen die zijn genomen om ons te beschermen tegen een teLees meer →

Gemeenteberichten 19 maart 2020

Onderwerpen college Raadsvoorstel tussentijdse wijziging APV (o.a. toevoegen dB(C)-norm) Beheerregeling informatiebeheer gemeente Oisterwijk 2020 Brief wijziging spelregels WIZ Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Limbogt B.V. Oliviersweg 9 Oisterwijk Gratis inzameling grof tuinafval in Moergestel Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o. Raadsvoorstel scenario’s bereikbaarheid/mobiliteit en leefbaarheid Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandstraat 16a’ (PS) Vaststelling bestemmingsplan “De Logt 3a Oisterwijk” Verklaring van geenLees meer →

Gemeenteberichten 12 maart 2020

Onderwerpen raad Toelating dhr. J.V.A. Bogers als lid van de gemeenteraad De voorgedragen kandidaten benoemen als lid van de commissie, werkgeverscommissie en raadswerkgroepen De ontwerpgeurverordening Het bestemmingsplan Laarakkerweg 11 Het ontwerpbestemmingsplan Torenpad Het bestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o. Een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven indienenLees meer →

Gemeenteberichten 5 maart 2020

Onderwerpen college Onttrekking wegen aan het openbaar verkeer Technische aanpassingen verordening stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen Discussienotitie instrument Ruimte voor Ruimte Richtprijzen verkoop grond 2020 Principeverzoek uitbreiding verblijfsrecreatieve activiteiten Laag Heukelomseweg 5, Heukelom Herindeling gemeente Haaren: bekrachtigen besluit Stuurgroep herindeling Haaren inzake invlechting subsidies Financiële positie gemeente Oisterwijk als vertrekpunt Perspectiefnota 2021-2024 Onderzoek telefonische bereikbaarheidLees meer →

Gemeenteberichten 27 februari 2020

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Kreitenstraat 20 Oisterwijk, het kappen van een eik Kloosterlaan 13 Moergestel, het verbouwen van het pand Verleend Schoolstraat 6A-01 Moergestel, het plaatsen van een reclamepaneel Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het verlengen van de instandhoudingstermijn met één jaar voor twee tijdelijke tenten Ermelindishof Moergestel, het kappen van 4 lindebomen en het tijdelijk verplanten van 1Lees meer →

Gemeenteberichten 20 februari 2020

Onderwerpen college Beslissing op bezwaar en besluit op Wob-verzoek Vaststellen en invoeren omgevingsdialoog voor ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving Omgevingsvergunningen Aangevraagd Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik Heukelomseweg 5 Heukelom, het legaliseren van een aanbouw bijkeuken en verbouwing schuur Tuinweg 16 Oisterwijk, het slopen van een tuinmuur met afdak en eenLees meer →