Berichten

Lasershow bij afsluiting kermis

Traditioneel sluiten we de kermis ieder jaar af met een vuurwerkshow. Dit jaar hebben we echter moeten besluiten om het vuurwerk niet door te laten gaan. Vanwege de droogte is het niet verantwoord. Maar er is een alternatief. Op woensdagavond 18 juli vanaf 23.00 uur is in het Lindepark een lasershow. De show duurt ongeveer 10 minuten.

Powered by WPeMatico

Laat onze bossen niet in rook opgaan

De regen laat deze zomer behoorlijk op zich wachten. Dat betekent dat het erg droog is in de Oisterwijkse bossen. En bij grote droogte neemt dus ook de kans op brand toe. Veel gemeenten nemen al maatregelen om brand in natuurgebieden te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een verbod op open vuur en roken. Ook in Oisterwijk letten we extra op. Wist je trouwens dat een rookverbod standaard geldt in onze bossen?De meeste branden in de natuur ontstaan door menselijke fouten. Denk bijvoorbeeld aan het weggooien van brandende sigaretten of rondslingerend glas. Wil je meer weten over wat jij kunt doen om brand te voorkomen? Kijk eens op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (www.veiligheidsregiomwb.nl) of op www.natuurbrandrisico.nl.

Powered by WPeMatico

Geen vuurwerkshow bij afsluiting kermis

Traditioneel sluiten we de kermis ieder jaar af met een vuurwerkshow. Dit jaar hebben we echter moeten besluiten om het vuurwerk niet door te laten gaan. Vanwege de droogte is het niet verantwoord. Helaas is het niet gelukt een alternatief te organiseren.

Powered by WPeMatico

Spoor Oisterwijk

In de afgelopen periode was het spoor in Oisterwijk een veelbesproken onderwerp. Enerzijds omdat recent de spoorwegovergangen meerdere keren gesloten bleven en anderzijds vanwege de ervaren overlast van trillingen door het spoor. De gemeente Oisterwijk is in contact met ProRail over deze punten. We praten je hieronder graag bij over de stappen die al gezet zijn.
Trillingen
Sinds de werkzaamheden aan het spoor in oktober 2017 ervaren inwoners uit Oisterwijk meer trillingshinder. Naar aanleiding van de vele meldingen heeft ProRail aangegeven nader onderzoek te doen naar de oorzaak van deze meldingen.Op maandag 2 juli hield ProRail een spreekuur in onze gemeente. Zo’n 90 inwoners gingen tijdens verschillende spreekuren met ProRail in gesprek. ProRail lichtte daarnaast toe hoe het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen wordt uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar verwacht.De gemeente heeft daarnaast goed contact met de initiatiefgroep ‘Oisterwijk Trilt’ en op bestuurlijk niveau is er contact over dit onderwerp in de regio. Zo heeft wethouder Dankers contact met de provincie en andere gemeenten waar overlast wordt ervaren.
Spoorwegovergangen
Recent zijn er meerdere storingen geweest waardoor een of meerdere spoorwegovergangen in Oisterwijk voor korte of langere perioden gesloten bleven. Er is nog geen duidelijke structuur te herkennen in de storingen en de oorzaak loopt uiteen. ProRail onderscheidt de storingen in 2 categorieën:-    Storingen door derden, zoals spoorlopers en vandalisme (bijv. koperdiefstal en muntjesleggers).-    Technische storingen: deze zijn zeer divers, waaronder sectiestoringen, defecte treinen, maar ook kapotgetrokken kabels bij werkzaamheden nabij het spoor.Wethouder Dion Dankers: “We begrijpen dat het erg vervelend is dat dergelijke storingen zich voordoen. ProRail is druk bezig met de aanpak van de technische storingen en hopelijk behoren ze spoedig tot het verleden. We vragen weggebruikers dringend om nooit tussen de gesloten bomen door te gaan en te kijken of op andere plekken wel veilig overgestoken kan worden.”

Powered by WPeMatico

Jaarafrekening Brabant Water 2017

Sinds 1 januari 2018 betaalt u de rioolheffing en afvalstoffenheffing rechtstreeks aan de gemeente. U betaalt daarvoor geen voorschot meer aan Brabant Water. In 2017 was dit nog wel het geval. Daarom ontvangt u binnenkort een jaarafrekening van Brabant Water over het tweede gedeelte van 2017. Hierop staat het uiteindelijke verbruik over 2017 en ziet u het definitieve bedrag voor dat deel van de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het kan dan zijn dat u nog bij moet betalen of geld terugkrijgt. Woont u in Oisterwijk of Heukelom dan krijgt u de jaarafrekening in juli. Woont u in Moergestel dan krijgt u de jaarafrekening in augustus.
Vragen
Heeft u vragen over deze jaarafrekening of belastingen, kijk dan op oisterwijk.nl/belastingen of neem contact op met de gemeente via (013) 529 13 11.

Powered by WPeMatico

Gemeente Oisterwijk sluit aan bij regionale resultaatgerichte inkoop Wmo begeleiding

Donderdag 28 juni hebben de wethouders van de gemeenten Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze-Rijen, Heusden en Tilburg hun akkoord gegeven op de gezamenlijke inkoop Wmo begeleiding vanaf 2019. Zij deden dit tijdens de Hart van Brabantdag in Hilvarenbeek. Namens de gemeenter Oisterwijk was wethouder Jan de Laat aanwezig.
Betere zorg, minder regels
Deze gemeenten willen met de regionale inkoop van de Wmo begeleiding bereiken dat inwoners die dat nodig hebben de beste zorg en ondersteuning krijgen, dichtbij, op maat en gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Daarnaast willen de gemeenten innovatie bevorderen en regeldruk verminderen. De gemeenten Waalwijk en Loon op Zand besloten eerder al om op dit moment niet met de gezamenlijke aanbesteding mee te doen.De wethouders realiseren zich dat het niet eenvoudig is om de huidige lokale werkwijzen op elkaar af te stemmen en te komen tot één gezamenlijke aanpak. Juist door samen te werken en van elkaar te willen leren, verwachten ze dat iedereen er uiteindelijk beter van wordt. Zowel de inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben als ook degenen die de begeleiding leveren.  De aanbestedingsdocumenten worden eind augustus via TenderNed gepubliceerd. De nieuwe contracten moeten dan per 1 april 2019 gelden.

Powered by WPeMatico

Gemeenteraad Haaren neemt besluit toekomst dorpskernen

Op 5 juli heeft de gemeenteraad van Haaren besloten aan welke gemeenten de dorpen van Haaren worden toegevoegd. Daarbij volgde de raad het advies van het college, dat in goed overleg met Oisterwijk, Tilburg, Boxtel en Vught tot stand is gekomen. Het principebesluit van de raad is een belangrijke stap in de opsplitsing van Haaren.
De dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd aan respectievelijk Tilburg, Boxtel, Oisterwijk en Vught. Het raadsbesluit sluit aan op het resultaat van de gespreksronde waarin de inwoners o.a. werd gevraagd naar hun voorkeurgemeente bij opsplitsing. 
Tijdlijn
In december 2018, zo is de bedoeling, stellen de betrokken gemeenten het herindelingsontwerp vast. Dan volgt in januari en februari 2019 een zienswijzeperiode waarin een ieder uit zowel de gemeente Haaren als de ontvangende gemeenten zienswijzen kan indienen. Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.
 
 

Powered by WPeMatico

Bereikbaarheid Oisterwijk tijdens de kermis

Van vrijdag 13 juli tot en met woensdag 18 juli is het kermis in Oisterwijk. Ook dit jaar is De Lind de locatie. Dat betekent dat een aantal straten dicht gaat. Op dinsdag 10 juli starten de opbouwwerkzaamheden van de eerste attracties. De kermis wordt op donderdag 19 juli weer afgebroken.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de kermis is een aantal straten afgesloten voor verkeer. Er is besloten om de volgende verkeersmaatregelen te treffen:Vanaf dinsdag 10 juli 18.00 uur tot donderdag 19 juli 18.00 uur gaan De Lind-Noord, De Lind-Zuid dicht voor al het doorgaand verkeer, behalve voetgangers. Dit geldt ook voor De Balbian Versterlaan vanaf de Lindeparklaan in de richting van De LindVanaf woensdag 11 juli 09.00 uur tot donderdag 19 juli 08.00 uur gaan de Dorpsstraat, de Stationsstraat (vanaf de kruising met de Spoorlaan) en de Burg. Verwielstraat (vanaf de kruising met de Vloeiweg) dicht voor al het verkeer behalve voetgangersVanaf woensdag 11 juli 09.00 uur tot en met donderdag 19 juli 08.00 uur wordt de Dorpsstraat vanaf de Kerkstraat een doodlopende weg én wordt het éénrichtingsverkeer tijdelijk opgehevenVerplaatsen weekmarkt
Op donderdag 12 en donderdag 19 juli is de weekmarkt in Oisterwijk tijdelijk in de Burgemeester Verwielstraat.

Powered by WPeMatico