Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 20 januari 2022

College Werkprogramma OMWB 2022 Eindrapportage project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) Benoemen lid marktcommissie Vaststellen eerste wijziging Beleidsregels evenementen 2021 Omgevingsvergunningen Aangevraagd Oirschotseweg 73 Moergestel, het realiseren van een recreatieve verblijfsfunctie Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het aanpassen van tuinsieraad D Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het bouwen van een tuinhaard met schoorsteen Hoog Heukelom 7 Heukelom, hetLees meer →

Gemeenteberichten 13 januari 2022

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Sportlaan A2817 Oisterwijk, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van Intents Festival 2022 Oude Hondsbergselaan 9 Oisterwijk, het bouwen van een nieuwe woning Erfbosch 1 Haaren, het transformeren van een bestaand kantoor in 2 zelfstandige woningen De Roozendries 16 Moergestel, het realiseren van een vrijstaand woonhuis Kollenburgsebaan 11 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemeenteberichten 6 januari 2022

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Zandstraat 11 Moergestel, het realiseren van een buiten zwembad Gaspeldoornstraat 11 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning Haarenseweg 1 Oisterwijk, het plaatsen van 2 poorten en een gaashekwerk Graaf Bernadottelaan 4 Oisterwijk, het bouwen van een woning Kastanjelaan 12 Haaren, het vergroten van twee dakkapellen Vossenhoorn 1 Moergestel, het verbouwen van een loodsLees meer →

Gemeenteberichten 30 december 2021

Onderwerpen college Beantwoording artikel-42 vragen Algemeen Belang over de ventilatiekwaliteit in schoolgebouwen Collegevoorstel ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gedeeltelijke sloop Haarendael Gewijzigde behandeling ruimtelijke plannen vanwege invoering Omgevingswet RIB financiële zelfredzaamheid Beantwoording artikel 42 vragen betreffende woningbouw Beleid hybride werken gemeente Oisterwijk Beantwoording art. 42 vragen CDA ruimtelijke ontwikkelingen in Haaren Startnotitie toekomstvisie Oisterwijk 2050 Beantwoording raadsvragen PGBLees meer →

Gemeenteberichten 23 december 2021

Onderwerpen raad Ontheffing ingezetenschap E. Logister Afwijken bestemmingsplan Kom Haaren ten behoeve van Haarendijk 8 Haaren Nota van waardering en afschrijving 2021 Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2022 Verwerking reserves en voorzieningen voormalige gemeente Haaren Belastingverordeningen 2022 Benoeming E. ten Brink tot lid raadswerkgroep Oisterwijk Bouwt Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Merodelaan Wijzigingsverordening Algemene plaatselijkeLees meer →

Gemeenteberichten 16 december 2021

Afvalkalender 2022 De afvalkalender 2022 is bekend! Je ziet de nieuwe data in de AfvalstoffendienstApp. Downloaden kan ook op de website www.afvalstoffendienst.nl. Liever een papieren versie? Bel dan naar de Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch via (073) 615 65 07. Onderwerpen college Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda 2021 RIB Gebiedsvisie De Baars Vaststelling bestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27 Haaren WinterterrassenLees meer →

Gemeenteberichten 9 december 2021

Onderwerpen college Intentieverklaring Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en Regionaal Klimaatfonds Raadsinformatiebrief toezichtoordeel over het informatie- en Archiefbeheer voor het jaar 2021 Raadsinformatiebrief GHO Beantwoording art 42 vragen afsluiting Pijnendijk Tijdelijk verbod carbidschieten Omgevingsvergunningen Aangevraagd Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het wijzigen, verplaatsen of verwijderen van de machines Oirschotseweg 15 Moergestel, het kappen van een tulpenboom Heisteeg 20Lees meer →

Gemeenteberichten 2 december 2021

Onderwerpen college Normenkader voor de accountantscontrole 2021 Wijziging Inkoopstrategie Wmo Beschermd Wonen versie 16-11-2021 Ontwerpbestemmingsplan Holleneind 12, Haaren Inrichtingsplan markt Haaren 1e wijziging Beleidsregels evenementen 2021 Verdelen compensatie inkomstenderving Haaren Beantwoording raadsvragen ex. artikel 42 D66 inzake controle buurtschap de Noenes Beantwoording raadsvragen ex. artikel 42 PRO inzake nulmeeting de Noenes Raadsinformatiebrief ‘Stand van zakenLees meer →