Berichten

Afvalkalender werkt niet goed

De afvaldienstkalender werkt niet goed door een storing. Dit geldt voor de website http://oisterwijk.afvalstoffendienstkalender.nl/ en de app.
Reden van de storing is het extreem hoge aantal bezoekers in de app en op de website. Hierdoor werkt het systeem niet goed meer. Klachten zijn onder andere een trage werking of een foutmelding bij de invoer van een adres. De afvalstoffendienst werkt aan herstel.
Wilt u toch een melding doorgeven via de gemeente of rechtstreeks aan de afvalstoffendienst, geef dan ook de postcode en het huisnummer door.

Powered by WPeMatico

Correctieve herziening bestemmingsplan buitengebied

In april 2015 heeft de gemeenteraad van Oisterwijk een correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Hiertegen is een aantal beroepsprocedures ingesteld, onder andere door de Brabantse Milieufederatie en de Stichting behoud Leefbaarheid Molenakkers.Op grond van deze beroepschriften zijn enkele bestemmingsplanregels vernietigd. In het plan waren regels opgenomen die beperkte ontwikkelingen in de veehouderij mogelijk maakten, zolang deze ontwikkelingen niet zouden leiden tot een toename van de ammoniakuitstoot. Een toename van ammoniakemissie kan namelijk leiden tot negatieve effecten op nabijgelegen Natura-2000 gebieden, wat niet is toegestaan.Uitstoot gassen vee in de wei
Ondanks de vergaande inperking van de mogelijkheden van de veehouderij en het uitgebreide onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt, vindt de Raad van State dit niet voldoende. Er had ook gekeken moeten worden naar de emissie die ontstaat door een toename van dieren buiten de stallen, bijvoorbeeld als het vee in de wei staat. Hierover regelt het bestemmingsplan niets. Negatieve effecten op de Natura-2000 gebieden kunnen daarom niet uitgesloten worden en het gedeelte van de bestemmingsplanregeling die ontwikkelingen mogelijk maakte, is vernietigd.Dit betekent concreet dat, op grond van het bestemmingsplan, geen verandering meer is toegestaan in het bestaande aantal dierplaatsen, diersoorten en bestaande stalsystemen. Dit heeft gevolgen voor alle aanvragen en meldingen waarbij een wijziging op één of meerdere van deze aspecten aan de orde is. De gemeente is zich op dit moment aan het beraden op de uitspraak, de mogelijke gevolgen hiervan en de wijze waarop hiermee het beste kan worden omgegaan.

Powered by WPeMatico

Veilig met vuurwerk tijdens de Donkere Dagen

Het hoort er toch wel een beetje bij: vuurwerk om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. Als het maar op een veilige manier gebeurt. De veiligheidsregio en de Brandweer  Midden-West Brabant geven een kort overzicht van tips, vooral gericht op het veiligstellen van de omgeving waarin je vuurwerk afsteekt.
Sluit ramen en deuren
Een brandende vuurpijl wil je liever niet in je huis hebben. Zorg dat je vuurwerk buiten houdt en sluit daarom op oudjaarsavond al je ramen en deuren. En kijk ook of er vuurpijlen in je dakgoot terecht komen.
Let op je omgeving
Steek vuurwerk nooit te dicht bij een huis, dier of mens af. Kies een rustige plek uit. Let ook op de windrichting, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook is het belangrijk dat er rondom oud en nieuw geen spullen op straat liggen die in brand gestoken kunnen worden. Zet bijvoorbeeld kliko’s, zwerfafval en tuinmeubilair op een veilige plaats. Zo kun je zelf helpen brand te voorkomen. En blus plastic voorwerpen zoals een kliko, brievenbus of prullenbak altijd met zand. Bij twijfel belt je 112.
Emmertje water bij de hand
Heb uit voorzorg altijd een emmer water bij de hand. Om snel een eventuele brandwond te kunnen koelen of vuur te doven.
Maak je lontje langer
Deze tip kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Gebruik bij het afsteken van vuurwerk een aansteeklont en een vuurwerkbril en zet vuurpijlen stabiel rechtop. Gebruik bijvoorbeeld een PVC buis die je in de grond slaat, een fles gevuld met zand of water of een vuurwerkklem.
Opruimen
Zorg dat je het nieuwe jaar ook weer schoon en veilig begint. Gooi een emmer water over je vuurwerkafval en ruim het vervolgens meteen op. Dit kan gewoon bij het huisvuil. Op een (brand)veilig nieuwjaar!

Powered by WPeMatico

Parkeerautomaten beschermd tegen vuurwerk

Om vuurwerkvandalisme op de parkeerautomaten te voorkomen, plaatst de gemeente op verschillende momenten een vuurwerkbeschermer over de parkeerbetaalautomaten. De beschermer wordt op verschillende dagen en tijdstippen geplaatst. Betalen is dan niet mogelijk en parkeren is op die momenten gratis.
Let op: Wanneer een parkeerautomaat niet is afgesloten moet u gewoon betalen!
De beschermer wordt op verschillende momenten op de volgende dagen geplaatst:
Dinsdag 27 decemberWoensdag 28 decemberDonderdag 29 decemberVrijdag 30 decemberZaterdag 31 decemberZondag 1 januari

Powered by WPeMatico

Van uw kerstboom af na de feestdagen

Wilt u na de feestdagen niet met uw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de vele verzamelplaatsen in de gemeente. Uw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.U mag uw lege kerstboom van maandag 2 januari tot en met maandag 9 januari 2017 op een verzamelplaats achterlaten. De boom wordt versnipperd en de houtsnippers hergebruikt in de plantsoenen.
Verzamelplaatsen
Centrum van Oisterwijk
op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpadop het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124Waterhoef
op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap MegenstraatOisterwijk-West
op het Icaruspleinop de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan HuyberslaanPannenschuur
op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouwop het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oostop het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerkop het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der LindenstraatWillem van der Aapark: op zondag 8 januari voor het vreugdevuurSchoutenbuurt en omgeving
op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/EsschebaanKlompven/Eikenven en omgeving
op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het KlompvenDe Bunders
op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de BiezenstraatDe Brede Steeg en omgeving
op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de EmmalaanDe Scheepersdijk en omgeving
voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakkenHeukelom
op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het HeikesspoorMoergestel
op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraatop het gazon aan de Kasteellaan

Powered by WPeMatico

Andere ophaaldagen afval Kerst en Nieuwjaar

Omdat de feestdagen dit jaar deels op doordeweekse dagen zijn, worden de ophaaldagen van het afval in december aangepast.
Gft-afval
Inzameling van maandag 26 december verplaatst naar dinsdag 27 decemberPMD (verpakkingsafval van plastic, metaal en drankkartons)
Inzameling van maandag 26 december verplaatst naar zaterdag 24 decemberKCA (Klein chemisch afval)
Op donderdag 22 en 29 december komt de chemokar nietKringloopwinkel
De kringloopwinkel sluit op 24 en 31 december om 14.00 uurAltijd op de hoogte
Wilt u altijd op de hoogte zijn van de actuele ophaaldagen? Download de Afvalstoffendienst App.

Powered by WPeMatico

Premie collectieve zorgverzekering minima omlaag

Heeft u een collectieve zorgverzekering via de gemeente of wilt u die aanvragen voor 2017? Goed nieuws, de premies voor 2017 vallen €10,- lager uit. U hoeft dus minder te betalen. Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Oisterwijk een collectieve zorgverzekering aan. U krijgt korting op een basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bij VGZ of CZ.
Aanmelden
Of u gebruik kunt maken van de collectieve zorgverzekering, hangt van uw inkomen en vermogen af. Hierover leest u meer op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering doet u op www.gezondverzekerd.nl. Hier staan ook de nieuwe bedragen.
Pakket
Beide verzekeraars bieden 2 pakketten aan met een uitgebreide dekking voor bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie, tandartskosten en eigen bijdrage WMO. De gemeente geeft u een korting op de maandpremie. Meer informatie over dekking en premies staat op www.gezondverzekerd.nl.

Powered by WPeMatico

Rechtdoor voor een veiliger spoor

De gemeente wil de spoorwegovergang Heusdensebaan veiliger maken en de verkeersdoorstroming verbeteren. Een van de maatregelen is een verplichte rijrichting voor rechtdoor. Hiermee wil het college voorkomen dat er op de spoorwegovergang verkeer stil komt te staan. Dit gebeurt wanneer auto’s moeten wachten op verkeer dat vanuit de Heusdensebaan direct na het passeren van de spoorwegovergang linksaf de Nicolaas van Eschstraat in wil rijden. De verplichte rijrichting is een van de maatregelen die nodig zijn om de spoorwegovergang Heusdensebaan veiliger te maken en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Daarnaast heeft ProRail een plan gemaakt voor een ander seinsysteem waardoor de overweg pas dicht gaat als er daadwerkelijk een trein aan komt.De Nicolaas van Eschstraat blijft een tweerichtingsstraat en is vanaf de Joannes Lenartzstraat en de Spoorlaan te bereiken. Een verkeersbesluit hierover was al in 2015 genomen maar is na vragen uit de wijk, op verzoek van de raad heroverwogen. Op 24 mei j.l. organiseerde de gemeente daarom opnieuw een bijeenkomst om bewoners te horen over hun zorgen.
Onafhankelijk advies
Om een goede afweging te kunnen maken heeft het college ook advies gevraagd aan het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Deze heeft een analyse gemaakt van de veranderde verkeerscirculatie in de wijk bij het instellen van de verplichte rijrichting. De conclusie van het rapport is dat de gevolgen voor de verkeersveiligheid in de wijk gelijk blijven. Daarnaast is er geen andere passende maatregel die net zo effectief is om de verkeersdoorstroming op de spoorwegovergang te vergroten.
Aanpak Joannes Lenartzstraat
Niet alleen de veiligheid op de spoorwegovergang wordt aangepakt. De gemeente wil ook de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren in de Joannes Lenartzstraat. De gemeente gaat met bewoners in gesprek over passende maatregelen in die straat.De verplichte rijrichting voor rechtdoor wordt in oktober 2017 ingesteld en ondersteund met fysieke maatregelen.

Powered by WPeMatico