Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 26 september 2019

Onderwerpen raad De voordracht en benoeming lid van de Raad van Toezicht van Stichting OPMAAT De ontwerpwijziging van de statuten van Stichting OPMAAT De wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant Het inrichten van één plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over het sociaal domein De bestuursrapportage 2019 en de begroting 2019Lees meer →

Gemeenteberichten 19 september 2019

Besluitenlijst college Regeling inconveniënten Raadsinformatiebrief kostendekkendheid leges Beantwoording vragen art 34 RvO van AB inzake de gedenknaald KVL Raadsbericht budgetprognose jeugdhulp 2019 Bijlage bij bestuursrapportage 2019 Aankoop voetbalaccommodaties V.V. Trinitas Oisterwijk Besluitvorming over te laat ingediende subsidieaanvragen voor 2019 Beantwoording Vragen Stichting Dorpsraad Moergestel Omgevingsvergunningen Aangevraagd Tussen de panden De Lind 77-79 Oisterwijk, het plaatsenLees meer →

Gemeenteberichten 12 september 2019

Besluitenlijst college Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Landgoed Reuseldal’ Omgevingsvergunningen Aangevraagd Boxtelsebaan 41 Oisterwijk, het veranderen en vergroten van de woning Spoorlaan Oisterwijk, het kappen van een betula Hertog Godfriedlaan 4 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel Hoogstraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke vluchttrap Kloosterlaan 30 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van een container ten behoeve vanLees meer →

Gemeenteberichten 5 september 2019

Besluitenlijst college Voorstel tot verkoop woning Kloosterlaan 13 in Moergestel Gemeentefonds – meicirculaire 2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Elsdijk 2 / Oirschotsebaan 3’ Ontwerp-wijziging Welstandsnota 2015 Doorstroming in de (sociale) woningmarkt Analyse van de sociale woningmarkt in verband met de herindeling van Haaren Evaluatie 1 jaar Woning in Zicht Wijziging Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk 2019 OfferteaanvraagLees meer →

gemeenteberichten 29 augustus 2019

Besluitenlijst college Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019 – 2020 Toestemming raad voor aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant Beantwoording brief van 11 april 2019 inzake Laag Heukelomseweg Sociaal plan en maatwerkakkoord herindeling Haaren Bestuursrapportage 2019 Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties ten behoeve van de begroting 2020 Maatregelen tegen stofvorming door uitbreiding asfaltverharding Pijnendijk te Moergestel UitgangspuntenLees meer →

Gemeenteberichten 22 augustus 2019

Besluitenlijst college Regeling vergoeding beeldschermbril, richtlijn interne representatie Mandatering BAG taken Beantwoording art. 34 vragen 5G-netwerk in relatie tot bomenkap Beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,- vanuit het budget ‘Impuls leefbaarheid’ voor het project ‘Herinrichting Joannes Lenartzstraat’ Lijst met verkeersprojecten en maatregelen Voorstel tot het instemmen met een ontwerp wijziging van de statutenLees meer →

Gemeenteberichten 15 augustus 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Johanna Van Brabantlaan 1C Oisterwijk, het bouwen van een boomhut Lindeplein nabij De Lind zuidwest Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating Esschebaan 102 Oisterwijk, het plaatsen van balkonbeglazing Willem De Zwijgerlaan 40 Oisterwijk, het verhogen van de nok Verleend Wim van Baaststraat 5 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis Kivitslaan 11 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemaanteberichten 8 augustus 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het vernieuwen van de voorgevel De Lind, op de hoek in het park voor de pastorie Oisterwijk, het plaatsen van de dorpspomp Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw Pannenschuurlaan 71 Oisterwijk, het uitbouwen van de garage Verleend Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging (1e fase HoevensewegLees meer →