Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 22 augustus 2019

Besluitenlijst college Regeling vergoeding beeldschermbril, richtlijn interne representatie Mandatering BAG taken Beantwoording art. 34 vragen 5G-netwerk in relatie tot bomenkap Beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,- vanuit het budget ‘Impuls leefbaarheid’ voor het project ‘Herinrichting Joannes Lenartzstraat’ Lijst met verkeersprojecten en maatregelen Voorstel tot het instemmen met een ontwerp wijziging van de statutenLees meer →

Gemeenteberichten 15 augustus 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Johanna Van Brabantlaan 1C Oisterwijk, het bouwen van een boomhut Lindeplein nabij De Lind zuidwest Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating Esschebaan 102 Oisterwijk, het plaatsen van balkonbeglazing Willem De Zwijgerlaan 40 Oisterwijk, het verhogen van de nok Verleend Wim van Baaststraat 5 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis Kivitslaan 11 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemaanteberichten 8 augustus 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het vernieuwen van de voorgevel De Lind, op de hoek in het park voor de pastorie Oisterwijk, het plaatsen van de dorpspomp Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw Pannenschuurlaan 71 Oisterwijk, het uitbouwen van de garage Verleend Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging (1e fase HoevensewegLees meer →

Gemeente berichten 1 augustus 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd De Sonman 2 Moergestel, het oprichten van een carport Klompven 23 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis Dommel 71-73 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op 2 garages Sprendlingenstraat 35 Oisterwijk, het bouwen van een luifel Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging Dorpsstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van 2 buitenkozijnen opLees meer →

Gemeente berichten 17 juli 2019

Onderwerpen college Aanpassen van het zakelijk recht van erfpacht van Tennis Club Sla Raak in verband met de aanleg van 3 padelbanen. Het geschikt maken van 22 parkeerautomaten voor contactloze betalingen. Beantwoording vervolgvraag art. 34 RvO inzake wachttijden jeugdhulp Continueren van inzet Jeugdbescherming Brabant 2019 in toegang sociaal domein Oisterwijk Memo extern advies Oisterwijksebaan 6,Lees meer →

Gemeenteberichten 11 juli 2019

Onderwerpen raad De nieuwe ‘winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019’ Jaarstukken 2018 Startnotitie bedrijventerrein, deel noordzijde Nijverheidsweg e.o. Verordening Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen gemeente Oisterwijk Jongerenavond, Introductie gemeentepolitiek en Kinderburgemeester en kinderraad Uitbreiding varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 Onderwerpen college Jaarverslag vergunningen 2018 Voorstel tot het verlenen van toestemming voor het verkopen van grond bij eenLees meer →

Gemeenteberichten 4 juli 2019

Onderwerpen raad De ontwerpbegroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant Het projectafwijkingsbesluit De Reuselhoeve Het bestemmingsplan Heikant 2 De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oisterwijk De sociale inclusie agenda gemeente Oisterwijk De begroting 2020 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant De Startnotitie Erfgoed De Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 van de Regio Hart van Brabant DeLees meer →

Gemeenteberichten 27 juni 2019

Onderwerpen college Regeling melden vermoeden misstand Procedure bestemmingsplan ‘KVL-terrein, oost’ Principeverzoek afwijking bestemmingplan voor twee objecten Molenstraat 2 Moergestel Ontwerpwijzigingsplan Vossenhoorn 3 te Moergestel Winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019 Raadsinformatiebrief aanvullende informatie n.a.v. discussienotitie toekomst ACZ Oisterwijk Beantwoording vragen art. 34 RvO inzake tekort jeugdhulp en extra middelen Informatie over lobbyactiviteiten Jeugdzorg Zienswijze Regio Hart vanLees meer →