Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 19 september 2019

Besluitenlijst college Regeling inconveniënten Raadsinformatiebrief kostendekkendheid leges Beantwoording vragen art 34 RvO van AB inzake de gedenknaald KVL Raadsbericht budgetprognose jeugdhulp 2019 Bijlage bij bestuursrapportage 2019 Aankoop voetbalaccommodaties V.V. Trinitas Oisterwijk Besluitvorming over te laat ingediende subsidieaanvragen voor 2019 Beantwoording Vragen Stichting Dorpsraad Moergestel Omgevingsvergunningen Aangevraagd Tussen de panden De Lind 77-79 Oisterwijk, het plaatsenLees meer →

Gemeenteberichten 12 september 2019

Besluitenlijst college Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Landgoed Reuseldal’ Omgevingsvergunningen Aangevraagd Boxtelsebaan 41 Oisterwijk, het veranderen en vergroten van de woning Spoorlaan Oisterwijk, het kappen van een betula Hertog Godfriedlaan 4 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel Hoogstraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke vluchttrap Kloosterlaan 30 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van een container ten behoeve vanLees meer →

Gemeenteberichten 5 september 2019

Besluitenlijst college Voorstel tot verkoop woning Kloosterlaan 13 in Moergestel Gemeentefonds – meicirculaire 2019 Ontwerpbestemmingsplan ‘Elsdijk 2 / Oirschotsebaan 3’ Ontwerp-wijziging Welstandsnota 2015 Doorstroming in de (sociale) woningmarkt Analyse van de sociale woningmarkt in verband met de herindeling van Haaren Evaluatie 1 jaar Woning in Zicht Wijziging Subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen gemeente Oisterwijk 2019 OfferteaanvraagLees meer →

gemeenteberichten 29 augustus 2019

Besluitenlijst college Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019 – 2020 Toestemming raad voor aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant Beantwoording brief van 11 april 2019 inzake Laag Heukelomseweg Sociaal plan en maatwerkakkoord herindeling Haaren Bestuursrapportage 2019 Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties ten behoeve van de begroting 2020 Maatregelen tegen stofvorming door uitbreiding asfaltverharding Pijnendijk te Moergestel UitgangspuntenLees meer →

Gemeenteberichten 22 augustus 2019

Besluitenlijst college Regeling vergoeding beeldschermbril, richtlijn interne representatie Mandatering BAG taken Beantwoording art. 34 vragen 5G-netwerk in relatie tot bomenkap Beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,- vanuit het budget ‘Impuls leefbaarheid’ voor het project ‘Herinrichting Joannes Lenartzstraat’ Lijst met verkeersprojecten en maatregelen Voorstel tot het instemmen met een ontwerp wijziging van de statutenLees meer →

Gemeenteberichten 15 augustus 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Johanna Van Brabantlaan 1C Oisterwijk, het bouwen van een boomhut Lindeplein nabij De Lind zuidwest Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating Esschebaan 102 Oisterwijk, het plaatsen van balkonbeglazing Willem De Zwijgerlaan 40 Oisterwijk, het verhogen van de nok Verleend Wim van Baaststraat 5 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis Kivitslaan 11 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemaanteberichten 8 augustus 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het vernieuwen van de voorgevel De Lind, op de hoek in het park voor de pastorie Oisterwijk, het plaatsen van de dorpspomp Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw Pannenschuurlaan 71 Oisterwijk, het uitbouwen van de garage Verleend Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging (1e fase HoevensewegLees meer →

Gemeente berichten 1 augustus 2019

Omgevingsvergunningen Aangevraagd De Sonman 2 Moergestel, het oprichten van een carport Klompven 23 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis Dommel 71-73 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op 2 garages Sprendlingenstraat 35 Oisterwijk, het bouwen van een luifel Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging Dorpsstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van 2 buitenkozijnen opLees meer →