Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 16 mei 2019

Onderwerpen college Voorstel tot het sluiten van een overeenkomst voor het vestigen van het zakelijk recht van opstal voor een drukriool naast de Heukelomseweg Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: contract Asielzoekerscentrum (AZC) Besluitvormingsproces om te komen tot een bestuursovereenkomst gemeente – COA inzake vestiging asielzoekerscentrum Aanstellen en aanwijzen toezichthouder rechtmatigheid voor deLees meer →

Gemeenteberichten 8 mei 2019

Onderwerpen college Aanwijzing plaatsvervangend secretaris adviescommissie bezwaarschriften personele aangelegenheden Perspectiefnota 2020-2023 Raadsinformatiebrief principemedewerking huisvesting arbeidsmigranten Raadsinformatiebrief stand van zaken basisstructuur Overschrijdingen in de jaarrekening 2018 van drie specifieke posten Omgevingsvergunningen Aangevraagd Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis Pannenschuurlaan 250 Oisterwijk, het bouwen van een loods Bij Oirschotseweg 85 Moergestel, het bouwen van eenLees meer →

Gemeenteberichten 2 mei 2019

Onderwerpen college Jaarverslag handhaving 2018 Begroting 2020 en jaarrekening 2018 OMWB Art. 34 brief PGB, parkeren op en rond de Scheibaan Beantwoording vragen art. 34 van PGB over ‘Evenementen gesubsidieerde instellingen in Tiliander’ Verlenging overeenkomst Optisport voor zwembad De Leye middels allonge Zienswijze gemeenschappelijke regeling WSD over jaarrekening 2018 en begroting 2020 Vragen artikel 34Lees meer →

Gemeenteberichten 25 april 2019

Onderwerpen college Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018 Beantwoording vragen art 34 RvO van PrO inzake principemedewerking ruimte voor ruimte woningen Molenbaan Beantwoording vragen art. 34 RvO van PGB inzake sociale huurwoningen in het buitengebied Beantwoording vragen art. 34 RvO van PGB over toereikendheid nieuw zwembad Den Donk Omgevingsvergunningen Aangevraagd Gebied tussen Heizenschedijk, Reedijk, Heirbaan enLees meer →

Gemeenteberichten 11 april 2019

Onderwerpen college Vaststellen gewijzigde raadsvoorstellen en vaststellen afdoening van toezeggingen Normenkader 2018 Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: toekomst AZC Vaststellen nadere regels Wmo gemeente Oisterwijk 2019.1 Raadsinformatiebrief toelichting proces kwartaalrapportage jeugdhulp en ontwikkeling monitor sociaal domein Programmaplan dienstverlening Omgevingsvergunningen Aangevraagd Schijfstraat 10 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping Zoom 41 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemeenteberichten week 14 2019

Onderwerpen college Raadsinformatiebrief werkgroep Sonman Concept-reactienota zienswijzeprocedure herindelingsontwerp Bestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2 GHO Programmaplan implementatie Omgevingswet Aanvulling principemedewerking Ruimte voor Ruimte ontwikkeling Kerkhovenbaan / Molenbaan Pilot over de inzet van kippen bij een boomkwekerij Verzoek herinrichting perceel Heusdensebaan 111 te Oisterwijk Raadsinformatiebrief Maatpact Regio Hart van Brabant Subsidieverlening 2019: gecorrigeerde beschikkingen Subsidieregeling Stadspromotie 2019 OmgevingsvergunningenLees meer →

Gemeenteberichten 28 maart 2019

Onderwerpen extra raadsvergadering 19 maart 2019 Toetreden nieuw raadslid Benoemen 1e en 2e plaatsvervangend griffier Onderwerpen college Inventarisatie brandveiligheid gebouwen Principemedewerking koeientuin Spoordijk 7, Heukelom Gratis inzameling grof tuinafval in Moergestel Bijdrage activiteiten rondom 75 jaar bevrijd Omgevingsvergunningen Aangevraagd Wim van Baaststraat 3 (kavel 128) in Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis en het plaatsenLees meer →

Gemeenteberichten 14 maart 2019

Onderwerpen college Burgerinitiatief middengebied KVL Keuze scenario ‘terugbetaling kapitaallast van de investering ‘Verbouwing 1e verdieping Tiliander’ (aangepast raadsvoorstel) Intrekking omgevingsvergunning milieu varkenshouderij Broekzijde 6 te Moergestel Omgevingsvergunningen Aangevraagd Groenstraat 25 Oisterwijk, het verbouwen van de woning Pannenschuurplein 32 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame Kerkhovensestraat 80 Oisterwijk, het rooien van 7 lindebomen Moergestelseweg 7 Oisterwijk, hetLees meer →