Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 11 april 2019

Onderwerpen college Vaststellen gewijzigde raadsvoorstellen en vaststellen afdoening van toezeggingen Normenkader 2018 Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: toekomst AZC Vaststellen nadere regels Wmo gemeente Oisterwijk 2019.1 Raadsinformatiebrief toelichting proces kwartaalrapportage jeugdhulp en ontwikkeling monitor sociaal domein Programmaplan dienstverlening Omgevingsvergunningen Aangevraagd Schijfstraat 10 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping Zoom 41 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemeenteberichten week 14 2019

Onderwerpen college Raadsinformatiebrief werkgroep Sonman Concept-reactienota zienswijzeprocedure herindelingsontwerp Bestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2 GHO Programmaplan implementatie Omgevingswet Aanvulling principemedewerking Ruimte voor Ruimte ontwikkeling Kerkhovenbaan / Molenbaan Pilot over de inzet van kippen bij een boomkwekerij Verzoek herinrichting perceel Heusdensebaan 111 te Oisterwijk Raadsinformatiebrief Maatpact Regio Hart van Brabant Subsidieverlening 2019: gecorrigeerde beschikkingen Subsidieregeling Stadspromotie 2019 OmgevingsvergunningenLees meer →

Gemeenteberichten 28 maart 2019

Onderwerpen extra raadsvergadering 19 maart 2019 Toetreden nieuw raadslid Benoemen 1e en 2e plaatsvervangend griffier Onderwerpen college Inventarisatie brandveiligheid gebouwen Principemedewerking koeientuin Spoordijk 7, Heukelom Gratis inzameling grof tuinafval in Moergestel Bijdrage activiteiten rondom 75 jaar bevrijd Omgevingsvergunningen Aangevraagd Wim van Baaststraat 3 (kavel 128) in Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis en het plaatsenLees meer →

Gemeenteberichten 14 maart 2019

Onderwerpen college Burgerinitiatief middengebied KVL Keuze scenario ‘terugbetaling kapitaallast van de investering ‘Verbouwing 1e verdieping Tiliander’ (aangepast raadsvoorstel) Intrekking omgevingsvergunning milieu varkenshouderij Broekzijde 6 te Moergestel Omgevingsvergunningen Aangevraagd Groenstraat 25 Oisterwijk, het verbouwen van de woning Pannenschuurplein 32 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame Kerkhovensestraat 80 Oisterwijk, het rooien van 7 lindebomen Moergestelseweg 7 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemeenteberichten week 10 2019

Onderwerpen college Veiligheidsbeleid 2019-2022: ‘Ik voel me veilig in Oisterwijk’ Vragen artikel 34 door Partij Gemeente Belangen (PGB) aan college inzake ‘Mogelijkheid verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ Besluit opleggen last onder dwangsom en last onder bestuursdwang illegaal gerealiseerde bouwwerken geen gebouwen zijnde aan de Laag Heukelomseweg Haaren: Maatregelen wegen en riolering Haaren: aanpassen weerstandscapaciteit en budget operationeleLees meer →

Gemeenteberichten week 9 2019

­ ­ Onderwerpen college Discussienotitie hondenbelasting Strategisch beleid Informatieveiligheid en Privacy 2019-2021 e.r.-beoordeling Aan de Lind, Oisterwijk Ontwerpbestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve Heizenschedijk 1 Moergestel Richtprijzen verkoop grond 2019 Aanpassing uitvoering programma rioolvervanging 2019 Raadsvoorstel scenario’s verkeersplan Moergestel Uittreding “Samenwerking Doelmatig Waterbeheer de Meijerij” Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk 2019Lees meer →

Gemeenteberichten week 8 2019

Onderwerpen college Evenementen op terrein tegenover Draaiboompje Boombanken boven 5 boomspiegels in de “horecazone” (Lind Noord) Toetreding Brabant Water tot Samenwerking Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant Afwaardering gronden Scheerman zuid Moergestel Beantwoording vragen Algemeen Belang over ‘Vignet Gezonde School’ (artikel 34 Reglement van Orde) Beantwoording vragen Algemeen Belang over meningsvorming inwoners AZC (artikel 34 ReglementLees meer →

Gemeenteberichten week 6 2019

Onderwerpen college Overzicht realisatie raadsprogramma Vragen artikel 34 door Partij Gemeente Belangen (PGB) aan college inzake sloopplannen D’n Donk Moergestel Ledenraadpleging Cao Gemeenten Vergunningenbeleid 2019 – 2023 Jaarprogramma handhaving 2019 en jaarprogramma vergunningen 2019 Normenkader 2018 Ontwikkeling 5 nieuwbouwwoningen Pannenschuurlaan ong. Oisterwijk Aanpassing raadsvoorstel 19/02 Haalbaarheidsonderzoek Grondruil BOWOG – KVL-terrein Oost Principemedewerking sanering Elsdijk 2Lees meer →