Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 28 mei 2020

Onderwerpen raad Ontwerp geurverordening Brandbeveiligingsverordening Bestemmingsplan De Logt 3a Verordening op de behandeling van klachten Oisterwijk 2020 Nieuwe basisscholen 2021-2023 Projectafwijkingsbesluit Duinenweg 3 Oisterwijk Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2020 Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte Overeenkomst beëindiging varkensbedrijf Oisterwijksebaan 2 en 2a Uitbreiden varkenshouderij Oisterwijksebaan 6 Overheveling bedrag voor Roef! Startnotitie beleid huisvesting arbeidsmigranten Onderwerpen collegeLees meer →

Gemeenteberichten 20 mei 2020

Onderwerpen raad 13 en 14 mei Benoeming Eric ten Brink als wethouder gemeente Oisterwijk Geheimhouding op de overeenkomst met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de overeenkomst beëindiging veehouderij Oisterwijksebaan 2 en 2a Onderwerpen college Raadsvoorstel jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hart voor Brabant Collegeverzoek Principeverzoek functiewijziging Duinenweg 3 Omgevingsvergunningen Aangevraagd Duinenweg 3-2 Oisterwijk,Lees meer →

Gemeenteberichten 14 mei 2020

Onderwerpen college Collegevoorstel ontwerpwijzigingsplan Terburghtweg 8a Aanleg sportvoorziening Roef! Omgevingsvergunningen Aangevraagd Hoogstraat 60 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen Langvennen-Zuid 153 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde De Nedervonder 6 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk, het slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht van een gedeelteLees meer →

Gemeenteberichten 7 mei 2020

In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 19 mei kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukkenLees meer →

Gemeenteberichten 30 april 2020

Aanleg extra voetbalvelden Den Donk eerder klaar Het stond al op de planning, maar door het opschorten van het voetbalseizoen zijn de werkzaamheden aan de velden van V.V. Trinitas op sportpark Den Donk in een stroomversnelling gekomen. Zo zijn we eerder gestart dan gepland met de aanleg van het 2e kunstgras voetbalveld. Het kunstgrasveld isLees meer →

Gemeenteberichten 23 april 2020

Onderwerpen college Vragen artikel 34 door Algemeen Belang (AB) aan college inzake rapportage Senioren Kennis Netwerk (SKN) ‘Iedereen kan meedoen’ Jaarverslag VTH 2019 Perspectiefnota 2021-2024 Aanvraag rijksbijdrage in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken Principeverzoek herbestemmen maatschappelijke bestemming naar wonen Oirschotseweg 2 Moergestel Uitvoeringsprogramma Economische Visie 2020-2022 Wijziging (toevoeging onderschrift) straatnaam van Tienhovenlaan inLees meer →

Gemeenteberichten 16 april 2020

Onderwerpen college Convenant Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland Intrekking Brandbeveiligingsverordening Afwijking gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid geluidscherm Akkerweg Moergestel Antwoorden art 34 vragen eikenprocessierups Ontwerpbestemmingsplan Moergestelseweg 48 Burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten tijdens de coronacrisis Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2020 Renovatie handbalvelden en verlichting softbalveld Roef! Moergestel Collegereactie op advies Adviesraad Sociaal Domein tbv het Strijdplan Omgevingsvergunningen Aangevraagd Poirtersstraat 3Lees meer →

Gemeenteberichten 9 april 2020

Onderwerpen college Reglement regionale geschillencommissie en Organisatieverordening Omgaan met gemeentelijke belastingen gedurende de Corona crisis Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling Rosepdreef 2, Oisterwijk Ontwerpbestemmingsplan Rosepdreef 2 Aangaan overeenkomst met betrekking tot begrazing met schapen, voor de periode 2020 t/m 2024 Bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA inzake voortgezet gebruik opvanglocatie 2020 Collegereactie op ongevraagd advies Adviesraad Sociaal DomeinLees meer →