Gemeenteberichten week 41 2018

ZAPpers in het zonnetje gezet

 

Vrijdag 28 september werden de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers) in het zonnetje gezet door wethouder Peter Smit.

ZAPpers hebben een belangrijke taak in onze Parel in ’t Groen: het hele jaar door ruimt deze groep vrijwilligers in de gemeente actief zwerfafval op. En dat wordt gewaardeerd! Onder het genot van een hapje en drankje kwamen alle ZAPpers samen om ervaringen uit te wisselen met elkaar en de gemeente.

Ook ZAPper worden?

ZAPper zijn geeft veel voldoening. “Ik heb een afgebakend stukje waar ik Zap en voel het als een eigen verantwoordelijkheid om dit stukje schoon te houden en geniet ervan als het stukje weer schoon is”, aldus een deelnemer. Wil jij ook een actieve bijdrage leveren aan een schone buurt? Word dan ook ZAPper.

Eigen tijd indelen

ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze op pad gaan om de buurt schoon te houden. Je krijgt van de gemeente de spullen die je nodig hebt, zoals een hesje, vuilniszakken en een grijper. Vuilniszakken vol? De gemeente haalt ze gratis op na een appje van de ZAPpers.

Meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar Maurice van de Sande, via gemeente@oisterwijk.nl.

Praat 23 oktober mee over een toegankelijke gemeente

Zijn onze stoepen wel rolstoelvriendelijk? Zijn onze brieven duidelijk voor iemand die niet goed kan lezen? Is de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl te gebruiken als je niet goed kunt zien? Over deze en meer vragen willen we graag met u in gesprek, zodat ook inwoners met een beperking mee kunnen doen in onze gemeente.

De bijeenkomst is op dinsdag 23 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in het raadhuis, De Lind 56. We praten over de hindernissen die u kent of meemaakt als u met ons ‘zaken’ doet. Dit bedoelen we in de meest brede zin. Denk bijvoorbeeld aan hindernissen vanwege lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke handicaps. We nodigen niet alleen maatschappelijke organisaties uit om mee te denken, maar ook u als inwoner.

Aanmelden

Komt u ook? Aanmelden kan tot 22 oktober. Stuur hiervoor een e-mail naar Jibbe.scheenstra@oisterwijk.nl. Voor vragen kunt u ook op dit mailadres terecht.

Na de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst willen we in beeld krijgen waar de problemen in onze gemeente liggen. Waar moeten we op letten en wat moet er veranderen zodat iedereen mee kan doen? Welke verbetering zijn als eerste nodig? En vooral hoe we zorgen dat in de toekomst onze gemeente voor iedereen toegankelijk is.

Klaar!

Het was hard werken en soms een beetje lastig voor het verkeer, maar de Heukelomseweg is weer open! En het eindresultaat mag er wezen.

Gemeentelijke subsidieregelingen voor het jaar 2019

De subsidieregelingen voor het sociaal domein, sport en cultuur voor het jaar 2019 zijn 25 september vastgesteld. Deze subsidieregelingen staan op www.oisterwijk.nl/subsidie.

Wilt u voor het jaar 2019 subsidie aanvragen? Doe dit dan voor 1 november 2018 via de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl/subsidie. U heeft hiervoor e-Herkenning nodig. U kunt alleen subsidie aanvragen als u dit namens een bedrijf, stichting, coöperatie of een ander soort organisatie doet.

Heeft u vragen over de subsidieregelingen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Geheimhouding persoonsgegevens

Zonder uw schriftelijke toestemming geeft de gemeente uw adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres krijgen? Vraag de gemeente om geheimhouding.

Aanvragen geheimhouding kan op 2 manieren:

Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Oisterwijk. Wilt u ook niet dat een vorige woongemeente gegevens verstrekt? Doe dan ook een verzoek om geheimhouding bij die gemeente.

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren (bijvoorbeeld de Belastingdienst), hebben altijd toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

Samen met ContourdeTwern, de lokale winkeliers en horeca
Eerste mantelzorgcompliment “nieuwe stijl” uitgereikt

 

Iedereen die in onze gemeente voor een naaste zorgt, verdient een compliment. Dat was de boodschap van wethouder Dion Dankers bij het uitreiken van het eerste, vernieuwde mantelzorgcompliment. Op deze manier wil de gemeente Oisterwijk de mantelzorgers bedanken voor hun inzet en goede zorgen van het afgelopen jaar.

Jaarlijks zet de gemeente Oisterwijk mantelzorgers in het zonnetje, maar dit jaar doen we dat op een andere manier. Samen met ContourdeTwern en Centrummanagement Oisterwijk heeft de gemeente Oisterwijk een nieuwe tegoedbon ontwikkeld die bij de lokale ondernemers te besteden is. ContourdeTwern overhandigt deze bon persoonlijk aan de mantelzorgers. Dat is niet alleen persoonlijker, maar biedt ook de mogelijkheid eventuele andere (hulp)vragen van de mantelzorgers in beeld te krijgen en hen daarna gerichte ondersteuning te kunnen bieden.

Eerste compliment uitgereikt

De heer en mevrouw Potters ontvingen vandaag het eerste mantelzorgcompliment. Mevrouw Potters zorgt al enkele jaren intensief voor haar man. Meneer Potters heeft de afgelopen jaren problemen gehad met zijn gezondheid. Hij is hierdoor verzwakt en heeft de gehele dag zuurstof én zorg nodig. “Mevrouw Potters en alle andere mensen in onze gemeente die langere tijd intensief een partner, familielid, buur of kennis ondersteunen, verdienen onze waardering. Mantelzorgers maken het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en zijn van onschatbare waarde,” aldus wethouder Dion Dankers.

Compliment aanvragen?

Het mantelzorgcompliment 2018 bestaat uit 2 bonnen met elk een waarde van € 12,50. Deze bonnen zijn te verzilveren bij winkeliers en horecaondernemers in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Een compliment kan aangevraagd worden met een formulier bij ContourdeTwern. Ga hiervoor naar de balie van ContourdeTwern aan de Blokshekken 3, kijk op www.contourdetwern.nl of neem contact op via 013 5284080.

Jonge mantelzorgers

Ook kinderen en jongeren die zorgen, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden! Als er in het gezin iemand veel zorg nodig heeft, kunnen kinderen en jongeren al vroeg te maken krijgen met de zorg- of huishoudelijke taken. Zonder dat zij het weten zijn zij al jong mantelzorger. Zij lopen hier zelf vaak niet mee te koop. Wij willen hen in het zonnetje zetten en een mantelzorgcompliment aanbieden. Ken jij of ben jij iemand tussen de 12 en 23 jaar, die zorgt voor iemand anders uit de gemeente Oisterwijk? Stuur dan voor 10 november een mail aan de jongerenwerker van ContourdeTwern via jerrykrones@contourdetwern.nl en geef hierin aan wie je wilt aanmelden en waarom. Doen hoor, want deze jonge mantelzorgers verdienen het!

Meer dan een compliment

Naast het mantelzorgcompliment doet de gemeente meer om mantelzorgers te ondersteunen.

Zoals respijtzorg: de zorg wordt dan even overgenomen door een vrijwilliger of professional, waardoor de mantelzorger op adem kan komen. Ingrid Oosterling, mantelzorgconsulent bij ContourdeTwern: “Mantelzorgers weten vaak niet dat ze aanspraak kunnen maken op deze ondersteuning en waar zij terecht kunnen met al hun vragen en zorgen. Met deze persoonlijke aanpak willen we hierin verandering brengen.”

Meer informatie
Meer informatie, de voorwaarden en een lijst van deelnemende winkeliers vind je op www.contourdetwern.nl/Oisterwijk. Je kunt ook bellen naar ContourdeTwern via 013-5284080 of mailen naar Ingrid Oosterling: ingridoosterling@contourdetwern.nl.

College stelt raad voor woningbouw mogelijk te maken op 3 locaties

Met het voorstel aan de gemeenteraad om de bestemmingsplannen van 3 locaties te wijzigen, namelijk die van (1) het KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (oost), (2) locatie De Wingerd en (3) Het Korenkwartier, wil de gemeente Oisterwijk een stevige stimulans geven aan de woningbouw in de gemeente.

Wethouder Peter Smit: “De vraag naar (nieuwbouw)woningen is groot in onze gemeente. Een van de opdrachten aan het college, en mij in het bijzonder, is te zorgen voor woningbouw. Als de gemeenteraad instemt met deze plannen zorgen we voor woningen in diverse segmenten, waaronder sociale huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Totaal gaat het om zo’n 50 woningen.”

KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg

Aan de noordoostzijde van het KVL-terrein stelt de gemeente 24 woningen voor. Hier geldt nu nog de bestemming ‘bedrijven’. Vanwege de grote vraag naar woningbouw en omdat bedrijven veelal hun plek vinden in de historische gebouwen op KVL, is de gemeente in gesprek gegaan met ontwikkelaar BPD over een andere invulling. Het betreft hier woningen boven de goedkope koopgrens, maar die ook geschikt zijn voor starters.

De Wingerd

Op de vrijgekomen locatie van voormalige basisschool “De Wingerd” wil de gemeente ruimte bieden aan maximaal 14 sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Wethouder Peter Smit: “Deze wens komt voort uit de herijkte woonvisie 2011-2021. Hiermee komen we tegemoet aan de ambitie om meer aanbod te creëren voor deze specifieke doelgroep.”

Het Korenkwartier

Op de voormalige Boerenbond-locatie aan de Schoolstraat in Moergestel, dit plan wordt nu “Het Korenkwartier” genoemd, gaat het om 10 rijwoningen in de middel dure prijsklasse en 2 tweekappers in de dure prijsklasse.

De gemeenteraad behandelt de voorstellen in de raadsvergadering van 15 november 2018.