Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten week 50 2018

Onderwerpen college Raadsinformatiebrief stand van zaken Duurzaamheidsagenda Ontwerpwijzigingsplan Van Bommelhof, Moergestel Vervangende nieuwbouw pi-school de Hondsberg: prognose en onderbouwing voorbereidingskosten Terugkoppeling aanvraag fonds tekortgemeenten sociaal domein Actualisering van de Oisterwijkse Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Omgevingsvergunningen Aangevraagd Kerkstraat 61 Oisterwijk, het plaatsen van een carport Terburghtweg 52 Oisterwijk, het realiseren van een achteringang Deken SwaensstraatLees meer →

Gemeenteberichten week 48 2018

Jan Janssen krijgt Moergestelse Vrijwilligersprijs Tijdens de repetitie van Muziekvereniging Prinses Juliana Moergestel mocht de burgemeester de Moergestelse Vrijwilligersprijs uitreiken aan Jan Janssen. Dit omdat hij zich jarenlang vrijwillig heeft ingezet voor de Moergestelse samenleving. Onder andere bij de muziekvereniging, voor het Moergestelse carnaval, verenigingsleven en voor Sv Audacia! De gemeente feliciteert Jan van harte metLees meer →

Gemeenteberichten week 48 2018

Onderwerpen college Functiewijziging bedrijfspand Oisterwijkseweg 30, Moergestel Ontwikkeling (zorg)appartementen Postelstraat 15, Moergestel Verkoopdocumenten Basisschool de Bienekebolders Inkoop loonwaarde methodiek Dariuz 2019-2022 Voortgangsverslag bouw sportaccommodatie 2018 Vragen artikel 34 aan College van Oisterwijk betreffende de weekmarkt in Oisterwijk Bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west) –Aanvulling Nota van zienswijzen Omgevingsvergunningen Aangevraagd Gemullehoekenweg 3 Oisterwijk, het veranderen van deLees meer →

Gemeenteberichten week 47 2018

Onderwerpen raad Het bestemmingsplan Korenkwartier te Moergestel Het bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost) De motie vreemd aan de orde van de dag over duurzaamheid De motie vreemd aan de orde van de dag over energiebesparing ‘oude woningen’ De motie vreemd aan de orde van de dag over wonen Onderwerpen college Monitor intergemeentelijke samenwerking GHO OnderzoeksplanLees meer →

Gemeenteberichten week 46 2018

Onderwerpen raad Bestemmingsplan De Wingerd Nieuw gemeentelijk archeologiebeleid De begroting 2019 De belastingverordeningen 2019 Onderwerpen college Verzoek tennisvereniging Teco tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening Aanwijzen toezichthouders gevaarlijk groen locaties Kadernota risicomanagement 2019 – 2022 e.r.-beoordeling plan “KVL-terrein, Ambachtstraat e.o.” Procesvoorstel om te komen tot een actiegerichte woonagenda Voorstel tot vaststellen verordening Declaratiefonds 2019Lees meer →

gemeenteberichten week 45 2018

Onderwerpen college Koersdocument ‘naar een samenredzaam Oisterwijk’ Het slopen van een deel van het U-gebouw op het perceel Almystraat 12 in Oisterwijk Vragen Artikel 34 RvO fractie VVD inzake The Inside Raadsinformatiebrief overlastmeldingen The Inside Omgevingsvergunningen Aangevraagd Oirschotseweg 78 Moergestel, het gebruiken van een loods voor het stallen van caravans Hoogstraat 3 Oisterwijk, het vervangenLees meer →

Gemeenteberichten week 44 2018

Onderwerpen college Raadsinformatiebrief Toezichtoordeel 2018 van de provincie Noord-Brabant op het archief- en informatiebeheer Antwoordbrief naar aanleiding van op grond van art. 34 Reglement van Orde door partij VVD gestelde vragen met betrekking tot de aanleg van een fietspad Tilburg-Moergestel Voorstel tot het kopen van grond voor de aanleg van een fietspad naast de BroekzijdeLees meer →

Gemeenteberichten week 43 2018

Onderwerpen college Aanwijzingsbesluiten toezichthouder Wet basisregistratie personen Wijzigingsplan Oirschotseweg 76, Moergestel Beantwoorden brief over vertrouwenspersoon Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg Het tijdelijk plaatsen van 5 x 2 extra kantoorunits op het perceel Laarakkerweg 11 in Oisterwijk Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o.’ Regionaal Kwalitatief Woningbehoefte Onderzoek 2018 Omgevingsvergunningen Aangevraagd Oirschotsebaan 15A-94 Oisterwijk,Lees meer →