Aanleveren voor de nieuwe Nieuwsklok

Nieuwsklok kopUitgeverij Em. De Jong is vanaf 2 maart de nieuwe uitgever van ‘ons’ Oisterwijks weekblad, de Nieuwsklok. Em. De Jong is een uitgever die in Midden-Brabant al een tiental weekbladen uitgeeft en dat zijn stuk voor stuk uitgaven die in de gemeenschap waar ze verschijnen een belangrijke plaats innemen. De kracht zit volgens de uitgever…

More Info: Click here