Artikelen door bakkerijvanhulten

Onderwerpen college 9 januari 15e wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Oisterwijk 2016 34 brief VVD over de storing op het spoor op 19 december 2017 Omgevingsvergunningen Aangevraagd. De Lind 47 Oisterwijk, het vervangen van de huidige parasols Stationsstraat 15 Oisterwijk, het vervangen van twee kunststof kozijnen Heizenschedijk Moergestel, het kappen van 33 bomen t.b.v. aanleg fietspad VerleendLees meer →

Gemeenteberichten 2018 week 2

Onderwerpen college 4 januari Het indienen van een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven Actualisatie GR Hart van Brabant Risicomanagement en weerstandsvermogen Herontwikkeling locatie Dorpstraat – Vloeiweg, Oisterwijk Locatie “Aan de Lind”, Oisterwijk Principeverzoek Industrieweg 8A, Moergestel Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o.Lees meer →

Gemeenteberichten week 1 2018

De afvalkalender in 2018 In de afvalstoffendienst app ziet u wanneer uw afval in 2018 wordt opgehaald. Maakt u geen gebruik van de app? Geen probleem. Op onze website www.oisterwijk.nl/afvalkalender kunt u de kalender ook gratis downloaden en uitprinten. Maakt u geen gebruik van de app of lukt het niet om de kalender te downloaden?Lees meer →

Gemeenteberichten week 52 2017

Voorschot Brabant Water lager Binnenkort krijgt u een rekening van Brabant Water met het volgende voorschot. Dit voorschot is lager dan u gewend bent. We leggen u uit hoe dat komt. Brabant Water int voor de gemeente Oisterwijk de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit gaat veranderen. Vanaf 2018 legt de gemeente zelf alle gemeentelijke belastingen opLees meer →

Gemeenteberichten week 51 2017

Onderwerpen raad 14 december: In te stemmen met de zienswijze herijkingen deelbegroting Jeugd Regio Hart van Brabant 2017 en 2018 Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bremlaan 16 in Oisterwijk Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Heukelomsebaan 9 in Moergestel In te stemmen met advies aan het Commissariaat van de Media inzake zendtijdtoewijzing Het gewijzigdLees meer →

Gemeenteberichten week 50 2017

Onderwerpen college 5 december: Adviezen en besluitenlijsten van de commissies van 30 november 2017 Gemeentefonds septembercirculaire 2017 Voorstel tot het verkopen van grond aan de Heukelomseweg te Heukelom Benoeming loco-secretaris Kasteel Durendaal Verlenging samenwerkingsovereenkomst GGA Hart van Brabant Principeverzoek Duinenweg, Oisterwijk Kwaliteitsverbetering weekmarkten Oisterwijk en Moergestel Beantwoording artikel 34 vraag met betrekking tot de ijsbaanLees meer →

Gemeenteberichten week 49

Onderwerpen college 28 november: 13e wijziging CAR-UWO 14e wijziging CAR-UWO Buitengewone algemene ledenvergadering VNG Prestatieafspraken 2018 Woonstichting Leystromen Managementrapportage zelfevaluatie BRP van de gemeente Oisterwijk Procesbesluit Pink Roccade Samenwerkingsprotocol Jeugdhulp en het gedwongen kader RIB halfjaar cijfers 2017 Tiliander/ Den Boogaard Omgevingsvergunningen: Aangevraagd Deken Swaensstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woning Rosepdreef 13 Oisterwijk,Lees meer →

Gemeenteberichten 30 november 2017

Onderwerpen college 21 november: Leeftijdsverlof Gemeenschappelijke regeling OMWB Voorstel tot vaststellen van de eerste wijziging van de legesverordening 2018 Stand van zaken besluit opsplitsing Haaren Ontwerp bestemmingsplan ruimte voor ruimte woning Vinkenberg 10 te Moergestel 34 brief AB over de verbreding van de A58 Toezichtoordeel Monumentenzorg 2017 Wijzigingsplan Duifhuisweg 2, Oisterwijk Vergroting & vormvergadering agrarischLees meer →