Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 20 februari 2020

Onderwerpen college Beslissing op bezwaar en besluit op Wob-verzoek Vaststellen en invoeren omgevingsdialoog voor ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving Omgevingsvergunningen Aangevraagd Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik Heukelomseweg 5 Heukelom, het legaliseren van een aanbouw bijkeuken en verbouwing schuur Tuinweg 16 Oisterwijk, het slopen van een tuinmuur met afdak en eenLees meer →

Gemeenteberichten 13 februari 2020

Onderwerpen college Handreiking Omgevingswetproof maken van beleid en regelgeving Uitspraak rechtbank beroep vergunning Oisterwijksebaan 2 Experimenteren met de Omgevingswet, meer ruimte voor detailhandel op bedrijventerrein Sonman Vaststellen van de Handreiking Anders werken Omgevingswet Eenmalige volmacht voor de heffingsambtenaar inzake een cassatieprocedure Sortering en vermarkting plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) Regionaal Plan van Aanpak BeschermdLees meer →

Gemeenteberichten 6 februari 2020

Onderwerpen college Bestuurlijk gevoelige initiatieven die vallen onder kruimelgevallenregeling Het indienen van een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven Mandaatregister P&O in verband met de invoering van de WNRA Vaststelling verordening op de behandeling van klachten gemeente Oisterwijk 2020 Vaststelling formatieplan, plaatsingsfunctieboek herindeling Haaren en vaststellen start plaatsingsprocedure medewerkersLees meer →

Gemeenteberichten 30-1-2020

Onderwerpen raad De technische begrotingswijziging De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk 2020 De visie voor Toezicht op Rechtmatigheid De startnotitie Ontwikkellocatie Baerdijk Het bestemmingsplan Nieuw landgoed Reuseldal De rekening courant bedragen van de Startersfondsen inzetten voor de uitvoering van de verordening Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen Een zienswijze vaststellen op het advies en voorstel vanLees meer →

Gemeenteberichten 23 januari 2020

Onderwerpen college 9 en 14 januari Bespreken kaderstellende discussienotitie veehouderijbeleid 2020 Personeelshandboek Aanwijzingsbesluit genotmiddelenverbod Kern Oisterwijk, Kern Moergestel, Natuurgebieden en Toegangswegen van en naar omliggende gemeenten Integraal handhavingsplan gemeente Oisterwijk 2020-2023, het jaarprogramma handhaving en het jaarprogramma vergunningen 2020 Voorstel tot het afwijzen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade Stoppen pilot logeerwoning in crisissituatiesLees meer →

Gemeenteberichten 16 januari 2020

Onderwerpen college Monument Levenslicht Mandaat aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Verlenen omgevingsvergunning uitbreiding Sportpark Den Donk Oisterwijk Discussienota Bienekebolders Omgevingsvergunningen Aangevraagd Beukendreef 101 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel Korenstraat 34A Moergestel, het plaatsen van een reclamepaneel Stationsstraat 8A Oisterwijk, het veranderen van een atelier naar woning Verleend Hendrik Willem Mesdagstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van eenLees meer →

Gemeenteberichten 9 januari 2020

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Rootven 2 Moergestel, het vervangen van de reclame op de markiezen en zonwering Lindeplein 6 Oisterwijk, het vestigen van een fitnesscentrum Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten Verleend Gemullehoekenweg 21A Oisterwijk, het plaatsen van twee parasols Scheibaan 9B Oisterwijk, het kappen van 2 bomen Molenbaan 14-16 Oisterwijk, het kappen van 6 moeraseikenLees meer →

Gemeenteberichten 2 januari 2020

Onderwerpen college 17 december Toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Maatregelenpakket Zorgvuldige veehouderij Personeelshandboek Overeenkomst gegevensuitwisseling GHO Onderzoeksrapport Feest van de lange nacht Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris en archiefbewaarplaatsen Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oisterwijk 2020 Onderzoek 213a Proces Heffen en innen van leges omgevingsvergunningen Oisterwijk Evaluatie kadernota risicomanagement Verwachte budgetoverschrijdingen in de jaarstukken 2019 Participeren collectieve aanbesteding publiekeLees meer →