Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 2 februari 2017

Besluiten college 24 januari   Jaaruitvoeringsplan Oisterwijk Veilig 2017 Jaarprogramma handhaving 2017 Definitieve keuze stedenbouwkundig plan den Donk, nieuwe locatie zwembad/ sporthal/ scouting Voorstel tot het verkopen van grond aan de eigenaar van een woning in De Hoefkens in Moergestel Stand van zaken lopende procedures Arbitrage zaak Attero en Shanks Ontwerp wijziging bestemmingsplan Oirschotseweg 73Lees meer →

Gemeenteberichten 26 januari 2016

Omgevingsvergunning Hilvarenbeek Het besluit is op 10 januari 2017 verleend en 12 januari 2017 verzonden. Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend aan het adres Nijssenstraat 4, 5089 NZ Haghorst: omgevingsvergunning voor een milieu neutrale wijziging voor het opslaan van mest van derden (20160444) Belanghebbenden kunnen ingevolge artikelLees meer →

Gemeenteberichten 19 januari 2017

Besluiten college 5 januari Treasurystatuut 2017 Nota waardering en afschrijving 2017 Nota reserves en voorzieningen 2017 Financiële verordening gemeente Oisterwijk 2017 Normenkader rechtmatigheid 2016 Overbrenging huwelijksregisters Oisterwijk en Moergestel lopende tot en met 1950 Formatieplan Sociaal Domein Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het registreren van verjaringen Herstelbesluit BP Centrum Oisterwijk, herziening Kredietaanvraag rioolvervangingLees meer →

Gemeenteberichten 12 januari 2017

Omgevingsvergunningen Aangevraagd De Schouw 33 Oisterwijk, het starten van een kleine kapsalon Heukelomseweg 26 Heukelom, het uitbreiden van een tuincentrum Brede Steeg 13 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis De Scheerman 2 Moergestel, het kappen van een berk en een eik Wildemanstraat 72 Oisterwijk, het kappen van 1 walnoot, 3 meidoorns, 2 esdoorns en 2Lees meer →

Gemeenteberichten 5 januari 2016

Meldingen Wet milieubeheer   Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor: Sprendlingenstraat 27 Oisterwijk, het oprichten van een groothandel en reparatie van gereedschappen en machines voor bouw en industrie. Dossiernummer 2016-0345, verzonden op 2-1-2017 (Activiteit milieu); Heikant 5 Moergestel, het veranderen van een paardenhouderij. DossiernummerLees meer →

Gemeenteberichten 29 december 2016

Besluiten raad 22 december Hamerstukken (zonder bespreking vastgesteld) Voorstel tot vaststellen van de Verordening individuele inkomstentoeslag 2017 en de Verordening declaratiefonds 2017 Voorstel tot het nemen van een herstelbesluit, conform artikel 8:51d Awb, voor het perceel Schijfstraat 6 te Oisterwijk Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Zandstraat ong. te Moergestel   Bespreekstukken Voorstel totLees meer →

Gemeenteberichten 22 december 2016

NIEUWJAARSONTMOETING 20 17 11 januari om 19.00 uur in Tiliander Iedereen is welkom! Graag nodigen wij inwoners, ondernemers en verenigingen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom uit voor onze Nieuwjaarsontmoeting in cultuurcentrum Tiliander om te proosten op het nieuwe jaar. De Nieuwjaarsontmoeting is op woensdag 11 januari van 19.00 – 21.00 uur in Tiliander, Spoorlaan 82-cLees meer →

Gemeenteberichten 15 december 2016

Besluiten college 6 december Aanwijzing collectieve festiviteitsdagen 2017 Onderzoek Veiligheid op het spoor Artikel 34 brief AB over de verbreding van de A58 Wijzigingsplan Hoog Heukelom 5 Samenwerkingsovereenkomst netwerksamenwerking de Meierij Project- en Procesmanagement KVL-terrein en Studiegebied Veiligheid overweg Heusdensebaan Vaststelling inrichtingsplan openbare ruimte KVL Beantwoording aanvullende vragen art 34 AB inzake Oliviersweg 9 BeantwoordingLees meer →