Berichten

College biedt raad voorstel aan voor bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

Op 4 januari heeft het college 2 belangrijke raadsvoorstellen vastgesteld die de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk mogelijk maken. De raad behandelt deze voorstellen in de raadsvergadering van 22 februari 2018. Het gaat om het aanpassen van het bestemmingsplan den Donk en de bouw en exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie.
Het raadsvoorstel voor de bouw van de sportaccommodatie omvat 3 onderdelen:- ontwerp, bouw en onderhoud van de sportaccommodatie;- exploitatie van de sportaccommodatie;- bouwrijp maken en inrichten van de openbare ruimte.
Bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie
Vier partijen hebben ingezonden voor de aanbesteding voor de bouw en onderhoud van de sportaccommodatie met een zwembad en een sporthal. Combinatie van der Horst, Slangen & Koenis en van Dorp kwam als beste uit de bus en scoorde het hoogst op kwaliteit en prijs. Als de raad instemt, bouwt deze combinatie de sportaccommodatie en onderhoudt ze het gebouw de komende 25 jaar.
Toegankelijk en duurzaam ontwerp
In het ontwerp zijn alle voorzieningen op de begane grond goed toegankelijk. Er wordt gebouwd met duurzame natuurlijke materialen en het energieverbruik is bijna neutraal o.a. door hergebruik van warmte en de plaatsing van zonnepanelen. Door gebruik te maken van verschillende hoogten en eenvoudig kleurgebruik past het gebouw past mooi in de omgeving.
Extra budget
Het college had gerekend op een bedrag van ruim 10 miljoen euro. Door de stijgende bouwprijzen is er ruim 1 miljoen euro meer nodig voor de bouw en het meerjarig onderhoudsplan van de accommodatie. Hiervoor vraagt het college aan de raad om extra budget beschikbaar te stellen in de begroting.  
Zwembad en sporthal
De nieuwe sportaccommodatie beschikt straks over één zwembad dat geschikt is voor het halen van zwemdiploma’s, speciale doelgroepen, de Oisterwijkse verenigingen en andere zwemactiviteiten. De nieuwe sporthal vervangt de huidige sporthal de Leye.
Exploitatie van de sportaccommodatie
Voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie wil het college een vijfjarig contract aangaan met Optisport. Deze organisatie exploiteert ook het huidige zwembad de Leye. Een belangrijke overweging is dat we dan met één partij afspraken kunnen maken over de overgangsperiode en de verhuizing. Het biedt gebruikers ook continuïteit in de contacten en lopende projecten met Optisport.
Bouwrijp maken en inrichten openbare ruimte 
Voor de openbare ruimte van den Donk heeft de raad al een bedrag van 2,4 miljoen gereserveerd. Het college vraagt de raad om dit bedrag beschikbaar te stellen zodat we de locatie van de sportaccommodatie bouwrijp kunnen maken en de openbare ruimte op den Donk verder kunnen ontwikkelen. 
Het college wil het sportpark fasegewijs aanpakken. De fusie van de Oisterwijkse voetbalclubs, de bouw van het scoutinggebouw, de borging van muziekfestival Intents en het initiatief van de stichting duurzaamheidsvallei rond kasteel Durendael zijn op het ontwerp nog van invloed. Daarnaast zijn we nog in overleg met waterschap De Dommel over de waterberging binnen het gebied.
Bestemmingsplan
Het nieuwe bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van sportpark den Donk mogelijk. Het biedt ruimte voor het inpassen van de nieuwe sportaccommodatie, het scoutinggebouw, een uitbreiding van de manege en de parkeerplaatsen. Deze ontwikkelingen moeten worden gecompenseerd met extra groen en een kwaliteitsverbetering van het landschap.        Op de beeldvormingsavond van 18 januari wordt het nieuwe ontwerp aan de raad gepresenteerd.Als de raad op 22 februari 2018 instemt met de raadsvoorstellen dan kan de bouw van de sportaccommodatie starten in augustus 2018. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019 open.

Powered by WPeMatico

Klaar met de kerstboom? Hier kun je hem kwijt.

Wilt u na de feestdagen niet met uw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de vele verzamelplaatsen in de gemeente. Uw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.
U mag uw lege kerstboom (dus zonder versiering) van dinsdag 2 januari tot en met woensdag 10 januari 2018 op een verzamelplaats achterlaten. De boom wordt versnipperd en de houtsnippers worden hergebruikt in de plantsoenen.
Verzamelplaatsen
Centrum van Oisterwijk
• op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad• op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
Waterhoef
• op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat
Oisterwijk-West
• op het Icarusplein• op de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan Huyberslaan
Pannenschuur
• op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)• op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouw• op het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oost• op het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerk• op het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat
Schoutenbuurt en omgeving
• op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/Esschebaan
Klompven/Eikenven en omgeving
• op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het Klompven
De Bunders
• op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de Biezenstraat
De Brede Steeg en omgeving
• op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de Emmalaan
De Scheepersdijk en omgeving
• voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakken
Heukelom
• op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het Heikesspoor
Moergestel
• op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraat•  op het gazon aan de Kasteellaan

Powered by WPeMatico

Afspraken over aanpak bij problemen spoorwegovergangen onder de loep

Burgemeester Hans Janssen heeft vandaag overleg gehad met ProRail over de dichte spoorbomen in Oisterwijk afgelopen dinsdag 19 december. De spoorwegovergangen in Oisterwijk bleven die middag lange tijd gesloten, wat hinder opleverde voor het verkeer en tot ongewenste situaties leidde. Partijen zijn het eens dat de afspraken voor dit soort situaties snel onder de loep moeten worden genomen. Begin januari is dit onderwerp van gesprek, waarbij ook de rolverdeling tussen de verschillende betrokken instanties op de agenda staat.

Powered by WPeMatico

De afvalkalender in 2018

In de afvalstoffendienst app ziet u al wanneer uw afval in 2018 wordt opgehaald. Maakt u geen gebruik van de app? Geen probleem. Op onze webpagina over de afvalkalender kunt u de kalender ook gratis downloaden en uitprinten. Maakt u geen gebruik van de app of lukt het niet om de kalender te downloaden? U kunt een papieren versie aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. U krijgt de kalender dan eind december – begin januari thuisgestuurd.

Powered by WPeMatico

Bestuurlijk akkoord inkopen WMO zorg 2019

Acht gemeenten in de regio Hart van Brabant kopen vanaf 1 januari 2019 samen de Wmo-zorg in. Op 14 december 2017 tekenen deze gemeenten hiertoe een  bestuursakkoord. Binnen dit akkoord kunnen portefeuillehouders namens de colleges samen besluiten nemen ter uitvoering van het inkooptraject. 
De deelnemende gemeenten willen met deze regionale samenwerking bereiken dat  inwoners die dat nodig hebben (circa 4.360) de beste zorg en ondersteuning krijgen, dichtbij en op maat en gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. We vinden het belangrijk dat inwoners zelf de regie hebben over hun eigen leven en eigen huishouding in een financieel gezonde situatie. We willen dat de huiselijke relaties versterkt worden en het opgroei- en opvoedklimaat goed is en dat inwoners gestimuleerd worden om zo lang mogelijk mee te doen in de samenleving. Voor de ene inwoner betekent dat huishoudelijke hulp, voor een ander dat er dagbesteding is of hulp bij de zorg voor een ander. Door de manier waarop we de Wmo-begeleiding inkopen, willen we het mogelijk maken dat de ondersteuning en hulp die nodig is, geboden wordt.
Daarnaast willen de gemeenten bevorderen dat er meer ruimte komt voor zorgaanbieders voor onder meer innovatie. Dat er minder regeldruk (administratie, regels) is voor zowel inwoners, aanbieders als bij de deelnemende gemeenten. En dat gemeenten efficiënt kunnen sturen op kwaliteit en kwantiteit van geboden zorg. In het voorjaar van 2018 gaat de aanbesteding van start.
Deelnemende gemeenten zijn: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg. Ondertekenaars zijn: dhr. P.C.A.R. Panis, mw. A. Zwarts,  mw. M.J.F. Immink- Hoppenbrouwers, mw. drs. M. Mulder, dhr. B.J.A. Roks, dhr. W.J.J. Ligtenberg, dhr. drs. P.C.T.G. Smit en dhr. J.M.A. Kokke. De gemeente Waalwijk onderschrijft de leidende principes en inrichtingskeuzes van de inkoop van Wmo-begeleiding van deze acht gemeenten. De inkoop door deze acht gemeenten gaat uit van arrangementen en dat heeft op dit moment niet de voorkeur van de gemeente Waalwijk, die werkt met een productgericht inkoopmodel.

Powered by WPeMatico

10 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Oisterwijk: u bent van harte welkom!

Graag nodigen wij inwoners, ondernemers en verenigingen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom uit voor onze Nieuwjaarsontmoeting in cultuurcentrum Tiliander om te proosten op het nieuwe jaar.
De Nieuwjaarsontmoeting is op woensdag 10 januari van 19.00 – 21.00 uur in Tiliander, Spoorlaan 82-c in Oisterwijk. Iedereen is welkom. Wij hopen velen van u te ontmoeten!
Het gemeentebestuur wenst u fijne feestdagen toe en een goed begin van 2017!

Powered by WPeMatico

Vergadering monumentencommissie verzet naar 18 december

De vergadering van de Monumentencommissie op maandag 11 december is verzet naar maandag 18 december. Kijk op onze webpagina over monumenten voor meer informatie en de onderwerpen die op de agenda staan.

Powered by WPeMatico

Gemeente Oisterwijk nodigt ondernemers uit in Wintervillage

De gemeente Oisterwijk nodigt haar ondernemers en ondernemersverenigingen uit voor een feestelijke avond in Wintervillage Oisterwijk. In de sfeervolle setting van de ijsbaan kijken we met ondernemend Oisterwijk terug op een goed ondernemersjaar én kijken we naar de toekomst.
In oktober van dit jaar heeft de raad van de gemeente Oisterwijk de economische visie ‘Er zitmeer in (in) Oisterwijk’ vastgesteld. In deze visie staat nadrukkelijk de oproep om samen te werken aan de economische ambities. De ondernemersavond is een eerste stap om de ondernemers en de ondernemersverenigingen in de gemeente met elkaar te laten kennismaken en zo de samenwerking te versterken.
Aanmelden
Aanmelden voor deze avond kan door een mail te sturen aan ondernemersloket@oisterwijk.nl.
Graag in de mail vermelden:bedrijfsnaam en aantal personen dat aanwezig zal zijn.
Wanneer: woensdag 20 december 2017Hoe laat: 18.00 – 21.00 uLocatie: Wintervillage Oisterwijk (ijsbaan op De Lind)
Programma:18.00 – 18.30 u Inloop en ontvangst met een hapje en drankje18.30 – 18.45 u Welkom door wethouder Peter Smit18.45 – 19.30 u Pitches door alle ondernemersverenigingen19.30 – 21.00 u Verder kennis maken onder het genot van heerlijk eten

Powered by WPeMatico