Berichten

Samen boompjes planten tijdens Boomfeestdag

Woensdag 14 maart staken de leerlingen uit groep 6 van basisschool de Molenhoek en wethouder Sjef Verhoeven samen de schop in de grond. In het kader van Boomfeestdag plantten ze 4 perenbomen tegenover de parkeerplaats van de Kerkhovense Molen. 
“Operatie Boomfeestdag: maak ’t buiten beter!”
Het thema van de Nationale Boomfeestdag van dit jaar is: ‘Operatie Boomfeestdag: Maak ’t Buiten Beter!’. Het thema is gekozen in het kader van de heersende essentaksterfte in Nederland. Ook in gemeente Oisterwijk hebben we hier last van. Daarom vinden de gemeente en basisschool de Molenhoek het belangrijk om deel te nemen aan de boomfeestdag. Wethouder Sjef Verhoeven is enthousiast: “De kinderen maken op een leuke manier kennis met de natuur en leren meer over de waarde van bomen en bossen voor een gezond klimaat. Het plukken van peren van deze bomen zal nog even duren, maar hopelijk komen de kinderen tot die tijd vaak langs de bomen en zijn ze trots dat zij hebben bijgedragen om de Parel in ’t Groen ook echt groen te houden!”
Fruitbomen vangen minder wind
Van Stichting Fruitcultuur Brabant kreeg de gemeente Oisterwijk 4 perenbomen cadeau. Ook de Kerkhovense molen is hier blij mee: de grote Lindebomen die er stonden zijn nu vervangen door de kleiner blijvende fruitbomen en hiermee kan de molen meer wind vangen. Wethouder Verhoeven overhandigde de kinderen namens de gemeente nog een lespakket zodat het onderwerp ook in de klas nogmaals aan bod kan komen. Zowel de kinderen als de andere aanwezigen kijken terug op een geslaagde ochtend!

Powered by WPeMatico

Wethouder Verhoeven plant bomen met leerlingen De Molenhoek tijdens boomfeestdag

Woensdag 14 maart staken de leerlingen uit groep 6 van basisschool de Molenhoek en wethouder Sjef Verhoeven samen de schop in de grond. In het kader van Boomfeestdag plantten ze 4 perenbomen tegenover de parkeerplaats van de Kerkhovense Molen. 
“Operatie Boomfeestdag: maak ’t buiten beter!”
Het thema van de Nationale Boomfeestdag van dit jaar is: ‘Operatie Boomfeestdag: Maak ’t Buiten Beter!’. Het thema is gekozen in het kader van de heersende essentaksterfte in Nederland. Ook in gemeente Oisterwijk hebben we hier last van. Daarom vinden de gemeente en basisschool de Molenhoek het belangrijk om deel te nemen aan de boomfeestdag. Wethouder Sjef Verhoeven is enthousiast: “De kinderen maken op een leuke manier kennis met de natuur en leren meer over de waarde van bomen en bossen voor een gezond klimaat. Het plukken van peren van deze bomen zal nog even duren, maar hopelijk komen de kinderen tot die tijd vaak langs de bomen en zijn ze trots dat zij hebben bijgedragen om de Parel in ’t Groen ook echt groen te houden!”
Fruitbomen vangen minder wind
Van Stichting Fruitcultuur Brabant kreeg de gemeente Oisterwijk 4 perenbomen cadeau. Ook de Kerkhovense molen is hier blij mee: de grote Lindebomen die er stonden zijn nu vervangen door de kleiner blijvende fruitbomen en hiermee kan de molen meer wind vangen. Wethouder Verhoeven overhandigde de kinderen namens de gemeente nog een lespakket zodat het onderwerp ook in de klas nogmaals aan bod kan komen. Zowel de kinderen als de andere aanwezigen kijken terug op een geslaagde ochtend!

Powered by WPeMatico

Vergunning voor uitbreiden varkenshouderij Oisterwijksebaan

Het college heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan in Oisterwijk. Hiermee mag de ondernemer extra stalruimte bouwen binnen het bestemmingsplan en bestaande bouwvlak en mag hij meer dieren houden. Daartegenover staat dat de ondernemer moet voldoen aan strengere milieueisen waarmee geur-, ammoniak- en fijnstofuitstoot aanzienlijk afnemen.
Milieueisen
Het college is zich bewust van de weerstand tegen de uitbreiding die leeft bij een groep bewoners van met name de wijk Westend. Met deze vergunning wordt echter voldaan aan de regels van het bestemmingsplan en aan alle huidige milieueisen. Daardoor neemt de overlast af. De Omgevingsdienst heeft de aanvraag getoetst aan de Wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. De GGD heeft geadviseerd op gezondheidsrisico’s.
Toekomstig beleid
Tegelijkertijd met het verlenen van de vergunning heeft het college ook stappen gezet met het opstellen van een geurverordening. De geurverordening moet stankoverlast in de toekomst voorkomen of verminderen. Verder moeten alle vergunningaanvragen die te maken hebben met een verandering van het aantal diersoorten of dierenaantallen door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Daarnaast worden aanvragen waarbij mogelijk gezondheidsrisico’s aanwezig zijn, voorgelegd aan de GGD. Ook kijkt het college welke nevenfuncties in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) hoofdfuncties zouden kunnen worden.

Powered by WPeMatico

Verkiezingsdebat en uitslagenavond live uitgezonden in gemeente Oisterwijk

Op maandagavond 19 maart zendt de lokale omroep MTV vanaf 20.30 uur live het verkiezingsdebat uit van de gemeente Oisterwijk. In Den Boogaard voelen presentatoren Ad Graumans en Ron Hermus de lokale politici aan de tand en begeleiden de discussie over onderwerpen die direct uit de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen komen. Voor de nog zwevende kiezer een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over de verschillende partijen en hun standpunten. Inwoners zijn van harte welkom om dit live debat bij te zijn. Graag uiterlijk om 20.15 uur aanwezig zijn.
Op woensdag 21 maart doet lokale omroep LOVO live verslag van de uitslagenavond in Tiliander. De uitzending begint om 21.15 uur. Zodra er uitslagen binnenkomen brengt LOVO deze in beeld en presentator Rens Merkelbach zal de aanwezigen op geheel eigen wijze vragen om hun reactie hierop. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door de Oisterwijkse formatie Acoustic4. Ook hier zijn inwoners zijn van harte welkom vanaf 21.15 in Tiliander!   

Powered by WPeMatico

Parkeerdrukmeting Pannenschuur

Op 8 en 13 maart wordt er ’s nachts tussen 23.00 en 01.00 uur een parkeerdrukmeting gehouden in de wijk Pannenschuur (ten westen van de Pannenschuurlaan). De gemeente doet iedere paar jaar een onderzoek naar de parkeersituatie.   De onderzoekers lopen door de wijk en zijn herkenbaar aan een oranje hesjes met het logo van ‘Groen Licht Verkeersadviezen’. Ook op hun auto’s staat dit logo.

Powered by WPeMatico

Let op: geen huisbezoek bij woonwensenonderzoek!

Waarschuwing!
Bureau SpringCo voert momenteel in opdracht van de regio Hart van Brabant een woonwensenonderzoek uit. Oisterwijk en acht andere gemeenten doen hier aan mee. Ruim 5.500 inwoners van onze gemeente hebben per post een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen.
Let op: meedoen aan het onderzoek kan alleen online of schriftelijk. We krijgen echter signalen dat inwoners telefonisch worden benaderd met de vraag of zij mee willen werken tijdens een bezoek aan huis. Dat is niet de bedoeling! Laat geen mensen binnen die zich voordoen als onderzoeker van SpringCo. SpringCo voert het woonwensenonderzoek alleen digitaal of schriftelijk uit en brengt geen huisbezoeken!
 
 

Powered by WPeMatico

De gemeentelijke belastingen komen eraan

Op 27 februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag op de aanslag is hoger dan u gewend bent. Hoe dat kan? De gemeentelijke belastingen staan voortaan op 1 aanslag. U betaalt uw rioolheffing en afvalstoffenheffing niet meer via een voorschot aan Brabant Water, maar rechtstreeks aan de gemeente.
Weten hoe het precies zit met de gemeentelijke belastingen, wat er wel en niet op de aanslag staat en hoe u automatische incasse regelt? Lees het op webpagina over de gemeentelijke belastingen.

Powered by WPeMatico

Raad stemt in met bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2 belangrijke besluiten genomen voor de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk; het aanpassen van het bestemmingsplan den Donk en het ontwerp en exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie.
De gemeente kan nu verder met de voorbereidingen zoals het ontwerp van de sportaccommodatie. Samen met de gebruikers van de toekomstige accommodatie zoals de exploitant en sportverenigingen wordt vanuit het voorlopige ontwerp toegewerkt naar een definitief ontwerp. In dit definitieve ontwerp is de energievoorziening volledig duurzaam zonder gas. Ook start de gemeente op korte termijn met het bouwrijpmaken van de locatie.
Zwembad en sporthal
De nieuwe sportaccommodatie beschikt straks over één zwembad dat geschikt is voor het halen van zwemdiploma’s, speciale doelgroepen, de Oisterwijkse verenigingen en andere zwemactiviteiten. De nieuwe sporthal vervangt de huidige sporthal de Leye.
Exploitatie van de sportaccommodatie
Voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie wil het college een vijfjarig contract aangaan met Optisport. Deze organisatie exploiteert ook het huidige zwembad de Leye. Een belangrijke overweging hierbij is een vloeiende overgang van de Leye naar de nieuwe sportaccommodatie. 
Sportpark den Donk
Het college gaat ook het sportpark fasegewijs aanpakken. De fusie van de Oisterwijkse voetbalclubs, de bouw van het scoutinggebouw, de borging van muziekfestival Intents en het initiatief van de stichting duurzaamheidsvallei rond kasteel Durendael krijgen daarmee ruimte in het plan. 
Op korte termijn wordt gestart met het bouwrijpmaken van de locatie zodat we in augustus 2018 kunnen starten met de bouw. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019 open.

Powered by WPeMatico