Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten week 41 2018

ZAPpers in het zonnetje gezet   Vrijdag 28 september werden de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers) in het zonnetje gezet door wethouder Peter Smit. ZAPpers hebben een belangrijke taak in onze Parel in ’t Groen: het hele jaar door ruimt deze groep vrijwilligers in de gemeente actief zwerfafval op. En dat wordt gewaardeerd! Onder het genotLees meer →

Gemeenteberichten week 40 2018

Onderwerpen college Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Peperstraat in Oisterwijk Toetreding Brabant Water tot Samenwerking Doelmatig Waterbeheer De Meierij Huisvesting arbeidsmigranten Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Prunusstraat in Oisterwijk Wijzigingsplan Broekzijde 6 te Moergestel Subsidieregelingen voor het kalenderjaar 2019 Toereikend aanbod kinderopvang metLees meer →

Gemeenteberichten week 39 2018

Onderwerpen college Voorstel tot het verkopen van grond bij een woning aan de Peperstraat in Oisterwijk Voorstel tot het tijdelijk in gebruik geven van het gebouw Veldweg 4 in Oisterwijk aan WSD-Groep Omgevingsvergunningen Aangevraagd Peperstraat 11 Oisterwijk, het verbouwen van de woning Splitterij 3 Oisterwijk, het vergroten van de berging en Schaverij 24 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemeenteberichten week 37 2018

Onderwerpen college Zonnepanelen Vloeiweg Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west) Beantwoording vragen PrO ex. Art. 34 RvO inzake Tiliander/Den Boogaard Omgevingsvergunningen Aangevraagd Vooskerbos 2 Moergestel, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde Bosbeemdstraat 4 Moergestel, het verbouwen van de keuken Heuvelstraat 34 Moergestel, het realiseren van een caravanstalling, wijzigen van de dierenaantallen en eenLees meer →

Gemeenteberichten week 36 2018

Onderwerpen college Stand van zaken herontwikkeling KVL-terrein Ontwerpbestemmingsplan Molenbaan 5, Oisterwijk Raadsinformatiebrief m.b.t. een mogelijke vervanging van een bovengrondse 150kV-verbinding Week van Respect Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 Vergroting van de inhoudsmaat van een woning op de Moergestelseweg 48 in Oisterwijk Het huisvesten van buitenlandse medewerkers te faciliteren middels een pilot project OmgevingsvergunningenLees meer →

Gemeenteberichten week 35 2018

Onderwerpen college Vaststellen wijzigingen CAR-UWO Eerste termijnrapportage OMWB Bestuursrapportage 2018 Bienekebolders Beantwoording artikel 34 RvO vragen PGB over herontwikkeling kartonnagefabriek e.o. Oisterwijk Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties t.b.v. de begroting 2019 Vaststellen grondexploitatie locatie de Wingerd Proces om te komen tot een nieuwe kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplanLees meer →

Gemeenteberichten week 34 2018

Onderwerpen college Inspectierapport 2018 van de gemeentearchivaris over het beheer van de nog niet overgebrachte archieven Voorstel tot het ruilen van grond met Ponderosa Oudewater B.V. Raadsinformatiebrief transitie veehouderij Ontwerpbestemmingsplan ‘Korenkwartier’, Moergestel Realiseren voetgangersverbinding tussen Brede School Moergestel en Sporthal Stokeind Aanbrengen grasbetontegels langs de Heikant Moergestel Voorstel tot het kopen van grond ten behoeveLees meer →