Berichten

Commissievergadering Inwonerszaken verplaatst naar maandag 17 september

De commissievergadering Inwonerszaken van donderdag 13 september 20.15 uur wordt verplaatst naar maandag 17 september 20.00 uur.
Dit besluit is genomen in overleg met de fractievoorzitters, de voorzitter van de commissie IZ en het college. Verplaatsing is noodzakelijk vanwege vervanging van de portefeuillehouder na het aftreden van wethouder Jan de Laat.
De vergadering vindt plaats in de burgerzaal in het raadhuis. De agenda en stukken zijn te raadplegen op het raadsinformatiesysteem (maandag 17 september): https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/439896/commissie%20Inwonerszaken%2017-09-2018
De beeldvormingsbijeenkomst over de toelichting op de Berap en de overige commissievergaderingen (waaronder gecombineerde commissievergadering voor IZ en RZ) gaan wel gewoon door op donderdag 13 september.

Powered by WPeMatico

Wethouder Jan de Laat legt functie per direct neer

Het college heeft vandaag met verbijstering en teleurstelling kennis genomen van het terugtreden van wethouder Jan de Laat vanwege verwikkelingen binnen zijn partij.
Burgemeester Hans Janssen: “Jan de Laat heeft als raadslid, als lijsttrekker voor PrO en als wethouder al zijn energie en kennis ingezet voor het welzijn van Oisterwijk. Het is nog maar kort geleden dat Jan de Laat van de raad het vertrouwen kreeg om als wethouder aan te treden. Het is een persoonlijk drama dat hij zich genoodzaakt voelt om nu al terug te treden.”
Binnen het college zullen de wethouders Peter Smit en Dion Dankers voorlopig de verschillende (deel)portefeuilles van Jan de Laat overnemen. Het is aan de raadsfracties om de ontstane situatie te bespreken. Voor een verkenning van de politieke situatie zal de burgemeester de fractievoorzitters voor een extra overleg bijeen roepen.
 
 

Powered by WPeMatico

Boa mishandeld, politie zoekt getuigen

Dit is een bericht van de politie.
Een ambtenaar van de gemeente is donderdag mishandeld. Een onbekende drukte uit het niets een sigaret uit op zijn schouder. Na zijn laffe daad vluchtte hij.
Op donderdag 6 september 2018 om 14.00 uur surveilleerde de boa op De Lind. Plotseling voelde hij iets op zijn schouder. Hij zag dat een man een brandende sigaret op zijn schouder uitdrukte wat een brandende pijn veroorzaakte. Hij probeerde de verdachte aan te houden maar die onttrok zich en fietste weg. Het was een man van 1.80/1.85 m lang, grof postuur, gekleed in een spijkerbroek en een wit T-shirt. Hij sprak Nederlands. Hij fietste weg richting de Groenstraat.
Afschuw van burgemeester
De geëmotioneerde boa riep direct om assistentie van de politie. Er is nog gezocht naar de verdachte maar die is niet meer gevonden. De politie zoekt getuigen of mensen die iets van het incident af weten. Burgemeester Hans Jansen heeft zijn afschuw over het incident uitgesproken: ”Ik roep alle getuigen op om zich te melden, zodat we samen alles doen om de dader te achterhalen.”
Neem contact op met de politie via:via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/meldenvia 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van MVeilige Publieke Taak
De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Meer informatie over de veilige publieke taak.

Powered by WPeMatico

Valgewichtmetingen door ProRail

Op 31 augustus laat ProRail valgewichtmetingen uitvoeren in Oisterwijk. Dit is een extra onderzoek naast de al lopende metingen met trillingssensoren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Movares. Het doel van deze metingen is het vaststellen van de bodemdemping voor trillingen. Bij deze metingen worden kunstmatig met een valgewicht trillingen in de bodem opgewekt. Deze trillingen kunnen in de omgeving soms voelbaar zijn. De trillingen zijn echter niet dusdanig dat schade ontstaat aan ondergrond, bestrating, straatmeubilair of eventueel woningen in de omgeving. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ProRail tel. 0800-7767245.

Powered by WPeMatico

Open Monumentendag 2018

Open Monumentendag in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom is dit jaar op zondag 9 september. Deze keer is het thema ‘In Europa’. Het comité Open Monumentendag heeft dit jaar 7 monumenten uitgenodigd om mee te doen:•    KVL, Almijstraat 14 Oisterwijk•    Woonhuis, Boxtelsebaan 13 Oisterwijk•    Buitenhuis Vennehorst, Vennelaan 6 Oisterwijk•    ‘t Hoog Huys, Posthoornseweg 7 Oisterwijk•    Kerck Hoeve, Kerkhovensestraat 59 Oisterwijk•    Pastorie Moergestel, Postelstraat 15 Moergestel•    Villa Hooghuys, Oirschotseweg 17 Moergestel
Thema ‘In Europa’
Bijzonder aan de uitgenodigde monumenten is dat ze allemaal een link met Europa hebben. Bijvoorbeeld KVL dat in  haar hoogtijdagen internationaal aanzien had. Of ’t Hoog Huys’ dat gebouwd is in Scandinavische stijl. Naast de 7 speciaal voor het thema uitgenodigde monumenten zijn ook het Raadhuis op De Lind, de Joodse Begraafplaats op de Hondsbergselaan en de Protestantse Kerk in de Kerkstraat open voor publiek.
Programma
De officiële opening van de Open Monumentendag is zondag 9 september om 11.00 uur in de Pastorie aan de Postelstraat in Moergestel. De afsluiting is bij Sundaymorning@ekwc op het KVL-terrein. Om 17.00 uur reikt wethouder Peter Smit hier de jaarlijkse monumentenprijs uit.

Powered by WPeMatico

Financiële ondersteuning voor fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen

Sinds 2016 spreken de Oisterwijkse clubs Nevelo, RKSV Oisterwijk en Taxandria over een fusie. Ook de ledenvergaderingen van de betreffende clubs hebben met het voornemen om te fuseren ingestemd. De clubs hebben grootse plannen voor hun fusieclub. Het college staat positief tegenover de fusieontwikkelingen en stelt de gemeenteraad voor een bedrag beschikbaar te stellen en daarmee de fusie mogelijk te maken.
Velden
De fusieclub heeft 8 voetbalvelden nodig, waarvan 6 natuurgrasvelden en 2 kunstgrasvelden. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van deze velden. Het college stelt de Oisterwijkse gemeenteraad voor om € 4.156.362 (incl. BTW) te investeren om de huidige voetbalvelden op sportpark Den Donk aan te passen en uit te breiden voor de toekomstige fusieclub. Die betaalt vervolgens de gangbare huurprijzen voor de velden.
Nieuw clubgebouw
Het college stelt de gemeenteraad ook voor om €1.800.000 euro beschikbaar te stellen om de drie bestaande clubgebouwen van de voetbalverenigingen te kopen. Dat geld kan de fusieclub vervolgens investeren in een nieuwe clubgebouw op Sportpark Den Donk. Ook stelt het college aan de raad voor om garant te staan voor een lening van de fusieclub.
Toekomstbestendige voetbalclub
Deze maatregelen zijn een grote investering in de fusieclub, maar volgens wethouder Jan de Laat is het een belangrijk voorstel voor de toekomst van het voetbal in Oisterwijk: “Er is op dit moment een unieke situatie. De drie voetbalclubs willen samen fuseren. Eerdere pogingen zijn al een paar keer mislukt. Met dit initiatief kunnen de clubs het voetbal in de gemeente weer op de kaart zetten en kan de gemeente de voetbalsport centreren. Daarnaast hebben sportverenigingen een centrale rol in de Oisterwijkse samenleving. Sport en bewegen helpen ons gezond te blijven en de verenigingen hebben daarnaast een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Door te investeren in de fusieclub zorgen we ervoor dat ook in de toekomst jong en oud kan blijven voetballen. Bovendien is de timing goed omdat we nu bezig zijn met de ontwikkeling van het totale sportpark Den Donk.”
Raadsbesluit op 4 oktober
Op 4 oktober bespreekt de raad het voorstel van het college.

Powered by WPeMatico

College stelt raad voor om fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen financieel te ondersteunen

Sinds 2016 spreken de Oisterwijkse clubs Nevelo, RKSV Oisterwijk en Taxandria over een fusie. Ook de ledenvergaderingen van de betreffende clubs hebben met het voornemen om te fuseren ingestemd. De clubs hebben grootse plannen voor hun fusieclub. Het college staat positief tegenover de fusieontwikkelingen en stelt de gemeenteraad voor een bedrag beschikbaar te stellen en daarmee de fusie mogelijk te maken.
Velden
De fusieclub heeft 8 voetbalvelden nodig, waarvan 6 natuurgrasvelden en 2 kunstgrasvelden. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van deze velden. Het college stelt de Oisterwijkse gemeenteraad voor om € 4.156.362 (incl. BTW) te investeren om de huidige voetbalvelden op sportpark Den Donk aan te passen en uit te breiden voor de toekomstige fusieclub. Die betaalt vervolgens de gangbare huurprijzen voor de velden.
Nieuw clubgebouw
Het college stelt de gemeenteraad ook voor om €1.800.000 euro beschikbaar te stellen om de drie bestaande clubgebouwen van de voetbalverenigingen te kopen. Dat geld kan de fusieclub vervolgens investeren in een nieuwe clubgebouw op Sportpark Den Donk. Ook stelt het college aan de raad voor om garant te staan voor een lening van de fusieclub.
Toekomstbestendige voetbalclub
Deze maatregelen zijn een grote investering in de fusieclub, maar volgens wethouder Jan de Laat is het een belangrijk voorstel voor de toekomst van het voetbal in Oisterwijk: “Er is op dit moment een unieke situatie. De drie voetbalclubs willen samen fuseren. Eerdere pogingen zijn al een paar keer mislukt. Met dit initiatief kunnen de clubs het voetbal in de gemeente weer op de kaart zetten en kan de gemeente de voetbalsport centreren. Daarnaast hebben sportverenigingen een centrale rol in de Oisterwijkse samenleving. Sport en bewegen helpen ons gezond te blijven en de verenigingen hebben daarnaast een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Door te investeren in de fusieclub zorgen we ervoor dat ook in de toekomst jong en oud kan blijven voetballen. Bovendien is de timing goed omdat we nu bezig zijn met de ontwikkeling van het totale sportpark Den Donk.”
Raadsbesluit op 4 oktober
Op 4 oktober bespreekt de raad het voorstel van het college.

Powered by WPeMatico

Deel Heukelomseweg 4 weken volledig afgesloten voor autoverkeer

Van maandag 10 september tot en met vrijdag 5 oktober wordt de Heukelomseweg vanaf de overweg bij de Tilburgseweg tot Hoog Heukelom volledig afgesloten voor autoverkeer. In die periode vinden werkzaamheden plaats voor aanpassing van de kruising Wim van Baaststraat – Heukelomseweg.
Op maandag 27 augustus starten we met de aanpassing van de kruising Wim van Baaststraat – Heukelomseweg voor de ontsluiting van de wijk Pannenschuur via de Heukelomseweg. In totaal gaat dit 6 weken duren. De Heukelomseweg wordt gedurende 4 weken volledig afgesloten. Omwonenden kunnen te allen tijde hun woning bereiken tijdens de werkzaamheden.
Waarom volledige afsluiting?
We kiezen voor 4 weken volledige afsluiting omdat dat veiliger is voor alle weggebruikers en voor de wegwerkers. Bovendien is het werk bij een volledige afsluiting sneller klaar waardoor de overlast minder lang duurt. Als alles volgens planning verloopt, zijn we klaar op vrijdag 5 oktober.
Omleidingsroute
Tijdens de afsluiting zorgen we voor een omleidingsroute. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluiting wel gebruik maken van de Heukelomseweg. Als de Heukelomseweg is afgesloten, verwijderen wij de betonblokken in de Kapelaan Sleegersstraat en de Langvennen-Zuid. Bewoners uit deze buurt kunnen dan via die route de wijk in- en uitrijden.
Overige verkeersaanpassingen
Zodra de werkzaamheden aan de Wim van Baaststraat – Heukelomseweg klaar zijn, starten we in de Gerard van der Lindenstraat met het aanleggen van een verkeersdrempel en plateau. We starten dan ook op 3 locaties met de aanleg van verzinkbare palen (hoek Langvennen Noord – Willy van Breemenstraat, hoek Langvennen Zuid – Mark van de Snepscheutstraat en hoek Gerard van der Lindenstraat – Kapelaan Sleegersstraat).In de Wim van Baaststraat worden de reeds aanwezige plateaus nog verhoogd.
Heeft u vragen?
Voor het laatste nieuws kunt u onze website www.oisterwijk.nl en/of onze social media in de gaten houden (facebook: @gemeenteoisterwijk, twitter @gem_oisterwijk). Heeft u dan nog vragen? Neem contact op met Fred Robbe, projectleider van de gemeente Oisterwijk. Hij is bereikbaar via 013-5291311 of per e-mail: fred.robbe@oisterwijk.nl.
 
 

Powered by WPeMatico