Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten week 10 2019

Onderwerpen college Veiligheidsbeleid 2019-2022: ‘Ik voel me veilig in Oisterwijk’ Vragen artikel 34 door Partij Gemeente Belangen (PGB) aan college inzake ‘Mogelijkheid verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ Besluit opleggen last onder dwangsom en last onder bestuursdwang illegaal gerealiseerde bouwwerken geen gebouwen zijnde aan de Laag Heukelomseweg Haaren: Maatregelen wegen en riolering Haaren: aanpassen weerstandscapaciteit en budget operationeleLees meer →

Gemeenteberichten week 9 2019

­ ­ Onderwerpen college Discussienotitie hondenbelasting Strategisch beleid Informatieveiligheid en Privacy 2019-2021 e.r.-beoordeling Aan de Lind, Oisterwijk Ontwerpbestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve Heizenschedijk 1 Moergestel Richtprijzen verkoop grond 2019 Aanpassing uitvoering programma rioolvervanging 2019 Raadsvoorstel scenario’s verkeersplan Moergestel Uittreding “Samenwerking Doelmatig Waterbeheer de Meijerij” Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk 2019Lees meer →

Gemeenteberichten week 8 2019

Onderwerpen college Evenementen op terrein tegenover Draaiboompje Boombanken boven 5 boomspiegels in de “horecazone” (Lind Noord) Toetreding Brabant Water tot Samenwerking Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant Afwaardering gronden Scheerman zuid Moergestel Beantwoording vragen Algemeen Belang over ‘Vignet Gezonde School’ (artikel 34 Reglement van Orde) Beantwoording vragen Algemeen Belang over meningsvorming inwoners AZC (artikel 34 ReglementLees meer →

Gemeenteberichten week 6 2019

Onderwerpen college Overzicht realisatie raadsprogramma Vragen artikel 34 door Partij Gemeente Belangen (PGB) aan college inzake sloopplannen D’n Donk Moergestel Ledenraadpleging Cao Gemeenten Vergunningenbeleid 2019 – 2023 Jaarprogramma handhaving 2019 en jaarprogramma vergunningen 2019 Normenkader 2018 Ontwikkeling 5 nieuwbouwwoningen Pannenschuurlaan ong. Oisterwijk Aanpassing raadsvoorstel 19/02 Haalbaarheidsonderzoek Grondruil BOWOG – KVL-terrein Oost Principemedewerking sanering Elsdijk 2Lees meer →

Gemeenteberichten week 5 2019

Onderwerpen college Vaststelling portefeuilleverdeling college Oisterwijk Archiefverordening 2019 Asbestbodemsanering Laag Heukelomseweg Ontwikkeling 6 nieuwbouwwoningen Kerkstraat – Torenpad, Oisterwijk Toezicht en handhaving kinderopvang 2018: Gastouder Oirschotseweg Omgevingsvergunningen Aangevraagd Groenstraat 75 Oisterwijk, het kappen een eik Vogelslaan 53 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en overkapping Moergestelseweg 5A Oisterwijk, het bouwen van een berging met overkapping KerkstraatLees meer →

Gemeenteberichten week 4 2019

Onderwerpen college Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019 Tarieven verhuur sportaccommodaties Stand van zaken uitvoering motie Gezonde School Uitvoering Wmo cliëntervaringsonderzoek 2019 over 2018 Haaren: inkoop specialistische hulp Wmo 2019 Haaren: perspectiefnota 2020 e.v. Haaren: budgetoverheveling 2018 Omgevingsvergunningen Aangevraagd Duinenweg 3 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming Ambachtstraat Oisterwijk, het kappen van 16 esdoorns Dotterstraat (Dotterveld) Oisterwijk,Lees meer →

Gemeenteberichten week 3 2019

Onderwerpen college Voorstel tot het verkopen van grond Vestiging recreatieve visvijvers Bosscheweg 7 te Heukelom Oplegnotitie bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)” Omgevingsvergunningen Aangevraagd Schijfstraat 6B Oisterwijk, het uitoefenen van een multidisciplinair centrum Verleend De Lind 53-55A Oisterwijk, het renoveren van het pand Milieu Melding wet milieubeheer, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatieLees meer →

Gemeenteberichten week 2 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd De Lind 47 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand Schoolstraat 48 Moergestel, het bouwen van een woning Postelstraat 26 en 28 Moergestel, het bouwen van 2 woningen Oisterwijkseweg 56 Moergestel, het bouwen van een woonhuis Sprendlingenpark 20 Oisterwijk, het oprichten van twee vuurwerkopslagplaatsen en een ruimte t.b.v. een waterbassin Verleend Biezenstraat 45Lees meer →