Berichten

Werk aan de weg in september en oktober

In september en oktober laat de gemeente verschillende werkzaamheden aan de weg uitvoeren in Oisterwijk en Moergestel. Hierdoor wordt op sommige plaatsen het verkeer omgeleid. Wanneer precies aan weg wordt gewerkt en welke opleidingen er dan zijn, maakt de gemeente bekend via bewonersbrieven, in officiële publicaties in de Nieuwsklok en met verkeersborden ter plaatse.
Het gaat om de volgende locaties en werkzaamheden:
Rotonde Oirschotsebaan-Oirschotseweg-Spoordonkseweg: deze rotonde krijgt een nieuwe asfaltdeklaagOirschotseweg: het deel van de Oirschotseweg tussen de rotonde bij de Spoordonkseweg en de aansluiting met Vossenhoorn/Heikant krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. Bij de rotonde is nu over een lengte van ongeveer 60 meter een versmalling van de rijbaan. Deze verdwijnt. De weg wordt overal even breed. Ook kom er een nieuwe wegmarkering. De snelheidremmers worden beter zichtbaar gemaaktStokske, Moergestel: het gedeelte van het Stokske tussen Oostelvoortjes en de Waterhoefstraat krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. Ook worden de grasstenen vervangenGemullehoekenweg: het deel van de rijbaan van de Gemullehoekenweg tussen de Kivitslaan en de Heisteeg krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. Het verkeersplateau bij de aansluiting met de Heisteeg wordt helemaal geasfalteerdBurgemeester Verwielstraat: het deel van de Burgemeester Verwielstraat tussen huisnummer 29 en de rotonde bij de Groenstraat krijgt een nieuwe asfaltdeklaagVloeiweg: het deel van de Vloeiweg tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Baerdijk krijgt een nieuwe oppervlaktebehandeling (slijtlaag)Baerdijk: het deel van de Baerdijk tussen de Kerkstraat en de Vloeiweg krijgt een nieuwe oppervlaktebehandeling (slijtlaag)Europalaan: het deel van de Europalaan tussen de Moergestelseweg en de Emmalaan krijgt een nieuwe oppervlaktebehandeling (slijtlaag)Kleinere asfaltreparaties: op verschillende locaties zijn kleinere reparaties aan de weg nodig. Het gaat dan om het opvullen van gaten of scheuren. Hiervoor zijn geen wegomleidingen nodig
De werkzaamheden kunnen alleen doorgaan bij goede weersomstandigheden. Bij slecht weer kan het dus nodig zijn de werkzaamheden te verplaatsen naar een later tijdstip. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. uit Tilburg. Voor vragen kunt u terecht bij de gemeente (013) 529 13 11 of mail gemeente@oisterwijk.nl.

Powered by WPeMatico

Uitbreiding gratis parkeren centrum Oisterwijk

Om de parkeerdruk in de woonstraten rondom het centrum te verlichten, stelt de gemeente extra parkeerplaatsen beschikbaar waar gratis kan worden geparkeerd. Het gaat om een proef tot en met oktober 2016. Daarna wordt de proef geëvalueerd. Op de volgende plaatsen kan nu gratis worden geparkeerd:
Terburghtweg, achter de LidlBlokshekken, naast het Rode Kruis/brandweergebouwSpoorlaan, tussen Q-Park en de Joh. Lenartzstraat
Vergunninghouders kunnen daarnaast terecht in het voor hen gereserveerde parkeervak.

Powered by WPeMatico

Uitbereiding gratis parkeren centrum Oisterwijk

Om de parkeerdruk in de woonstraten rondom het centrum te verlichten, stelt de gemeente extra parkeerplaatsen beschikbaar waar gratis kan worden geparkeerd. Het gaat om een proef tot 31 oktober 2016. Daarna wordt de proef geëvalueerd. Op de volgende plaatsen kan nu gratis worden geparkeerd:
Terburghtweg, achter de LidlBlokshekken, naast het Rode Kruis/brandweergebouwSpoorlaan, tussen Q-Park en de Joh. Lenartzstraat
Vergunninghouders kunnen daarnaast terecht in het voor hen gereserveerde parkeervak.

Powered by WPeMatico

Geen chemokar op 4 en 11 augustus

Door de vakantie vervalt de chemokar op 2 locaties in augustus. Het gaat om:
4 augustus: parkeerplaats Jumbo, Moergestel11 augustus: parkeerplaats Emté, Pannenschuurlaan Oisterwijk
U kunt wel gewoon op zaterdag bij de milieustraat terecht. In september is de chemokar weer volgens schema op locatie.

Powered by WPeMatico

Onderzoek klantervaring maatschappelijke ondersteuning

Hoe ervaren klanten de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning die ze krijgen van de gemeente? Dat is de vraag die onderzocht is door onderzoeksbureau PON voor de gemeenten Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en Dongen. Het onderzoek is in de 1e helft van 2016 gedaan.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van hun inwoners die niet op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Die ondersteuning is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om jaarlijks te meten hoe de klanten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren.
Resultaten gemeente Oisterwijk
De meeste Wmo klanten ervaren problemen bij het op orde houden van het huishouden en moeilijkheden met binnenhuis en/of buitenhuis verplaatsenMeer dan 68% van de klanten weet waar ze moeten zijn met hun hulpvraag, 57% vindt dat zij snel geholpen werdenEen groot deel (67%) van de klanten was niet op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuners. 60% neemt zelf iemand (uit zijn omgeving) mee naar het gesprekKlanten zijn positief over het keukentafelgesprek. 63% is tevreden over de medewerker van de gemeente die het gesprek met hen voerde. 67% van de klanten is tevreden over de manier waarop er naar hen werd geluisterd. 70% is tevreden over de deskundigheid van de medewerkerVoor 71% levert de ontvangen ondersteuning het gewenste resultaat opHet merendeel van de klanten (62%) is tevreden over de gekozen oplossing. Toch is 25% ontevreden over de gekozen oplossingEen deel van de ondervraagden denkt niet terug te kunnen vallen op familie of vrienden (28%), mensen in de buurt (57%) of vrijwilligers (50%) wanneer zij hulp nodig hebben59% ontvangt hulp of zorg van partner, familie, vrienden of buren. 16% denkt dat er sprake is van overbelasting bij deze zorgverleners Aan de slag
De gemeente gaat aan de slag met de resultaten. Concrete actiepunten zijn:
Samen met de cliëntondersteuners verbetert de gemeente de communicatie richting klantenMet het Senioren kennisnetwerk (SKN) bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor inzet van vrijwilligersvervoerMedewerkers van de gemeente bespreken tijdens het evaluatiegesprek met de klant de kwaliteit van de ondersteuningDe cliëntondersteuners hebben een signaleringsfunctie wanneer zich problemen voordoen. Met hen zijn afspraken gemaaktHet verbeteren van het sociale netwerk van klanten zodat er meer mogelijkheden zijn om terug te vallen op de omgevingBeter ondersteuning van mantelzorgers
Wilt u alle resultaten nog eens nalezen? Download het rapport ‘Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016’ of de samenvatting van de resultaten van de gemeente Oisterwijk. Het rapport ligt ook ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor.

Powered by WPeMatico

Nieuwe monumentencommissie

De gemeente Oisterwijk telt 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten.Deze cultuurhistorische monumenten maken onze gemeente aantrekkelijk. Daarom vindt de gemeente Oisterwijk het belangrijk om deze monumenten te behouden en te beschermen. Zo is er voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouwing, verbetering of onderhoud, een vergunning nodig.
De monumentencommissie
De gemeente Oisterwijk laat zich hierover adviseren door een onafhankelijke monumentencommissie. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de Monumentencommissie belangrijk.
Meer informatie
Sinds 1 juli 2016 heeft de gemeente een nieuwe monumentencommissie. De commissie is benoemd voor 3 jaar en vergadert 1 keer per 3 weken. De vergaderingen van de monumentencommissie zijn altijd openbaar. Meer weten over de monumentencommissie? Kijk op www.oisterwijk.nl.

Powered by WPeMatico

Grondsanering rondom KVL monument

Het monument bij de toegang van het KVL-terrein is een van de Rijksmonumenten op KVL. Dit gedenkteken werd in 1941 door het personeel aangeboden aan de directie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de leerfabriek.In de inrichting van de openbare ruimte op het KVL-terrein krijgt dit beeld straks weer een prominente plaats in de entree naar KVL. Ook zijn er plannen om op de plaats van de vroegere poort, een poort terug te laten komen. 
Bescherming monument
Half juli 2016 zijn de werkzaamheden voor de bodemsanering rondom de gedenknaald afgerond.Rondom het monument hoeft geen grond meer worden afgegraven. Voorlopig wordt het monument nog beschermd met hekken. Als alle werkzaamheden zijn afgerond wordt er rondom het beeld gras gezaaid.

Powered by WPeMatico

Familieglijbaan Staalbergven tijdelijk buiten werking

De familieglijbaan in het recreatiebad van het Staalbergven is tijdelijk buiten werking. Zodra de glijbaan het weer doet, leest u dit op www.oisterwijk.nl of op facebook.com/staalbergven.

Powered by WPeMatico