Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten week 6 2019

Onderwerpen college Overzicht realisatie raadsprogramma Vragen artikel 34 door Partij Gemeente Belangen (PGB) aan college inzake sloopplannen D’n Donk Moergestel Ledenraadpleging Cao Gemeenten Vergunningenbeleid 2019 – 2023 Jaarprogramma handhaving 2019 en jaarprogramma vergunningen 2019 Normenkader 2018 Ontwikkeling 5 nieuwbouwwoningen Pannenschuurlaan ong. Oisterwijk Aanpassing raadsvoorstel 19/02 Haalbaarheidsonderzoek Grondruil BOWOG – KVL-terrein Oost Principemedewerking sanering Elsdijk 2Lees meer →

Gemeenteberichten week 5 2019

Onderwerpen college Vaststelling portefeuilleverdeling college Oisterwijk Archiefverordening 2019 Asbestbodemsanering Laag Heukelomseweg Ontwikkeling 6 nieuwbouwwoningen Kerkstraat – Torenpad, Oisterwijk Toezicht en handhaving kinderopvang 2018: Gastouder Oirschotseweg Omgevingsvergunningen Aangevraagd Groenstraat 75 Oisterwijk, het kappen een eik Vogelslaan 53 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en overkapping Moergestelseweg 5A Oisterwijk, het bouwen van een berging met overkapping KerkstraatLees meer →

Gemeenteberichten week 4 2019

Onderwerpen college Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019 Tarieven verhuur sportaccommodaties Stand van zaken uitvoering motie Gezonde School Uitvoering Wmo cliëntervaringsonderzoek 2019 over 2018 Haaren: inkoop specialistische hulp Wmo 2019 Haaren: perspectiefnota 2020 e.v. Haaren: budgetoverheveling 2018 Omgevingsvergunningen Aangevraagd Duinenweg 3 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming Ambachtstraat Oisterwijk, het kappen van 16 esdoorns Dotterstraat (Dotterveld) Oisterwijk,Lees meer →

Gemeenteberichten week 3 2019

Onderwerpen college Voorstel tot het verkopen van grond Vestiging recreatieve visvijvers Bosscheweg 7 te Heukelom Oplegnotitie bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)” Omgevingsvergunningen Aangevraagd Schijfstraat 6B Oisterwijk, het uitoefenen van een multidisciplinair centrum Verleend De Lind 53-55A Oisterwijk, het renoveren van het pand Milieu Melding wet milieubeheer, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatieLees meer →

Gemeenteberichten week 2 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd De Lind 47 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand Schoolstraat 48 Moergestel, het bouwen van een woning Postelstraat 26 en 28 Moergestel, het bouwen van 2 woningen Oisterwijkseweg 56 Moergestel, het bouwen van een woonhuis Sprendlingenpark 20 Oisterwijk, het oprichten van twee vuurwerkopslagplaatsen en een ruimte t.b.v. een waterbassin Verleend Biezenstraat 45Lees meer →

Gemeenteberichten week 1 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Heuvelstraat 19 Moergestel, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan Zelt 10 Moergestel, het realiseren van een 2de woning in de stal van het hoofdgebouw Wim van Baaststraat Oisterwijk, het realiseren van een woning Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het intern verbouwen Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het bouwen van een kas De Lind 1 Onbekend, het bouwenLees meer →

Gemeenteberichten week 52 2018

Onderwerpen raad ’Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019’ Het procesvoorstel om te komen tot een actiegerichte woonagenda Het bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o.” Het koersdocument ‘Naar een samenredzaam Oisterwijk’ Het bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)” Krediet voor de verbouwing van de 1e verdieping Tiliander De kadernota Risicomanagement 2019 – 2022 De auditcommissieverordening 2018 Het verzoek vanLees meer →

Gemeenteberichten week 51 2018

Onderwerpen college Vaststellen gewijzigde raadsvoorstellen en vaststellen afdoening van toezeggingen Vaststellen van de eerste wijziging van de Legesverordening 2019 Gemeentefonds septembercirculaire 2018 Nota Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid 2019-2023 gemeente Oisterwijk Stand van zaken burgerinitiatiefvoorstel verkeersveiligheid en parkeerproblematiek KVL Bijstelling tarieven 2018 en indexering tarieven 2019 Raamovereenkomst sociaal domein GHDO gemeenten Realiseren woonunit Het bouwen van 2 bijgebouwen opLees meer →