Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 15 juni 2017

Onderwerpen collegevergadering 6 juni   Voorontwerp bestemmingsplan Sportpark den Donk Raadsinformatiebrief over kadernotitie fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen Bewerkersovereenkomst doelgroepenvervoer regiecentrale Raadsinformatiebrief voortgang economische visie Vragen artikel 34 raadsfractie PrO betrekking hebbende op het geschil betreffende de verkoop van de gymzaal aan de Nicolaas van Eschstraat 28 te Oisterwijk Omgevingsvergunningen Aangevraagd Lindeparklaan 6 Oisterwijk, het verruimen vanLees meer →

Gemeenteberichten 18 mei 2017

Onderwerpen vergadering raad 11 mei Beschikbaar stellen van financiële middelen voor de investering ‘aanpassingen aan de toegankelijkheid’ van cultuurcentrum Tiliander Beschikbaar stellen van financiële middelen voor de investering ‘aanpassingen begane grond’ cultuurcentrum Tiliander   Onderwerpen collegevergadering 9 mei   Beslissing op bezwaar Perspectiefnota 2018-2021 Evaluatie afvalinzameling 2016 Vrijgave ontwerpbestemmingsplan Landgoed Laag-Heukelom voor zienswijze Raadsinformatiebrief gymzaalLees meer →

Gemeenteberichten 11 mei 2017

Onderwerpen collegevergadering 2 mei   Adviezen en besluitenlijst van de commissies Algemene Zaken van 20 april 2017 11e wijziging CAR-UWO Verrekening neveninkomsten 2016 Voorstel tot het verkopen van bedrijfsgrond aan Van Zon Beheer B.V. Voorstel tot het kopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Heizenschedijk in Moergestel Omgevingsvergunningen AangevraagdLees meer →

Gemeenteberichten 4 mei 2017

Onderwerpen collegevergadering 25 april   Gunning accountantsdienst 2017-2020 Benoeming derde loco-secretaris Onderzoek sluipverkeer in de kernen Lokaal educatieve agenda 2017 – 2020 Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2017   Omgevingsvergunningen Aangevraagd Le Sage Ten Broekstraat 2 Oisterwijk, het kappen van 13 bomen Broekzijde 12 A Moergestel, het plaatsen van een pergola Zandstraat 14A Moergestel, hetLees meer →

Gemeenteberichten 26 april 2017

Onderwerpen collegevergadering 18 april   Jaarverslag handhaving 2016 Jaarverslag Regionaal Archief Tilburg 2016 Ontwerp Beukendreef en uitgangspunten rioolvervanging 2017 Compensatieregeling Voogdij 18+   Omgevingsvergunningen Aangevraagd Tilburgseweg 5 Moergestel, het bouwen van een slaapkamer op de achterbouw   Verleend Kivitslaan 34 Oisterwijk, het kappen van 6 Amerikaanse eiken Groenstraat 31 Oisterwijk, het kappen van een berkLees meer →

Gemeenteberichten 20 april 2017

Onderwerpen collegevergadering 11 april   Ontheffing ingezetenschap wethouder J.A.M. Verhoeven voor een jaar Intensivering toezicht veehouderijen Voornemen opleggen last onder dwangsom wegens verbouwing van een pand tot zelfstandige woning aan de Kerkhovensestraat zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning Cliëntervaringsonderzoek Wmo mandaat, volmacht en machtiging Besluit tot intrekking bouwvergunning tweede woning aan de Kerkhovensestraat   Omgevingsvergunningen AangevraagdLees meer →

Gemeenteberichten 13 april 2017

Onderwerpen raadsvergadering 6 april De nota waardering en afschrijving 2017 De nota reserves en voorzieningen 2017 De Financiële Verordening 2017 Het verkeerscirculatieplan voor de wijk Pannenschuur De begrotingswijziging Sociaal Domein 2017 Het beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant Nieuw informatiebeleid in het kader van de Digitale Agenda 2020 EenLees meer →

Gemeenteberichten donderdag 6 april 2016

Onderwerpen collegevergadering 28 maart   Adviezen en besluitenlijsten van de commissies Algemene Zaken, Inwonerszaken en Ruimtelijke Zaken van 16 maart 2017 Verordeningen rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 Reactie op vragen o.g.v. art. 34 RvO door PGB over openingsactie kermis Schetsopdracht kunstwerk voetgangerstunnel en procesaanpak Landgoed Oirschotseweg te Moergestel Gemeentelijke bijdrage noodfonds Charitas 2017 AanpakLees meer →