Gemeenteberichten week 2 2019


Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Lind 47 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand
 • Schoolstraat 48 Moergestel, het bouwen van een woning
 • Postelstraat 26 en 28 Moergestel, het bouwen van 2 woningen
 • Oisterwijkseweg 56 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Sprendlingenpark 20 Oisterwijk, het oprichten van twee vuurwerkopslagplaatsen en een ruimte t.b.v. een waterbassin

Verleend

 • Biezenstraat 45 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Kerkstraat 61 Oisterwijk, het plaatsen van een carport
 • Hild 4 Moergestel, het herbouwen van een landbouwschuur

Verlengd

 • De Lind 53 en 55A Oisterwijk, het renoveren van het pand

Ingetrokken

 • Groenstrook voor het station Oisterwijk, het kappen van een kastanje boom

Vergunningen / ontheffing evenementen horeca

 • Ontheffing van het geluid aan Swietelsky Rail Benelux B.V. voor werkzaamheden aan het spoor binnen de gemeente Oisterwijk van 11 tot 13 mei
 • Vergunning aan Stichting KansPlus Oisterwijk e.o. voor het houden van de Kansplus Lichtjestour op 2 februari

Melding

 • Voor het organiseren van Taxandria Nieuwjaarscross in het bos bij de Adervendreef in Oisterwijk op 12 januari
 • Voor een festiviteit aan de Sportlaan 24 in Oisterwijk op 12 januari

Jaarwisseling rustig verlopen

De nacht van 2018 op 2019 is ook dit jaar weer redelijk rustig verlopen. Weinig meldingen van overlast en weinig schade.

De gemeente neemt vooraf maatregelen om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Toch kan enige schade nooit helemaal voorkomen worden. We hebben de maatregelen en de schades (tot nu toe) voor u op een rij gezet.

 • Er zijn ongeveer 50 afvalbakken weggehaald op vandalismegevoelige plekken als het Lindepark en het Willem van der Aapark
 • De parkeerautomaten zijn afgesloten met speciale kappen
 • In Moergestel is een kledingcontainer afgebrand. De brand is geblust voordat dat deze kon overslaan naar het naastgelegen gebouw
 • Er zijn 5 afvalbakken opgeblazen
 • Er zijn 5 verkeersborden vernield
 • In verschillende straten zijn de deksels van putten afgeblazen

Bevroren groenafval in je container

Bij vorst kan de inhoud van jouw GFT-container bevriezen, bijvoorbeeld als er veel bladafval in zit. Het afval komt dan vast te zitten in de container. Hierdoor wordt de container tijdens de ophaalronde soms niet goed leeggemaakt.

Controleer daarom tijdens de echt koude dagen je container voor je deze aan de straat zet. Zit het afval vast? Maak het eerst even los met bijvoorbeeld een hark. Jouw container kan daarna als vanouds worden geleegd.

Werk jij mee aan een veilige buurt?

Wil jij meewerken aan een veilige buurt? Het buurtpreventieteam is op zoek naar vrijwilligers.

Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken praatjes met buurtbewoners en weten zo wat er leeft in de buurt. Op die manier maken ze bewoners attent op onveilige situaties.

Ook stelt de politie of gemeente soms een gerichte vraag aan het buurtpreventieteam, bijvoorbeeld bij een golf aan woninginbraken/fietsendiefstal/auto-inbraken/zakkenrollerij. De vraag kan dan zijn om in een specifieke wijk aanwezig te zijn om mensen aan te spreken of informatiemateriaal uit te delen om mensen bewust te maken van wat zij zelf aan een betere veiligheid kunnen doen.

Zelf je tijd indelen

Het huidige buurtpreventieteam bestaat nu uit 10 vrijwilligers. De gemeente zorgt voor kleding, zodat ze herkenbaar hun werk kunnen doen. Daarnaast organiseert de gemeente samen met de wijkagenten 4 keer per jaar een themabijeenkomst/training in combinatie met een werkoverleg. De tijd mag je naar eigen inzicht indelen.

Aanmelden

Aanmelden kan via gemeente@oisterwijk.nl. Na aanmelding krijg je een korte screening door de politie. Ook word je uitgenodigd bij het volgende werkoverleg. Je krijgt dan meer informatie en er worden vervolgafspraken gemaakt. Meer weten? Stuur een mailtje naar de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl of neem contact op met de wijkagent. Op de website www.politie.nl kun je opzoeken wie je wijkagent is.

Voedsel1000 – Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid.

Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe behouden we een schone lucht en een vruchtbare bodem? En bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen.

Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en proberen samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen legt de provincie vast in het eerste Brabantse Voedselbesluit. Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem?Voedsel1000 is op dinsdag 19 februari. De locatie is het Congrescentrum 1931 in Den Bosch. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Meld je aan via www.voedsel1000.nl.

Nieuwe Stichting Leergeld geeft Oisterwijkse kinderen duwtje in de rug

Kinderen van gezinnen met weinig geld in onze gemeente kunnen voortaan een steuntje in de rug krijgen van de Stichting Leergeld.

Als het een gezin niet lukt om geld bij elkaar te krijgen voor een schoolreisje, voor de contributie van de voetbalclub of voor spullen die nodig zijn op school betaalt Leergeld de rekening. De nieuwe stichting is officieel op 1 januari van start gegaan.

Het allerbelangrijkste voor de stichting Leergeld is dat kinderen in Oisterwijk niet in een isolement raken. Dat ze de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Voor de meeste leeftijdsgenootjes is dat heel normaal, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben is het vaak onmogelijk om zo’n extraatje te bekostigen. Gewoon meedoen betekent voor kinderen dat ze meer eigenwaarde krijgen, dat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen.

De stichting Leergeld heeft in heel Nederland afdelingen die als financieel vangnet werken. Dat gebeurt op een heel laagdrempelige manier. Via de site www.leergeldoisterwijk.nl kan iemand rechtstreeks een aanvraag doen. Tijdens een huisbezoek wordt samen bekeken wat de mogelijkheden zijn. Een fiets, een computer of het betalen van zwem- of muziekles: Er kan veel.

De Stichting Leergeld Oisterwijk krijgt subsidie van de gemeente Oisterwijk. Komend jaar hoopt de nieuwe stichting ongeveer 75 kinderen te helpen.

Blijf ook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Sportpark Den Donk

En schrijf je in voor de nieuwsbrief! Dat kan via http://eepurl.com/dFr9Wf. Of maak gebruik van de QR code om je in te schrijven.