Berichten

Niet afgehaalde prijzen Moergestel Fietsdorp.

Geschreven door Mark Spijkers
vrijdag 07 augustus 2009 11:36
In de prijzenkast van de organisatie liggen nog diverse niet afgehaalde prijzen.
We houden deze nog tot en met 30 september a.s. beschikbaar. Ze zijn af te halen na telefonische afspraak. : 06.53.29.26.35 Jan Vriens

Entreekaarten Beekse Bergen Groen 9,161, 810
Wit 138

5 loten van de Lotto            Geel 502

Stripboek Paul Spapens         Rood 667

Fietstas Vogels Fietssport        Geel 347 en 907

Workshop Bonbons maken        Geel 401

Bon Aphrodite schoonheidssalon    Rose 754

Theaterbon Tiliander            Wit 856

Boek D day                Geel 766

Tas Mart Visser            Blauw 685

Schilderij zeeleeuwtjes        Wit 829

Schilderij gezichten            Rose 809

Pop Betty Nagel            Rose 890

Ondernemersprijs 2009 gemeente Oisterwijk

Geschreven door Mark Spijkers
woensdag 19 augustus 2009 18:14
Aanmelden van 1 tot en met 30 september!!!!

In navolging van de jaarlijkse vrijwilligersprijs en sportprijzen is op ons initiatief besloten ook een gemeentelijke ondernemersprijs in het leven te roepen.
Deze prijs zal worden uitgereikt tijdens een thema-avond voor ondernemers. Met de uitreiking van deze prijs wil het gemeentebestuur het belang van goed ondernemerschap onderstrepen voor Oisterwijk.
Hoewel het een ondernemersprijs wordt genoemd kunnen zowel ondernemers als ondernemingen hiervoor in aanmerking komen.
Op de website van de gemeente vindt u nadere informatie, de criteria en een aanmeldingsformulier.
Neem zelf het initiatief of neem contact met ons op: 06.53.29.26.35

Jan Vriens, voorzitter Ondernemend Moergestel

Vergadering Ondernemend Moergestel

Geschreven door Mark Spijkers
dinsdag 29 september 2009 01:47
Let op 4 november vergadering Ondernemend Moergestel.
1. centrumplan Moergestel, deel Avangterrein: voorstel tot bebouwing
2. bebouwing Molenveldje.

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 4 november om 19.30 uur. Locatie is waarschijnlijk den Boogaard.
Voor meer informatie zie website gemeente Oisterwijk.

www.oisterwijk.nl

Leden vergadering Ondernemend Moergestel

Geschreven door Mark Spijkers

Ledenvergadering op maandag 13 sept. 20.00 uur. Den Boogaard.
Aansluitend een enerverende spreker, Geert-Jan Wingelaar, met als onderwerp Inleiding over het nut en de noodzaak van Human Resource Management.
Aan de agenda is een extra agendapunt toegevoegd: ontwikkelingen centrummanagement gepresenteerd door Mark van Hulten en Erik van Dam Ledenvergadering Ondernemend Moergestel

INFORMEEL SAMENZIJN.
Namens het bestuur,

Jan Vriens, voorzitter
Cees den Teuling, secretaris

POSITOOS

Geschreven door Mark Spijkers
dinsdag 20 oktober 2009 16:29
Robert Hoofs zal de komende tijd acquisitie voeren voor zijn project Positoos. Dit is een geautomatiseerd spaarsysteem dat een verbinding legt tussen de lokale ondernemers, verenigingen en de lokale bevolking. Elke ondernemer is volstrekt vrij om daar al dan niet aan mee te doen.

Namens Ondernemend Moergestel
Jan Vriens, voorzitter

Leden vergadering Ondernemend Moergestel

Geschreven door Mark Spijkers
dinsdag 29 september 2009 01:47
Let op 23 november Ledenvergadering Ondernemend Moergestel.
Met aansluitend een enerverende spreker.

Locatie het draaiboompje. Aanvang 20.00 uur.
Klik hier door voor de agenda.

Ledenvergadering Ondernemend Moergestel

Datum: maandag 23 november 2009 om 20.00 uur in ’t Draaiboompje

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling verslag ledenvergadering van (bijgevoegd)

3. Stand van zaken diverse activiteiten:
3.1. centrumplan/citymanagement (plan KvK)

De winkeliers en horeca hebben zitting in de werkgroep.
Het centrumplan komt naar verwachting in voorjaar 2010 in procedure.
– Lokatie Mensinck
– Avangterrein e.o.
– St. Jansplein: opnieuw overleg met alle betrokkenen wordt door de gemeente opgestart

3.2. Parkmanagement:
a. Sonman regelt dat zelf met gemeente:KvK gaat inventarisatie maken van wensen ondernemers
b. Voor bevordering veiligheid is € 10.000,– beschikbaar voor geheel Moergestel

3.3. Ondernemersprijs: uitreiking geschiedt op 2 dec. in Tiliander. De jury nomineert op 11 nov. maximaal 3 bedrijven. Thans vindt selectie plaats.
3.4. Horeca-overleg: Ben van Esch (voorzitter) voert regelmatig overleg. Speciale aandacht is er voor de uitstraling in het openbaar gebied. Samen met de wijkagent worden diverse maatregelen uitgevoerd.

3.5. Parkeerbeleid: nieuw parkeerterrein bij Jumbo is in gebruik genomen. Betekent aanzienlijke verbetering. Gratis parkeren blijft uitgangspunt voor OM.
3.6. De werkgroep dienstverlening is weer actief. Met name de zorg o.l.v. Mark Spijkers voor de website. Hedenavond zorgen zij voor een spreker.

3.7. Raadsverkiezingsprogramma’s: voorstel om voor Moergestel wensenpakket in te leveren bij alle politieke partijen

4. Financien
4.1. stand van zaken begroting 2010 en rekening 2009.
4.2. contributie 2010: geen verhoging.

5. Rondvraag

PAUZE

EN DAARNA INLEIDING DOOR JORIS VAN ZOELEN: PERSONAL BRANDING, MAAK JEZELF MERKWAARDIG.

INFORMEEL SAMENZIJN.

Namens het bestuur,

Jan Vriens, voorzitter
Cees den Teuling, secretaris

Je eigen nieuws op moergestel.nl

Je nieuws over Moergestel op Moergestel.nl !!!coffee

Heb je nieuws over moergestel op je website staan, en heb je een zgn RSS feed (standaard bij wordpress en joomla websites) lever deze dan aan en je nieuws over moergestel wordt gepubliceerd op ondernemend Moergestel.

Meld je nu aan via info@moergestel.nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication

23 November Personal Branding, Maak je zelf merkwaardig!

Geschreven door Mark Spijkers
woensdag 28 oktober 2009 23:56
23 November As. Bij ondernemend Moergestel. Joris van Zoelen. Founding partner van Synergie en Central Park. Was voorzitter van Pragma en Nima Communicatie, is oprichter van Creative Connection, Juryvoorzitter van CCB, publicist en schrijver.Joris van Zoelen

Na de “Meconomy” volgt de “Weconomy”. Wat betekent dat voor merken en meer in het bijzonder voor “Personal Branding”.
In een compacte en interactieve sessie neemt identiteits- en merkstrateeg Joris van Zoelen van Synergie u mee door thema’s als “merkwaarde”, “uniciteit”, “positief onderscheidend vermogen” en “congruentie”.
Wie het maximale uit deze sessie wil halen, zet vooraf in ieder geval de eigen kernwaarden (persoon of organisatie) op papier.
In de sessie is voldoende ruimte voor interactie.

Joris van Zoelen – Synergie – Identiteit & Merkstrategie