gemeenteberichten 29 augustus 2019

Besluitenlijst college

 • Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019 – 2020
 • Toestemming raad voor aanpassing gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant
 • Beantwoording brief van 11 april 2019 inzake Laag Heukelomseweg
 • Sociaal plan en maatwerkakkoord herindeling Haaren
 • Bestuursrapportage 2019
 • Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties ten behoeve van de begroting 2020
 • Maatregelen tegen stofvorming door uitbreiding asfaltverharding Pijnendijk te Moergestel
 • Uitgangspunten loket Oisterwijk
 • Brief aan de VNG betreft de koepel adviesraden
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Duinenweg 3 te Oisterwijk 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoevenseweg 56 Oisterwijk, het aanleggen van betonnen duikers en een put en het graven van watergangen en een waterberging
 • Sportlaan ong. Oisterwijk, het kappen van 7 ratelpopulieren
 • Rietstraat 1 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde

Verleend

 • Tussen de panden De Lind 53 en 57 (het Lindeplein) Oisterwijk, het aanpassen van de bestrating
 • Sprendlingenstraat 35 Oisterwijk, het bouwen van een luifel

Verlengd

 • Gemullehoekenweg 121 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Centrummanagement Oisterwijk voor het houden van de Modedag op 8 september in de Dorpsstraat en de Lind Noord in Oisterwijk
 • Aan Stichting Small Talk Productions voor het houden van KLM Open Air op 31 augustus op het Lindeplein in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 6-8 september: vanwege Oisterwijk in Concert is het Lindeplein dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 8 september: vanwege de Modedag zijn de Dorpsstraat, De Lind Noord, De Lind Zuid en de Burgemeester Verwielstraat dicht voor al het verkeer behalve voetgangers.

Werkzaamheden Sportpark Den Donk

We werken aan de entree voor de nieuwe sportaccommodatie op Den Donk, het fietspad, de parkeerplaats en de aansluiting op de Sportlaan. Deze week zijn de rioleringswerkzaamheden gestart. Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de Nieuwsklok, sociale media van de gemeente of schrijf je in voor de nieuwsbrief: www.eepurl.com/dFr9Wf

Wegwerkzaamheden in gemeente Oisterwijk

Ook de komende maanden voeren we weer op verschillende plekken asfalteringswerkzaamheden uit in onze gemeente. Zo werken we aan de Poststeeg, de dubbele rotonde Moergestelseweg, fietspad Moergestelseweg, oversteek fietspad Akkerweg, Heibloemdijk, snelheidsremmers Langvennen-Oost en Pijnendijk. Ook worden kleine onderhoudswerkzaamheden gedaan op verschillende locaties. De exacte planning is nog niet bekend, maar de werkzaamheden zijn in de periode van half september tot en met november. Omwonenden worden geïnformeerd over de werkzaamheden in hun straat en we houden je op de hoogte via de Nieuwsklok.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wil jij energie besparen in huis, maar mis je budget? Vanaf 2 september is de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)’ weer aan te vragen.

De belangrijkste voorwaarde is dat je zowel eigenaar als bewoner van de aan te pakken woning bent. Ook moet je minimaal 2 maatregelen uitvoeren. Alle informatie over SEEH en de  voorwaarden waar je aan moet voldoen, lees je de op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl. De regeling is beschikbaar gesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Naast deze subsidie zijn er ook andere mogelijkheden om het verduurzamen van je huis te financieren. Kijk eens op onze website www.oisterwijk.nl/duurzaamwonen. Hier staat meer informatie over de weg richting een duurzaam huis.

Joannes Lenartzstraat fase 1 op schema

Sinds 12 augustus werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. Tijdens fase 1 werken we aan het gedeelte tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. De voetpaden zijn ondertussen alweer zo goed als klaar. We vervangen de straatkolken en gaan verder met het straatwerk. Vanaf ongeveer 9 september werken we aan fase 2. We passen dan de aansluiting met de Boxtelsebaan, Oude Haarenseweg en De Lind (Noord) aan. Deze aansluiting is dan afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. We proberen de aansluiting met De Lind (noord) zo lang mogelijk open te houden voor het verkeer.

Eerste water zwembad Den Donk

Het eerste water zit erin! Wethouder Stefanie Vatta, Zed de haai van Optisport en Ted van Schijndel (Van der Horst aannemers) gooiden alvast een emmertje water in het nieuwe bad Den Donk. Wij gaan het bad nu snel verder vullen zodat er vanaf half oktober gezwommen kan worden! Blijf op de hoogte via de Nieuwsklok, sociale media van de gemeente Oisterwijk of schrijf je in voor de nieuwsbrief via oisterwijk.nl/dendonk.

Burgemeester ontvangt eerste boekje Open Monumentendag

Vrijdag 23 augustus ontving burgemeester Hans Janssen het eerste boekje van de Open Monumentendag 2019. Het boekje werd uitgereikt door Joost van Iersel, voorzitter comité Open Monumentendag. Open Monumentendag is dit jaar op 15 september. En ook in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom kun je weer bijzondere locaties bezoeken. Het thema van deze Open Monumentendag is ‘Plekken van Plezier’. 11 locaties openen tussen 11.00 en 16.30 uur de deuren voor bezoek. Om 11.00 uur opent wethouder Peter Smit de Open Monumentendag bij het Raadhuis op de Lind. De afsluiting is bij ontmoetingsruimte De Voorhof aan de Kerkstraat 64, naast het Lodewijkskerkje. De wethouder reikt dan om 17.00 uur de jaarlijkse Monumentenprijs uit. Wil jij ook een boekje? Het ligt voor je klaar op het gemeentekantoor aan de Lind 44 of bij TIP Oisterwijk, Spoorlaan 82D (Tiliander).

Arbeidsmarkt Dichtbij: hét werkevenement van Oisterwijk

Woon je in Moergestel, Oisterwijk, Heukelom of Haaren en ben je op zoek naar een (andere) baan? Wil je in contact komen met de leukste werkgevers die hier gevestigd zijn? Kom dan naar Arbeidsmarkt Dichtbij: op 8 oktober ontmoeten werkgevers en werkzoekenden elkaar tijdens hét werkevenement van Oisterwijk.

Misschien ben je goed met computers, werk je graag in de tuin, ben je heel zorgzaam of kun je goed tekenen. Misschien ben jij een echte regelneef, ben je gestructureerd of juist chaotisch en creatief. Iedereen heeft iets waar-ie goed in is: een talent. Ook jij. Misschien wel zonder dat je dat doorhebt. Omdat je denkt dat iedereen kan wat jij kunt. Of omdat het -in jouw ogen- niet iets is wat je goed kan, maar wat je gewoon leuk vindt om te doen. Wat nou als je jouw kwaliteiten kunt inzetten in een baan dichtbij huis?

Werkgevers zoeken jou!

In Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren zijn veel werkgevers gevestigd. Stuk voor stuk sterren op hun vakgebied. En ze halen jou graag binnen: een inwoner met een talent en de wil om dat talent te ontwikkelen. Wat jouw talent ook is: ze willen je graag ontmoeten!

Waar en wanneer

Arbeidsmarkt Dichtbij is op dinsdag 8 oktober, van 16:00 uur tot 18:30 uur, in Tiliander, Oisterwijk. Meld je aan via www.oisterwijk.nl/arbeidsmarktdichtbij. Heb je vragen die niet beantwoord worden op onze website? Stuur dan een e-mail naar banenmarkt@oisterwijk.nl.