Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten week 33 2018

Omgevingsvergunningen week 33 Aangevraagd Rosepdreef 13 Oisterwijk, het aanbrengen van een buitendeur Le Sage Ten Broekstraat 2 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping om fietsen te stallen Tussen Brede School Moergestel en sporthal Stokeind, het realiseren van een voetgangersverbinding Heuveldwarsstraat 9 Moergestel, het tijdelijk bewonen van een bijgebouw Verleend Broekzijde 29 Moergestel, het kappen vanLees meer →

Gemeenteberichten week 32 2018

Omgevingsvergunningen week 32 Aangevraagd Tilburgseweg 48 Moergestel, het bouwen van een kelder onder de uitbouw Oirschotseweg 40 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan Verleend Heusdensebaan 94 Oisterwijk, het kappen van een lindeboom Oliviersweg 2 Oisterwijk, het kappen van 2 Amerikaanse eiken (aangetast door zwammen Moergestelseweg Oisterwijk, het kappen van 20 essen Tijdelijke verkeersmaatregelen 13 –Lees meer →

Gemeenteberichten week 30 en 31 2018

Omgevingsvergunningen week 30 Aangevraagd Laan van KVL 51, 73, 75 en 77, Schaverij 9, 16, 20 en 36 in Oisterwijk uitbreidingsopties voor diverse woningen Pannenschuurlaan 260 Oisterwijk, het uitbreiden van de bestaande schuur in de hoogte Heusdensebaan 94 Oisterwijk, het kappen van een lindeboom Oisterwijkseweg 76 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis Postelstraat 6 Moergestel,Lees meer →

Gemeenteberichten week 29 2018

Onderwerpen college 11 juli Vaststellen wijzigingen CAR-UWO Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, Nijverheidsweg oost’ Ontwerpwijzigingsplan De Lind 1, Oisterwijk Ontwerpbestemmingsplan ‘De Wingerd’, Oisterwijk Voorstel tot het verkopen van grond aan Leseman & Ruis Vastgoed B.V. Omgevingsvergunningen Aangevraagd De Lind 30E Oisterwijk, het slopen van een gedeelte van een pand in het beschermd stads- en dorpsgezicht Nedervonder ongenummerdLees meer →

Gemeenteberichten week 28 2018

Onderwerpen raad 5 juli Het overzicht van ingekomen stukken vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde afdoening De perspectiefnota (PPN) 2019-2022 vast te stellen De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Versterk de verbinding’ van de rekenkamercommissie over te nemen In te stemmen met de motie vreemd aan de orde waarin de zorgen overLees meer →

Gemeenteberichten week 27 2018

Onderwerpen raad 28 juni Jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de WSD Gemeenschappelijke Regeling WSD Bestemmingsplan Vinkenberg 10 Moergestel Hemelwaterverordening 2018 Bouwkostenoverzicht 2018 Burgerinitiatiefvoorstel “verkeersveiligheid en parkeerproblematiek KVL” Jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant Ontwerpbegroting 2019 Regio Hart van Brabant Begroting 2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantLees meer →

Gemeenteberichten week 26 2018

“Vanavond gaan we naar de kermis …” Ken je dat liedje? Bij mij roept het goede herinneringen op aan de kermis. En het is bijna weer zover: kermis in Moergestel en Oisterwijk! Vrijdag 29 juni begint de Moergestelse kermis en op vrijdag 13 juli barst de gezelligheid los op de Lind in Oisterwijk. Het belovenLees meer →

Gemeenteberichten week 25 2018

Kermis Programma Moergestel 2018  Veteranendag Hart van Brabant op 27 oktober De Nederlandse Veteranendag is officieel op 30 juni. Op die dag bedankt heel Nederland haar veteranen (ruim 11.000) voor hun inzet in dienst van vrede en veiligheid. Op 27 oktober viert Stichting Veteranen Hart van Brabant veteranendag. Ook het gemeentebestuur dankt alle veteranen voorLees meer →