Artikelen door bakkerijvanhulten

Gemeenteberichten 24 september 2020

Onderwerpen college grondverkoop bij Hertog Hendriklaan 19 beantwoording artikel 34 vragen overname zaken Haaren Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019 art 34 PGB uitbreiding milieustraat artikel 34 vragen PGB over woningbouw Overeenkomst met Stichting Oisterwijk Duurzaam tbv uitvoering RRE project Legesheffing (schuil)tenten ondernemers en beantwoording vragen art. 34 memo voor auditcommissie inzake actualisatie grondexploitaties 2020 OmgevingsvergunningenLees meer →

Gemeenteberichten 17 september 2020

Onderwerpen college Antwoordbrief Adviesraad inzake Toezicht Wmo en Jeugdhulp Omgevingsvergunningen Aangevraagd De Lind 50 Oisterwijk, het vervangen van de bestaande T-mobile antennes Brede Steeg 6 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit De Logt 3A Oisterwijk, het toetsen op brandveilig gebruik Prinses Beatrixstraat 29 Oisterwijk, het realiseren van een extra bouwlaag Prinses Beatrixstraat 29 Oisterwijk,Lees meer →

Gemeenteberichten 10 september 2020

Onderwerpen college Jaarrekening 2019 Haaren in kader van preventief toezicht Omgevingsvergunningen Aangevraagd Patrijslaan 1A Oisterwijk, het bouwen van een woning. De Lind 52 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming. Kloosterdreef nabij Stanislaus Moergestel, het kappen van een amberboom (noodkap). Hoogstraat 68 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen aan de achterzijde. Kleine Hei 18 Oisterwijk, het verbouwenLees meer →

Gemeenteberichten 3 september 2020

Onderwerpen college Zandstraat 16a Bottelroos Oliviersweg 9 Beschikbaar stellen laatste deel krediet Den Donk Toekomst veehouderij Oisterwijk Nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD HartvoorBrabant Bestemmingsplan Rosepdreef 2 Moergestelseweg 48 Archiefinspectierapport 2020 Integraal afwegingskader woningbouwprojecten Marktverordening Concept herontwikkeling De Leye Ontwerpbesluit uitsluitend recht inzameling huishoudelijk afval door Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch RIB tussentijdse verantwoording COVID-19 crisis BERAP 2020 Afwijking VisieLees meer →

Gemeenteberichten 27 augustus 2020

Onderwerpen college Erfgoedvisie gemeente Oisterwijk 2020-2025 Aanwijzen stembureaus Procesvoorstel actualisatie omgevingsvisie Principe verzoek boerderijsplitsing Zelt 10 Bewoning arbeidsmigranten recreatieverblijven Sociale Dialoog Oisterwijk Ontwikkelingen The Inside Omgevingsvergunningen Aangevraagd Rootven 38 Moergestel, het vergroten van het magazijn Nassaulaan 4 Oisterwijk, het realiseren van een zwembad Langvennen-Oost 120 Oisterwijk, het aanpassen van het galerijhekwerk Verwielstraat 41 Oisterwijk, hetLees meer →

Gemeenteberichten 20 augustus 2020

Onderwerpen college – 4 augustus Kosten Omgevingswet Donkhorst 5a Omgevingsvergunningen Aangevraagd Kerkstraat 65 Oisterwijk, het wijzigen van de erker en kozijnen van de voorgevel verdieping Donkhorst 5 Moergestel, het plaatsen van een mantelzorgwoning Verleend Brede Steeg 18 Oisterwijk, het aanbouwen van een bakoven aan een bestaand bakhuis Stationsstraat 10 Oisterwijk, het vervangen van een bestaandeLees meer →

Gemeenteberichten 13 augustus 2020

Omgevingsvergunningen Aangevraagd Kerkstraat 106 Oisterwijk, het snoeien van een beuk Mark 28 Oisterwijk, het aanpassen van de dakconstructie van de garage Mark 30 Oisterwijk, het aanpassen van de dakconstructie van de garage Tuinweg 48 Oisterwijk, het plaatsen van 3 screens Langvennen-Oost 129 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis Heusdensebaan 92A Oisterwijk, het herbouwen van eenLees meer →

Gemeenteberichten 23 juli 2020

Onderwerpen college Intentieverklaring De Noenes Zienswijze BP Buitengebied Haaren 2020 Digitale toegankelijkheid gemeente Oisterwijk Beantwoording art 34 vragen fracties AB en Vulders Beantwoording brief Dorpsraad Moergestel verkoop locatie Bosstraat 1 Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in regio Hart van Brabant met Veilig Thuis Midden-Brabant Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid RIB voortgang Baerdijk Art 34 vragen aanpak sociaalLees meer →