Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten week 3 2019

Onderwerpen college Voorstel tot het verkopen van grond Vestiging recreatieve visvijvers Bosscheweg 7 te Heukelom Oplegnotitie bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)” Omgevingsvergunningen Aangevraagd Schijfstraat 6B Oisterwijk, het uitoefenen van een multidisciplinair centrum Verleend De Lind 53-55A Oisterwijk, het renoveren van het pand Milieu Melding wet milieubeheer, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatieLees meer →

Gemeenteberichten week 2 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd De Lind 47 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand Schoolstraat 48 Moergestel, het bouwen van een woning Postelstraat 26 en 28 Moergestel, het bouwen van 2 woningen Oisterwijkseweg 56 Moergestel, het bouwen van een woonhuis Sprendlingenpark 20 Oisterwijk, het oprichten van twee vuurwerkopslagplaatsen en een ruimte t.b.v. een waterbassin Verleend Biezenstraat 45Lees meer →

Gemeenteberichten week 1 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Heuvelstraat 19 Moergestel, het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan Zelt 10 Moergestel, het realiseren van een 2de woning in de stal van het hoofdgebouw Wim van Baaststraat Oisterwijk, het realiseren van een woning Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het intern verbouwen Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het bouwen van een kas De Lind 1 Onbekend, het bouwenLees meer →

Gemeenteberichten week 52 2018

Onderwerpen raad ’Verordening jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2019’ Het procesvoorstel om te komen tot een actiegerichte woonagenda Het bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Ambachtstraat e.o.” Het koersdocument ‘Naar een samenredzaam Oisterwijk’ Het bestemmingsplan “KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)” Krediet voor de verbouwing van de 1e verdieping Tiliander De kadernota Risicomanagement 2019 – 2022 De auditcommissieverordening 2018 Het verzoek vanLees meer →

Gemeenteberichten week 51 2018

Onderwerpen college Vaststellen gewijzigde raadsvoorstellen en vaststellen afdoening van toezeggingen Vaststellen van de eerste wijziging van de Legesverordening 2019 Gemeentefonds septembercirculaire 2018 Nota Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid 2019-2023 gemeente Oisterwijk Stand van zaken burgerinitiatiefvoorstel verkeersveiligheid en parkeerproblematiek KVL Bijstelling tarieven 2018 en indexering tarieven 2019 Raamovereenkomst sociaal domein GHDO gemeenten Realiseren woonunit Het bouwen van 2 bijgebouwen opLees meer →

Gemeenteberichten week 50 2018

Onderwerpen college Raadsinformatiebrief stand van zaken Duurzaamheidsagenda Ontwerpwijzigingsplan Van Bommelhof, Moergestel Vervangende nieuwbouw pi-school de Hondsberg: prognose en onderbouwing voorbereidingskosten Terugkoppeling aanvraag fonds tekortgemeenten sociaal domein Actualisering van de Oisterwijkse Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Omgevingsvergunningen Aangevraagd Kerkstraat 61 Oisterwijk, het plaatsen van een carport Terburghtweg 52 Oisterwijk, het realiseren van een achteringang Deken SwaensstraatLees meer →

Gemeenteberichten week 48 2018

Jan Janssen krijgt Moergestelse Vrijwilligersprijs Tijdens de repetitie van Muziekvereniging Prinses Juliana Moergestel mocht de burgemeester de Moergestelse Vrijwilligersprijs uitreiken aan Jan Janssen. Dit omdat hij zich jarenlang vrijwillig heeft ingezet voor de Moergestelse samenleving. Onder andere bij de muziekvereniging, voor het Moergestelse carnaval, verenigingsleven en voor Sv Audacia! De gemeente feliciteert Jan van harte metLees meer →

Gemeenteberichten week 48 2018

Onderwerpen college Functiewijziging bedrijfspand Oisterwijkseweg 30, Moergestel Ontwikkeling (zorg)appartementen Postelstraat 15, Moergestel Verkoopdocumenten Basisschool de Bienekebolders Inkoop loonwaarde methodiek Dariuz 2019-2022 Voortgangsverslag bouw sportaccommodatie 2018 Vragen artikel 34 aan College van Oisterwijk betreffende de weekmarkt in Oisterwijk Bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west) –Aanvulling Nota van zienswijzen Omgevingsvergunningen Aangevraagd Gemullehoekenweg 3 Oisterwijk, het veranderen van deLees meer →