Gemeenteberichten 5 oktober 2017

Onderwerpen college 26 september:

 • Adviezen en besluitenlijsten van de commissies van 14 september 2017
 • Raadsinformatiebrief gezamenlijke outsourcing belastingen
 • Beslissing op bezwaar intrekken bouwvergunning Kerkhovensestraat
 • Beslissing op bezwaar bouwstop Kerkhovensestraat
 • Stand van zaken herontwikkeling KVL-terrein en Studiegebied
 • Monitor sociaal domein eerste halfjaar 2017 en kwartaalrapportage tweede kwartaal 2017
 • Beantwoording vragen ex art. 34 RvO ‘Ontslag bedrijfsleider Den Boogaard’
 • Gemeentelijke bijdrage collectieve ziektekostenverzekering
 • Vaststellen subsidieregelingen voor het kalenderjaar 2018
 • Beantwoording vragen ex art. 34 RvO ‘Gang van zaken Den Boogaard’

Omgevingsvergunningen:

Aangevraagd

 • Brede Steeg 13 Oisterwijk, het kappen van 9 coniferen
 • Rosepdreef 7 Oisterwijk, het opnieuw voegen van oud metselwerk
 • Dorpsstraat 21 Oisterwijk, het plaatsen van een gevelreclame
 • De Stappert 34 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

 • Laarakkerweg 21 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfsruimte
 • ‘T Vunderke 15 Moergestel, het plaatsen van dakkapel en luifel
 • Hoogstraat 21 Oisterwijk, het bouwen van een berging
 • Hoek Sebrechtsedijk – De Heistraat (L403) Moergestel, het vervangen van een afsluiterpost van olieleiding tracé Rotterdam-Geleen en plaatsing van electriciteitshuisje

Verlengd

 • Kloosterlaan 38 Moergestel, het bouwen van een bungalow

 

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Pijnendijk 2 te Moergestel, voor het uitbreiden van een paardenhouderij met een opslagloods. Dossiernummer 2017-0442.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Wildemanstraat 72 te Oisterwijk, voor het aanleggen van een gesloten bodem-energiesysteem. Dossiernummer 2017-0607.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 6 oktober gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

 

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Provincie Noord-Brabant voor de wijziging leidinggevende drank- en horecavergunning “Kafé van Leer” aan de Almystraat 14 in Oisterwijk
 • Aan Supermarkt Oisterwijk B.V. voor een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van de slijterij in de inrichting gevestigd aan het Fabriekspad 1 in Oisterwijk

 

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Werkzaamheden spoor en spoortunnel:

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de spoorwegtunnel. Deze wordt naast het spoor gebouwd aan de noordzijde van het station. In de herfstvakantie van 2017 wordt de tunnel onder het spoor geschoven. Een ingrijpende klus waarvoor het treinverkeer volledig wordt stilgelegd.

Als de tunnel op zijn plek ligt, wordt deze verder afgebouwd. Na de herfstvakantie kunnen reizigers de nieuwe tunnel al gebruiken. Begin 2018 wordt de vernieuwde tunnel volledig in gebruik genomen.

Voetgangerstunnel

Reizigers bereiken het middenperron nu nog via een overpad. Straks kan dat via een tunnel met trappen en liften. Dat is de meest veilige oplossing voor trein- en wegverkeer. Daarnaast krijgt het station een ingang aan de noordzijde waar ook een fietsenstalling komt. Om de plannen te realiseren wordt het 3e spoor, waar nu nog de sprinter naar Tilburg stopt, verwijderd.

Aanpassen overwegen

Het weghalen van het 3e spoor heeft ook gevolgen voor 2 nabijgelegen overwegen. De overwegen zijn aangepast, omdat het verkeer straks 2 in plaats van 3 sporen kruist. De overweg Blokshekken krijgt aparte fiets- en voetgangerspaden. Snel en langzaam verkeer worden zo beter van elkaar gescheiden.

Planning

Vrijdag 13 oktober tot en met maandag 23 oktober

In deze week schuift ProRail de tunnelbak onder het spoor bij station Oisterwijk. Daarnaast wordt deze week het 3e spoor verwijderd. Daarom worden ook de spoorwegovergangen Blokshekken en Heusdensebaan aangepast:

 • Spoorwegovergang Heusdensebaan: vrijdag 13 oktober 23.00 uur – dinsdag 17 oktober 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid. Nadat de overweg is aangepast is het niet meer mogelijk om komende uit de richting Heusdensebaan, de Nicolaas van Eschstraat in te rijden.
 • Haarenseweg: zaterdag 14 oktober 13.00 uur – zondag 15 oktober 9.00 uur. Vanwege werkzaamheden aan de spoorwegovergang wordt er een hijskraan opgesteld op de Haarenseweg ter hoogte van de spoorwegovergang. Doorgaand verkeer is niet mogelijk
 • Spoorwegovergang Blokshekken: dinsdag 17 oktober 23.00 uur – maandag 23 oktober 5.00 uur. Afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid
 • Almijstraat: dinsdag 17 oktober 23.00 uur – woensdag 18 oktober 23.00 uur. Vanwege werkzaamheden aan de spoorwegovergang wordt er een hijskraan opgesteld op de Almijstraat ter hoogte van de spoorwegovergang. Doorgaand verkeer is niet mogelijk
 • Vanaf station Oisterwijk rijden bussen in plaats van treinen.

Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch: 0900-9292 (€ 0,90 per minuut).

Regionale Veteranendag 2017:

Op zaterdag 28 oktober organiseert Stichting Veteranen Hart van Brabant de Regionale Veteranendag. Voor de veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Gilze en Rijen is het Vrijthof in Hilvarenbeek het middelpunt van het evenement. Veteranen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Tijdens het besloten programma bedanken de deelnemende gemeenten de veteranen voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld. De ontvangst is vanaf 13.00 uur in cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Om 14.00 uur start een bijzonder programma. Na het officiële gedeelte is er tot 17.30 uur de gelegenheid om bij te praten.

Openbaar programma

Rond het gemeentehuis in Hilvarenbeek (het Vrijthof), is van 10.00 uur tot 17.00 uur een openbaar en gratis toegankelijk evenement. Dit deel van het centrum wordt dan bezet door verschillende militaire voertuigen, een HAWK-luchtafweersysteem, observatie- en commandoposten en zelfs een volledig functionele veldkeuken. Leden van re-enactmentverenigingen als Bartje Compagnie, MARS en Peloton 48 bemannen de voertuigen en posten. Ook draagt de Nederlandse UNIFIL-vereniging (United Nations Interim Force in Lebanon) haar steentje bij aan het schouwspel.

Aanmelden

Alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Gilze en Rijen kunnen meedoen aan het besloten programma. De veteranen die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut in Doorn, hebben hiervoor via de gemeente een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u een veteraan uit de regio, maar u heeft geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u zich alsnog per mail aanmelden via  veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl onder vermelding van ‘aanmelding RVD 2017’.

Meer weten

Meer informatie staat u op de website www.veteranenhartvanbrabant.nl

 Uw raad:

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het
raadsspreekuur. U bent hierbij van harte welkom (tijden onder voorbehoud).
Gast van de Raad zijn?
De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in
de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl.
Inspreken
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt
u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor
14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen
inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.
Agenda’s en stukken en notulen
U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle
informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http://
oisterwijk.raadsinformatie.nl
Meer informatie:
• De besluitvorming en de stemmingen in de raad zijn te volgen via de button
“De Raad” http://oisterwijk.raadsinformatie.nl/leden
• Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk

Donderdag 5 oktober Raadsvergadering 20.00 uur
Donderdag 12 oktober Toelichting op de begroting 2018 19.30 uur
Donderdag 26 oktober Commissievergadering
over de begroting 19.30 uur
Donderdag 9 november Raadsvergadering begroting 2018 17.00 uur

Extra parkeerplaatsen Pannenschuur:

De gemeente realiseert extra parkeerplaatsen in de wijk Pannenschuur. In de straat Huysacker zijn al meer parkeerplaatsen. In de Zandacker worden deze begin november aangelegd. Aan het Pannenschuurplein is nu ook een extra parkeerplaats. Deze ligt op de plek waar eerst de pinkiosk stond.

Goed idee voor de buurt? Doe mee met Kern met Pit:

Het aanleggen van een speeltuin, een buurtmoestuin, activiteiten voor kinderen, een maaltijdkar, een nieuw buurthuis. Heb jij een goed idee om jouw buurt beter te maken? Je krijgt een jaar de tijd om jouw plan van de grond te krijgen. Doel bereikt? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én €1000,-.

Kern met Pit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en helpt je bij het waarmaken van jouw idee. Doe je mee, dan krijg je:

 • Coaching en begeleiding van een KNHM-adviseur
 • Begeleiding en advies van ingenieurs- & consultancybureau Arcadis
 • Een beloning van €1000,- als je je doel bereikt
 • Kans op het predicaat Kern met Pit
 • Je inschrijven voor Kern met Pit is vaak een keurmerk voor gemeenten en fondsen
 • Meedoen aan bijeenkomsten en workshops
 • Contact met andere deelnemers
 • Een eigen webpagina voor je project

Meedoen

Wil je met jouw idee meedoen aan Kern met Pit? Inschrijven kan tot en met 30 oktober via www.kernmetpit.nl

Buurt en gemeente realiseren samen speelveld:

Aan de Scheerman in Moergestel is een tijdelijk speelveldje aangelegd. De realisatie van het speelveld is te danken aan een samenwerking tussen de buurtbewoners en gemeente.

Door nieuwbouw is speelveld het Molenveldje verdwenen. Hierdoor bleef er in de buurt weinig speelgelegenheid over. Een aantal buurtbewoners is hierover in gesprek gegaan met wethouder Verhoeven. Resultaat: een speelveld aan de Scheerman met 2 goals en een bankje met prullenbak. Tijdens burendag op 23 september is het veldje officieel geopend samen met de buurt en wethouder Verhoeven.

Tijdelijk

Het speelveld aan de Scheerman is dus tijdelijk. Dat betekent niet dat er straks helemaal geen speelmogelijkheid meer is. Op het Molenveld komt uiteindelijk weer een plek voor kinderen om te spelen.

Zelf een plan

Heeft u ook een idee voor uw buurt? Praat eens met de gemeente over de mogelijkheden. Kijk op www.oisterwijk.nl/burgerparticipatie voor meer informatie.