Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 1 december 2016

Meldingen Wet milieubeheer   Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor: Moergestelseweg 123 te Oisterwijk, voor het oprichten van een restaurant. Dossier-nummer 2016-0485 De Almystraat 14 te Oisterwijk, voor het oprichten van een restaurant. Dossiernummer 2016-0708 Heukelomseweg 38A te Heukelom, voor het veranderen van hetLees meer →

Gemeenteberichten 24 november 2016

Besluiten raad 17 november Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oisterwijk 2015 Voorstel tot vaststellen van bijgaand ontwerpbesluit tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de toepassing van de Boswet Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot intrekking van de Bomenverordening gemeenteLees meer →

Gemeenteberichten 17 november 2016

Veilig Honk voor scholieren   Scholieren moeten soms ver fietsen van huis naar school. Onderweg naar school kan er van alles gebeuren. Een lekke band, valpartijen, pesterijen of een onveilig gevoel.   Om scholieren onderweg extra veiligheid te bieden, hebben de gemeente Oisterwijk en de Dorpsraden in Udenhout en Berkel-Enschot een aantal Veilige Honken inLees meer →

Gemeenteberichten 10 november 2016

Besluiten college 1 november   Adviezen en besluitenlijst van de gecombineerde commissies van 20 oktober 2016 Eigenrisicodragerschap WGA en ZW-flex Vragen o.g.v. art. 34 RvO door PGB over openingsactie kermis Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar in de functie van toezichthouder Inspectierapport van de gemeentearchivaris over 2016 over het beheer van nog niet overgebrachte archieven aan de handLees meer →

Gemeenteberichten 27 oktober 2016

Bekendmakingen gemeente Oisterwijk binnenkort online op www.officielebekendmakingen.nl Meld u zich alvast aan via zoek.overheid.nl voor de handige e-mailservice en ontvang alle bekendmakingen waar u interesse in heeft, automatisch in uw mailbox. Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming   Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat het heeft besloten om de bijhouding vanLees meer →

Gemeenteberichten 20 oktober 2015

Nieuwe parkeernormen gemeente Oisterwijk Op 24 augustus 2016 heeft het college nieuwe parkeernormen vastgesteld. Deze parkeernormen worden gebruikt om te toetsen op voldoende parkeerplaatsen bij bouwplannen. De nieuwe parkeernormen treden in werking vanaf 20 oktober 2016. Besluitenlijst college   In de vergadering van dinsdag 10 oktober 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:  Lees meer →

Gemeenteberichten 13 oktober 2016

Donderdag 13 oktober Agendacommissie 18.00 Beeldvormingsavond Rekenkamerrapport Risicomanagement en risicobeheersing 19.00 Beeldvormingsavond Stand van zaken transformatie sociaal domein 19.00 Donderdag 20 oktober Gecombineerde commissievergadering 19.30 Begroting 2017 Donderdag 10 november Raadsvergadering begroting 2017 20.00 Officiële bekendmakingen van de gemeente Oisterwijk binnenkort online Vanaf november zijn de officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Oisterwijk onlineLees meer →

Gemeenteberichten 28 juli 2016

Tijdelijke verkeersmaatregelen In verband met het houden van de opening Festival van de Brabantse Cultuur op zaterdag 30 juli 2016 in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: • De draai voor het Raadhuis gelegen aan de Lind Van 12.00 uur tot 16.00 uur In verband met het houden van de jaarmarkt op zondagLees meer →